Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych.

Monitor Polski

M.P.2010.21.202

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 kwietnia 2010 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)
z dnia 4 marca 2010 r.
w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych

Na podstawie art. 33 ust. 1d ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) ustala się wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych, stanowiący załącznik do obwieszczenia.3)
______

1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 216, poz. 1591).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354.

3) Niniejsze obwieszczenie było poprzedzone obwieszczeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych (M. P. Nr 22, poz. 293).

ZAŁĄCZNIK 

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH MINISTROWI EDUKACJI NARODOWEJ LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH

1)
Centralna Komisja Egzaminacyjna z siedzibą w Warszawie;
2)
Centrum Informatyczne Edukacji;
3)
Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie;
4)
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku;
5)
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie;
6)
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie;
7)
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi;
8)
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży;
9)
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu;
10)
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie;
11)
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu;
12)
Zespół Szkół dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywających za Granicą z siedzibą w Warszawie.

Publiczne placówki doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym:

1)
Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej z siedzibą w Warszawie;
2)
Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie;
3)
Polonijne Centrum Nauczycielskie w Lublinie.

Publiczne zakłady kształcenia nauczycieli:

1)
Kolegium Nauczycielskie w Bielsku-Białej prowadzone przez Samorząd Województwa Śląskiego;
2)
Kolegium Nauczycielskie w Bytomiu prowadzone przez Samorząd Województwa Śląskiego;
3)
Kolegium Nauczycielskie w Ciechanowie prowadzone przez Samorząd Województwa Mazowieckiego;
4)
Kolegium Nauczycielskie w Gliwicach prowadzone przez Samorząd Województwa Śląskiego;
5)
Kolegium Nauczycielskie w Koszalinie prowadzone przez Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego;
6)
Kolegium Nauczycielskie w Łowiczu prowadzone przez Samorząd Województwa Łódzkiego;
7)
Kolegium Nauczycielskie w Ostrołęce prowadzone przez Samorząd Województwa Mazowieckiego;
8)
Kolegium Nauczycielskie w Przemyślu prowadzone przez Samorząd Województwa Podkarpackiego;
9)
Kolegium Nauczycielskie w Radomiu prowadzone przez Samorząd Województwa Mazowieckiego;
10)
Kolegium Nauczycielskie w Suwałkach prowadzone przez Samorząd Województwa Podlaskiego;
11)
Kolegium Nauczycielskie w Tarnobrzegu prowadzone przez Samorząd Województwa Podkarpackiego;
12)
Kolegium Nauczycielskie w Wałczu prowadzone przez Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego;
13)
Kolegium Nauczycielskie w Warszawie prowadzone przez Samorząd Województwa Mazowieckiego;
14)
Kolegium Nauczycielskie w Wieluniu prowadzone przez Samorząd Województwa Łódzkiego;
15)
Kolegium Nauczycielskie we Wrocławiu prowadzone przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego;
16)
Kolegium Nauczycielskie w Zamościu prowadzone przez Samorząd Województwa Lubelskiego;
17)
Kolegium Nauczycielskie w Zgierzu prowadzone przez Samorząd Województwa Łódzkiego;
18)
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy prowadzone przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
19)
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Chełmie prowadzone przez Samorząd Województwa Lubelskiego;
20)
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Ciechanowie prowadzone przez Samorząd Województwa Mazowieckiego;
21)
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Cieszynie prowadzone przez Samorząd Województwa Śląskiego;
22)
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Częstochowie prowadzone przez Samorząd Województwa Śląskiego;
23)
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Dębicy prowadzone przez Samorząd Województwa Podkarpackiego;
24)
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Gliwicach prowadzone przez Samorząd Województwa Śląskiego;
25)
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Jastrzębiu-Zdroju prowadzone przez Samorząd Powiatowy Miasta Jastrzębie-Zdrój;
26)
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Kaliszu prowadzone przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego;
27)
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Koszalinie prowadzone przez Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego;
28)
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Legnicy prowadzone przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego;
29)
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Lesznie prowadzone przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego;
30)
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Leżajsku prowadzone przez Samorząd Województwa Podkarpackiego;
31)
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łomży prowadzone przez Samorząd Województwa Podlaskiego;
32)
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łowiczu prowadzone przez Samorząd Województwa Łódzkiego;
33)
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Mielcu prowadzone przez Samorząd Województwa Podkarpackiego;
34)
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Nisku prowadzone przez Samorząd Województwa Podkarpackiego;
35)
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Opolu prowadzone przez Samorząd Województwa Opolskiego;
36)
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Ostrołęce prowadzone przez Samorząd Województwa Mazowieckiego;
37)
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Przemyślu prowadzone przez Samorząd Województwa Podkarpackiego;
38)
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Przeworsku prowadzone przez Samorząd Województwa Podkarpackiego;
39)
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Puławach prowadzone przez Samorząd Województwa Lubelskiego;
40)
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Radomiu prowadzone przez Samorząd Województwa Mazowieckiego;
41)
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Ropczycach prowadzone przez Samorząd Województwa Podkarpackiego;
42)
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Rzeszowie prowadzone przez Samorząd Województwa Podkarpackiego;
43)
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Sandomierzu prowadzone przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego;
44)
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Siedlcach prowadzone przez Samorząd Województwa Mazowieckiego;
45)
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Sieradzu prowadzone przez Samorząd Województwa Łódzkiego;
46)
I Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Sosnowcu prowadzone przez Samorząd Województwa Śląskiego;
47)
II Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Sosnowcu prowadzone przez Samorząd Województwa Śląskiego;
48)
III Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Sosnowcu prowadzone przez Samorząd Województwa Śląskiego;
49)
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Starym Tomyślu prowadzone przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego;
50)
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Suchej Beskidzkiej prowadzone przez Samorząd Województwa Małopolskiego;
51)
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Suwałkach prowadzone przez Samorząd Województwa Podlaskiego;
52)
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Szczytnie prowadzone przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
53)
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Tarnobrzegu prowadzone przez Samorząd Województwa Podkarpackiego;
54)
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Toruniu prowadzone przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
55)
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Tychach prowadzone przez Samorząd Województwa Śląskiego;
56)
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Wałczu prowadzone przez Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego;
57)
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych we Wrocławiu prowadzone przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego;
58)
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych we Wrześni prowadzone przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego;
59)
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Zabrzu prowadzone przez Samorząd Województwa Śląskiego;
60)
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Zakopanem prowadzone przez Samorząd Województwa Małopolskiego;
61)
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Zamościu prowadzone przez Samorząd Województwa Lubelskiego;
62)
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Złotowie prowadzone przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Niepubliczne zakłady kształcenia nauczycieli:

1)
Kolegium Nauczycielskie w Białymstoku prowadzone przez Grażynę Olszewską-Bakę;
2)
Kolegium Nauczycielskie w Krakowie prowadzone przez Stowarzyszenie "Dom Rodzinny";
3)
Kolegium Nauczycielskie w Warszawie prowadzone przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci;
4)
Kolegium Nauczycielskie w Wodzisławiu Śląskim prowadzone przez Joannę Zdziebło;
5)
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Bełchatowie prowadzone przez Jerzego Piontka;
6)
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Białymstoku prowadzone przez Spółkę z o. o. "Inter-Lingua";
7)
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Białymstoku prowadzone przez Lubę Biesiekirską;
8)
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Bielsku-Białej prowadzone przez Jerzego Deca;
9)
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy prowadzone przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Bydgoszczy;
10)
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Chojnicach prowadzone przez Spółkę z o. o. Collegium Pomerania;
11)
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Chrzanowie prowadzone przez Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej;
12)
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Elblągu prowadzone przez Dorotę Goerick;
13)
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Gdańsku prowadzone przez Spółkę z o.o. "English Unlimited";
14)
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Iławie prowadzone przez Spółkę z o.o. "Pol-Irish Center";
15)
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Jarosławiu prowadzone przez Spółkę z o.o. "Edukacja";
16)
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Jaśle prowadzone przez Spółkę z o.o. Podkarpackie Towarzystwo Edukacji Alternatywnej "Wszechnica";
17)
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Jaworznie prowadzone przez Miejskie Towarzystwo Oświatowe;
18)
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Katowicach prowadzone przez Spółkę z o. o. "Perfektor";
19)
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Kielcach prowadzone przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Kielcach;
20)
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Koszalinie prowadzone przez Fundację Oświatową - Europejskie Centrum Edukacyjne;
21)
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Krakowie prowadzone przez Spółkę z o. o. "Kolegium Nauczycielskie i Szkoła Języka Angielskiego GAMA-BELL" i Spółkę z o. o. "Instytut Języka Angielskiego-Bell";
22)
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Krakowie prowadzone przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Kielcach;
23)
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Lublinie prowadzone przez Krystynę Ludzińską;
24)
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łodzi prowadzone przez Jerzego Piontka;
25)
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łomży prowadzone przez Spółkę z o. o. "Language Education";
26)
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Olsztynie prowadzone przez Olsztyńską Szkołę Wyższą im. Józefa Rusieckiego;
27)
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Olsztynie prowadzone przez Bożenę Ziomek;
28)
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Opolu prowadzone przez Wolne Stowarzyszenie Edukacyjne Regionu Opolskiego;
29)
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Opolu prowadzone przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Wojewódzki w Opolu;
30)
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Ostrowcu Świętokrzyskim prowadzone przez Stowarzyszenie "Nauka, Edukacja, Rozwój";
31)
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Radomiu prowadzone przez Spółkę z o.o. Instytut Wiedzy Powszechnej;
32)
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Radomiu prowadzone przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Kielcach;
33)
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Radomiu prowadzone przez Wyższą Szkołę Biznesu im. Biskupa Jana Chrapka w Radomiu;
34)
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Rybniku prowadzone przez Beatę Czogallę;
35)
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Rzeszowie prowadzone przez Eugeniusza Rydzika;
36)
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Sanoku prowadzone przez Andrzeja Brygidyna;
37)
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Stargardzie Szczecińskim prowadzone przez Spółkę z o. o. "Szczecińskie Centrum Edukacyjne";
38)
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Szczecinie prowadzone przez Spółkę z o.o. "Szczecińskie Centrum Edukacyjne";
39)
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Szczecinie prowadzone przez Alicję Kwiatek i Tadeusza Wiesława Bratosa;
40)
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Tczewie prowadzone przez Spółkę z o.o. Pomorską Wyższą Szkołę Humanistyczną;
41)
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Toruniu prowadzone przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Bydgoszczy;
42)
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Wodzisławiu Śląskim prowadzone przez Joannę Zdziebło.