Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych. - M.P.2019.719 - OpenLEX

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych.

Monitor Polski

M.P.2019.719

Akt utracił moc
Wersja od: 30 lipca 2019 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 10 lipca 2019 r.
w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych

Na podstawie art. 33 ust. 1d ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) ustala się wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, który stanowi załącznik do obwieszczenia. 1

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH MINISTROWI OBRONY NARODOWEJ LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH

Jednostki organizacyjne podległe

1.
Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.
2.
Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.
3.
Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.
4.
Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.
5.
Dowództwo Garnizonu Warszawa w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.
6.
Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.
7.
Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.
8.
Wojewódzkie Sztaby Wojskowe w: Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu, Zielonej Górze, wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.
9.
Ośrodek Monitorowania i Analiz Ministra Obrony Narodowej w Warszawie.
10.
Inspektorat Uzbrojenia w Warszawie wraz z podległą jednostką organizacyjną.
11.
Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych w Warszawie.
12.
Inspektorat Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.
13.
Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.
14.
Wojskowe Centrum Metrologii w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.
15.
Wojskowa Inspekcja Gospodarki Energetycznej.
16.
Wojskowy Dozór Techniczny.
17.
Biuro Infrastruktury Specjalnej w Warszawie.
18.
Wojskowe Studium Nauczania Języków Obcych w Łodzi.
19.
Centralny Ośrodek Aktywizacji Zawodowej w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.
20.
Centralna Wojskowa Komisja Lekarska w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.
21.
Biuro Konwentu Dziekanów w Warszawie.
22.
Wojskowe Biura Emerytalne w: Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu i Zielonej Górze.
23.
Dom Emeryta Wojskowego w Warszawie.
24.
Delegatury Departamentu Kontroli w: Bydgoszczy, Warszawie i Wrocławiu.
25.
Biuro Ewidencji Osobowej Wojska Polskiego w Warszawie.
26.
Wojskowe Biuro Historyczne im. gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.
27.
Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy.
28.
Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa w Warszawie.
29.
Centralna Wojskowa Pracownia Psychologiczna w Bydgoszczy wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.
30.
Wojskowe Ośrodki Medycyny Prewencyjnej w: Modlinie, Krakowie, Wrocławiu, Bydgoszczy i Gdyni.
31.
Inspektorat Ministerstwa Obrony Narodowej do Spraw Bezpieczeństwa Lotów w Poznaniu.
32.
Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej do Spraw Budowy i Wdrażania Narodowego Centrum Wspomagania Operacji Powietrznych w Warszawie.
33.
Biuro do Spraw Utworzenia Obrony Terytorialnej w Warszawie.
34.
Biuro do Spraw Proobronnych w Warszawie.
35.
Zespół do Spraw Służby w Międzynarodowych Strukturach Wojskowych w Warszawie.
36.
Zespół Zapewnienia Jakości w Lotnictwie w Warszawie.
37.
Polskie Przedstawicielstwo Wojskowe przy Komitetach Wojskowych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej z siedzibą w Brukseli, BELGIA.
38.
Narodowe Przedstawicielstwo Łącznikowe przy Sojuszniczym Dowództwie Transformacyjnym z siedzibą w Norfolk, USA.
39.
Polskie Narodowe Przedstawicielstwo Wojskowe przy Naczelnym Dowództwie Sojuszniczych Sił w Europie z siedzibą w Mons, BELGIA.
40.
Narodowy Element Wsparcia przy Dowództwie Eurokorpusu w Strasburgu, FRANCJA.
41.
Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej im. płk. dypl. Mariana Porwita w Warszawie.
42.
Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.
43.
Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego w Warszawie.
44.
Wojskowe Biuro Zarządzania Częstotliwościami w Warszawie.
45.
Wojskowe Biuro Łączności w Warszawie.

II. 

Jednostki organizacyjne nadzorowane

1.
Agencja Mienia Wojskowego w Warszawie.
2.
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie.
3.
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie.
4.
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni.
5.
Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu.
6.
Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie.
7.
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie.
8.
Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii w Warszawie.
9.
Wojskowy Instytut Łączności im. prof. dr. hab. Janusza Groszkowskiego w Zegrzu.
10.
Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej w Sulejówku.
11.
Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia w Zielonce.
12.
Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej im. profesora Józefa Kosackiego we Wrocławiu.
13.
Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. generała Karola Kaczkowskiego w Warszawie.
14.
Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie.
15.
Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie.
16.
1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie.
17.
4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu.
18.
5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Krakowie.
19.
7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią SPZOZ w Gdańsku.
20.
10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy.
21.
6 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Dęblinie.
22.
105 Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Żarach.
23.
107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu.
24.
109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Szczecinie.
25.
115 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Helu.
26.
116 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Opolu.
27.
20 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SPZOZ w Krynicy-Zdroju.
28.
21 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SPZOZ w Busku-Zdroju.
29.
22 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SPZOZ w Ciechocinku.
30.
23 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SPZOZ w Lądku-Zdroju.
31.
Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.
32.
Centralna Wojskowa Przychodnia Lekarska "CePeLek" SPZOZ w Warszawie.
33.
Garnizonowa Przychodnia Lekarska SPZOZ w Modlinie.
34.
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska "SpecLek" SPZOZ w Warszawie.
35.
Przychodnia Lekarska Wojskowej Akademii Technicznej SPZOZ w Warszawie.
36.
Specjalistyczna Przychodnia Lekarska dla Pracowników Wojska SPZOZ w Warszawie.
37.
Wojskowe Specjalistyczne Przychodnie Lekarskie SPZOZ w: Białymstoku, Bielsku-Białej, Braniewie, Gdyni, Giżycku, Gorzowie Wielkopolskim, Grudziądzu, Gubinie, Kielcach, Kołobrzegu, Koszalinie, Legionowie, Łodzi, Poznaniu, Radomiu, Rzeszowie, Siedlcach, Słupsku, Stargardzie, Szczecinku, Świdwinie, Świnoujściu, Toruniu, Ustce i Witkowie.
38.
Ordynariat Polowy w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.
39.
Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.
40.
Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe w Warszawie.
41.
Ogólnokształcące Liceum Lotnicze w Dęblinie.
42.
Wojskowe Ogólnokształcące Liceum Informatyczne w Warszawie.
43.
Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.
44.
Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni.
45.
Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie.
46.
Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy.
47.
Wojskowy Instytut Wydawniczy w Warszawie.
48.
Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Warszawie.
49.
"Stomil-Poznań" S.A. w Poznaniu.
50.
Huta Stalowa Wola S.A. w Stalowej Woli.
51.
MESKO S.A. w Skarżysku Kamiennej.
52.
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. w Gdyni.
53.
Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. w Radomiu.
54.
ROSOMAK S.A. w Siemianowicach Śląskich.
55.
Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne S.A. w Warszawie.
56.
Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. w Zielonce.
57.
Wojskowe Zakłady Inżynieryjne S.A. w Dęblinie.
58.
Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. w Łodzi.
59.
Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. w Bydgoszczy.
60.
Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 S.A. w Warszawie.
61.
Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. w Zegrzu.
62.
Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A. w Czernicy.
63.
Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A. w Poznaniu.
64.
Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A. w Grudziądzu.
65.
Zakłady Chemiczne "NITRO-CHEM" S.A. w Bydgoszczy.
66.
EXATEL S.A. w Warszawie.
67.
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego "STOMIL" Sp. z o.o. w Poznaniu.
68.
Polski Holding Obronny Sp. z o.o. w Warszawie.
69.
Stocznia Marynarki Wojennej S.A. w upadłości likwidacyjnej w Gdyni.
70.
Wojskowe Zakłady Kartograficzne Sp. z o.o. w Warszawie.
71.
Zakład Przemysłu Odzieżowego "CORA-TEX" w Krasnymstawie S.A. w Krasnymstawie.
1 Niniejsze obwieszczenie było poprzedzone obwieszczeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych (M.P. poz. 236).