Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub przez niego nadzorowanych.

Monitor Polski

M.P.2016.987

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 października 2016 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 5 października 2016 r.
w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub przez niego nadzorowanych

Na podstawie art. 33 ust. 1d ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) ustala się wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub przez niego nadzorowanych, stanowiący załącznik do obwieszczenia 2 .

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH MINISTROWI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH

1. Jednostki organizacyjne podległe:

1) Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie;

2) Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie;

3) Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie;

4) Główny Inspektorat Weterynarii w Warszawie;

5) Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie;

6) Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie;

7) Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie;

8) Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu;

9) Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie;

10) Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli;

11) Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku;

12) Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach;

13) Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach;

14) Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie;

15) Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie;

16) Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale;

17) Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie;

18) Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu;

19) Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach;

20) Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie;

21) Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie;

22) Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu;

23) Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach.

2. Jednostki organizacyjne nadzorowane:

1) Agencja Nieruchomości Rolnych w Warszawie;

2) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie;

3) Agencja Rynku Rolnego w Warszawie;

4) Centralna Biblioteka Rolnicza im. Michała Oczapowskiego w Warszawie;

5) Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej;

6) Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego w Warszawie;

7) Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie;

8) Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie;

9) Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu;

10) Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach;

11) Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach;

12) Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach;

13) Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu;

14) Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie;

15) Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie;

16) Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach;

17) Polski Klub Wyścigów Konnych w Warszawie;

18) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Zesłańców Sybiru w Bobowicku;

19) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ks. dr Jana Dzierżona w Bogdańczowicach;

20) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Boninie;

21) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Michała Drzymały w Brzostowie;

22) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bydgoszczy;

23) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bystrej;

24) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Bolesława Chrobrego w Chrobrzu;

25) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie;

26) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Stanisława Reymonta w Dobryszycach;

27) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Szafera w Głubczycach;

28) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie;

29) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Aleksandra Świętochowskiego w Gołotczyźnie;

30) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej;

31) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Komisji Edukacji Narodowej w Henrykowie;

32) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu;

33) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie;

34) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym;

35) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie;

36) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ireny Kosmowskiej w Korolówce-Osadzie;

37) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu;

38) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej;

39) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. chor. Jana Szymańskiego w Marianowie;

40) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Macieja Rataja w Mieczysławowie;

41) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Osadników Wojskowych w Mieszkowicach;

42) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Mokrzeszowie;

43) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Nakle Śląskim;

44) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. II Czechosłowackiej Brygady Spadochronowej w Nowosielcach;

45) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu;

46) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Józefa Piłsudskiego w Okszowie;

47) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku;

48) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Powierciu;

49) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Różańcu;

50) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Krzysztofa Kluka w Rudce;

51) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. prof. Władysława Szafera w Rzemieniu;

52) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu-Mokoszynie;

53) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Staszica w Sejnach;

54) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Adolfa Dygasińskiego w Sichowie Dużym;

55) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej;

56) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Stanisława Reymonta w Sokołowie Podlaskim;

57) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu;

58) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie, w Starym Lubiejewie;

59) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu;

60) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Suwałkach;

61) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. mjr. pil. Władysława Szcześniewskiego w Widzewie;

62) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie.

1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działami administracji rządowej - rolnictwo, rozwój wsi i rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).
2 Niniejsze obwieszczenie było poprzedzone obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub przez niego nadzorowanych (M.P. z 2016 r. poz. 18).