Monitor Polski

M.P.2008.11.121

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 lutego 2008 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH1)
z dnia 2 stycznia 2008 r.
w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Zagranicznych

Na podstawie art. 33 ust. 1d ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) ogłasza się wykaz jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Zagranicznych, stanowiący załącznik do obwieszczenia.
______

1) Minister Spraw Zagranicznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy zagraniczne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. Nr 216, poz. 1605).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.

ZAŁĄCZNIK 

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH LUB NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH

Przedstawicielstwa dyplomatyczne

1. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Islamskiej Republice Afganistanu

2. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Albanii

3. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Algierskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

4. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Angoli

5. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Królestwie Arabii Saudyjskiej

6. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Argentyńskiej

7. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Armenii

8. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Związku Australijskim

9. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Austrii

10. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Azerbejdżanu

11. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Królestwie Belgii

12. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Białorusi

13. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Bośni i Hercegowinie

14. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Federacyjnej Republice Brazylii

15. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Bułgarii

16. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Chile

17. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Chińskiej Republice Ludowej

18. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Chorwacji

19. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Cypryjskiej

20. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Czarnogórze

21. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Czeskiej

22. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Królestwie Danii

23. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Arabskiej Republice Egiptu

24. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Estońskiej

25. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Federalnej Demokratycznej Republice Etiopii

26. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Finlandii

27. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Francuskiej

28. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Greckiej

29. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Gruzji

30. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Królestwie Hiszpanii

31. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Indii

32. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Indonezji

33. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Iraku

34. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Islamskiej Republice Iranu

35. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Irlandii

36. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Państwie Izrael

37. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Japonii

38. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Jemeńskiej

39. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Jordańskim Królestwie Haszymidzkim

40. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Królestwie Kambodży

41. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Kanadzie

42. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Państwie Katar

43. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Kazachstanu

44. Przedstawicielstwo Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Kazachstanu

45. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Kenii

46. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Kolumbii

47. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Demokratycznej Republice Konga

48. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

49. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Korei

50. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Kostaryki

51. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Kuby

52. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Państwie Kuwejt

53. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Laotańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

54. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Libańskiej

55. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Wielkiej Arabskiej Libijskiej Dżamahiriji Ludowo-Socjalistycznej

56. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Litewskiej

57. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Wielkim Księstwie Luksemburga

58. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Łotewskiej

59. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Macedonii

60. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Malezji

61. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Królestwie Marokańskim

62. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Meksykańskich Stanach Zjednoczonych

63. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Mołdowy

64. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Mongolii

65. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Królestwie Niderlandów

66. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Federalnej Niemiec

67. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Federalnej Republice Nigerii

68. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Królestwie Norwegii

69. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Nowej Zelandii

70. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Islamskiej Republice Pakistanu

71. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Panamy

72. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Peru

73. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Portugalskiej

74. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Południowej Afryki

75. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Federacji Rosyjskiej

76. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Rumunii

77. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Senegalu

78. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Serbii

79. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Singapuru

80. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Słowackiej

81. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Słowenii

82. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Stanach Zjednoczonych Ameryki

83. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej

84. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Syryjskiej Republice Arabskiej

85. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Konfederacji Szwajcarskiej

86. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Królestwie Szwecji

87. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Królestwie Tajlandii

88. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Zjednoczonej Republice Tanzanii

89. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Tunezyjskiej

90. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Turcji

91. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Turkmenistanie

92. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie

93. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej we Wschodniej Republice Urugwaju

94. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Uzbekistanu

95. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Boliwariańskiej Republice Wenezueli

96. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Węgierskiej

97. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

98. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Socjalistycznej Republice Wietnamu

99. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Włoskiej

100. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej

101. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Zimbabwe

102. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

Stałe przedstawicielstwa przy organizacjach międzynarodowych

103. Stałe Przedstawicielstwo Rzeczypospolitej Polskiej przy Narodach Zjednoczonych w Nowym Jorku

104. Stałe Przedstawicielstwo Rzeczypospolitej Polskiej przy Biurze Narodów Zjednoczonych w Genewie

105. Stałe Przedstawicielstwo Rzeczypospolitej Polskiej przy Biurze Narodów Zjednoczonych i Organizacjach Międzynarodowych w Wiedniu

106. Stałe Przedstawicielstwo Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli

107. Stałe Przedstawicielstwo Rzeczypospolitej Polskiej przy Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i Unii Zachodnioeuropejskiej w Brukseli

108. Stałe Przedstawicielstwo Rzeczypospolitej Polskiej przy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju w Paryżu

109. Stałe Przedstawicielstwo Rzeczypospolitej Polskiej przy Radzie Europy w Strasburgu

110. Stałe Przedstawicielstwo Rzeczypospolitej Polskiej przy Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) w Wiedniu

Urzędy konsularne

111. Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Barcelonie

112. Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Brukseli

113. Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Brześciu

114. Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Casablance (w likwidacji)

115. Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Charkowie

116. Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago

117. Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Edynburgu

118. Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Grodnie

119. Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Hamburgu

120. Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Hosziminie

121. Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Hongkongu

122. Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Irkucku

123. Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Kaliningradzie

124. Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Kantonie

125. Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Karaczi

126. Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Katanii

127. Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie

128. Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Kolonii

129. Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Kurytybie

130. Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Lagos

131. Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Lille

132. Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Lipsku

133. Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie

134. Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Los Angeles

135. Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie

136. Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Lyonie

137. Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Łucku

138. Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Malmö

139. Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Manchesterze

140. Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Mediolanie

141. Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Monachium

142. Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Montrealu

143. Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Mumbaju

144. Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku

145. Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Odessie

146. Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrawie

147. Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Paryżu

148. Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Reykjaviku

149. Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Rio de Janeiro

150. Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Sankt Petersburgu

151. Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Sao Paulo

152. Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Stambule

153. Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Strasburgu

154. Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Sydney

155. Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Szanghaju

156. Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Sztokholmie

157. Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Toronto

158. Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Vancouver

159. Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Warnie

160. Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie

Urzędy konsularne kierowane przez konsulów honorowych

161. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Aarhus

162. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Abidżanie

163. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Acapulco

164. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Adelajdzie

165. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Adenie

166. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Agadirze

167. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Akrze

168. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Albufeira

169. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Aleksandrii

170. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Aleppo

171. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Amsterdamie

172. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Anchorage

173. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Antalya

174. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Antananarivo

175. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Antwerpii

176. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Apeldoorn

177. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Arequipie

178. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Asmar

179. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Asuncion

180. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Auckland

181. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Bamako

182. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Bandar Seri Begawan

183. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Bandung

184. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Bari

185. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Barranquilla

186. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Beer Sheva

187. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Belize City

188. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Belmont

189. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Belo Horizonte

190. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Bergen

191. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Bolonii

192. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Bordeaux

193. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Bostonie

194. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Brazzaville

195. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Bremie

196. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Brisbane

197. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Bristolu

198. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Brnie

199. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Bujumbura

200. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Calgary

201. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Callao

202. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Cancun

203. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Cartagena de Indias

204. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Chartumie

205. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Ciudad Bolivar

206. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Colon

207. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Colombo

208. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Comodoro Rivadavia

209. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Conakry

210. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Concepcion

211. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Cordobie

212. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Cotonou

213. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Daegu

214. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Darwin

215. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Denpasar

216. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Denver

217. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Durbanie

218. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Dżibuti

219. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Dżeddzie

220. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Edmonton

221. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Erechim

222. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Espoo

223. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej we Frankfurcie nad Menem

224. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Gandawie

225. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Genui

226. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Gibraltarze

227. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Grazu

228. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Guadalajarze

229. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Guanajuato

230. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Guayaquil

231. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Gwatemali

232. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Hajfie

233. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Halifax

234. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Halmstadt

235. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Heraklion

236. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Honolulu

237. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Houston

238. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Hull

239. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Ibague

240. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Innsbrucku

241. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Jerozolimie

242. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Kalkucie

243. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Kampali

244. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Karlskronie

245. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Katmandu

246. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Kidderminsterze

247. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Kigali

248. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Kingston

249. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Klagenfurt

250. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Kłajpedzie

251. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Kolding

252. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Konakri

253. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Kuching

254. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Lahore

255. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w La Louviere

256. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w La Paz

257. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w La Serena

258. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Las Palmas de Gran Canaria

259. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Libreville

260. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Limassol

261. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Liptovski Mikulasz

262. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Lome

263. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Lubumbashi

264. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Lusace

265. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Maputo

266. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Managui

267. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Manili

268. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Mar del Plata

269. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Maracaibo

270. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Marsylii

271. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Maskacie

272. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Medellin

273. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Melbourne

274. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Mersinie

275. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Miami

276. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Mombasie

277. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Monako

278. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Monterrey

279. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Murcji

280. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Nassau

281. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Neapolu

282. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Nicei

283. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Norymberdze

284. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Nowej Goricy

285. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Mieście

286. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Nuakszot

287. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Obera

288. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Osace

289. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Oxfordzie

290. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Oulu

291. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Padwie

292. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Palma de Mallorca

293. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Pampelunie

294. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Paramaribo

295. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Patrze

296. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Pireusie

297. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Pittsburghu

298. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Port-au-Prince

299. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Port Moresby

300. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Port Saidzie

301. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Portland

302. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Porto

303. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Praia

304. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Quito

305. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Reggio Calabria

306. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Reginie

307. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Rennes

308. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Reykjaviku

309. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Roenne

310. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Rosario

311. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Saint George's

312. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Salonikach

313. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Salzburgu

314. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w San Francisco

315. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w San Juan

316. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w San Pedro Sula

317. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w San Salwadorze

318. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Santo Domingo

319. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Sheffield

320. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Surabaya

321. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w St. Louis

322. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w St. Helier

323. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Stavanger

324. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Stuttgarcie

325. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Svendborgu

326. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Tampere

327. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Tegucigalpie

328. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Trondheim

329. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Trujillo

330. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Tulancingo

331. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Tuluzie

332. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Turku

333. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Umea

334. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Uppsali

335. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Vaduz

336. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Valletcie

337. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Vigo

338. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Viña del Mar

339. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Visby

340. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Vitorii

341. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Walencji

342. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Willemstad

343. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Yaounde

344. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Zurychu

Instytuty polskie

345. Instytut Polski w Berlinie

346. Instytut Polski w Bratysławie

347. Instytut Polski w Budapeszcie

348. Instytut Polski w Bukareszcie

349. Instytut Polski w Düsseldorfie

350. Instytut Polski w Kijowie

351. Instytut Polski w Lipsku

352. Instytut Polski w Londynie (Instytut Kultury Polskiej)

353. Instytut Polski w Mińsku

354. Instytut Polski w Moskwie

355. Instytut Polski w Nowym Jorku (Polski Ośrodek Kultury i Informacji)

356. Instytut Polski w Paryżu

357. Instytut Polski w Pradze

358. Instytut Polski w Rzymie

359. Instytut Polski w Sankt Petersburgu (w organizacji)

360. Instytut Polski w Sofii

361. Instytut Polski w Sztokholmie

362. Instytut Polski w Tel Awiwie

363. Instytut Polski w Wiedniu

364. Instytut Polski w Wilnie

Inne jednostki organizacyjne

365. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

366. Biuro Przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej przy Palestyńskiej Władzy Narodowej

367. Warszawskie Biuro Handlowe w Tajpej

368. Instytut Zachodni - Instytut Naukowo-Badawczy im. Zygmunta Wojciechowskiego

369. Instytut Europy Środkowo-Wschodniej

370. Gospodarstwo Pomocnicze Zarząd Obsługi

371. Dom Dzieci Pracowników Służby Zagranicznej