Monitor Polski

M.P.2015.710

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 sierpnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 23 lipca 2015 r.
w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych

Na podstawie art. 33 ust. 1d ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) ogłasza się wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, stanowiący załącznik do obwieszczenia 1 .

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH MINISTROWI OBRONY NARODOWEJ LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH

I.

 Jednostki organizacyjne podległe

1. Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.

2. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.

3. Dowództwo Garnizonu Warszawa w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.

4. Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.

5. Narodowe Centrum Kryptologii w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.

6. Wojewódzki Sztab Wojskowy w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie, we Wrocławiu, w Zielonej Górze, wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.

7. Ośrodek Monitorowania i Analiz Ministra Obrony Narodowej w Warszawie.

8. Inspektorat Uzbrojenia w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.

9. Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych w Warszawie.

10. Wojskowa Agencja Mieszkaniowa w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.

11. Inspektorat Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.

12. Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.

13. Wojskowe Centrum Metrologii w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.

14. Wojskowa Inspekcja Gospodarki Energetycznej w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.

15. Wojskowy Dozór Techniczny w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.

16. Biuro Infrastruktury Specjalnej w Warszawie.

17. Wojskowe Studium Nauczania Języków Obcych w Łodzi.

18. Centralny Ośrodek Aktywizacji Zawodowej w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.

19. Centralna Wojskowa Komisja Lekarska w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.

20. Biuro Konwentu Dziekanów w Warszawie.

21. Wojskowe Biuro Emerytalne w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie, we Wrocławiu i w Zielonej Górze.

22. Dom Emeryta Wojskowego w Warszawie.

23. Delegatura Departamentu Kontroli w Bydgoszczy, Warszawie i we Wrocławiu.

24. Biuro Ewidencji Osobowej Wojska Polskiego w Warszawie.

25. Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.

26. Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy.

27. Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa w Warszawie.

28. Centralna Wojskowa Pracownia Psychologiczna (CWPPsych) w Bydgoszczy wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.

29. Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej w Modlinie, Krakowie, we Wrocławiu, w Bydgoszczy i Gdyni.

30. Inspektorat Ministerstwa Obrony Narodowej do Spraw Bezpieczeństwa Lotów w Poznaniu.

31. Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej do Spraw Budowy i Wdrażania Narodowego Centrum Wspomagania Operacji Powietrznych w Warszawie.

32. Biuro do Spraw Proobronnych w Warszawie.

33. Zespół do Spraw Służby w Międzynarodowych Strukturach Wojskowych w Warszawie.

34. Zespół do Spraw Nowego Systemu Kierowania i Dowodzenia Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie.

35. Zespół Zapewnienia Jakości w Lotnictwie w Warszawie.

36. Polskie Przedstawicielstwo Wojskowe przy Komitetach Wojskowych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej z siedzibą w Brukseli, BELGIA.

37. Narodowe Przedstawicielstwo Łącznikowe przy Sojuszniczym Dowództwie Transformacyjnym z siedzibą w Norfolk, USA.

38. Polskie Narodowe Przedstawicielstwo Wojskowe przy Naczelnym Dowództwie Sojuszniczych Sił w Europie z siedzibą w Mons, BELGIA.

39. Polski Zespół Łącznikowy przy Sojuszniczym Dowództwie Sił Połączonych Brunssum z siedzibą w Brunssum, HOLANDIA.

40. Polskie Biuro do Spraw Realizacji Programu CP5A0044 przy Agencji NC3A NATO z siedzibą w Brukseli, BELGIA.

41. Narodowy Element Wsparcia przy Dowództwie Eurokorpusu w Strasburgu, FRANCJA.

II.

 Jednostki organizacyjne

A.

 Nadzorowane:

1. Agencja Mienia Wojskowego w Warszawie wraz z podległymi oddziałami terenowymi.

2. Akademia Obrony Narodowej w Warszawie.

3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie.

4. Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni.

5. Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu.

6. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie.

7. Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie.

8. Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii w Warszawie.

9. Wojskowy Instytut Łączności im. prof. dr. hab. Janusza Groszkowskiego w Zegrzu.

10. Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej w Sulejówku.

11. Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia w Zielonce.

12. Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej im. prof. Józefa Kosackiego we Wrocławiu.

13. Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii w Warszawie.

14. Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie.

15. Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie.

16. 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie.

17. 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu.

18. 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Krakowie.

19. 7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią SPZOZ w Gdańsku.

20. 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy.

21. 6 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Dęblinie.

22. 105 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Żarach.

23. 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu.

24. 108 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Ełku.

25. 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Szczecinie.

26. 115 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Helu.

27. 116 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Opolu.

28. 20 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SPZOZ w Krynicy Zdroju.

29. 21 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SPZOZ w Busku Zdroju.

30. 22 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SPZOZ w Ciechocinku.

31. 23 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SPZOZ w Lądku Zdroju.

32. Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.

33. Centralna Przychodnia Lekarska "CePeLek" SPZOP w Warszawie.

34. Garnizonowa Przychodnia Lekarska SPZOZ w Modlinie.

35. Przychodnia Lekarska Akademii Obrony Narodowej SPZOZ w Warszawie.

36. Przychodnia Lekarska Wojskowej Akademii Technicznej SPZOZ w Warszawie.

37. Specjalistyczna Przychodnia Lekarska D1a Pracowników Wojska SPZOZ w Warszawie.

38. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Białymstoku, Bielsku-Białej, Braniewie, Gdyni, Giżycku, Gorzowie Wielkopolskim, Grudziądzu, Gubinie, Kielcach, Kołobrzegu, Koszalinie, Legionowie, Łodzi, Nysie, Poznaniu, Radomiu, Rzeszowie, Siedlcach, Słupsku, Stargardzie Szczecińskim, Szczecinku, Świdwinie, Świnoujściu, Toruniu, Ustce i Witkowie.

39. Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

40. Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie.

41. Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego w Warszawie.

42. Ogólnokształcące Liceum Lotnicze w Dęblinie.

B.

 Nadzorowane z tytułu pełnienia w nich służby wojskowej przez żołnierzy zawodowych:

1. Naczelna Prokuratura Wojskowa w Warszawie.

2. Wojskowa Prokuratura Okręgowa w Poznaniu i Warszawie.

3. Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Gdyni, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i we Wrocławiu.

4. Ordynariat Polowy w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.

5. Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.

6. Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe w Warszawie.

C.

 Nadzorowane, dla których Minister Obrony Narodowej jest organem założycielskim:

1. Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.

2. Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni.

3. Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie.

4. Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy.

5. Wojskowy Instytut Wydawniczy w Warszawie.

6. Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Warszawie.

D.

 Nadzorowane, dla których Minister Obrony Narodowej wykonuje uprawnienia majątkowe Skarbu Państwa:

1. Wojskowe Biuro Projektów Budowlanych sp. z o. o. w Poznaniu.

2. Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne S.A. w Warszawie.

3. Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. w Zielonce.

4. Wojskowe Zakłady Inżynieryjne S.A. w Dęblinie.

5. Wojskowe Zakłady Kartograficzne sp. z o. o. w Warszawie.

6. Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. w Łodzi, Nr 2 S.A. w Bydgoszczy i Nr 4 S.A. w Warszawie.

7. Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. w Zegrzu i Nr 2 S.A. w Czernicy.

8. Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A. w Poznaniu.

9. ROSOMAK S.A. w Siemianowicach Śląskich.

10. Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A. w Grudziądzu.

11. Stocznia Marynarki Wojennej S.A. w Gdyni w upadłości likwidacyjnej.

1 Niniejsze obwieszczenie było poprzedzone obwieszczeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych (M.P. poz. 191).