Monitor Polski

M.P.2018.194

| Akt obowiązujący
Wersja od: 16 lutego 2018 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 19 stycznia 2018 r.
w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub przez niego nadzorowanych

Na podstawie art. 33 ust. 1d ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) ustala się wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub przez niego nadzorowanych, stanowiący załącznik do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH MINISTROWI NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH

I. 

Uniwersytety:

1) Uniwersytet w Białymstoku;

2) Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy;

3) Uniwersytet Gdański;

4) Uniwersytet Śląski w Katowicach;

5) Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach;

6) Uniwersytet Jagielloński w Krakowie;

7) Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;

8) Uniwersytet Łódzki;

9) Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie;

10) Uniwersytet Opolski;

11) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

12) Uniwersytet Rzeszowski;

13) Uniwersytet Szczeciński;

14) Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;

15) Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;

16) Uniwersytet Warszawski;

17) Uniwersytet Wrocławski;

18) Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze;

19) Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach;

20) Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie;

21) Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu;

22) Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu;

23) Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie;

24) Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach;

25) Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie;

26) Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu;

27) Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu;

28) Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie;

29) Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu;

30) Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy;

31) Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II;

32) Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie;

33) Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;

34) Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

II. 

Politechniki:

1) Politechnika Białostocka;

2) Politechnika Częstochowska;

3) Politechnika Gdańska;

4) Politechnika Lubelska;

5) Politechnika Łódzka;

6) Politechnika Koszalińska;

7) Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki;

8) Politechnika Opolska;

9) Politechnika Poznańska;

10) Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza;

11) Politechnika Śląska;

12) Politechnika Świętokrzyska w Kielcach;

13) Politechnika Warszawska;

14) Politechnika Wrocławska.

III. 

Akademie:

1) Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie;

2) Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie;

3) Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej;

4) Akademia Pomorska w Słupsku;

5) Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej;

6) Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach;

7) Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie;

8) Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu;

9) Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku;

10) Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie;

11) Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu;

12) Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.

IV. 

Publiczne uczelnie zawodowe:

1) Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim;

2) Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze;

3) Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej;

4) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie;

5) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie;

6) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu;

7) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie;

8) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie;

9) Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu;

10) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu;

11) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie;

12) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie;

13) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie;

14) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy;

15) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie;

16) Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży;

17) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu;

18) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie;

19) Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu;

20) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu;

21) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile;

22) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku;

23) Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu;

24) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu;

25) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku;

26) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach;

27) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach;

28) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu;

29) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie;

30) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu;

31) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu;

32) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku;

33) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu;

34) Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu.

V. 

Uczelnie niepubliczne:

1) Akademia Finansów i Biznesu Vistula;

2) Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora z siedzibą w Pułtusku;

3) Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna z siedzibą w Łodzi;

4) Akademia Leona Koźmińskiego z siedzibą w Warszawie;

5) Akademia Polonijna w Częstochowie z siedzibą w Częstochowie;

6) ALMAMER Szkoła Wyższa z siedzibą w Warszawie w likwidacji;

7) Ateneum - Szkoła Wyższa z siedzibą w Gdańsku;

8) Beskidzka Wyższa Szkoła Umiejętności w Żywcu z siedzibą w Żywcu;

9) Bielska Wyższa Szkoła im. Józefa Tyszkiewicza w Bielsku-Białej z siedzibą w Bielsku-Białej;

10) Bydgoska Szkoła Wyższa z siedzibą w Bydgoszczy;

11) Bydgoska Wyższa Szkoła Główna z siedzibą w Bydgoszczy w likwidacji;

12) Collegium Civitas z siedzibą w Warszawie;

13) Collegium Da Vinci z siedzibą w Poznaniu;

14) Collegium Masoviense - Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu z siedzibą w Żyrardowie;

15) Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa z siedzibą w Siedlcach;

16) Collegium Medicum Wyższa Szkoła Służb Medycznych z siedzibą w Warszawie;

17) Collegium Varsoviense z siedzibą w Warszawie;

18) Dolnośląska Szkoła Wyższa z siedzibą we Wrocławiu;

19) Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna z siedzibą w Elblągu;

20) Europejska Szkoła Wyższa w Sopocie z siedzibą w Sopocie;

21) Europejska Uczelnia Informatyczno-Ekonomiczna w Warszawie;

22) Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu;

23) Europejska Wyższa Szkoła Biznesu w likwidacji;

24) Europejska Wyższa Szkoła Biznesu w Poznaniu;

25) Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji z siedzibą w Warszawie;

26) Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna z siedzibą we Wrocławiu;

27) Gdańska Szkoła Wyższa z siedzibą w Gdańsku;

28) Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna z siedzibą w Gdańsku;

29) Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości z siedzibą w Gliwicach;

30) Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium z siedzibą w Gnieźnie;

31) Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego;

32) Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda w likwidacji z siedzibą w Mysłowicach;

33) Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli z siedzibą w Chorzowie;

34) Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie z siedzibą w Wejherowie;

35) Kolegium Jagiellońskie - Toruńska Szkoła Wyższa;

36) Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych z siedzibą w Koszalinie;

37) Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego z siedzibą w Krakowie;

38) Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia z siedzibą w Krakowie;

39) Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku;

40) Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy;

41) Lingwistyczna Szkoła Wyższa z siedzibą w Warszawie;

42) Lubelska Szkoła Wyższa im. Króla Władysława Jagiełły w likwidacji z siedzibą w Lublinie;

43) Lubelska Szkoła Wyższa w Rykach z siedzibą w Rykach;

44) Lubuska Wyższa Szkoła Zdrowia Publicznego w Zielonej Górze z siedzibą w Zielonej Górze;

45) Łużycka Szkoła Wyższa im. Jana Benedykta Solfy z siedzibą w Żarach;

46) Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna z siedzibą w Tarnowie;

47) Małopolska Wyższa Szkoła im. Józefa Dietla w Krakowie;

48) Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu;

49) Nadbużańska Szkoła Wyższa w Siemiatyczach z siedzibą w Siemiatyczach;

50) Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna z siedzibą w Białymstoku;

51) Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu;

52) Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego w Olsztynie;

53) OLYMPUS Szkoła Wyższa im. Romualda Kudlińskiego w likwidacji z siedzibą w Warszawie;

54) Pedagogium - Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Warszawie w likwidacji z siedzibą w Warszawie;

55) PEDAGOGIUM Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie z siedzibą w Warszawie;

56) Podkarpacka Szkoła Wyższa im. Bł. Ks. Władysława Findysza w Jaśle;

57) Podkowiańska Wyższa Szkoła Medyczna im. Zofii i Jonasza Łyko z siedzibą w Podkowie Leśnej;

58) Polsko-Czeska Wyższa Szkoła Biznesu i Sportu "Collegium Glacense" z siedzibą w Stalowej Woli;

59) Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych;

60) Pomorska Szkoła Wyższa z siedzibą w Starogardzie Gdańskim;

61) Pomorska Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Gdyni;

62) Powiślańska Szkoła Wyższa z siedzibą w Kwidzynie;

63) Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna "Pomerania" z siedzibą w Chojnicach;

64) Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych z siedzibą w Warszawie;

65) Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu;

66) Radomska Szkoła Wyższa z siedzibą w Radomiu;

67) Schola Posnaniensis - Wyższa Szkoła Sztuki Stosowanej w Poznaniu;

68) Sopocka Szkoła Wyższa z siedzibą w Sopocie;

69) Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi;

70) Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach;

71) SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie;

72) Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum z siedzibą w Szczecinie;

73) Szkoła Główna Politechniczna z siedzibą w Nowym Sączu;

74) Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji;

75) Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi;

76) Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego z siedzibą w Warszawie;

77) Szkoła Wyższa imienia Pawła Włodkowica w Płocku;

78) Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie z siedzibą w Warszawie;

79) Szkoła Wyższa Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu;

80) Szkoła Wyższa Rzemiosł Artystycznych w Warszawie w likwidacji z siedzibą w Warszawie;

81) Śląska Wyższa Szkoła Informatyczno-Medyczna z siedzibą w Chorzowie;

82) Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach z siedzibą w Katowicach;

83) Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach z siedzibą w Kielcach;

84) Tarnowska Szkoła Wyższa z siedzibą w Tarnowie;

85) Uczelnia im. Edwarda Herzberga z siedzibą w Grudziądzu;

86) Uczelnia Jana Wyżykowskiego;

87) Uczelnia Jańskiego z siedzibą w Łomży;

88) Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Świeciu;

89) Uczelnia Łazarskiego z siedzibą w Warszawie;

90) Uczelnia Nauk Społecznych;

91) Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej;

92) Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie z siedzibą w Warszawie;

93) VIAMODA Szkoła Wyższa z siedzibą w Warszawie;

94) Warszawska Szkoła Biznesu w Warszawie;

95) Warszawska Szkoła Filmowa z siedzibą w Warszawie;

96) Warszawska Szkoła Wyższa z siedzibą w Otwocku;

97) Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa w Warszawie;

98) Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu z siedzibą w Warszawie;

99) Warszawska Wyższa Szkoła Ekonomiczna im. Edwarda Wiszniewskiego z siedzibą w Warszawie;

100) Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Bolesława Prusa;

101) Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki z siedzibą w Warszawie;

102) Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej;

103) Wielkopolskie Collegium Kompetencji Zintegrowanych z siedzibą w Poznaniu;

104) Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej z siedzibą we Wrocławiu;

105) Wschód-Zachód Szkoła Wyższa im. Henryka Jóźwiaka;

106) Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie;

107) Wszechnica Świętokrzyska z siedzibą w Kielcach;

108) Wyższa Informatyczna Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim w likwidacji z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim;

109) Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu z siedzibą w Radomiu;

110) Wyższa Międzynarodowa Szkoła Biznesu w Warszawie w likwidacji;

111) Wyższa Praska Szkoła Biznesu w likwidacji z siedzibą w Warszawie;

112) Wyższa Szkoła - Edukacja w Sporcie z siedzibą w Warszawie;

113) Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni;

114) Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania w Zawierciu w likwidacji;

115) Wyższa Szkoła Administracji Publicznej imienia Stanisława Staszica w Białymstoku;

116) Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Kielcach;

117) Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w likwidacji z siedzibą w Łodzi;

118) Wyższa Szkoła Administracji Publicznej z siedzibą w Ostrołęce;

119) Wyższa Szkoła Administracji Publicznej z siedzibą w Szczecinie;

120) Wyższa Szkoła Administracji z siedzibą w Bielsku-Białej;

121) Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna w Warszawie z siedzibą w Warszawie;

122) Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży;

123) Wyższa Szkoła Artystyczna z siedzibą w Warszawie;

124) Wyższa Szkoła Bankowa z siedzibą w Gdańsku;

125) Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu;

126) Wyższa Szkoła Bankowa z siedzibą w Toruniu;

127) Wyższa Szkoła Bankowa z siedzibą we Wrocławiu;

128) Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów z siedzibą w Katowicach;

129) Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie;

130) Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Krakowie z siedzibą w Krakowie;

131) Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu;

132) Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Przemyślu;

133) Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu;

134) Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu z siedzibą w Łodzi;

135) Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim;

136) Wyższa Szkoła Biznesu i Zarządzania z siedzibą w Ciechanowie;

137) Wyższa Szkoła Biznesu im. Biskupa Jana Chrapka w Radomiu;

138) Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej z siedzibą w Dąbrowie Górniczej;

139) Wyższa Szkoła Biznesu z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim;

140) Wyższa Szkoła Biznesu z siedzibą w Pile;

141) Wyższa Szkoła COSINUS w Łodzi z siedzibą w Łodzi;

142) Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu;

143) Wyższa Szkoła Dziennikarska im. Melchiora Wańkowicza w Warszawie w likwidacji z siedzibą w Warszawie;

144) Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej z siedzibą w Poznaniu;

145) Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania z siedzibą w Warszawie;

146) Wyższa Szkoła Ekonomiczna z siedzibą w Białymstoku;

147) Wyższa Szkoła Ekonomiczna z siedzibą w Stalowej Woli;

148) Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna im. prof. Szczepana A. Pieniążka z siedzibą w Skierniewicach;

149) Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna z siedzibą w Bielsku-Białej;

150) Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce z siedzibą w Ostrołęce;

151) Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w likwidacji z siedzibą w Bytomiu;

152) Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie z siedzibą w Krakowie;

153) Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie z siedzibą w Lublinie;

154) Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach;

155) Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie;

156) Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu;

157) Wyższa Szkoła Filologii Hebrajskiej w likwidacji w Toruniu;

158) Wyższa Szkoła Finansów i Administracji w likwidacji z siedzibą w Gdyni;

159) Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki imienia prof. Janusza Chechlińskiego;

160) Wyższa Szkoła Finansów i Prawa z siedzibą w Bielsku-Białej;

161) Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku;

162) Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie z siedzibą w Warszawie;

163) Wyższa Szkoła Fizjoterapii z siedzibą we Wrocławiu;

164) Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi z siedzibą w Józefowie;

165) Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania z siedzibą w Krakowie;

166) Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej z siedzibą w Kutnie;

167) Wyższa Szkoła Gospodarki z siedzibą w Bydgoszczy;

168) Wyższa Szkoła Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie w likwidacji;

169) Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach w likwidacji;

170) Wyższa Szkoła Handlowa im. Króla Stefana Batorego w Piotrkowie Trybunalskim z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim;

171) Wyższa Szkoła Handlowa z siedzibą w Radomiu;

172) Wyższa Szkoła Handlowa z siedzibą we Wrocławiu;

173) Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Fryderyka Skarbka w likwidacji w Warszawie;

174) Wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości z siedzibą w Poznaniu w likwidacji;

175) Wyższa Szkoła Handlu i Usług z siedzibą w Poznaniu;

176) Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu;

177) Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki z siedzibą w Częstochowie w likwidacji;

178) Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Alojzego Szubartowskiego w Lublinie w likwidacji z siedzibą w Lublinie;

179) Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego z siedzibą w Lesznie;

180) Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej z siedzibą w Szczecinie;

181) Wyższa Szkoła Humanistyczna w Katowicach w likwidacji z siedzibą w Katowicach;

182) Wyższa Szkoła Humanistyczna we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu;

183) Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna im. Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu;

184) Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu;

185) Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza - Studium Generale Sandomiriense z siedzibą w Sandomierzu;

186) Wyższa Szkoła Humanitas z siedzibą w Sosnowcu;

187) Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP z siedzibą w Olsztynie;

188) Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności z siedzibą w Łodzi;

189) Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania "COPERNICUS" we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu;

190) Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego z siedzibą w Olsztynie;

191) Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Bielsku-Białej;

192) Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Przemyślu z siedzibą w Przemyślu;

193) Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie;

194) Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania z siedzibą w Warszawie;

195) Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji z siedzibą w Warszawie;

196) Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej z siedzibą w Szczecinie;

197) Wyższa Szkoła Inżynierii Bezpieczeństwa i Ekologii w Sosnowcu z siedzibą w Sosnowcu;

198) Wyższa Szkoła Inżynierii Gospodarki w Słupsku z siedzibą w Słupsku;

199) Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie;

200) Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna z siedzibą w Rzeszowie;

201) Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego z siedzibą w Poznaniu;

202) Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich w Koninie z siedzibą w Koninie;

203) Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania z siedzibą w Poznaniu;

204) Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni z siedzibą w Gdyni;

205) Wyższa Szkoła Komunikowania i Mediów Społecznych im. Jerzego Giedroycia w Warszawie w likwidacji;

206) Wyższa Szkoła Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie z siedzibą w Warszawie;

207) Wyższa Szkoła Kosmetologii i Promocji Zdrowia z siedzibą w Szczecinie w likwidacji;

208) Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi z siedzibą w Łodzi;

209) Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki imienia Haliny Konopackiej w Pruszkowie z siedzibą w Pruszkowie;

210) Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu z siedzibą w Toruniu;

211) Wyższa Szkoła Kupiecka w likwidacji z siedzibą w Łodzi;

212) Wyższa Szkoła Lingwistyczna z siedzibą w Częstochowie;

213) Wyższa Szkoła Logistyki z siedzibą w Poznaniu;

214) Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu w likwidacji z siedzibą w Łodzi;

215) Wyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania w Lesznie w likwidacji;

216) Wyższa Szkoła Matematyki i Informatyki Użytkowej w likwidacji z siedzibą w Białymstoku;

217) Wyższa Szkoła Mazowiecka z siedzibą w Warszawie;

218) Wyższa Szkoła Mechatroniki w Katowicach z siedzibą w Katowicach;

219) Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku;

220) Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy z siedzibą w Legnicy;

221) Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu z siedzibą w Sosnowcu;

222) Wyższa Szkoła Medyczna z siedzibą w Białymstoku;

223) Wyższa Szkoła Menedżerska w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku;

224) Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy w likwidacji z siedzibą w Legnicy;

225) Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie z siedzibą w Warszawie;

226) Wyższa Szkoła Menedżerska z siedzibą w Jeleniej Górze w likwidacji;

227) Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy;

228) Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych;

229) Wyższa Szkoła Nauk Prawnych i Administracji im. Leona Petrażyckiego z siedzibą w Wołominie;

230) Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie;

231) Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej z siedzibą w Rudzie Śląskiej;

232) Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska, Turystyki i Rekreacji w Krakowie z siedzibą w Krakowie;

233) Wyższa Szkoła Organizacji Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie w likwidacji;

234) Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie;

235) Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi z siedzibą w Łodzi;

236) Wyższa Szkoła Pedagogiczno-Techniczna w Koninie z siedzibą w Koninie;

237) Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I z siedzibą w Poznaniu;

238) Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej z siedzibą w Dąbrowie Górniczej;

239) Wyższa Szkoła Prawa;

240) Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa z siedzibą w Rzeszowie;

241) Wyższa Szkoła Promocji, Mediów i Show Businessu z siedzibą w Warszawie;

242) Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie z siedzibą w Lublinie;

243) Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w likwidacji z siedzibą w Chrzanowie;

244) Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości imienia Księcia Kazimierza Kujawskiego z siedzibą w Inowrocławiu;

245) Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Warszawie z siedzibą w Warszawie;

246) Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie;

247) Wyższa Szkoła Służb Lotniczych z siedzibą w Bydgoszczy;

248) Wyższa Szkoła Służby Społecznej im. Ks. Franciszka Blachnickiego w Suwałkach w likwidacji;

249) Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku;

250) Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna z siedzibą w Warszawie;

251) Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza z siedzibą w Przeworsku;

252) Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie;

253) Wyższa Szkoła Sportowa im. Kazimierza Górskiego w Łodzi z siedzibą w Łodzi;

254) Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki z siedzibą w Warszawie;

255) Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej z siedzibą w Chełmie;

256) Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych z siedzibą w Łodzi;

257) Wyższa Szkoła Suwalsko-Mazurska im. Papieża Jana Pawła II w likwidacji z siedzibą w Suwałkach;

258) Wyższa Szkoła Sztuk Filmowych i Teatralnych z siedzibą w Warszawie;

259) Wyższa Szkoła Sztuk Wizualnych i Nowych Mediów w likwidacji z siedzibą w Warszawie;

260) Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania z siedzibą w Łodzi;

261) Wyższa Szkoła Sztuki Stosowanej "OPUS-ART" w likwidacji z siedzibą w Sosnowcu;

262) Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach z siedzibą w Katowicach;

263) Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie;

264) Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Warszawie z siedzibą w Warszawie;

265) Wyższa Szkoła Technik Komputerowych i Telekomunikacji z siedzibą w Kielcach;

266) Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach z siedzibą w Katowicach;

267) Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych z siedzibą w Warszawie;

268) Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii z siedzibą w Suchej Beskidzkiej;

269) Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku;

270) Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych z siedzibą w Warszawie;

271) Wyższa Szkoła Ubezpieczeń w Krakowie z siedzibą w Krakowie;

272) Wyższa Szkoła Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach w likwidacji;

273) Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych z siedzibą w Poznaniu;

274) Wyższa Szkoła Umiejętności Zawodowych z siedzibą w Pińczowie;

275) Wyższa Szkoła Uni-Terra z siedzibą w Poznaniu;

276) Wyższa Szkoła Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej im. Zygmunta Glogera z siedzibą w Wołominie;

277) Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku;

278) Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" z siedzibą we Wrocławiu;

279) Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji z siedzibą w Opolu;

280) Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji z siedzibą w Zamościu;

281) Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości z siedzibą w Krakowie;

282) Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu;

283) Wyższa Szkoła Zarządzania i Coachingu z siedzibą we Wrocławiu;

284) Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie;

285) Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych im. ks. Emila Szramka w Tychach w likwidacji z siedzibą w Tychach;

286) Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu;

287) Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w likwidacji z siedzibą w Katowicach;

288) Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach z siedzibą w Katowicach;

289) Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem z siedzibą w Warszawie;

290) Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi z siedzibą w Tucholi;

291) Wyższa Szkoła Zarządzania z siedzibą w Częstochowie;

292) Wyższa Szkoła Zarządzania z siedzibą w Gdańsku;

293) Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie w likwidacji;

294) Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia z siedzibą w Warszawie;

295) Wyższa Szkoła Zawodowa Łódzkiej Korporacji Oświatowej w Łodzi z siedzibą w Łodzi;

296) Wyższa Szkoła Zawodowa Ochrony Zdrowia TWP w Łomży z siedzibą w Łomży;

297) Wyższa Szkoła Zawodowa "Oeconomicus" Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego z siedzibą w Szczecinie;

298) Wyższa Szkoła Zawodowa z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą;

299) Wyższa Szkoła Zdrowia i Turystyki w Pucku w likwidacji z siedzibą w Pucku;

300) Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu;

301) Zachodnia Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Jana Pawła II z siedzibą w Zielonej Górze w likwidacji;

302) Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie.

VI. 

Inne jednostki:

1) Fundacja Zakłady Kórnickie;

2) Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej;

3) Narodowe Centrum Badań i Rozwoju;

4) Narodowe Centrum Nauki;

5) Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie;

6) Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o.

VII. 

Jednostki, które Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prowadzi wspólnie z innymi organami:

1) Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie;

2) Narodowe Muzeum Techniki z siedzibą w Warszawie.

1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działami administracji rządowej - nauka i szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 2317).