Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych.

Monitor Polski

M.P.2014.936

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 października 2014 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1
z dnia 7 października 2014 r.
w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych

Na podstawie art. 33 ust. 1d ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) ustala się wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych, stanowiący załącznik do obwieszczenia. 2

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH MINISTROWI EDUKACJI NARODOWEJ LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH

I.

 Jednostki podległe

1) Centralna Komisja Egzaminacyjna z siedzibą w Warszawie;

2) Centrum Informatyczne Edukacji z siedzibą w Warszawie;

3) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku;

4) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie;

5) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie;

6) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi;

7) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży;

8) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu;

9) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie;

10) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu;

11) Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie.

Publiczne placówki doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym:

12) Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej z siedzibą w Warszawie;

13) Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.

II.

 Jednostki nadzorowane

1) Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie.

Publiczne zakłady kształcenia nauczycieli:

2) Kolegium Nauczycielskie w Bielsku-Białej prowadzone przez Samorząd Województwa Śląskiego;

3) Kolegium Nauczycielskie w Bytomiu prowadzone przez Samorząd Województwa Śląskiego;

4) Kolegium Nauczycielskie w Ciechanowie prowadzone przez Samorząd Województwa Mazowieckiego;

5) Kolegium Nauczycielskie w Łowiczu prowadzone przez Samorząd Województwa Łódzkiego;

6) Kolegium Nauczycielskie w Ostrołęce prowadzone przez Samorząd Województwa Mazowieckiego;

7) Kolegium Nauczycielskie w Przemyślu prowadzone przez Samorząd Województwa Podkarpackiego;

8) Kolegium Nauczycielskie w Warszawie prowadzone przez Samorząd Województwa Mazowieckiego;

9) Kolegium Nauczycielskie w Wieluniu prowadzone przez Samorząd Województwa Łódzkiego;

10) Kolegium Nauczycielskie we Wrocławiu prowadzone przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego;

11) Kolegium Nauczycielskie w Zgierzu prowadzone przez Samorząd Województwa Łódzkiego;

12) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Bielsku-Białej prowadzone przez Samorząd Województwa Śląskiego;

13) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy prowadzone przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego;

14) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Chełmie prowadzone przez Samorząd Województwa Lubelskiego;

15) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Ciechanowie prowadzone przez Samorząd Województwa Mazowieckiego;

16) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Częstochowie prowadzone przez Samorząd Województwa Śląskiego;

17) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Dębicy prowadzone przez Samorząd Województwa Podkarpackiego;

18) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Jastrzębiu-Zdroju prowadzone przez Samorząd Powiatowy Miasta Jastrzębie-Zdrój;

19) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Kaliszu prowadzone przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego;

20) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Legnicy prowadzone przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego;

21) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Leżajsku prowadzone przez Samorząd Województwa Podkarpackiego;

22) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łowiczu prowadzone przez Samorząd Województwa Łódzkiego;

23) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Nisku prowadzone przez Samorząd Województwa Podkarpackiego;

24) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Opolu prowadzone przez Samorząd Województwa Opolskiego;

25) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Ostrołęce prowadzone przez Samorząd Województwa Mazowieckiego;

26) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Puławach prowadzone przez Samorząd Województwa Lubelskiego;

27) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Radomiu prowadzone przez Samorząd Województwa Mazowieckiego;

28) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Ropczycach prowadzone przez Samorząd Województwa Podkarpackiego;

29) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Rzeszowie prowadzone przez Samorząd Województwa Podkarpackiego;

30) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Siedlcach prowadzone przez Samorząd Województwa Mazowieckiego;

31) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Sieradzu prowadzone przez Samorząd Województwa Łódzkiego;

32) I Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Sosnowcu prowadzone przez Samorząd Województwa Śląskiego;

33) II Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Sosnowcu prowadzone przez Samorząd Województwa Śląskiego;

34) III Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Sosnowcu prowadzone przez Samorząd Województwa Śląskiego;

35) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Toruniu prowadzone przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego;

36) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Tychach prowadzone przez Samorząd Województwa Śląskiego;

37) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych we Wrocławiu prowadzone przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego;

38) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych we Wrześni prowadzone przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego;

39) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Zabrzu prowadzone przez Samorząd Województwa Śląskiego;

40) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Zakopanem prowadzone przez Samorząd Województwa Małopolskiego;

41) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Złotowie prowadzone przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Niepubliczne zakłady kształcenia nauczycieli:

42) Kolegium Nauczycielskie w Białymstoku prowadzone przez Grażynę Olszewską-Bakę;

43) Kolegium Nauczycielskie w Krakowie prowadzone przez Stowarzyszenie "Dom Rodzinny";

44) Kolegium Nauczycielskie w Wodzisławiu Śląskim prowadzone przez Joannę Zdziebło;

45) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Bełchatowie prowadzone przez Jerzego Piontka;

46) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Białymstoku prowadzone przez Spółkę z o.o. "Inter-Lingua";

47) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Białymstoku prowadzone przez Lubę Biesiekirską;

48) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Bielsku-Białej prowadzone przez Jerzego Deca;

49) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy prowadzone przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Bydgoszczy;

50) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Chojnicach prowadzone przez Spółkę z o.o. Collegium Pomerania;

51) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Elblągu prowadzone przez Dorotę Goerick;

52) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Gdańsku prowadzone przez Spółkę z o.o. "English Unlimited";

53) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Iławie prowadzone przez Spółkę z o.o. "Pol-Irish Center";

54) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Katowicach prowadzone przez Spółkę z o.o. "Perfektor";

55) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Kłodzku prowadzone przez Violettę Jakobsze;

56) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Koszalinie prowadzone przez Fundację Oświatową - Europejskie Centrum Edukacyjne;

57) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łodzi prowadzone przez Jerzego Piontka;

58) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Olsztynie prowadzone przez Olsztyńską Szkołę Wyższą im. Józefa Rusieckiego;

59) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Olsztynie prowadzone przez Bożenę Ziomek;

60) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Radomiu prowadzone przez Spółkę z o.o. Instytut Wiedzy Powszechnej;

61) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Radomiu prowadzone przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Kielcach;

62) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Rybniku prowadzone przez Beatę Czogallę;

63) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Rzeszowie prowadzone przez Katarzynę Pytel;

64) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Sanoku prowadzone przez Andrzeja Brygidyna;

65) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Stargardzie Szczecińskim prowadzone przez Spółkę z o.o. "Szczecińskie Centrum Edukacyjne";

66) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Szczecinie prowadzone przez Spółkę z o.o. "Szczecińskie Centrum Edukacyjne";

67) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Szczecinie prowadzone przez Alicję Kwiatek i Tadeusza Wiesława Bratosa;

68) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Toruniu prowadzone przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Bydgoszczy;

69) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Wodzisławiu Śląskim prowadzone przez Joannę Zdziebło.

III.

 Jednostki nadzorowane wspólnie z innymi organami:

Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie.
1 Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 1255).
2 Niniejsze obwieszczenie było poprzedzone obwieszczeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 października 2013 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych (M.P. poz. 1025).