Wykaz jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Gospodarki.

Monitor Polski

M.P.2009.64.853

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 października 2009 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA GOSPODARKI 1
z dnia 23 września 2009 r.
w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Gospodarki

Na podstawie art. 33 ust. 1d ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm. 2 ) ustala się wykaz jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Gospodarki, stanowiący załącznik do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK 

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH LUB NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA GOSPODARKI

1) Agencja Rezerw Materiałowych;

2) Branżowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Elektrycznych "Komel" w Katowicach;

3) Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej w Warszawie;

4) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Włókienniczych "POLMATEX-CENARO" w Łodzi;

5) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań w Warszawie;

6) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Izolacji Budowlanej w Katowicach;

7) Główny Instytut Górnictwa w Katowicach;

8) Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie;

9) Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi;

10) Instytut Biotechnologii i Antybiotyków w Warszawie;

11) Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu;

12) Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie;

13) Instytut Chemii Nieorganicznej w Gliwicach;

14) Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego w Warszawie;

15) Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" w Kędzierzynie-Koźlu;

16) Instytut Elektrotechniki w Warszawie;

17) Instytut Energetyki w Warszawie;

18) Instytut Energii Atomowej POLATOM w Otwocku-Świerku;

19) Instytut Farmaceutyczny w Warszawie;

20) Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego w Warszawie;

21) Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu;

22) Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu;

23) Instytut Lotnictwa w Warszawie;

24) Instytut Maszyn Matematycznych w Warszawie;

25) Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie;

26) Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie;

27) Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach;

28) Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica w Gliwicach;

29) Instytut Nafty i Gazu w Krakowie;

30) Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach;

31) Instytut Obróbki Plastycznej w Poznaniu;

32) Instytut Odlewnictwa w Krakowie;

33) Instytut Optyki Stosowanej w Warszawie;

34) Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "Orgmasz" w Warszawie;

35) Instytut Paliw i Energii Odnawialnej w Warszawie;

36) Instytut Pojazdów Szynowych "TABOR" w Poznaniu;

37) Instytut Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana w Otwocku-Świerku;

38) Instytut Przemysłu Organicznego w Warszawie;

39) Instytut Przemysłu Skórzanego w Łodzi;

40) Instytut Spawalnictwa w Gliwicach;

41) Instytut Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych w Warszawie;

42) Instytut Technik Innowacyjnych EMAG w Katowicach;

43) Instytut Techniki Górniczej KOMAG w Gliwicach

44) Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM w Zabrzu;

45) Instytut Technologii Drewna w Poznaniu;

46) Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu;

47) Instytut Technologii Elektronowej w Warszawie;

48) Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie;

49) Instytut Tele- i Radiotechniczny w Warszawie;

50) Instytut Włókiennictwa w Łodzi;

51) Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie;

52) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budowy Urządzeń Chemicznych "Cebea" w Krakowie;

53) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Dźwignic i Urządzeń Transportowych DETRANS w Bytomiu;

54) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Przędzalnictwa Wełny "Belmatex" w Bielsku-Białej;

55) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy "PREDOM-OBR" w Warszawie;

56) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Samochodów Małolitrażowych "BOSMAL" w Bielsku-Białej;

57) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Sterowania Napędów w Toruniu;

58) "Poltegor-Instytut" Instytut Górnictwa Odkrywkowego we Wrocławiu;

59) Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów "PIAP" w Warszawie;

60) Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu;

61) Przemysłowy Instytut Motoryzacji w Warszawie;

62) Centrum Doskonalenia Kadr Specjalistycznych w Chorzowie-Batorym;

63) Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe w Konstancinie-Jeziornej;

64) Ośrodek Centralnego Szkolenia Maszynistów w Mińsku Mazowieckim;

65) Ośrodek Centralnego Szkolenia Maszynistów w Radomiu;

66) Ośrodek Centralnego Szkolenia Maszynistów we Włocławku;

67) Ośrodek Centralnego Szkolenia Maszynistów we Wrocławiu;

68) Ośrodek Doskonalenia Kadr w Mysłowicach;

69) Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia;

70) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości;

71) Polskie Centrum Akredytacji;

72) Urząd Dozoru Technicznego;

73) wydziały promocji handlu i inwestycji ambasad i konsulatów Rzeczypospolitej Polskiej oraz wydziały/zespoły w stałych przedstawicielstwach Rzeczypospolitej Polskiej przy organizacjach międzynarodowych za granicą.

1 Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1593).
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277.