Monitor Polski

M.P.2019.359

| Akt obowiązujący
Wersja od: 17 kwietnia 2019 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU 1
z dnia 8 kwietnia 2019 r.
w sprawie wykazu jednostek, którym w 2018 r. przyznano dotacje celowe i podmiotowe, oraz kwot tych dotacji

Na podstawie art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości wykazy jednostek, którym w 2018 r. przyznano dotacje celowe i podmiotowe, oraz kwoty dotacji przyznane tym jednostkom, stanowiące załączniki do obwieszczenia:
1) załącznik nr 1 zawiera wykaz jednostek, którym w 2018 r. przyznano w części 18 - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo dotacje celowe i podmiotowe, wraz z kwotami tych dotacji;
2) załącznik nr 2 zawiera wykaz jednostek, którym w 2018 r. przyznano w części 34 - rozwój regionalny dotacje celowe, wraz z kwotami tych dotacji.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYKAZ JEDNOSTEK, KTÓRYM W 2018 R. PRZYZNANO W CZĘŚCI 18 - BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO DOTACJE CELOWE I PODMIOTOWE, WRAZ Z KWOTAMI TYCH DOTACJI

LP.NAZWA JEDNOSTKIRODZAJ DOTACJIKWOTA

[W ZŁOTYCH]

1KRAJOWY ZASÓB NIERUCHOMOŚCIDOTACJA CELOWA389 564,09
DOTACJA PODMIOTOWA4 110 623,60
RAZEM4 500 187,69

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYKAZ JEDNOSTEK, KTÓRYM W 2018 R. PRZYZNANO W CZĘŚCI 34 - ROZWÓJ REGIONALNY DOTACJE CELOWE, WRAZ Z KWOTAMI TYCH DOTACJI

LP.NAZWA JEDNOSTKIKWOTA

[W ZŁOTYCH]

1AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA6 299 000,00
2FUNDACJA FUNDUSZ WSPÓŁPRACY242 048,80
3POLSKA AGENCJA INWESTYCJI I HANDLU181 644,18
4POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI509 467,20
5POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA410 923,12
RAZEM7 643 083,30
1 Minister Inwestycji i Rozwoju kieruje działami administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo i rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Inwestycji i Rozwoju (Dz. U. poz. 94 i 175).