Wykaz jednostek organizacyjnych upoważnionych do przeprowadzania badań skuteczności działania środka ochrony roślin.

Monitor Polski

M.P.2008.91.786

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 grudnia 2008 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 14 listopada 2008 r.
w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych upoważnionych do przeprowadzania badań skuteczności działania środka ochrony roślin

Na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 849) ogłasza się wykaz jednostek organizacyjnych upoważnionych do przeprowadzania badań skuteczności działania środka ochrony roślin, stanowiący załącznik do obwieszczenia. 2

ZAŁĄCZNIK 

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPOWAŻNIONYCH DO PRZEPROWADZANIA BADAŃ SKUTECZNOŚCI DZIAŁANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN 3

Lp.Nazwa jednostki organizacyjnejSiedziba i adres jednostki organizacyjnejZakres udzielonego upoważnienia
1234
1Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu Zakład Badania Środków Ochrony Roślinul. Władysława Węgorka 20

60-318 Poznań

Prowadzenie badań skuteczności działania środka ochrony roślin z grupy akarycydów, bakteriocydów, fungicydów, herbicydów, insektycydów, moluskocydów, nematocydów, regulatorów wzrostu roślin, repelentów, rodentycydów, semiozwiązków, talpicydów, wirocydów i adiuwantów pod osłonami, w szkółkach, uprawach sadowniczych, komorach klimatycznych, pomieszczeniach magazynowych, na terenach nieużytkowanych rolniczo oraz w uprawach polowych: zbóż, buraków cukrowych i pastewnych, kukurydzy, rzepaku, gryki, gorczycy, ziemniaków, bobiku, grochu, soi, lnu, konopi, słonecznika, warzyw, truskawek, a także użytkach zielonych, trawach nasiennych, trawnikach, uprawach zielarskich, wiklinie, wierzbie i innych roślinach energetycznych
2Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu Oddział Sośnicowice

Zakład Badania Skuteczności Środków Ochrony Roślin

ul. Gliwicka 29

44-153 Sośnicowice

Prowadzenie badań skuteczności działania środka ochrony roślin z grupy fungicydów, herbicydów, insektycydów, regulatorów wzrostu roślin oraz zapraw nasiennych i łącznego stosowania agrochemikaliów w uprawach polowych: zbóż, rzepaku, roślin strączkowych, ziemniaków i buraków
3Instytut Warzywnictwa

im. Emila Chroboczka Pracownia Fitopatologii

ul. Konstytucji 3 Maja 1/3

96-100 Skierniewice

Prowadzenie badań skuteczności działania środka ochrony roślin z grupy bakteriocydów, fungicydów, wirocydów, biostymulatorów odporności i zapraw nasiennych w uprawach polowych, pod osłonami, w komorach klimatycznych i pomieszczeniach magazynowych, w warzywach, truskawkach i ziemniakach
4Instytut Warzywnictwa

im. Emila Chroboczka Pracownia Entomologii

ul. Konstytucji 3 Maja 1/3

96-100 Skierniewice

Prowadzenie badań skuteczności działania środka ochrony roślin z grupy akarycydów, insektycydów, moluskocydów, nematocydów, repelentów, rodentycydów, semiozwiązków, talpicydów, zapraw nasiennych, atraktantów oraz ekstraktów roślinnych w uprawach polowych, pod osłonami i w komorach klimatycznych w warzywach
5Instytut Warzywnictwa

im. Emila Chroboczka Pracownia Herbologii

ul. Konstytucji 3 Maja 1/3

96-100 Skierniewice

Prowadzenie badań skuteczności działania środka ochrony roślin z grupy herbicydów, adiuwantów i regulatorów wzrostu w uprawach polowych, pod osłonami i w komorach klimatycznych w warzywach, w tym ziemniakach wczesnych, zespołach trawnikowych, zespołach upraw pożniwnych i przedsiewnych, a także na terenach nieużytkowanych rolniczo
6Instytut Warzywnictwa

im. Emila Chroboczka Pracownia Przechowalnictwa i Fizjologii Pozbiorczej

ul. Konstytucji 3 Maja 1/3

96-100 Skierniewice

Prowadzenie badań skuteczności działania środka ochrony roślin z grupy regulatorów wzrostu w uprawach polowych warzyw i ziemniaków oraz w pomieszczeniach magazynowych
7Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o.ul. Domaniewska 50A

02-672 Warszawa

Prowadzenie badań skuteczności działania środka ochrony roślin z grupy fungicydów, herbicydów, insektycydów, regulatorów wzrostu oraz łącznego stosowania środków ochrony roślin na trawnikach, boiskach piłkarskich, w szkółkach drzew owocowych, a także na łąkach i pastwiskach, w uprawach polowych: zbóż, rzepaku, gorczycy, słoneczników, ziemniaków, buraków cukrowych, marchwi, kapusty, kalafiorów, brokułów, cebuli, porów, sałaty i cykorii oraz w uprawach sadowniczych: jabłoni, grusz, śliw, czereśni, wiśni, a także w uprawie kukurydzy
8Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Katedra Uprawy Roli i Roślin Zakład Doświadczalno-Dydaktyczny Upraw Roli i Roślin Gorzyń

ul. Mazowiecka 45/46

60-623 Poznań

Prowadzenie badań skuteczności działania środka ochrony roślin z grupy akarycydów, bakteriocydów, fungicydów, herbicydów, insektycydów, moluskocydów, regulatorów wzrostu, adiuwantów, biostymulatorów oraz biopreparatów w uprawach polowych: zbóż, rzepaku, kukurydzy, buraków, ziemniaków, roślin strączkowych, warzyw takich jak: kapustne, psiankowate, dyniowate, cebulowe, korzeniowe, liściowe, strączkowe, roślin ozdobnych, w uprawach sadowniczych: jabłoni, grusz, śliw, wiśni, czereśni, brzoskwiń, moreli i truskawek, a także na łąkach, pastwiskach, trawnikach, ugorach i odłogach oraz w zadrzewieniach miejskich
9Agrostat Sp. z o.o.ul. Brzozowa 12

61-429 Poznań

Prowadzenie badań skuteczności działania środka ochrony roślin z grupy fungicydów, herbicydów, insektycydów, moluskocydów, akarycydów regulatorów wzrostu oraz łącznego stosowania środków ochrony roślin w uprawach polowych: zbóż, kukurydzy, rzepaku, buraków cukrowych, słonecznika, ziemniaków, truskawek, warzyw oraz w uprawach sadowniczych: jabłoni i grusz, a także na trawnikach oraz w uprawach roślin ozdobnych w polu i pod osłonami
10Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Wydział Rolniczy

Katedra Fitopatologii

ul. Ks. Kordeckiego 20

85-225 Bygdoszcz

Prowadzenie badań skuteczności działania środka ochrony roślin z grupy bakteriocydów, fungicydów w komorach klimatycznych i uprawach polowych: zbóż, ziemniaków, warzyw, roślin oleistych i bobowatych
11Instytut Hodowli

i Aklimatyzacji Roślin Zakład Nasiennictwa

i Ochrony Ziemniaka w Boninie

76-009 Bonin 3Prowadzenie badań skuteczności działania środka ochrony roślin z grupy bakteriocydów, fungicydów, herbicydów, insektycydów, regulatorów wzrostu, repelentów, adiuwantów i zapraw nasiennych, w komorach klimatycznych, pod osłonami, w przechowalniach i uprawach polowych ziemniaków
12BASF Polska Sp. z o.o.Al. Jerozolimskie 154

02-326 Warszawa

Prowadzenie badań skuteczności działania środka ochrony roślin z grupy fungicydów, herbicydów, regulatorów wzrostu oraz zapraw nasiennych w uprawach polowych: zbóż, rzepaku, kukurydzy, buraków cukrowych i pastewnych oraz ziemniaków
13Bayer Sp. z o. o.Al. Jerozolimskie 158

02-326 Warszawa

Prowadzenie badań skuteczności działania środka ochrony roślin z grupy akarycydów, bakteriocydów, fungicydów, herbicydów, insektycydów, moluskocydów, zapraw nasiennych, regulatorów wzrostu roślin i repelentów, w uprawach polowych: zbóż, kukurydzy, buraków cukrowych, rzepaku, roślin strączkowych, ziemniaków i warzyw, w uprawach sadowniczych i roślin ozdobnych, szkółkach drzew na terenach rekreacyjnych, trawnikach, terenach nieużytkowanych rolniczo
14Instytut Hodowli

i Aklimatyzacji Roślin Oddział Bydgoszcz

Al. Powstańców Wielkopolskich 10

85-090 Bydgoszcz

Prowadzenie badań skuteczności działania środka ochrony roślin z grupy fungicydów, herbicydów, akarycydów, bakteriocydów, insektycydów, nematocydów, regulatorów wzrostu roślin, wirocydów i adiuwantów w komorach klimatycznych i uprawach polowych: buraków, ziemniaków, facelii błękitnej oraz roślin oleistych i energetycznych
15Instytut Roślin i Przetworów Zielarskich Zakład Botaniki,

Hodowli i Agrotechniki

ul. Karola Libelta 27

61-707 Poznań

Prowadzenie badań skuteczności działania środka ochrony roślin z grupy herbicydów, fungicydów, insektycydów w uprawach polowych roślin zielarskich
16Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczyul. Czartoryskich 8

24-100 Puławy

Prowadzenie badań skuteczności działania środka ochrony roślin z grupy fungicydów, herbicydów, akarycydów, insektycydów, regulatorów wzrostu roślin, repelentów, zapraw nasiennych, adiuwantów i biopreparatów w uprawach polowych: zbóż, tytoniu, chmielu, kukurydzy, rzepaku, roślin okopowych, zielarskich, motylkowych wieloletnich, strączkowych, oraz w trawach
17Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy

Zakład Herbologii

i Technik Uprawy Roli

ul. Orzechowa 61

50-540 Wrocław

Prowadzenie badań skuteczności działania środka ochrony roślin z grupy herbicydów, regulatorów wzrostu i adiuwantów pod osłonami, w komorach klimatycznych i uprawach polowych: zbóż, roślin okopowych, oleistych, włóknistych, pastewnych, przemysłowych specjalnych - chmielu i tytoniu, wierzbie i innych roślinach energetycznych, zielarskich i leczniczych, a także na ugorach, odłogach oraz terenach nieużytkowanych rolniczo
18Instytut Sadownictwa

i Kwiaciarstwa

Zakład Ochrony Roślin Sadowniczych

ul. Pomologiczna 18

96-100 Skierniewice

Prowadzenie badań skuteczności działania środka ochrony roślin z grupy fungicydów, herbicydów, akarycydów, bakteriocydów, insektycydów, moluskocydów, repelentów, rodentycydów, semiozwiązków, talpicydów, wirocydów, biostymulatorów odporności, ekstraktów roślinnych oraz łącznego stosowania agrochemikaliów w uprawach sadowniczych, pod osłonami, w komorach klimatycznych, pomieszczeniach magazynowych, szkółkach i plantacjach matecznych, we wszystkich gatunkach roślin sadowniczych
19Instytut Sadownictwa

i Kwiaciarstwa

Pracownia Fitopatologii Roślin Ozdobnych

Zespół Badawczy Roślin Ozdobnych ds. Oceny Skuteczności Działania Fungicydów w Ochronie Roślin Ozdobnych

przed Chorobami

ul. Pomologiczna 18 96-100 SkierniewiceProwadzenie badań skuteczności działania środka ochrony roślin z grupy fungicydów, regulatorów wzrostu roślin, biostymulantów odporności, ekstraktów roślinnych, nawozów dolistnych, związków mineralnych i olejów w uprawach polowych, pod osłonami, w szkółkach roślin ozdobnych we wszystkich gatunkach roślin ozdobnych, w tym: cebulowych, rabatowych, jednorocznych, dwuletnich, bylinach, przeznaczonych na kwiat cięty oraz drzewach i krzewach ozdobnych
20Instytut Sadownictwa

i Kwiaciarstwa

Zespół Badawczy Roślin Sadowniczych ds. Oceny Skuteczności Działania Bioregulatorów

ul. Pomologiczna 18

96-100 Skierniewice

Prowadzenie badań skuteczności działania środka ochrony roślin z grupy regulatorów wzrostu i biopreparatów modyfikujących wzrost i rozwój roślin w uprawach sadowniczych: jabłoni, grusz, śliw, czereśni, wiśni, truskawek, porzeczek, malin, agrestu, borówki wysokiej oraz w szkółkach drzew i krzewów owocowych
21Instytut Sadownictwa

i Kwiaciarstwa

Zespół Badawczy Roślin Ozdobnych ds. Oceny Skuteczności Działania Zoocydów, Bioregulatorów i Herbicydów

ul. Pomologiczna 18

96-100 Skierniewice

Prowadzenie badań skuteczności działania środka ochrony roślin z grupy akarycydów, herbicydów, insektycydów, moluskocydów, nematocydów, regulatorów wzrostu roślin, repelentów, semiozwiązków, biopreparatorów, organizmów żywych i adiuwantów w uprawach polowych, pod osłonami, w szkółkach, w tym w szkółkach drzew i krzewów ozdobnych, uprawach i drzewostanach leśnych, komorach klimatycznych, na trawnikach oraz terenach nieużytkowanych rolniczo we wszystkich gatunkach roślin doniczkowych, rabatowych, przeznaczonych na kwiat cięty i w matecznikach tych roślin, a także we wszystkich gatunkach drzew i krzewów iglastych oraz liściastych, bylinach ogrodowych i roślinach wodnych
22Inveresk Research Polska Sp. z o.o.ul. Botaniczna 68 A

04-543 Warszawa

Prowadzenie badań skuteczności działania środka ochrony roślin z grupy insektycydów, fungicydów, herbicydów w uprawach polowych: zbóż, buraków, ziemniaków, rzepaku, kukurydzy oraz na użytkach zielonych i terenach nieużytkowanych rolniczo
23Szkoła Główna

Gospodarstwa Wiejskiego Wydział Rolnictwa i Biologii

Katedra Agronomii

Zakład Ogólnej Uprawy Roli i Roślin Zespół Biologii

i Zwalczania Chwastów

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

Prowadzenie badań skuteczności działania środka ochrony roślin z grupy herbicydów, regulatorów wzrostu roślin i adiuwantów w uprawach polowych: zbóż, kukurydzy, rzepaku, ziemniaków, buraków cukrowych, roślin strączkowych, traw oraz na ugorach i odłogach
24Instytut Hodowli

i Aklimatyzacji Roślin Oddział Jadwisin

05-140 SerockProwadzenie badań skuteczności działania środka ochrony roślin z grupy fungicydów, herbicydów, insektycydów, regulatorów wzrostu roślin w pomieszczeniach magazynowych i uprawach polowych ziemniaków
25GAB Poland Sp. z o.o.ul. Wierzbowa 12 Gałowo

64-500 Szamotuły

Prowadzenie badań skuteczności działania środka ochrony roślin z grupy akarycydów, fungicydów, herbicydów, regulatorów wzrostu roślin, insektycydów oraz adiuwantów w uprawach polowych: zbóż, rzepaku, kukurydzy, buraków, ziemniaków i roślin strączkowych
26Biotek Agriculture Polska Sp. z o.o.Gać 64

55-200 Oława

Prowadzenie badań skuteczności działania środka ochrony roślin z grupy bakteriocydów, wirocydów, nematocydów, feromonów, atraktantów oraz środków wpływających na procesy życiowe roślin w tym: biostymulatorów, regulatorów odporności, regulatorów i stymulatorów wzrostu roślin, a także akarycydów, fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz adiuwantów w uprawach polowych: zbóż, rzepaku, kukurydzy, buraków cukrowych, ziemniaków i roślin warzywnych oraz w uprawach sadowniczych
27Pan Helmut Zöllner prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Field Research Supportul. Dworcowa 2

64-000 Kościan

Prowadzenie badań skuteczności działania środka ochrony roślin z grupy akarycydów, fungicydów, herbicydów, insektycydów, moluskocydów i regulatorów wzrostu pod osłonami, w szkółkach, uprawach i drzewostanach leśnych oraz w uprawach polowych: zbóż, kukurydzy, słonecznika, roślin okopowych, warzyw oraz w uprawach sadowniczych: jabłoni, grusz, śliw, czereśni i truskawek
28Instytut Badawczy Leśnictwa:Sękocin Stary,

ul. Braci Leśnej 3

05-090 Raszyn

Pracownia Metod Biologicznych i Chemicznych Zakład Ochrony LasuProwadzenie badań skuteczności działania środka ochrony roślin z grupy insektycydów w szkółkach, w uprawach i drzewostanach leśnych iglastych i liściastych oraz w drzewach ozdobnych
Zespół Badań Herbicydów w Zakładzie Hodowli LasuProwadzenie badań skuteczności działania środka ochrony roślin z grupy herbicydów w szkółkach, uprawach i drzewostanach leśnych iglastych i liściastych, na plantacjach choinkowych oraz drzew szybko rosnących oraz na terenach leśnych niezalesionych
Zespół Badania Fungicydów w Zakładzie Fitopatologii LeśnejProwadzenie badań skuteczności działania środka ochrony roślin z grupy fungicydów w szkółkach, uprawach i drzewostanach leśnych iglastych i liściastych oraz pod osłonami
29Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinieul. Akademicka 13

20-950 Lublin

Prowadzenie badań skuteczności działania środka ochrony roślin z grupy akarycydów, fungicydów, herbicydów, insektycydów, regulatorów wzrostu, repelentów, zapraw nasiennych, adiuwantów oraz ekstraktów roślinnych w uprawach polowych: zbóż, roślin okopowych, motylkowych, zielarskich, warzywniczych, chmielu, tytoniu, kukurydzy, rzepaku, w trawach, uprawach sadowniczych, a także na użytkach zielonych, terenach nieużytkowanych rolniczo i ugorach
30Anadiag S.A. Oddział w Polsceul. Trzcińska 6

96-100 Skierniewice

Prowadzenie badań skuteczności działania środka ochrony roślin z grupy akarycydów, bakteriocydów, fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz regulatorów wzrostu w uprawach polowych: zbóż, roślin okopowych, warzyw, roślin sadowniczych oraz pod osłonami
31Syngenta Crop Protection Sp. z o.o.ul. Powązkowska 44c

01-797 Warszawa

Prowadzenie badań skuteczności działania środka ochrony roślin z grupy fungicydów, herbicydów, insektycydów i regulatorów wzrostu w uprawach polowych: zbóż, kukurydzy, ziemniaków, rzepaku ozimego, a także na użytkach zielonych i przy rekultywacji nieużytków rolnych
32Fertico Sp. z o.o.Goliany 43

05-620 Błędów

Prowadzenie badań skuteczności działania środka ochrony roślin z grupy akarycydów, bakteriocydów, fungicydów, herbicydów, insektycydów i regulatorów wzrostu w uprawach sadowniczych (jabłoni, grusz, śliw, wiśni, czereśni, truskawek, malin, porzeczki czarnej, porzeczki kolorowej, borówki wysokiej) i w pomieszczeniach magazynowych
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).
2 Niniejsze obwieszczenie było poprzedzone obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 sierpnia 2007 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych upoważnionych do przeprowadzania badań skuteczności działania środka ochrony roślin (M. P. Nr 58, poz. 664).
3 Jednostki organizacyjne upoważnione w drodze decyzji wydanych do dnia 29 września 2008 r. przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa do przeprowadzania badań skuteczności działania środka ochrony roślin.