Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych.

Monitor Polski

M.P.2015.1077

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 listopada 2015 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1
z dnia 23 października 2015 r.
w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych

Na podstawie art. 33 ust. 1d ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) ustala się wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych, stanowiący załącznik do obwieszczenia. 2

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH MINISTROWI EDUKACJI NARODOWEJ LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH:

I.

 Jednostki podległe

1) Centralna Komisja Egzaminacyjna z siedzibą w Warszawie;

2) Centrum Informatyczne Edukacji z siedzibą w Warszawie;

3) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku;

4) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie;

5) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie;

6) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi;

7) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży;

8) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu;

9) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie;

10) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu;

11) Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie.

Publiczne placówki doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym:

12) Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej z siedzibą w Warszawie;

13) Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.

II.

 Jednostki nadzorowane

1) Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie.

Publiczne zakłady kształcenia nauczycieli:

2) Kolegium Nauczycielskie w Zgierzu prowadzone przez Samorząd Województwa Łódzkiego;

3) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Sieradzu prowadzone przez Samorząd Województwa Łódzkiego;

4) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych we Wrześni prowadzone przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Niepubliczne zakłady kształcenia nauczycieli:

5) Kolegium Nauczycielskie w Białymstoku prowadzone przez Grażynę Olszewską-Bakę;

6) Kolegium Nauczycielskie w Krakowie prowadzone przez Stowarzyszenie "Dom Rodzinny";

7) Kolegium Nauczycielskie w Wodzisławiu Śląskim prowadzone przez Joannę Zdziebło;

8) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Bełchatowie prowadzone przez Jerzego Piontka;

9) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Białymstoku prowadzone przez Lubę Biesiekirską;

10) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Bielsku-Białej prowadzone przez Jerzego Deca;

11) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Chojnicach prowadzone przez Spółkę z o.o. Collegium Pomerania;

12) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Elblągu prowadzone przez Dorotę Goerick;

13) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Gdańsku prowadzone przez Spółkę z o.o. "English Unlimited";

14) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Iławie prowadzone przez Spółkę z o.o. "Pol-Irish Center";

15) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Katowicach prowadzone przez Spółkę z o.o. "Perfektor";

16) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Kłodzku prowadzone przez Violettę Jakobsze;

17) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Koszalinie prowadzone przez Fundację Oświatową - Europejskie Centrum Edukacyjne;

18) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łodzi prowadzone przez Jerzego Piontka;

19) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Radomiu prowadzone przez Spółkę z o.o. Instytut Wiedzy Powszechnej;

20) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Rybniku prowadzone przez Beatę Czogallę;

21) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Sanoku prowadzone przez Andrzeja Brygidyna;

22) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Stargardzie Szczecińskim prowadzone przez Spółkę z o.o. "Szczecińskie Centrum Edukacyjne";

23) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Szczecinie prowadzone przez Spółkę z o.o. "Szczecińskie Centrum Edukacyjne";

24) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Wodzisławiu Śląskim prowadzone przez Joannę Zdziebło.

III.

 Jednostki nadzorowane wspólnie z innymi organami:

Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie.
1 Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 1255).
2 Niniejsze obwieszczenie było poprzedzone obwieszczeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2014 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych (M.P. poz. 936).