Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Przedsiębiorczości i Technologii lub przez niego nadzorowanych.

Monitor Polski

M.P.2018.1046

Akt utracił moc
Wersja od: 30 października 2018 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII 1
z dnia 16 października 2018 r.
w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Przedsiębiorczości i Technologii lub przez niego nadzorowanych

Na podstawie art. 33 ust. 1d ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669) ustala się wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Przedsiębiorczości i Technologii lub przez niego nadzorowanych, stanowiący załącznik do obwieszczenia 2 .

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH MINISTROWI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH

I. Jednostki podległe:

1) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości;

2) Urząd Dozoru Technicznego;

3) wydziały/zespoły w stałych przedstawicielstwach Rzeczypospolitej Polskiej przy organizacjach międzynarodowych za granicą.

II. Jednostki nadzorowane:

1) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Włókienniczych "POLMATEX-CENARO" w Łodzi;

2) COBRO - Instytut Badawczy Opakowań w Warszawie;

3) Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi;

4) Instytut Biotechnologii i Antybiotyków w Warszawie;

5) Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie;

6) Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego w Warszawie;

7) Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" w Kędzierzynie-Koźlu;

8) Instytut Elektrotechniki w Warszawie;

9) Instytut Farmaceutyczny w Warszawie;

10) Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu;

11) Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu;

12) Instytut Lotnictwa w Warszawie;

13) Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie;

14) Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie;

15) Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach;

16) Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica w Gliwicach;

17) Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL w Katowicach;

18) Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach;

19) Instytut Obróbki Plastycznej w Poznaniu;

20) Instytut Odlewnictwa w Krakowie;

21) Instytut Pojazdów Szynowych "TABOR" w Poznaniu;

22) Instytut Przemysłu Organicznego w Warszawie;

23) Instytut Przemysłu Skórzanego w Łodzi;

24) Instytut Spawalnictwa w Gliwicach;

25) Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM w Zabrzu;

26) Instytut Technologii Drewna w Poznaniu;

27) Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu;

28) Instytut Technologii Elektronowej w Warszawie;

29) Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie;

30) Instytut Tele- i Radiotechniczny w Warszawie;

31) Instytut Włókiennictwa w Łodzi;

32) Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie;

33) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Przędzalnictwa Wełny "Belmatex" w Bielsku-Białej (w upadłości);

34) Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP w Warszawie;

35) Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu;

36) Przemysłowy Instytut Motoryzacji w Warszawie;

37) Polskie Centrum Akredytacji.

1 Minister Przedsiębiorczości i Technologii kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Przedsiębiorczości i Technologii (Dz. U. poz. 93).
2 Niniejsze obwieszczenie było poprzedzone obwieszczeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Przedsiębiorczości i Technologii lub przez niego nadzorowanych (M.P. poz. 454).