Monitor Polski

M.P.2019.668

| Akt obowiązujący
Wersja od: 8 lipca 2019 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 13 czerwca 2019 r.
w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub przez niego nadzorowanych

Na podstawie art. 33 ust. 1d ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) ustala się wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub przez niego nadzorowanych, stanowiący załącznik do obwieszczenia 2 .

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH MINISTROWI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH

1. Jednostki organizacyjne podległe:
1) Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie;
2) Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie;
3) Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie;
4) Główny Inspektorat Weterynarii w Warszawie;
5) Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie;
6) Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie;
7) Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie;
8) Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu;
9) Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie;
10) Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli;
11) Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku;
12) Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach;
13) Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach;
14) Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie;
15) Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie;
16) Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale;
17) Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie;
18) Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu;
19) Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie;
20) Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach;
21) Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie;
22) Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu;
23) Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach.
2. Jednostki organizacyjne nadzorowane:
1) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie;
2) Centralna Biblioteka Rolnicza im. Michała Oczapowskiego w Warszawie;
3) Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej;
4) Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego w Warszawie;
5) Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie;
6) Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie;
7) Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu;
8) Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach;
9) Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach;
10) Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach;
11) Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu;
12) Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie;
13) Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie;
14) Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Warszawie;
15) Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie;
16) Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach;
17) Polski Klub Wyścigów Konnych w Warszawie;
18) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Zesłańców Sybiru w Bobowicku;
19) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. ks. dr. Jana Dzierżona w Bogdańczowicach;
20) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Boninie;
21) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Michała Drzymały w Brzostowie;
22) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bydgoszczy;
23) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bystrej;
24) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Bolesława Chrobrego w Chrobrzu;
25) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie;
26) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W.S. Reymonta w Dobryszycach;
27) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Szafera w Głubczycach;
28) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie;
29) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Aleksandra Świętochowskiego w Gołotczyźnie;
30) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej;
31) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Komisji Edukacji Narodowej w Henrykowie;
32) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu;
33) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie;
34) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym;
35) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie;
36) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ireny Kosmowskiej w Korolówce-Osadzie;
37) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu;
38) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej;
39) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. chor. Jana Szymańskiego w Marianowie;
40) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Macieja Rataja w Mieczysławowie;
41) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Osadników Wojskowych w Mieszkowicach;
42) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Mokrzeszowie;
43) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Nakle Śląskim;
44) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. II Czechosłowackiej Brygady Spadochronowej w Nowosielcach;
45) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu;
46) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Józefa Piłsudskiego w Okszowie;
47) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku;
48) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Powierciu;
49) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Różańcu;
50) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Krzysztofa Kluka w Rudce;
51) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. prof. Władysława Szafera w Rzemieniu;
52) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu-Mokoszynie;
53) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Staszica w Sejnach;
54) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Adolfa Dygasińskiego w Sichowie Dużym;
55) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej;
56) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Stanisława Reymonta w Sokołowie Podlaskim;
57) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu;
58) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie w Starym Lubiejewie;
59) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu;
60) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Suwałkach;
61) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Staszica w Swarożynie;
62) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. I Armii Wojska Polskiego w Sypniewie;
63) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. mjr. pil. Władysława Szcześniewskiego w Widzewie;
64) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie;
65) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu;
66) Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku;
67) Zespół Szkół Ogrodniczych im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej;
68) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej;
69) Zespół Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie;
70) Zespół Szkół Rolniczych im. Wincentego Baranowskiego w Lututowie.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działami administracji rządowej - rolnictwo, rozwój wsi i rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1250).
2 Niniejsze obwieszczenie było poprzedzone obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub przez niego nadzorowanych (M.P. poz. 343).