Wykaz jednostek organizacyjnych państw członkowskich Unii Europejskiej upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych oraz wykaz wytycznych do europejskich aprobat technicznych.

Monitor Polski

M.P.2004.48.829

Akt utracił moc
Wersja od: 19 listopada 2004 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 5 listopada 2004 r.
w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych państw członkowskich Unii Europejskiej upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych do europejskich aprobat technicznych

Na podstawie art. 7 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) ogłasza się:
1)
wykaz jednostek organizacyjnych państw członkowskich Unii Europejskiej upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, stanowiący załącznik nr 1 do obwieszczenia;
2)
wykaz wytycznych do europejskich aprobat technicznych, stanowiący załącznik nr 2 do obwieszczenia.
______

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ UPOWAŻNIONYCH DO WYDAWANIA EUROPEJSKICH APROBAT TECHNICZNYCH

Lp.NazwaAdres
123
1Österreichisches Institut für Bautechnik (OIB)Schenkenstrasse 4, A-1010 Wien
2BUtgb-Directie Goedkeuring en Voorschriften (DGV) UBAtc-Direction Agrément et Spécifications (DAS)Wetstraat 155, rue de la Loi

B-1040 Brussel/Bruxelles

3Technicky a zkusebni ustav stavebni Praha,

s.p. (TZUS)

Prosecka 811/76a

CZ-19000 Praha 9

4Centrum stavebniho inženýrství a.s. (CSI)Pražská 16/810

CZ-102 21 Praha 10-Hostivař

5ETA-DANMARK A/SVenlighedsvej 6

DK-2970 Hřrsholm

6Tallinna TehnikaülikoolEhitajate tee 5

EE-19086 Tallinn

7Valtion Teknillinen Tutkimuskeskus (VTT)PO Box 1800

FIN-02044

8Centre Scientifique et Technique du Bâtiment

(CSTB)

4, Avenue du Recteur Poincaré

F-75782 Paris Cedex 16

9Service d'Etudes Techniques des Routes et Autoroutes (SETRA)46, Avenue A. Briand BP 100

F-92225 Bagneux

10Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt)Kolonnenstrasse 30 L

D-10829 Berlin

11Hellenic Organization for Standardisation (ELOT)313 Acharnon Street

GR-111 45 Athens

12Építésügyi Minoségellenorzo Innovációs

KHT (ÉMI Kht)

Diószegi út 37

H-1113 Budapest

13The Icelandic Building Research Institute (IBRI)RB-Keldnaholt

IS-112 Reykjavik

14Irish Agrément Board (IAB)Glasnevin

IRL-Dublin 9

15Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore LL. PP. (STC)Via Nomentana 2

IT-00161 Roma

16Centro Studi ed Esperienze Antincendi dell Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (CSEA)Piazza Scilla 2

IT-00178 Roma - Capannelle

17Istituto per le Tecnologie della Costruzione (ITC)Via Lombardia 49, Fraz-Sesto Ulteriano

IT-20098 San Giuliano Milanese

18ETA-Latvia Building Department

of the Ministry of Economics

Brivibas Street 55/2

Riga LV-1519

19Statybos Produkcijos Sertifikavimo Centras (SPSC)Linkmenu 28

LT-08217 Vilnius

20Laboratoire des Ponts et Chaussées23, rue du Chemin de Fer, BP 17

L-8057 Bertrange

21Stichting Bouwkwaliteit (SBK)Treubstraat 1

NL-2288 EG Rijswijk

22INTRON Cerificatie BVVenusstraat 2, NL - 4105 JH Culemborg

Postbus 267 NL - 4100 AG Culemborg

23Stichting Keuringsbureau Hout (SKH)Het Cambium, Nieuwe Kanall 9C

6709 PA Wageningen

P.O. Box 159

6700 AD Wageningen

24IKOB-BKB BVVeerhaven 7

Postbus 1836, NL-3000 BV Rotterdam

Ambachtsweg 10,

Postbus 205, NL-3770 AE Barneveld

25Certificatie-instelling Stichting BMCBüchnerweg 3

Postbus 150, NL-2800 AD Gouda

26Stichting Kwaliteit Gevelbouw (SKG)Veldzicht 26-30 B

Postbus 212, NL-3454 ZL De Meern

27Kiwa N.V., Certification and InspectionSir Winston Churchilllaan 273

Postbus 70, NL-2280 AB Bijswijk

28Norwegian Building Research Institute (NBI)Forskningsveien 3 b

P.O.Box 123 Blindern

N-0314 Oslo

29Instytut Techniki Budowlanej (ITB)Filtrowa 1

PL-00 611, Warszawa

30Laboratorio Nacional de Engenharia Civil (LNEC)Avenida do Brasil 101

P-1700-066 Lisboa

31Technicky a Skúšobný Ústav Stavebný (TSUS)Studena 3

826 34 Bratislava 29

32Zavod za Gradbeništvo Slovenije (ZAG)Dimičeva 12

SI - 1000 Ljubljana

33Instituto de Ciencias de la Construccion Eduardo Torroja (IETcc)Serrano Galvache S/N

E-28033 Madrid

34Institut de Tecnologia de la Consruccio de Catalunya (ITeC)Wellington 19

E - 08018 Barcelona

35Swedish Institute for Technical Approval in Construction (SITAC)PO Box 553

S-371 23 Karlskrona

36British Board of Agrément (BBA)PO Box 195, Bucknalls Lane

Garston, Watford, Herts, WD25 9 BA, UK

37BRE Certification Ltd., Inc. BRE Certification, LPCB & WIMLASGarston, Watford, Herts, WD25 9XX, UK
38UK CARESPembroke House

21 Pembroke Rd., Sevenoaks, Kent

TN13 1XR, UK

39BM TRADA CertificationStocking Lane, Hughenden Valley, High Wycombe, Bucks

HP14 4ND, UK

40Warrington Certification LimitedHolmesfield Rd., Warrington

WAI 2DS, UK

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYKAZ WYTYCZNYCH DO EUROPEJSKICH APROBAT TECHNICZNYCH

ETAGsTytułMiejsce publikacji
123
ETAG 001-1Kotwy metalowe do stosowania w betonie.

Część 1: Zagadnienia ogólne

Dz. Urz. WE C 212 z 6.09.2002
ETAG 001-2Kotwy metalowe do stosowania w betonie.

Część 2: Kotwy rozporowe z kontrolowanym momentem obrotowym

Dz. Urz. WE C 212 z 6.09.2002
ETAG 001-3Kotwy metalowe do stosowania w betonie.

Część 3: Kotwy podcięte

Dz. Urz. WE C 212 z 6.09.2002
ETAG 001-4Kotwy metalowe do stosowania w betonie.

Część 4: Kotwy rozporowe z kontrolowaną deformacją

Dz. Urz. WE C 212 z 6.09.2002
ETAG 001-5Kotwy metalowe do stosowania w betonie.

Część 5: Kotwy wklejane

Dz. Urz. WE C 212 z 6.09.2002
ETAG 001-6Kotwy metalowe do stosowania w betonie.

Część 6: Kotwy do zastosowań niekonstrukcyjnych

Dz. Urz. UE C 271 z 12.11.2003
ETAG 002-1Systemy oszklenia ze spoiwem konstrukcyjnym.

Część 1: Systemy z podparciem i bez podparcia oszklenia

Dz. Urz. WE C 212 z 6.09.2002
ETAG 002-2Systemy oszklenia ze spoiwem konstrukcyjnym.

Część 2: Powłoki na systemach aluminiowych

Dz. Urz. WE C 212 z 6.09.2002
ETAG 002-3Systemy oszklenia ze spoiwem konstrukcyjnym.

Część 3: Przekładki termiczne

Dz. Urz. WE C 212 z 6.09.2002
ETAG 003Zestawy wyrobów do wykonywania ścian działowychDz. Urz. WE C 212 z 6.09.2002
ETAG 004Złożone systemy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimiDz. Urz. WE C 212 z 6.09.2002
ETAG 005Zestawy do wykonywania powłokowych pokryć dachowych nanoszonych w postaci płynnejDz. Urz. WE C 212 z 6.09.2002
ETAG 006Systemy pokryć dachowych z elastycznych wyrobów wodochronnych mocowanych mechanicznieDz. Urz. WE C 212 z 6.09.2002
ETAG 007Zestawy do wykonywania budynków o konstrukcji szkieletowej z drewnaDz. Urz. WE C 212 z 6.09.2002
ETAG 008Zestawy do wykonywania schodów prefabrykowanychDz. Urz. WE C 212 z 6.09.2002
ETAG 009Systemy nienośnych szalunków traconych opartych na pustakach lub płytach z materiałów izolacyjnych albo z betonuDz. Urz. WE C 212 z 6.09.2002
ETAG 010Samonośne przepuszczające światło zestawy dachoweDz. Urz. UE C 271 z 12.11.2003
ETAG 011Lekkie kompozytowe drewnopochodne belki i słupyDz. Urz. WE C 212 z 6.09.2002
ETAG 012Zestawy do wykonywania budynków z baliDz. Urz. WE C 212 z 6.09.2002
ETAG 013Zestawy zakotwień i cięgien do sprężania konstrukcjiDz. Urz. WE C 212 z 6.09.2002
ETAG 014Łączniki tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznychDz. Urz. WE C 212 z 6.09.2002
ETAG 015Trójwymiarowe płytki (kształtki) do gwoździowaniaDz. Urz. UE C 271 z 12.11.2003