Monitor Polski

M.P.2017.671

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 lipca 2017 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 19 maja 2017 r.
w sprawie wykazu jednostek, którym w 2016 r. przyznano dotacje celowe, oraz kwot tych dotacji

Na podstawie art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) ogłasza się wykaz jednostek, którym w 2016 r. przyznano dotacje celowe, oraz kwoty tych dotacji, bez uwzględnienia zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, stanowiący załącznik do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ JEDNOSTEK, KTÓRYM W 2016 R. PRZYZNANO DOTACJE CELOWE, ORAZ KWOTY TYCH DOTACJI

Część budżetowaJednostkaKwota dotacji w złotych
44Łącznie120 428 926,99
"COCODI", Poznań102 270,00
"Europartner" Akademicki Klub Integracji Europejskiej, Białystok66 320,00
"Nadzieja" Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu w Lublinie, Lublin90 000,00
1 Klub Sportowy Ślęza Wrocław, Wrocław61 558,00
Akademia Piłkarska "Gavia" Choszczno sp. z o.o., Choszczno107 760,00
Akademia Profil, Marynin90 010,00
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Warszawa203 010,00
Akademia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Deszczno114 930,00
Aktywny Klub Sportowy Osób Niepełnosprawnych "Krok za Krokiem", Zamość96 050,00
Archipelag Inicjatyw, Toruń22 360,00
Augustowsko - Suwalskie Towarzystwo Naukowe, Suwałki75 200,00
Babiogórskie Stowarzyszenie Zielona Linia, Stryszawa216 076,00
Bank Żywności SOS w Warszawie, Reguły62 850,00
Bank Żywności w Olsztynie, Olsztyn92 800,00
Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta, Lublin183 000,00
Bychawskie Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych, Bychawa75 320,00
Caritas Archidiecezji Białostockiej, Białystok105 000,00
Caritas Archidiecezji Częstochowskiej, Częstochowa140 000,00
Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Sopot246 065,00
Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek św. Jacka, Katowice544 968,00
Caritas Archidiecezji Łódzkiej, Łódź188 770,00
Caritas Archidiecezji Warmińskiej, Olsztyn128 918,00
Caritas Archidiecezji Wrocławskiej, Wrocław92 000,00
Caritas Diecezji Bydgoskiej, Bydgoszcz65 000,00
Caritas Diecezji Ełckiej, Ełk257 280,00
Caritas Diecezji Kaliskiej, Kalisz129 270,00
Caritas Diecezji Kieleckiej, Kielce392 700,00
Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, Koszalin95 450,00
Caritas Diecezji Legnickiej, Legnica36 000,00
Caritas Diecezji Opolskiej, Opole70 000,00
Caritas Diecezji Radomskiej, Radom171 950,00
Caritas Diecezji Sandomierskiej, Sandomierz421 967,50
Caritas Diecezji Sosnowieckiej, Sosnowiec27 000,00
Caritas Diecezji Toruńskiej, Toruń239 656,00
Caritas Diecezji Włocławskiej, Włocławek55 000,00
Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, Zielona Góra45 000,00
Caritas Poznańska, Poznań40 000,00
Cech Rzemiosł Różnych, Krotoszyn136 025,00
Cech Rzemiosł Różnych, Leżajsk35 640,00
Centrum Aktywności Społecznej Pryzmat, Suwałki20 050,00
Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych "Tratwa", Wrocław134 653,55
Centrum Edukacji Nieformalnej "Trampolina", Chorzów82 960,00
Centrum Inicjatyw Obywatelskich, Słupsk164 590,00
Centrum Integracji i Rozwoju Regionalnego, Miedźna42 750,00
Centrum Komunikacji i Mediacji "Dialog", Dąbrowa Górnicza55 140,00
Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich "OPUS", Łódź366 500,00
Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju, Białystok135 544,60
Centrum Rozwoju Dzieci i Młodzieży, Łaziska Górne47 800,00
Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS, Rybnik1 019 200,00
Centrum Służby Rodzinie, Łódź71 600,00
Centrum Społecznego Rozwoju, Łaziska Górne50 590,00
Centrum Wolontariatu w Kraśniku, Kraśnik98 417,90
Centrum Współpracy Młodzieży, Gdynia100 000,00
Chorągiew Podkarpacka Związku Harcerstwa Polskiego, Rzeszów54 916,00
Chorzowskie Stowarzyszenie Pomocy "Serce", Chorzów36 049,00
Chrześcijańska Misja Pomocy Uzależnionym "Nowa Nadzieja", Bielawa30 496,00
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne, Klucze65 750,00
CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne, Toruń85 000,00
Collegium Progressus, Gródek nad Dunajcem109 710,00
Czernickie Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie, Czernice Borowe27 000,00
Częstochowskie Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych "Perasada", Częstochowa32 255,00
Diecezja Bielsko-Żywiecka, Bielsko-Biała44 000,00
Diecezja Drohiczyńska, Drohiczyn61 000,00
Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, Wrocław156 850,00
Dolnośląska Rada ds. Młodzieży, Wrocław93 727,00
Dom na Zdrowiu Spółdzielnia Socjalna, Łódź20 570,00
Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Najświętszego Imienia Jezus, Klimontów42 578,00
Dortmundzko-Wrocławska-Lwowska Fundacja im. św. Jadwigi, Wrocław41 550,00
Dzieło Odbudowy Miłości Fundacja D.O.M., Warszawa120 000,00
Ełcki Klub Turystyki Kwalifikowanej AKTYWNI, Ełk50 000,00
Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych Stopa, Ełk18 360,00
Europejska Fundacja Rozwoju, Nowy Sącz92 685,00
Europejski Instytut Współpracy Międzynarodowej, Bliżyn80 000,00
Europejskie Centrum Edukacji Społecznej, Łódź128 910,00
Europejskie Centrum Rozwoju Lokalnego, Nowe Miasteczko97 900,00
Fabryka Aktywności Młodych, Gorzów Wielkopolski99 320,00
Fabryka Dobra, Gorzów Wielkopolski87 608,00
Federacja Funduszy Lokalnych w Polsce, Nidzica53 340,00
Federacja Inicjatyw Oświatowych, Warszawa148 170,00
Federacja Kawalerii Ochotniczej, Warszawa49 950,00
Federacja Małopolska Pozarządowa, Kraków89 500,00
Federacja MAZOWIA, Warszawa141 940,00
Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, Warszawa29 650,00
Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok, Białystok108 050,00
Federacja Stowarzyszeń "Amazonki", Poznań118 550,00
Federacja Świętokrzyskich Organizacji Pozarządowych Horyzont, Kielce93 230,00
Forum Animatorów Społecznych, Kacze Bagno99 800,00
Forum Darczyńców w Polsce, Warszawa27 070,00
Forum Mentorów Aha Effect, Sopot97 300,00
Forum NGO'S Wydminy, Wydminy51 070,00
Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego FOPSZ, Rybnik80 300,00
Forum Warmia Mazury Lokalnie, Dobre Miasto25 821,00
Fundacja "Cepelia" Polska Sztuka i Rękodzieło, Warszawa62 530,00
Fundacja "Da Radę", Nysa77 290,00
Fundacja "Edukatio", Szczecin168 030,00
Fundacja "ENKOLPION" Instytut Kultury Regionalnej i Dziedzictwa Narodowego, Kielce90 050,00
Fundacja "FLY", Gdynia159 500,00
Fundacja "Fundusz Grantowy dla Płocka", Płock99 880,00
Fundacja "Głowa do góry", Łódź99 880,00
Fundacja "Kamelot", Łódź101 896,00
Fundacja "Konwent Samorządowy na rzecz Społeczności III Wieku", Drobin137 020,00
Fundacja "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego, Grodziszcze188 460,00
Fundacja "Małopolska Izba Samorządowa", Kraków96 652,52
Fundacja "Medius", Inowrocław51 470,00
Fundacja "Merkury", Wałbrzych50 620,00
Fundacja "Milon", Stargard205 045,00
Fundacja "Miłosierdzie i Wiedza", Szczecinek82 890,00
Fundacja "Nadzieja Rodzinie", Chmielnik249 650,00
Fundacja "Nasze Lepsze Jutro", Kłodzko194 016,00
Fundacja "Ocalenie", Warszawa97 560,00
Fundacja "Odnowa", Kłodzko56 661,00
Fundacja "Ogrody Permakultury", Niemce54 400,00
Fundacja "Orzeł", Białystok72 550,00
Fundacja "Plan B", Nysa144 917,00
Fundacja "Porozumienie Wzgórz Dalkowskich", Nowe Miasteczko258 930,00
Fundacja "Pro Anima", Białystok162 418,44
Fundacja "Przyjazny Dom Dziecka", Kielce50 080,00
Fundacja "Reha+", Słupca51 009,00
Fundacja "Rozwód? Poczekaj!", Warszawa50 900,00
Fundacja "Równe Szanse", Łódź72 820,00
Fundacja "RÓWNY START", Bolesławiec128 436,00
Fundacja "Spe Salvi", Białystok95 000,00
Fundacja "Trzeba Żyć", Marki89 760,00
Fundacja "Unia Regionalnych Centrów Mediacji", Katowice114 890,00
Fundacja "Varietae", Szamotuły60 035,00
Fundacja "W Trosce o Życie", Brzozów189 765,00
Fundacja "Wiatrak", Bydgoszcz93 385,00
Fundacja "Wspólnie Lepiej", Paszowice127 909,00
Fundacja "ZACZYN", Warszawa376 126,00
Fundacja "Zatrzymać Czas", Szczecin117 000,00
Fundacja "Zielona Arka", Siedliska Żmigrodzkie65 620,00
Fundacja "Zielona Nadzieja", Przybrda170 440,00
Fundacja 2035, Łódź107 220,00
Fundacja A Priori, Małomice75 460,00
Fundacja Ad Vocem, Kraków60 504,00
Fundacja Agrafka, Trzciel30 936,60
Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich, Warszawa166 170,00
Fundacja Aktywizacja, Warszawa176 995,00
Fundacja Aktywnej Edukacji, Porąbka Uszewska100 000,00
Fundacja Aktywni - Kreatywni, Opole197 950,00
Fundacja Aktywności na Mazurach, Miłomłyn125 117,40
Fundacja Aktywności Obywatelskiej, Lublin198 117,00
Fundacja Alter Eko, Warszawa98 500,00
Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych, Bielsko-Biała143 104,00
Fundacja Andrzeja Brandstattera Pro Artis, Zakopane96 860,00
Fundacja Animacja, Otwock159 500,00
Fundacja Animacji Lokalnej Fraktal, Kamionka69 090,00
Fundacja Archipelag Innowacji Społecznych, Orneta46 736,00
Fundacja ARTE, Warszawa61 870,00
Fundacja Atena, Oława127 205,00
Fundacja Autonomia, Kraków124 350,00
Fundacja AVE, Warszawa160 840,00
Fundacja A-venir, Lublin73 005,00
Fundacja Bądźmy Razem, Nasielsk98 283,00
Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych, Kraków402 228,00
Fundacja Bliżej Pasji, Biłgoraj97 835,00
Fundacja Błogosławieni Ubodzy, Nowy Radzic174 250,00
Fundacja BO WARTO, Warszawa81 910,00
Fundacja Cambio, Katowice52 155,00
Fundacja Centrum Aktywności Twórczej, Lasocice72 150,00
Fundacja Centrum Edukacji dla Rozwoju, Włoszczowa81 550,00
Fundacja Centrum Inicjatyw Lokalnych, Zawiercie73 670,00
Fundacja Centrum Przedsiębiorczości i Innowacji 50+, Zielona Góra34 375,00
Fundacja CentrumCSR.PL, Warszawa85 020,00
Fundacja Challenge Europe, Kielce146 233,00
Fundacja Chrześcijańska "Adullam", Częstochowa53 000,00
Fundacja Concordia, Kaszczor10 800,00
Fundacja Court Watch Polska, Toruń84 990,00
Fundacja Cylinder, Stanica39 951,00
Fundacja Czas Dialogu, Szczecin85 760,00
Fundacja Dialog - Pheniben, Oświęcim100 000,00
Fundacja Dialogu Społecznego, Bielsk195 882,00
Fundacja Dla Edukacji Społecznej, Wrocław97 790,00
Fundacja Dla Polski, Warszawa93 571,00
Fundacja Dobra Sieć, Warszawa121 850,00
Fundacja Dobrych Działań, Ząbkowice Śląskie75 971,00
Fundacja Dogoterapeutyczna "Husky Team", Korczyna26 050,00
Fundacja Dom Pokoju, Wrocław86 750,00
Fundacja Dr Clown, Warszawa102 157,00
Fundacja Drabina Rozwoju, Warszawa20 782,00
Fundacja Dzieci i Ojców im. św. Jana Bosko, Zamość49 787,58
Fundacja Dziecko i Rodzina, Warszawa84 027,10
Fundacja Dzieła Kolpinga w Polsce, Kraków148 930,00
Fundacja Dzień Dobry, Barcice54 715,00
Fundacja Edukacji i Rozwoju "FLOW", Rudniki51 635,00
Fundacja Edukacji Międzykulturowej, Warszawa21 530,00
Fundacja Edukacyjna Siłaczka, Łódź80 020,00
Fundacja Edukacyjno-Kulturalna "LEONARDO", Łomża66 890,00
Fundacja Edukacyjno-Sportowa Regeneracja, Regimin99 575,80
Fundacja EGO, Suwałki72 800,00
Fundacja Ekologiczna "Zielona Akcja", Legnica159 385,00
Fundacja EkoRozwoju, Wrocław79 460,00
Fundacja Ekspert-Kujawy, Inowrocław50 000,00
Fundacja Emanio Arcus, Legionowo44 580,00
Fundacja Energia Społeczna, Rajcza27 400,00
Fundacja Euro Event, Łódź72 112,00
Fundacja Europejski Instytut Rozwoju Obywatelskiego, Nowy Sącz105 170,00
Fundacja Evangelium Vitae, Wrocław30 100,00
Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych, Białystok501 530,00
Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Zbydniów19 250,00
Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej, Biłgoraj589 000,00
Fundacja Fundusz Współpracy, Warszawa888 020,00
Fundacja Futurama, Legnica159 090,00
Fundacja Generator Inspiracji, Futoma25 650,00
Fundacja GĘBICZYN, Czarnków60 000,00
Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków202 331,40
Fundacja Grupy PKP, Warszawa140 000,00
Fundacja Hereditas, Warszawa71 100,00
Fundacja Horyzont Zdarzeń Akademia Aktywności i Rozwoju, Tarnowiec142 750,00
Fundacja Humanitas, Sosnowiec299 545,00
Fundacja Humanum (B)est, Szczecin85 000,00
Fundacja I2, Świdnik54 040,00
Fundacja ICHTHYS, Wałdowo108 800,00
Fundacja Idea Rozwoju, Wierzbica62 200,00
Fundacja Idź Dalej, Ostróda39 915,00
Fundacja im. Edwarda, Jana, Józefiny Reszków, Garnek36 144,00
Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego, Tarnów147 880,00
Fundacja im. Stefana Żeromskiego, Kielce85 875,00
Fundacja im. Zbyszka Cyganiewicza, Warszawa174 610,00
Fundacja im. Zofii Kossak, Górki Wielkie28 000,00
Fundacja Imago Silesia, Katowice39 980,00
Fundacja Indywidualnego Rozwoju Osób Niepełnosprawnych "PROGRESJA", Słupsk108 515,00
Fundacja Inicjatyw Rozwojowych i Edukacyjnych, Podkowa Leśna64 505,00
Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa350 112,00
Fundacja Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych "FORUM", Gdańsk49 280,00
Fundacja Inicjatyw Społecznych i Zawodowych "Perspektywa", Gdańsk99 995,28
Fundacja Instytut Analiz Społeczno-Gospodarczych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Kraków217 800,00
Fundacja Instytut Łukasiewicza, Kraków52 600,00
Fundacja Instytut Myśli Innowacyjnej, Stary Sącz132 076,00
Fundacja Instytut Rozwoju Nauk o Zdrowiu i Usług Medycznych - Pro Longa Vita, Szczecin75 830,00
Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich, Łódź234 880,00
Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Warszawa199 948,00
Fundacja Instytut Wydawniczy "Maximum", Kraków70 000,00
Fundacja Integracji Społecznej Prom, Wrocław130 505,00
Fundacja IPSO ORDO, Sławków37 700,00
Fundacja ITAKA, Warszawa53 468,14
Fundacja Ja, My, Oni, Zielona Góra88 080,00
Fundacja Janka Muzykanta, Łomża58 970,00
Fundacja JASKÓŁKI.PL, Radom72 890,00
Fundacja Jaśka Meli Poza Horyzonty, Lanckorona70 680,00
Fundacja Jednostka i Rodzina, Lublin40 000,00
Fundacja Jesteśmy Razem, Sianów41 950,00
Fundacja Krok Po Kroku, Oława66 395,00
Fundacja Kultury Chrześcijańskiej "Artos", Lublin104 340,00
Fundacja Kultury Chrześcijańskiej Znak, Kraków97 060,00
Fundacja Kurs w Przyszłość, Lublin14 293,00
Fundacja Kuźnia Inicjatyw Społecznych, Katowice72 590,00
Fundacja Kuźnia Kampanierów, Łódź59 500,00
Fundacja Kwestia Edukacji, Gdynia56 058,00
Fundacja Laboratorium Inspiracji Społecznych, Kraków85 461,00
Fundacja L'ARCHE, Śledziejowice89 510,00
Fundacja Lemoniada, Borzęcin51 094,00
Fundacja Liczy Się Każdy z Nas, Gdynia130 115,34
Fundacja Lilium, Regimin92 000,00
Fundacja Lokalna Grupa Działania-Naszyjnik Północy, Debrzno59 400,00
Fundacja Lokalnych Inicjatyw Społecznych, Głogów95 150,00
Fundacja Lubuska Inicjatywa Pozarządowa, Krosno Odrzańskie20 540,00
Fundacja M.I.A.S.T.O., Białystok80 400,00
Fundacja Machina Fotografika, Kraków51 790,00
Fundacja Mała Przystań, Kraków72 086,00
Fundacja Mam Balans, Warszawa99 790,00
Fundacja Mamy z Morza, Gdynia59 790,00
Fundacja Medicover, Warszawa30 780,00
Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych, Kraków136 000,00
Fundacja Mikroakademia, Gdańsk39 690,00
Fundacja Miłosierdzie, Poznań270 000,00
Fundacja Możesz Więcej, Bilcza224 527,00
Fundacja Multiregion, Rzeszów113 635,00
Fundacja na rzecz Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorych i po Transplantacji Narządów For Life, Biała Podlaska111 210,00
Fundacja na rzecz Inteligentnego Rozwoju, Będzin51 250,00
Fundacja na rzecz Poprawy Jakości Życia Od-Nowa, Szczytno129 430,00
Fundacja na rzecz Promocji i Rozwoju Sołectwa Karczewice, Karczewice50 975,00
Fundacja na rzecz Przeciwdziałania Marginalizacji Społecznej Pro Homini, Otwock21 485,00
Fundacja na rzecz Reintegracji Społecznej i Zawodowej MONAR, Grzędy130 100,00
Fundacja na rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Otwarcie", Konin86 570,00
Fundacja na rzecz Rozwoju i Edukacji Equuseko, Czerlejnko99 000,00
Fundacja na rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych "Wyjdź z Domu", Moszczenica113 094,00
Fundacja na rzecz Zapobiegania Narkomanii "Maraton", Warszawa30 601,70
Fundacja Napraw Sobie Miasto, Katowice96 041,00
Fundacja Nasz Świat, Kamienna Góra56 235,00
Fundacja Nauka dla Środowiska, Koszalin84 060,00
Fundacja Nicolaus Copernicus, Truszczyny109 000,00
Fundacja Niesiemy Pomoc, Sopot156 428,00
Fundacja NIWA Edukacji i Rozwoju, Poznań123 314,00
Fundacja Nowe Centrum, Kraków77 400,00
Fundacja Nowy Horyzont, Piła100 000,00
Fundacja Nowych Ujęć, Kraków10 165,00
Fundacja Obrazy Bez Granic, Jelenia Góra46 215,00
Fundacja Oczami Brata, Częstochowa117 420,00
Fundacja Ogólnopolskie Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Warszawa70 000,00
Fundacja OKNO NA WSCHÓD, Białystok96 050,00
Fundacja Omikami, Siechnice81 592,00
Fundacja Osób Niepełnosprawnych, Gdów106 000,00
Fundacja Oświatowa im. ks. Stanisława Konarskiego, Kraków61 155,00
Fundacja Otwarte Serce, Marki30 000,00
Fundacja Pałac Bojadła, Bojadła20 200,00
Fundacja Partnerstwo Dorzecza Kocierzanki i Koszarawy, Świnna98 920,00
Fundacja Perspektywa, Olsztyn98 260,00
Fundacja Pestka, Kielce178 974,00
Fundacja Po Drugie, Warszawa50 000,00
Fundacja Podróże Bez Granic, Gdynia58 919,00
Fundacja Pokolenia, Janiszewko144 800,00
Fundacja Pole Dialogu, Warszawa112 940,00
Fundacja Polska Jest Kobietą, Warszawa100 000,00
Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie Pomoc Maltańska, Warszawa148 300,00
Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie, Warszawa78 638,00
Fundacja Pomaganie przez Wspieranie, Jelenia Góra63 850,00
Fundacja Pomoc Potrzebującym, Warszawa188 055,00
Fundacja Pomocy Dzieciom "Świat to za mało!", Gdów248 745,00
Fundacja Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak, Brzozów17 697,00
Fundacja Pomocy Dzieciom Krzyk, Biłgoraj68 690,00
Fundacja Pomocy Seniorom i Rodzinie AMA, Poznań55 840,00
Fundacja Pomorska Inicjatywa Historyczna, Gdynia150 000,00
Fundacja Pomorski Dom Nadziei, Gdańsk22 100,00
Fundacja Poznańska Przystań Prawna, Poznań110 170,00
Fundacja Praca i Kariera, Częstochowa53 721,00
Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia", Warszawa85 207,50
Fundacja Pracownia Kompetencji, Legionowo95 035,00
Fundacja Praesterno, Warszawa129 044,00
Fundacja Prodriver, Tarnów74 350,00
Fundacja Progressus, Białystok35 980,00
Fundacja Promocji Aktywnego Trybu Życia "RIAD", Kędzierzyn-Koźle73 069,50
Fundacja Promocji Mediacji i Edukacji Prawnej LEX NOSTRA, Warszawa119 763,00
Fundacja Promyk, Kraków68 530,00
Fundacja Propublika, Wrocław20 782,00
Fundacja Przedsiębiorczości Społecznej, Głogów154 540,00
Fundacja Przemian Społecznych - Zmiana, Stronie Śląskie47 420,00
Fundacja Przestrzeń Rozwoju, Kraków99 910,00
Fundacja Przez Zabawę do Rozwoju, Warszawa85 502,00
Fundacja Przystań, Warszawa67 655,00
Fundacja Psychoedukacji i Psychoterapii INTRA, Opole58 830,00
Fundacja Puławskie Centrum Przedsiębiorczości, Puławy188 418,00
Fundacja Punkt Widzenia, Wrocław121 776,00
Fundacja Puzzle Nadziei, Zielona Góra51 930,00
Fundacja Questingu, Bałtów132 100,00
Fundacja Ratujmy Życie, Bartosze114 950,00
Fundacja Rodzić po Ludzku, Warszawa97 200,00
Fundacja Rodzin Polskich im. św. Jana Pawła II, Świętochłowice61 512,00
Fundacja Rodzina i Przedsiębiorczość, Wrocław141 290,00
Fundacja Rozwoju "Dobre Życie", Lutcza90 740,00
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa53 150,00
Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego, Warszawa93 947,90
Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej, Katowice75 985,00
Fundacja Rozwoju Gminy Zelów, Zelów130 931,00
Fundacja Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Miłocin60 000,00
Fundacja Rozwoju i Aktywności Społecznej "Przyjaźń", Lublin88 860,00
Fundacja Rozwoju Informatycznego, Wojcieszyce96 310,00
Fundacja Rozwoju Inicjatyw Kreatywnych, Kalisz32 200,00
Fundacja Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich, Lublin62 530,00
Fundacja Rozwoju Lokalnego "Parasol", Bytów59 400,00
Fundacja Rozwoju Lokalnego Progressus, Pyrzyce105 128,00
Fundacja Rozwoju Osobistego i Społecznego i JA, Warszawa35 615,00
Fundacja Rozwoju Regionalnego i Przedsiębiorczości, Białystok69 840,00
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Warszawa304 585,00
Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego INNOVA, Golina91 598,00
Fundacja Rozwoju Świętochłowic, Świętochłowice82 520,00
Fundacja Rozwoju Turystyki i Kultury, Łódź160 270,00
Fundacja Rozwoju Wolontariatu Młodzieżowego, Gorzów Wielkopolski88 730,00
Fundacja Rozwoju Wolontariatu, Lublin80 990,00
Fundacja Rozwoju ZHP Chorągwi Gdańskiej, Gdańsk98 930,00
Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej, Olecko147 670,00
Fundacja Rozwój i Edukacja w Górznie, Górzno159 180,00
Fundacja Rozwój Obywatele Edukacja Finanse Społeczeństwo, Borzysław67 620,00
Fundacja Rzecz Społeczna, Katowice16 396,00
Fundacja Sancta Familia, Wrocław72 000,00
Fundacja Semper Pro Omnes, Radom46 850,00
Fundacja Sempre a Frente, Lublin91 000,00
Fundacja Skawińskie Centrum Wolontariatu, Skawina54 604,00
Fundacja Socjometr Laboratorium Rozwiązań Społecznych, Pękowice95 850,00
Fundacja Społeczno-Kulturalna "Gloria Cultura", Ruda Śląska33 800,00
Fundacja Społeczny Morzyczyn, Morzyczyn114 996,00
Fundacja Sport na Zdrowie, Sopot100 000,00
Fundacja Stabilo, Toruń65 288,00
Fundacja SYCHEM, Bielawa49 608,00
Fundacja Syriusz, Białystok99 615,00
Fundacja Szansa, Bystrzyca Kłodzka20 000,00
Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo, Lublin108 920,00
Fundacja Szkoła Liderów, Warszawa103 250,00
Fundacja Sztuka dla Ludzi, Legnica56 160,00
Fundacja Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS, Myślenice248 338,00
Fundacja Sztukmistrze, Lublin83 350,00
Fundacja Światłoczułość, Rzeszów157 144,00
Fundacja Świętego Mikołaja, Piaseczno100 000,00
Fundacja Tacy Jesteśmy, Katowice33 390,00
Fundacja Tandem, Wrocław31 790,00
Fundacja TDJ na rzecz Edukacji i Rozwoju, Wieszowa6 700,00
Fundacja Tysiąca Kroków, Kliny94 580,00
Fundacja Ukryte Skrzydła, Kraków76 726,00
Fundacja Uwolnienie, Łódź90 000,00
Fundacja Warsztat Innowacji Społecznych, Kraków51 096,00
Fundacja Wengroove, Węgrów60 045,00
Fundacja Wiem i Umiem, Gdynia34 000,00
Fundacja Wschodni Klaster Innowacji, Kraśnik82 964,00
Fundacja Wsparcia i Rozwoju "Zielone Wzgórze", Łódź86 354,00
Fundacja Wsparcia Psychospołecznego Zielona Przystań, Łódź98 950,74
Fundacja Wsparcia Rolnika - Polska Ziemia, Warszawa27 590,00
Fundacja Wspierania Inicjatyw Społecznych "Pogranicze Bez Barier", Bielsko-Biała49 380,00
Fundacja Wspierania Inicjatyw Studentów i Absolwentów, Kraków100 000,00
Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych Umbrella, Wrocław124 800,00
Fundacja Wspierania Rozwoju Lokalnego "Moja Przestrzeń", Wrocław32 000,00
Fundacja Wspierania Rozwoju Społecznego Leonardo, Kraków116 592,00
Fundacja Wspólnego Rozwoju, Kętrzyn73 550,00
Fundacja Wstańmy Razem Aktywna Rehabilitacja, Kraków118 890,00
Fundacja WyspArt, Kraków80 550,00
Fundacja Wzajemnego Wsparcia KLUCZ, Lublin24 160,00
Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień "Nadzieja", Bielsko-Biała86 792,00
Fundacja Zerknij Tu, Żerków56 565,00
Fundacja Zielony Instytut, Warszawa62 800,00
Fundacja Ziemi Świdnickiej "SKSK", Świdnica100 310,00
Fundacja Zmiany, Gdynia25 480,00
Fundacja Znajdź Pomoc, Warszawa61 900,00
Fundusz Lokalny Ramża, Czerwionka-Leszczyny19 850,00
Gdański Klub Sportowy "Korsarz", Gdańsk144 420,00
Głogowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Głogów80 000,00
gmina Andrychów, Andrychów10 000,00
gmina Babiak, Babiak9 000,00
gmina Barciany, Barciany15 000,00
gmina Barcin, Barcin33 426,00
gmina Białaczów, Białaczów64 800,00
gmina Biskupiec, Biskupiec168 000,00
gmina Błonie, Błonie72 000,00
gmina Bodzanów, Bodzanów48 000,00
gmina Boguchwała, Boguchwała11 731,68
gmina Branice, Branice21 000,00
gmina Bulkowo, Bulkowo26 000,00
gmina Bytom, Bytom305 600,00
gmina Cekcyn, Cekcyn100 000,00
gmina Czersk, Czersk36 000,00
gmina Darłowo, Darłowo57 600,00
gmina Dąbrowa Górnicza, Dąbrowa Górnicza221 400,00
gmina Dąbrowa Tarnowska, Dąbrowa Tarnowska250 000,00
gmina Dąbrowa Zielona, Dąbrowa Zielona250 000,00
gmina Dąbrówno, Dąbrówno44 000,00
gmina Deszczno, Deszczno32 800,00
gmina Dobra, Dobra36 000,00
gmina Dobrcz, Dobrcz36 060,00
gmina Dobrzyca, Dobrzyca36 000,00
gmina Dorohusk, Dorohusk30 958,00
gmina Gać, Gać48 000,00
gmina Gdów, Gdów45 000,00
gmina Głogów Małopolski, Głogów Małopolski32 000,00
gmina Głogówek, Głogówek36 000,00
gmina Głuszyca, Głuszyca14 985,00
gmina Gogolin, Gogolin41 470,00
gmina Gostycyn, Gostycyn48 000,00
gmina Gościeradów, Gościeradów73 000,00
gmina Górowo Iławeckie, Górowo Iławeckie16 800,00
gmina Górzyca, Górzyca30 750,00
gmina Grodzisk Mazowiecki, Grodzisk Mazowiecki54 000,00
gmina Gryfino, Gryfino36 000,00
gmina Hrubieszów, Hrubieszów59 400,00
gmina i miasto Błaszki, Błaszki21 000,00
gmina i miasto Proszowice, Proszowice29 935,83
gmina Inowłódz, Inowłódz14 400,00
gmina Inowrocław, Inowrocław340 000,00
gmina Janikowo, Janikowo83 999,60
gmina Jarocin, Jarocin195 000,00
gmina Jawor, Jawor52 800,00
gmina Józefów, Józefów10 994,40
gmina Kamień, Kamień80 000,00
gmina Kędzierzyn-Koźle, Kędzierzyn-Koźle39 000,00
gmina Kęty, Kęty48 000,00
gmina Klucze, Klucze30 640,00
gmina Końskie, Końskie31 000,00
gmina Korczyna, Korczyna47 340,00
gmina Koszyce, Koszyce60 000,00
gmina Krzywda, Krzywda36 000,00
gmina Kurzętnik, Kurzętnik86 000,00
gmina Leoncin, Leoncin250 000,00
gmina Lidzbark, Lidzbark62 042,00
gmina Lubaczów, Lubaczów14 750,00
gmina Lubicz, Lubicz50 000,00
gmina Lubiszyn, Lubiszyn17 000,00
gmina Lublin, Lublin55 000,00
gmina Lubowidz, Lubowidz70 000,00
gmina Lyski, Lyski249 285,00
gmina Łagów, Łagów115 408,42
gmina Łapy, Łapy76 000,00
gmina Maków Podhalański, Maków Podhalański34 281,48
gmina Mała Wieś, Mała Wieś34 293,44
gmina miasto Częstochowa, Częstochowa96 000,00
gmina miasto Działdowo, Działdowo48 000,00
gmina miasto Gdynia, Gdynia42 000,00
gmina miasto Koszalin, Koszalin72 000,00
gmina miasto Mysłowice, Mysłowice59 999,97
gmina miasto Ostrów Wielkopolski, Ostrów Wielkopolski89 400,00
gmina miasto Puławy, Puławy99 000,00
gmina miasto Radom, Radom72 000,00
gmina miasto Rzeszów, Rzeszów83 740,00
gmina miasto Sochaczew, Sochaczew62 000,00
gmina miasto Stargard, Stargard60 312,00
gmina miasto Szczecin, Szczecin72 000,00
gmina miasto Świdnica, Świdnica290 400,00
gmina miasto Tarnów, Tarnów33 900,00
gmina miasto Zgierz, Zgierz60 000,00
gmina miasto Złotów, Złotów42 800,00
gmina Michałowice, Michałowice11 000,00
gmina Miejsce Piastowe, Miejsce Piastowe25 335,00
gmina miejska Bartoszyce, Bartoszyce47 000,00
gmina miejska Dzierżoniów, Dzierżoniów100 474,00
gmina miejska Hajnówka, Hajnówka10 000,00
gmina miejska Jarosław, Jarosław33 400,00
gmina miejska Kraków, Kraków37 000,00
gmina miejska Lubaczów, Lubaczów100 000,00
gmina miejska Ostróda, Ostróda254 000,00
gmina miejska Przemyśl, Przemyśl70 140,00
gmina miejska w Chodzieży, Chodzież36 000,00
gmina miejska Żory, Żory72 000,00
gmina Mikołów, Mikołów100 000,00
gmina Milówka, Milówka57 000,00
gmina Modliborzyce, Modliborzyce27 000,00
gmina Mokrsko, Mokrsko10 000,00
gmina Morawica, Morawica37 787,00
gmina Nidzica, Nidzica47 000,00
gmina Niemodlin, Niemodlin250 000,00
gmina Niwiska, Niwiska36 000,00
gmina Nowy Tomyśl, Nowy Tomyśl11 000,00
gmina Nysa, Nysa93 000,00
gmina Okonek, Okonek50 000,00
gmina Olesno, Olesno21 000,00
gmina Olsztyn, Olsztyn378 389,00
gmina Ostrowiec Świętokrzyski, Ostrowiec Świętokrzyski72 000,00
gmina Paczków, Paczków47 800,00
gmina Padew Narodowa, Padew Narodowa252 209,52
gmina Pakość, Pakość18 000,00
gmina Pelplin, Pelplin206 505,57
gmina Piątnica, Piątnica48 000,00
gmina Piła, Piła37 000,00
gmina Polska Cerekiew, Polska Cerekiew248 733,50
gmina Pruchnik, Pruchnik36 000,00
gmina Prusice, Prusice26 866,00
gmina Przemęt, Przemęt17 000,00
gmina Puchaczów, Puchaczów241 183,15
gmina Pułtusk, Pułtusk72 000,00
gmina Radków, Radków16 000,00
gmina Różan, Różan250 000,00
gmina Sandomierz, Sandomierz22 000,00
gmina Sędziszów Małopolski, Sędziszów Małopolski15 000,00
gmina Sępólno Krajeńskie, Sępólno Krajeńskie29 000,00
gmina Siechnice, Siechnice21 000,00
gmina Skarszewy, Skarszewy72 000,00
gmina Skoki, Skoki19 000,00
gmina Skulsk, Skulsk35 358,09
gmina Skwierzyna, Skwierzyna249 986,68
gmina Sławków, Sławków21 400,00
gmina Słupia, Słupia25 030,00
gmina Słupsk, Słupsk58 000,00
gmina Sokółka, Sokółka22 000,00
gmina Sompolno, Sompolno52 320,00
gmina Sosnowiec, Sosnowiec78 000,00
gmina Sośnicowice, Sośnicowice45 600,00
gmina Srokowo, Srokowo19 000,00
gmina Starachowice, Starachowice72 000,00
gmina Stepnica, Stepnica10 000,00
gmina Strzegom, Strzegom72 000,00
gmina Strzeleczki, Strzeleczki28 000,00
gmina Strzyżów, Strzyżów48 000,00
gmina Suchań, Suchań36 000,00
gmina Sulechów, Sulechów21 000,00
gmina Sułkowice, Sułkowice11 000,00
gmina Swarzędz, Swarzędz35 000,00
gmina Szerzyny, Szerzyny56 000,00
gmina Szprotawa, Szprotawa25 000,00
gmina Świdwin, Świdwin63 352,00
gmina Świętochłowice, Świętochłowice272 446,70
gmina Tłuszcz, Tłuszcz96 000,00
gmina Trzebiatów, Trzebiatów11 000,00
gmina Trzebinia, Trzebinia38 200,00
gmina Trzebnica, Trzebnica240 000,00
gmina Tuchomie, Tuchomie9 403,00
gmina Tuszyn, Tuszyn48 000,00
gmina Wałbrzych, Wałbrzych31 000,00
gmina Wąsewo, Wąsewo14 400,00
gmina Wejherowo, Wejherowo28 000,00
gmina Węgorzewo, Węgorzewo17 000,00
gmina Wiązowna, Wiązowna71 993,84
gmina Wieliczka, Wieliczka38 000,00
gmina Wieniawa, Wieniawa62 436,10
gmina Wilamowice, Wilamowice45 600,00
gmina Witnica, Witnica218 900,00
gmina Włocławek, Włocławek75 831,00
gmina Włoszczowa, Włoszczowa37 608,00
gmina Wojaszówka, Wojaszówka23 759,56
gmina Wołomin, Wołomin250 750,00
gmina Wrocław, Wrocław140 200,00
gmina Zabierzów, Zabierzów11 000,00
gmina Zarzecze, Zarzecze26 000,00
gmina Zator, Zator18 000,00
gmina Zbąszynek, Zbąszynek107 270,00
gmina Zbąszyń, Zbąszyń35 969,46
gmina Złotniki Kujawskie, Złotniki Kujawskie12 000,00
gmina Złotoryja, Złotoryja22 840,00
gmina Żarnów, Żarnów99 003,99
gmina Żmigród, Żmigród10 000,00
Gminna Rada Kobiet - Zakrzówek, Zakrzówek30 145,00
Gminne Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Gminie Bodzechów, Bodzechów26 100,00
Gminny Klub Sportowy "GKS" Komprachcice, Komprachcice34 805,00
Gminny Klub Sportowy w Rudkach, Rudki56 350,00
Gorzów dla Seniorów, Gorzów Wielkopolski86 465,00
Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Zakopane56 840,00
Grupa INSPRO sp. z o.o., Łódź80 954,00
Grupa Regionalna GOPR Grupa Bieszczadzka, Sanok75 493,20
Grupa Zagranica, Warszawa91 660,00
Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa39 400,00
Human Lex Instytut, Ełk67 060,00
Innovator's Bridge, Kraków50 000,00
Instytut Działań Obywatelskich, Płock58 770,00
Instytut Edukacji Społecznej, Wrocław66 569,00
Instytut Pracy i Edukacji, Gliwice44 555,00
Instytut Rozwoju Rynku Pracy, Zawiercie48 240,00
Integracyjny Klub Sportowy "TARPAN", Zamość90 190,00
Izba Gospodarcza Europy Środkowej, Wrocław100 000,00
Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy "Humanus", Janów Lubelski156 550,00
Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej Ojcowie Kamilianie, Łomianki200 000,00
Karkonoska Akademia Aktywnych Seniorów, Jelenia Góra71 095,00
Karkonoski Klub Sportowy "JELENIA GÓRA", Jelenia Góra46 765,00
Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, Jelenia Góra20 782,00
Kaszubski Uniwersytet Ludowy, Wieżyca76 634,00
Katolicka Fundacja Pomocy Osobom Uzależnionym i Dzieciom KARAN, Warszawa144 770,00
Klimontowskie Stowarzyszenie "Zawsze Razem", Klimontów30 204,00
Klub Abstynenta "Nadzieja" w Lubartowie, Lubartów93 302,00
Klub Biegacza Biała Biega, Biała Podlaska35 880,00
Klub Hipiczny IKARION, Bobrek121 005,00
Klub Jeździecki w Zagórowie, Zagórów108 670,00
Klub Miłośników Aktywnego Wypoczynku "Legnickie Morsy", Legnica86 000,00
Klub Sportowy Bór, Toporzysko99 984,50
Klub Sportowy Skibno, Skibno51 900,00
Klub Sportowy Victoria Sianów, Sianów84 050,00
Klub Uczelniany Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu, Wałcz292 200,00
Koalicja dla Młodych Fundusz Lokalny Ziemi Białobrzeskiej, Białobrzegi92 112,00
Koło Brzeskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, Pępice51 000,00
Koło Kieleckie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, Kielce98 064,00
Koło Łowieckie "Głuszec" Tarnobrzeg, Tarnobrzeg25 274,00
Koło Łowieckie Leśnik Tarnobrzeg, Grębów37 995,00
Koło Łowieckie Nadwiślańskie w Radomyślu nad Sanem, Radomyśl nad Sanem27 555,00
Komitet Ochrony Praw Dziecka, Warszawa80 000,00
Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Koszalin399 000,00
Kozienickie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych, Kozienice99 600,00
Krajowa Rada Spółdzielcza, Warszawa56 360,50
Krajowe Stowarzyszenie Negocjatorów, Warszawa93 968,00
Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Białymstoku, Białystok39 250,00
Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych, Warszawa69 720,00
Krakowskie Stowarzyszenie Zdrowe Serce i Płuca PULMO-COR, Kraków66 410,00
Kraśnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych IMPULS, Kraśnik148 280,00
Krotoszyńska Izba Rzemieślnicza, Krotoszyn96 800,00
Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych, Toruń70 156,50
Kuźnia Aktywności Obywatelskiej, Wojcieszyce50 000,00
Kuźnia Inicjatyw "Wiskitki.org", Jesionka23 403,00
Kwiatonowickie Stowarzyszenie Homini, Kwiatonowice77 976,00
Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich, Legnica214 146,00
Legnickie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa "Otwórz Serce", Legnica80 050,00
Liga Kobiet Polskich, Warszawa70 000,00
Liga Lubuskich Animatorów, Deszczno81 730,00
Lokalna Grupa Działania "Roztocze Tomaszowskie", Tomaszów Lubelski80 670,00
Lokalna Grupa Działania Brama Mazurskiej Krainy, Nidzica67 252,96
Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór, Karpacz79 745,00
Lokalna Grupa Działania Partnerstwo w Rozwoju, Wolin184 430,00
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej", Nisko19 250,00
Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej, Stary Krzesk99 980,00
Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku, Brąchnówko32 350,00
Lokalna Grupa Działania-Puszcza Knyszyńska, Supraśl94 326,00
Lokalna Organizacja Turystyczna Mazowsza Zachodniego, Żyrardów27 850,00
Lubaczowskie Centrum Inicjatyw Społecznych "Nasza Przyszłość", Lubaczów76 596,00
Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, Lublin15 150,00
Lubelski Ośrodek Samopomocy, Lublin81 840,00
Lubuskie Stowarzyszenie Profilaktyki Społecznej, Zielona Góra58 690,00
Ludowy Klub Sportowy "Goleszów", Goleszów71 200,00
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "TOMASOVIA" przy Gimnazjum nr 1 im. Orląt Lwowskich w Tomaszowie Lubelskim, Tomaszów Lubelski80 490,00
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy OLYMPIC, Słupia16 280,00
Ludowy Zespół Sportowy "Krobianka" Krobia, Krobia49 890,00
Machina Pozytywnych Działań, Wojcieszyce108 150,00
Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, Kraków15 900,00
Małopolskie Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą, Kraków83 940,00
Mamy Coś do Zrobienia, Wojcieszyce109 430,00
Mamy do Zrobienia, Wojcieszyce117 100,00
Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych, Puszcza Mariańska55 186,00
Mazowiecka Federacja na rzecz Ekonomii Społecznej, Radom356 850,00
Mazowieckie Centrum Przedsiębiorczości, Sypniewo20 320,00
Mazurska Szkoła Żeglarstwa, Giżycko178 080,00
miasto Białystok, Białystok33 220,00
miasto Brzeziny, Brzeziny36 000,00
miasto Bytom, Bytom32 400,00
miasto Chorzów, Chorzów40 000,00
miasto Czeladź, Czeladź39 000,00
miasto Gdańsk, Gdańsk272 734,00
miasto Gorzów Wielkopolski, Gorzów Wielkopolski35 000,00
miasto i gmina Daleszyce, Daleszyce39 000,00
miasto i gmina Drobin, Drobin59 395,00
miasto i gmina Kańczuga, Kańczuga41 380,00
miasto Kalety, Kalety31 800,00
miasto Limanowa, Limanowa55 200,00
miasto Luboń, Luboń66 200,00
miasto Łomża, Łomża249 940,00
miasto Łódź, Łódź120 000,00
miasto Olsztyn, Olsztyn30 000,00
miasto Pabianice, Pabianice62 000,00
miasto Piotrków Trybunalski, Piotrków Trybunalski21 000,00
miasto Podkowa Leśna, Podkowa Leśna27 000,00
miasto Ruda Śląska, Ruda Śląska144 000,00
miasto Rybnik, Rybnik106 250,00
miasto stołeczne Warszawa, Warszawa11 000,00
miasto Suwałki, Suwałki69 000,00
miasto Toruń, Toruń54 600,00
miasto Zamość, Zamość68 000,00
miasto Zielona Góra, Zielona Góra90 200,00
Międzygminne Porozumienie Samorządowe - MPS, Okonin89 180,00
Międzynarodowe Centrum Partnerstwa - Partners Network, Kraków113 100,00
Międzynarodowe Stowarzyszenie Animatorów i Koordynatorów "Helio", Dąbrowica42 205,00
Międzynarodowe Stowarzyszenie Passe-Partout, Tarnów70 800,00
Międzyszkolny Klub Sportowy "Padwa", Zamość75 359,50
Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych, Milicz65 131,12
Młodzieżowy Klub Koszykówki, Grodzisk Mazowiecki110 660,00
Nasz Adamów, Adamów27 010,00
Nasz Dom Stowarzyszenie na rzecz Modernizacji i Bezpieczeństwa Miasta Chorzów, Chorzów71 750,00
Nidzicki Fundusz Lokalny, Nidzica9 755,00
Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, Gdańsk37 685,80
Ochotnicza Straż Pożarna w Dominikowicach, Dominikowice97 895,00
Ochotnicza Straż Pożarna w Górce, Górka64 580,00
Ochotnicza Straż Pożarna w Jodłówce Wałki, Wola Rzędzińska66 650,00
Ochotnicza Straż Pożarna w Lgocie Górnej, Lgota Górna39 780,00
Ochotnicza Straż Pożarna w Mogilnie, Mogilno96 015,00
Ochotnicza Straż Pożarna w Pewli Ślemieńskiej, Pewel Ślemieńska76 000,00
Ochotnicza Straż Pożarna w Przydonicy, Przydonica40 000,00
Ochotnicza Straż Pożarna w Tereszewie, Tereszewo36 850,00
Ochotnicza Straż Pożarna w Żelewie, Żelewo44 000,00
Oddział Zachodniopomorski Polskiego Związku Głuchych, Szczecin123 235,00
Ogólnopolska Federacja Organizacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży Chorym na Cukrzycę, Kraków86 170,00
Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, Warszawa135 826,00
Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Nowy Sącz270 860,00
Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych, Warszawa27 500,00
Olsztyński Klub Sportowy "Warmia i Mazury", Olsztyn20 782,00
Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Opole268 510,00
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju Innowacji, Wrocław73 400,00
Ostrołęckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Ostrołęce, Ostrołęka33 010,00
Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej, Sandomierz86 242,00
Parafia Ewangelicko-Augsburska Świętej Trójcy w Szczecinie, Szczecin122 461,00
Parafia Prawosławna pw. św. Włodzimierza w Krynicy-Zdroju, Krynica Zdrój36 450,00
Parafia Przemienienia Pańskiego w Garbowie, Garbów49 600,00
Parafia Rzymsko-Katolicka oo. Karmelitów pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Baborowie, Baborów40 000,00
Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, Lublin62 000,00
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Królowej Jadwigi, Inowrocław50 583,99
Parafia Rzymsko-katolicka pw. św. Mateusza w Olsztynie, Olsztyn50 055,00
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wawrzyńca, Radymno80 000,00
Parafia Rzymsko-Katolicka św. ap. Filipa i Jakuba Mł., Kamionka Wielka55 000,00
Parafialno-Szkolny Klub Sportowy "Beskidy", Bielsko-Biała124 330,00
Partnerstwo Dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomika - Nauka - Tradycja "PROWENT" Lokalna Grupa Działania, Mielec68 000,00
Patriotyczne Mrągowo, Mrągowo34 750,00
Pilskie Centrum Pomocy Bliźniemu Monar-Markot, Piła115 000,00
Podhalański Uniwersytet Trzeciego Wieku w Zakopanem, Zakopane27 780,00
Podkarpacki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, Rzeszów40 320,00
Podkarpackie Centrum Edukacji Prawnej, Rzeszów99 740,00
Podlaska Federacja Organizacji Pozarządowych, Białystok283 075,00
Podlaskie Towarzystwo Genealogiczne, Białystok16 150,00
Podwodnik Szkoła Ratownictwa, Sportów Wodnych i Obronnych, Strzelniki89 947,61
Polish Governance Institute, Wrocław53 200,00
Polska Fundacja Paraolimpijska, Elbląg100 000,00
Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego, Szczecin284 299,24
Polski Czerwony Krzyż, Warszawa182 000,00
Polski Instytut Mediacji i Integracji Społecznej, Częstochowa146 100,00
Polski Instytut Otwartego Dialogu, Ligota Piękna85 211,00
Polski Instytut Rozwoju, Lublin55 600,00
Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy, Szczecin110 000,00
Polski Komitet Pomocy Społecznej, Warszawa373 589,80
Polski Związek Brydża Sportowego, Warszawa118 000,00
Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów, Warszawa118 640,00
Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki, Łódź32 065,00
Polski Związek Głuchych Oddział Mazowiecki, Warszawa45 873,00
Polski Związek Niewidomych Okręg Opolski, Opole83 136,20
Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski, Białystok66 670,00
Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski, Chorzów20 786,00
Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski, Szczecin114 957,00
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski97 490,00
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Częstochowie, Częstochowa21 833,00
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rymanowie, Rymanów99 964,60
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tarnowie, Tarnów140 340,00
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zamościu, Zamość81 683,00
Polskie Stowarzyszenie Opiekunów "Z Nami Łatwiej", Olsztyn167 300,00
Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów Klanza Oddział Białostocki, Białystok136 907,50
Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów Klanza Oddział w Bogatyni, Bogatynia49 520,00
Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów Klanza Oddział w Krakowie, Kraków28 458,50
Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów Klanza, Lublin88 650,00
Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów, Legnica53 552,00
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział w Bydgoszczy, Bydgoszcz80 792,00
Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne, Warszawa59 080,00
Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski43 658,00
Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Tarnowie, Tarnów78 025,00
Polskie Zrzeszenie Lokatorów, Kraków4 140,00
Polsko-Białoruska Izba Handlowo-Przemysłowa, Warszawa100 000,00
Pomorska Fundacja Rozwoju Kultury i Sztuki, Toruń88 426,80
powiat aleksandrowski, Aleksandrów Kujawski83 000,00
powiat bialski, Biała Podlaska33 000,00
powiat białogardzki, Białogard13 000,00
powiat biłgorajski, Biłgoraj14 000,00
powiat bocheński, Bochnia69 600,00
powiat chełmski, Chełm37 500,00
powiat głogowski, Głogów48 000,00
powiat goleniowski, Goleniów28 000,00
powiat gostyniński, Gostynin10 000,00
powiat janowski, Janów Lubelski20 000,00
powiat kazimierski, Kazimierza Wielka31 250,00
powiat kętrzyński, Kętrzyn23 000,00
powiat kłodzki, Kłodzko10 000,00
powiat kolbuszowski, Kolbuszowa33 730,00
powiat krośnieński, Krosno Odrzańskie11 000,00
powiat krotoszyński, Krotoszyn26 000,00
powiat miński, Mińsk Mazowiecki61 468,00
powiat myślenicki, Myślenice70 000,00
powiat myśliborski, Myślibórz27 000,00
powiat oleski, Olesno52 000,00
powiat oławski, Oława50 000,00
powiat opatowski, Opatów36 000,00
powiat ostródzki, Ostróda33 000,00
powiat pleszewski, Pleszew68 844,40
powiat policki, Police29 400,00
powiat prudnicki, Prudnik58 000,00
powiat pruszkowski, Pruszków34 000,00
powiat pucki, Puck48 000,00
powiat puławski, Puławy31 000,00
powiat pułtuski, Pułtusk42 000,00
powiat rypiński, Rypin17 000,00
powiat sanocki, Sanok136 000,00
powiat sępoleński, Sępólno24 400,00
powiat sierpecki, Sierpc41 991,66
powiat sławieński, Sławno12 000,00
powiat stalowowolski, Stalowa Wola40 000,00
powiat świdnicki, Świdnica21 000,00
powiat świdnicki, Świdnik14 000,00
powiat świecki, Świecie10 000,00
powiat tarnobrzeski, Tarnobrzeg12 000,00
powiat tomaszowski, Tomaszów Lubelski34 000,00
powiat turecki, Turek40 000,00
powiat wąbrzeski, Wąbrzeźno37 320,00
powiat wejherowski, Wejherowo40 000,00
powiat zamojski, Zamość10 000,00
powiat żniński, Żnin41 000,00
Powiatowe Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Bezdomnym i Integracji Społecznej w Gnieźnie "DOM", Gniezno100 000,00
Pracownia Pozarządowa, Koszalin239 530,00
Pro Bonum, Wałbrzych35 760,00
Projekt ARCHE, Wydminy65 720,00
Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących "Podkarpacie", Przemyśl20 782,00
Raciechowice 2005, Raciechowice99 770,00
Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego, Łódź16 180,00
Radio eR, Lublin86 490,00
Regionalna Fundacja Rozwoju "Serce", Kolbuszowa60 000,00
Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych, Gdańsk59 400,00
Regionalne Centrum Młodzieży, Lębork100 000,00
Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Wrocław99 960,00
Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne Spółka Akcyjna, Dzierzgoń44 050,00
Różowa Wstążeczka, Bydgoszcz76 550,00
Rudzkie Konto Pomocy Ruda Śląska, Ruda Śląska59 550,00
Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie, Rzeszów59 110,00
Rzymskokatolicka Parafia pw. NMP Różańcowej, Myszków94 050,00
Samarytańska Federacja Organizacji Pozarządowych, Zakliczyn49 380,00
Samodzielne Koło Terenowe nr 14 Społecznego Towarzystwa Oświatowego, Augustów40 000,00
Samodzielne Koło Terenowe nr 152 Społecznego Towarzystwa Oświatowego, Tarnów43 213,00
SEN Stowarzyszenie Edukacji Nieformalnej, Olsztynek39 996,23
Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych "SPLOT", Warszawa113 618,00
Skarżyskie Stowarzyszenie Przedsiębiorczości i Innowacji, Skarżysko- Kamienna71 450,00
Słupeckie Towarzystwo Koszykówki GROM, Słupca64 880,00
Społeczna Krajowa Sieć Ratunkowa, Łódź50 000,00
Społeczny Instytut Filmowy, Warszawa20 000,00
Spółdzielnia Socjalna "Kętucky", Kęty34 165,00
Spółdzielnia Socjalna "Parasol", Jędrzychów83 700,00
Spółdzielnia Socjalna "Perspektywa", Suwałki55 000,00
Spółdzielnia Socjalna "WwwPromotion", Wrocław85 350,00
Spółdzielnia Socjalna KGB-Komputery, Grafika, Branding, Wałbrzych153 300,00
Spółdzielnia Socjalna Merchant z siedzibą w Krakowie, Kraków64 679,92
Spółdzielnia Socjalna PROMYK NADZIEI, Opoczno74 070,00
Spółdzielnia Socjalna REVITAL, Rzeszów95 530,00
Spółdzielnia Socjalna Sami Swoi, Chodów95 854,20
Spunk Fundacja Nowoczesnej Edukacji, Łódź95 300,00
Stowarzyszenie "Hospicjum-Trzcianka" im. dr Nauk Medycznych Ewy Dipont-Kukawskiej, Trzcianka30 000,00
Stowarzyszenie "Jak w Rodzinie", Godziesze Wielkie31 195,00
Stowarzyszenie "Aktywnie Przeciw Depresji", Białystok30 000,00
Stowarzyszenie "Amicus" Gminy Dzierzążnia, Pluskocin56 370,00
Stowarzyszenie "Bona Fides", Świebodzin77 243,00
Stowarzyszenie "Browarowa - Większy Format", Żnin58 650,00
Stowarzyszenie "Brzesko-Oławska Wieś Historyczna", Krzyżowice126 260,00
Stowarzyszenie "Candeo", Złotoryja45 794,00
Stowarzyszenie "Cztery Krajobrazy", Kampinos99 885,00
Stowarzyszenie "Droga", Turowo Pomorskie16 250,00
Stowarzyszenie "Duma Taborza", Tabórz41 074,45
Stowarzyszenie "Edukacja Drogą do Sukcesu", Piotrkowice99 885,00
Stowarzyszenie "Europa Iuvenis", Opole98 890,00
Stowarzyszenie "Faros", Białystok86 025,00
Stowarzyszenie "Feniks", Białystok36 000,00
Stowarzyszenie "Gryf", Bobowa62 550,00
Stowarzyszenie "Harmonia", Bytom Odrzański145 874,00
Stowarzyszenie "Horyzont", Słupsk50 235,00
Stowarzyszenie "Integracja-Pomocna Dłoń w Milówce", Milówka147 938,00
Stowarzyszenie "Jasieniaki", Jasienna101 190,00
Stowarzyszenie "Jedynka Naszych Marzeń", Łobez150 000,00
Stowarzyszenie "Kawaleria", Toporzysko99 995,00
Stowarzyszenie "Kobiety Gminy Grodzisko Dolne", Grodzisko Dolne26 610,00
Stowarzyszenie "Ku Dobrej Nadziei", Białystok75 000,00
Stowarzyszenie "Lasowiacka Grupa Działania", Nowa Dęba289 986,40
Stowarzyszenie "LATOROŚL", Stalowa Wola97 124,90
Stowarzyszenie "Liksajny Jutra", Liksajny10 800,00
Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania-Tygiel Doliny Bugu", Drohiczyn84 181,00
Stowarzyszenie "Miasta w Internecie", Tarnów101 510,00
Stowarzyszenie "Mogilskie Cisy", Mogilno70 650,00
Stowarzyszenie "My dla Innych", Białystok102 000,00
Stowarzyszenie "Na Całe Życie", Warszawa84 240,00
Stowarzyszenie "Nasz Drobin" w Drobinie, Drobin188 133,00
Stowarzyszenie "Nasza Przyszłość Słubic i Okolic", Grzybów76 796,00
Stowarzyszenie "Nasza Przyszłość", Uhnin26 165,00
Stowarzyszenie "NAUTICA", Kraków51 970,00
Stowarzyszenie "O Uśmiech Ucznia" przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Janusza Korczaka w Błoniu, Błonie98 222,00
Stowarzyszenie "Obszary Kultury", Łódź12 560,00
Stowarzyszenie "Ostródzka Szkoła Fechtunku i Kultury Średniowiecznej Drużyny Rycerskiej Komturii Ostródzkiej", Ostróda11 350,00
Stowarzyszenie "Otwarte Drzwi", Warszawa70 670,00
Stowarzyszenie "Pleszewski Uniwersytet Trzeciego Wieku", Pleszew99 500,00
Stowarzyszenie "Pod wspólnym niebem", Gdynia39 990,00
Stowarzyszenie "Podaj rękę", Cedry Wielkie95 244,00
Stowarzyszenie "Przystań" Mieniany, Hrubieszów55 000,00
Stowarzyszenie "Przystań", Iława61 775,50
Stowarzyszenie "Radość Życia", Wałbrzych102 830,00
Stowarzyszenie "Razem dla Innych", Liwa42 600,00
Stowarzyszenie "Razem dla Łaniewa", Łaniewo37 908,00
Stowarzyszenie "Razem dla Regionu", Limanowa81 200,00
Stowarzyszenie "Razem dla Wsi", Owiesno90 540,00
Stowarzyszenie "Rodzina Kolpinga" w Porąbce Uszewskiej, Porąbka Uszewska46 118,00
Stowarzyszenie "Skrawek Nieba", Łosie71 940,00
Stowarzyszenie "Solna Dolina", Kłodawa105 459,00
Stowarzyszenie "SOS dla Rodziny", Szczecin99 900,00
Stowarzyszenie "Społecznie Aktywni", Legionowo56 240,00
Stowarzyszenie "ToMyRazem", Firlej79 510,00
Stowarzyszenie "Tor Rozwoju", Durdy58 592,00
Stowarzyszenie "Travelling Inspiration", Chrzanów87 760,00
Stowarzyszenie "Uwierz w Siebie", Dębica38 160,00
Stowarzyszenie "W Dobrej Wierze", Wolica Brzozowa67 260,00
Stowarzyszenie "WAGA", Gdańsk199 600,00
Stowarzyszenie "Węgajty", Jonkowo25 335,00
Stowarzyszenie "Wiemy Czego Chcemy", Radoniów25 930,00
Stowarzyszenie "Wieś Jabłkowych Smaków", Stare Jabłonki80 450,00
Stowarzyszenie "Wspólnota Żyrardowa", Żyrardów39 980,00
Stowarzyszenie "Zajawka", Kraków35 900,00
Stowarzyszenie "Zamek", Biedrusko81 600,00
Stowarzyszenie "Zielony Zakątek nad Cetynią", Kupientyn150 213,00
Stowarzyszenie "Ziemia Kluczewska" w Kluczach, Klucze59 875,00
Stowarzyszenie "Zrozumieć i Pomóc", Pleszew71 350,00
Stowarzyszenie "Żyj kolorowo!", Wrocław76 800,00
Stowarzyszenie 61, Warszawa154 985,00
Stowarzyszenie Absurdalny Kabaret, Katowice85 355,00
Stowarzyszenie Adelfi, Ełk70 000,00
Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska, Opole70 110,00
Stowarzyszenie Agroturystyczne Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne "Bieszczady", Lesko85 596,00
Stowarzyszenie Akademia Pełni Życia im. Joanny Boehnert, Kraków43 010,00
Stowarzyszenie Akademia Wiedzy, Szczecin48 500,00
Stowarzyszenie Aktywne Kobiety, Sosnowiec161 140,00
Stowarzyszenie Aktywnej Pomocy Rodzinie "ALTERNATYWA" S.A.P.R.A., Prudnik150 490,00
Stowarzyszenie Aktywni w Kulturze, Komarów-Osada96 975,00
Stowarzyszenie Aktywni, Gąsawy Rządowe97 269,00
Stowarzyszenie Aktywni.eu, Łódź104 950,00
Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej "Actio", Legnica78 204,00
Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Carpe Diem, Świdnica42 740,00
Stowarzyszenie Aktywności Społeczno-Artystycznej "Nie Po Drodze", Szypliszki51 550,00
Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie Trampolina, Wrocław65 100,00
Stowarzyszenie Amnesty International, Warszawa126 974,00
Stowarzyszenie Animatorów Rozwoju "Zmiana", Wrocław60 050,00
Stowarzyszenie Antropologiczne "Archipelagi Kultury", Krzeszowice69 970,00
Stowarzyszenie APERTUS, Słupia pod Kępnem40 000,00
Stowarzyszenie ARTwarium, Bralin81 750,00
Stowarzyszenie Artystyczne Uwagi wARTe, Rybnik39 960,00
Stowarzyszenie BE-20, Raciechowice139 765,00
Stowarzyszenie Biesiada, Warnice106 700,00
Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS, Warszawa40 500,00
Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej-Polska PV, Kraków77 390,00
Stowarzyszenie Brapoja, Bracław25 614,00
Stowarzyszenie Business Management Club Gliwice (BMC Gliwice), Gliwice83 300,00
Stowarzyszenie Bytomskie Maki, Bytom33 217,00
Stowarzyszenie Centrum Aktywności Społecznej "SPECTRUM", Stalowa Wola39 995,00
Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej CIS, Warszawa314 080,91
Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Edukacyjno-Społecznych, Koszalin68 710,00
Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Lokalnych "Przestrzeń", Blanki61 436,20
Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej, Łowicz98 760,00
Stowarzyszenie Centrum Kultury i Sztuki "Alternatywa", Słupsk57 300,00
Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP, Leszno999 080,00
Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej CREO, Poznań71 050,00
Stowarzyszenie Centrum Rozwoju, Pleszew102 000,00
Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu, Lublin94 395,00
Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, Warszawa80 630,00
Stowarzyszenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich, Zwierzewo42 500,00
Stowarzyszenie Chcemy Pomóc, Katowice120,00
Stowarzyszenie Civis Europae, Lubin25 464,00
Stowarzyszenie Civitas, Dąbrowa Górnicza160 300,00
Stowarzyszenie Częstochowskie Amazonki, Częstochowa82 000,00
Stowarzyszenie Dasz Radę - Inicjatywa Społeczno-Edukacyjna, Nowy Targ24 900,00
Stowarzyszenie Dąb w Ciosmach, Ciosmy102 450,00
Stowarzyszenie Demblinianki, Demblin34 454,00
Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu, Dębica524 850,00
Stowarzyszenie Dla Dzieci i Młodzieży Szansa, Głogów150 400,00
Stowarzyszenie Dobroczynne "Res Sacra Miser" w Olkuszu, Olkusz193 245,00
Stowarzyszenie Dobroczynne Iskierka Nadziei w Czchowie, Czchów120 480,00
Stowarzyszenie Dobrych Inicjatyw Akord, Świdwin13 380,00
Stowarzyszenie Dobrych Inicjatyw św. Józefa, Bielsko-Biała61 716,00
Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU, Kraków105 890,00
Stowarzyszenie Działań Lokalnych SPICHLERZ, Czernica39 370,00
Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce, Miejska Górka94 700,00
Stowarzyszenie Dzieci Niepełnosprawnych Uśmiech, Wałcz37 134,00
Stowarzyszenie Dziennikarzy i Dokumentalistów "Koncentrat", Warszawa106 885,00
Stowarzyszenie Edukacja i Rozwój, Lesko93 730,00
Stowarzyszenie Edukacja Praktyczna T.K.K., Łódź19 230,00
Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne przy Gimnazjum w Długiem, Długie78 815,00
Stowarzyszenie EDUQ, Lębork89 100,00
Stowarzyszenie Ekologia i Żagle, Kraków49 770,00
Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów "Aktywni", Czechowice Dziedzice35 000,00
Stowarzyszenie Emilia, Pakosław49 699,00
Stowarzyszenie Eurolegnica, Legnica77 420,00
Stowarzyszenie Europa i My, Grodzisk Mazowiecki68 980,00
Stowarzyszenie Europe 4 Youth, Kraków82 550,00
Stowarzyszenie Europejskie Centrum Innowacji, Nowa Sól177 700,00
Stowarzyszenie Fabryka Dobrego Czasu, Pyrzyce104 080,00
Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych, Katowice43 000,00
Stowarzyszenie Federacja Zielonych - Grupa Krakowska, Kraków160 008,00
Stowarzyszenie Forum Oświatowe KLUCZE, Klucze218 910,00
Stowarzyszenie Geocaching Polska, Legnica91 148,20
Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Gminy Trzebownisko, Trzebownisko99 940,00
Stowarzyszenie Hajstra, Bielsko-Biała26 940,00
Stowarzyszenie Hospicjum "Światło", Toruń59 055,00
Stowarzyszenie Hospicjum Dar Serca, Częstochowa212 112,50
Stowarzyszenie Ich Lepsze Jutro, Tarnów86 000,00
Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych "Pasja", Płoty78 180,00
Stowarzyszenie Inicjatyw Liswarta Rębielice Szlacheckie, Lipie54 600,00
Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "Pokolenia", Rozniszew93 220,00
Stowarzyszenie Inicjatyw Możliwych RzeczJasna, Ostróda87 117,20
Stowarzyszenie Inicjatyw Niemożliwych Motyka, Toruń62 690,00
Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno - Ekonomicznych "SUKCES", Włocławek133 400,00
Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Świdwinie, Świdwin104 490,00
Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych, Jaworzno63 429,90
Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych Stacja Muranów, Warszawa107 050,00
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Obywatelskich DoKwadratu, Lublin78 630,00
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Oświatowych Cumulus, Nowy Sącz74 664,00
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych im. Jana Pawła II w Grodzisku Wielkopolskim, Grodzisk Wielkopolski62 337,63
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Inga, Śmigiel32 600,00
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych KREACJA, Gorzów234 145,00
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Kędzierzynie, Kędzierzyn70 600,00
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Sosnowcu, Sosnowiec86 350,00
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych, Kulturalnych, Edukacyjnych "KAROLINA", Zabawa79 000,00
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych, Słone70 850,00
Stowarzyszenie Instruktorów Hufca Związku Harcerstwa Polskiego Łódź- Górna "Krąg", Łódź84 169,00
Stowarzyszenie Instytut Rozwoju Zrównoważonego, Koszalin72 480,00
Stowarzyszenie Instytut Strumiłły, Książniczki39 935,00
Stowarzyszenie Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego, Katowice162 424,00
Stowarzyszenie Integracja i Rozwój, Kielce389 500,00
Stowarzyszenie Integracji Europejskiej Młodzieży i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Żywiec99 960,00
Stowarzyszenie Integracji Społecznej "Razem", Konin39 995,00
Stowarzyszenie Integracji Społecznej "Rodzina", Wysowa - Zdrój31 820,00
Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Warszawa83 720,00
Stowarzyszenie JUVENES, Muszyna20 975,00
Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN, Radom99 720,00
Stowarzyszenie Klub Kobiet Kreatywnych, Cieszyn66 096,58
Stowarzyszenie Koalicja Marek Ziem Górskich, Żywiec46 510,50
Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych i Twórczych "EWA", Wałcz162 675,00
Stowarzyszenie Kobiet Łaziszczanki, Łaziska31 522,25
Stowarzyszenie Kolejarz, Siedliska71 250,00
Stowarzyszenie Koło Gospodyń Barwy Rokit, Rokity20 268,00
Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Wielkim Stwolnie, Dragacz44 730,00
Stowarzyszenie Koniczyna, Morzęcin Mały45 060,00
Stowarzyszenie Kontakt Miast Białystok-Eindhoven, Białystok54 000,00
Stowarzyszenie Kożuchów Razem, Kożuchów33 800,00
Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Jeleśnia, Jeleśnia35 000,00
Stowarzyszenie Krajna Plus, Więcbork40 000,00
Stowarzyszenie Kreatywne Podlasie, Białystok89 100,00
Stowarzyszenie Kreatywni dla Szczecina i Regionu, Szczecin87 910,62
Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Medialnej im. Jana Pawła II, Zamość159 060,00
Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych "TŁOK", Toruń316 730,00
Stowarzyszenie Kulturalne "Pocztówka", Kleszczele57 950,00
Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Kosem", Izdebki-Kosny72 204,00
Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Wsi Dominikowice, Kobylanka137 330,00
Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe Niesłyszących "Surdostal" w Stalowej Woli, Stalowa Wola99 835,00
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej OCTAGON, Zamość67 000,00
Stowarzyszenie Lambda-Warszawa, Warszawa55 000,00
Stowarzyszenie Lekarze Nadziei, Kraków70 000,00
Stowarzyszenie Lepsza Gmina Czerwonak, Czerwonak76 000,00
Stowarzyszenie LIPNICZANIE, Lipnica Wielka25 120,00
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "POLCENTRUM", Stryków248 100,00
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Warmiński Zakątek", Dobre Miasto355 335,00
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Zaścianek", Żerków137 900,00
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Bory Dolnośląskie, Iłowa80 681,40
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Stobrawy, Kujakowice Górne195 550,00
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Promenada S 12, Rejowiec Fabryczny76 200,00
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Lubaczowskiej, Lubaczów218 576,00
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Pyrzycka, Pyrzyce265 500,00
Stowarzyszenie Lubuska Grupa Eksploracyjna "Nadodrze", Drzonów99 668,00
Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych, Pomietów249 220,00
Stowarzyszenie Mała Ojczyzna, Krzesławice9 840,00
Stowarzyszenie Manko, Kraków191 336,00
Stowarzyszenie Mediatorów Gospodarczych, Warszawa112 384,00
Stowarzyszenie Mediatorów i Edukatorów Medianart, Rzeszów156 040,00
Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Dąbrówno - Nasze Miejsce na Ziemi, Dąbrówno84 760,00
Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Torki "NIE TYLKO DLA SIEBIE", Torki74 427,08
Stowarzyszenie Miłośników Obozina i Kociewia, Skarszewy78 400,00
Stowarzyszenie Miłośników Teatru, Szalowa68 333,30
Stowarzyszenie Miłośników Wsi Ropa, Ropa77 450,00
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Bieruńskiej "Porąbek" w Bieruniu, Bieruń67 281,00
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Niepołomickiej, Niepołomice59 937,00
Stowarzyszenie Młode Dęby, Słaboszewko104 768,00
Stowarzyszenie Moje Miasto, Rydułtowy120 000,00
Stowarzyszenie Monar, Warszawa800 000,00
Stowarzyszenie Morena, Gdańsk118 800,00
Stowarzyszenie Muzyka Dla Wszystkich, Osieczna39 960,00
Stowarzyszenie Muzyka Świata AKORD, Nowy Sącz100 000,00
Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji, Sopot179 560,00
Stowarzyszenie na rzecz Aktywizacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową "Zielony Dom", Legnica35 310,00
Stowarzyszenie na rzecz Dzieci "Pomagajmy Razem", Częstochowa56 573,00
Stowarzyszenie na rzecz Edukacji "Pomost", Świebodzin74 250,00
Stowarzyszenie na rzecz Integracji "Nowa Szansa", Żory77 500,00
Stowarzyszenie na rzecz Integracji, Rozwoju i Promocji Gminy Korzenna- Korzenie, Korzenna67 720,00
Stowarzyszenie na rzecz Miasta i Gminy Kępice "Razem dla Kępic", Kępice57 375,00
Stowarzyszenie na rzecz Organizowania Społeczności Lokalnych AB OVO, Tłuszcz43 650,00
Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych "Poprowadź Mnie Przez Świat", Rudnik nad Sanem99 992,00
Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych i Profilaktyki Zdrowia "Jesteśmy Razem", Górowo Iławeckie59 804,00
Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym "Jedność Serc", Kraśnik39 832,00
Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym RAZEM, Bielsko-Biała144 785,00
Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Dziecku i Rodzinie "DLA RODZINY", Częstochowa76 762,00
Stowarzyszenie na rzecz Promocji Kształcenia Zawodowego i Technologii Informatycznych SPEC, Rybnik65 178,00
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Chojnice "Akolada", Swornegacie39 760,00
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju i Promocji Kierzkówki "Działajmy razem", Kierzkówka64 660,00
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju i Promocji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach, Ziębice65 735,00
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Lokalnego "Warzęgowianie", Wołów53 387,00
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Regionu "Dolina Gubra", Studzieniec15 700,00
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Społecznego "Socius", Szczecin17 712,00
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Linowo, Linowo67 080,00
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Majdany Wielkie i okolic, Majdany Wielkie12 800,00
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Rogóż, Rogóż62 700,00
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Sucha Koszalińska, Sucha Koszalińska120 000,00
Stowarzyszenie na rzecz Spółdzielni Socjalnych, Poznań49 980,00
Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Aktywności Społecznej, Rojewo42 722,00
Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych "Warzynek", Gniewkowo36 000,00
Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych STOPIL, Nowy Sącz86 500,00
Stowarzyszenie na rzecz Wspomagania Rozwoju Dziecka i Jego Rodziny "S.O.S.", Grębów67 010,00
Stowarzyszenie Na Start, Strzyżów99 900,00
Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie, Kielce350 500,00
Stowarzyszenie Nasza Krajna, Sępólno Krajeńskie36 439,60
Stowarzyszenie Nowa Szansa, Zamość124 000,00
Stowarzyszenie Nowy Dom, Nagawczyna88 950,00
Stowarzyszenie Nowy Koliber, Szczecin66 765,00
Stowarzyszenie Obrona Praw Człowieka i Obywatela "St.O.P", Wałbrzych46 550,00
Stowarzyszenie Ocalić Szansę, Wrocław45 200,00
Stowarzyszenie Odnowy Wsi Niemczewo, Niemczewo243 360,00
Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Sobolów, Sobolów41 642,00
Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Hipoterapii, Wtórek115 515,00
Stowarzyszenie OVUM, Gdynia73 180,00
Stowarzyszenie Penitencjarne Patronat, Warszawa130 000,00
Stowarzyszenie Perły Chmielowa, Chmielów39 567,00
Stowarzyszenie Pierwszy Żoliborski Uniwersytet III Wieku, Warszawa29 000,00
Stowarzyszenie Pniewskich Amazonek "Razem Raźniej", Pniewy45 751,00
Stowarzyszenie pod nazwą Klub Seniora-Złota Jesień, Gliwice54 650,00
Stowarzyszenie Podkarpacka Strefa Edukacji i Kultury "Wstęp Wolny", Ulanów36 000,00
Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne, Poznań92 900,00
Stowarzyszenie Pogranicza, Ropa31 420,00
Stowarzyszenie Południowo-Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego Pogranicze, Lubań96 598,00
Stowarzyszenie Pomoc Rodzinie im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego, Sanok50 587,00
Stowarzyszenie Pomocna Dłoń, Garwolin97 415,00
Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu "Mar-Kot", Ożarów Mazowiecki75 000,00
Stowarzyszenie Pomocy Chorym Dzieciom LIVER, Kraków131 125,00
Stowarzyszenie Pomocy Chorym Magdaleny Sadowskiej "Wygraj Zdrowie", Wrocław52 885,00
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży, Ruciane Nida9 755,00
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski "ADA", Bielsko-Biała42 970,00
Stowarzyszenie Pomocy Edukacyjnej "Kaganek Oświaty" w Pleszewie, Pleszew57 220,00
Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. św. Łazarza, Ełk11 250,00
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Serce dla Serca" przy Parafii św. Trójcy w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała85 000,00
Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej Syntonia, Warszawa77 110,00
Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie A JUTRO?, Głogów79 966,89
Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej Barka, Strzelce Opolskie50 000,00
Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Wrocław65 000,00
Stowarzyszenie Pomorskie Centrum Terapeutyczno-Prawne INTERIOS, Sierakowice198 680,00
Stowarzyszenie POSTIS, Lublin70 000,00
Stowarzyszenie Poznań w Chuście, Poznań25 530,00
Stowarzyszenie Pracownia Filmowa Cotopaxi, Warszawa85 000,00
Stowarzyszenie Pracownia Obywatelska, Kraków95 260,00
Stowarzyszenie Pracowników, Absolwentów i Przyjaciół Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej, Nisko37 555,00
Stowarzyszenie Pracy Socjalnej Auxilio Venire, Częstochowa68 000,00
Stowarzyszenie Praktyków Dramy "Stop-Klatka", Warszawa70 000,00
Stowarzyszenie Pro Bono, Kopacz78 636,10
Stowarzyszenie Profilaktyki i Terapii "Młodzi-Młodym", Koszalin57 150,00
Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Gościeradów, Gościeradów83 760,00
Stowarzyszenie Promocji Kobiet Aktywnych SPINKA, Katowice95 745,00
Stowarzyszenie PRO-MOTOR, Świdnica68 815,00
Stowarzyszenie PROREW, Kielce123 850,00
Stowarzyszenie Przyjaciół Borkowic, Borkowice90 695,06
Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych "Hospicjum" w Gliwicach, Gliwice94 300,00
Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka "Tęcza", Racibórz50 000,00
Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie, Gnojno17 000,00
Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sulęcinie, Sulęcin75 930,00
Stowarzyszenie Przyjaciół Hipoterapii, Sportu i Rekreacji, Paniówki24 440,00
Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Warszawa57 050,00
Stowarzyszenie Przyjaciół Konstantynowa Łódzkiego, Konstantynów Łódzki25 360,00
Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury "Persiina", Kobylanka99 350,00
Stowarzyszenie Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Prudniku, Prudnik45 540,00
Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza, Lubomierz58 910,00
Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Integracja, Połaniec44 882,00
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza w Krygu "Nafciarze", Kryg52 000,00
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Dąbrównie "Nasze Dzieci", Dąbrówno173 060,00
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Długopolu Dolnym Kleks, Długopole Zdrój37 665,00
Stowarzyszenie Przyjaciół Turskiego Domu, Tursk20 000,00
Stowarzyszenie Przyjaciół V LO, Białystok49 985,00
Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Sędziszowa i Okolic, Sędziszowa59 539,00
Stowarzyszenie Przyjaciół Zameczka, Lubliniec89 815,00
Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Tańca Ludowego "Mali Gorzowiacy", Gorzów Wielkopolski26 725,00
Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Biskiej, Biszcza70 599,00
Stowarzyszenie Przyjaźni PS, Warszawa39 940,00
Stowarzyszenie Przystań Uścimów, Stary Uścimów35 490,00
Stowarzyszenie Qźnia, Kobyłka70 680,00
Stowarzyszenie Razem dla Białobok, Białoboki20 845,00
Stowarzyszenie Razem dla Wojnowic, Wojnowice99 775,00
Stowarzyszenie Razem na Szybiku, Wodzisław Śląski77 000,00
Stowarzyszenie Reaktywacja, Suwałki88 880,00
Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie, Kraków62 315,00
Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu, Katowice82 100,00
Stowarzyszenie Relacja, Nowa Sól23 750,00
Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego "Jedno Serce", Żabce61 354,00
Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa "Tęcza", Kraków60 250,00
Stowarzyszenie Rodziców Uczniów Szkoły w Suchej Koszalińskiej, Sucha Koszalińska50 900,00
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej, Rzeszów50 000,00
Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga "Klub Celtycki", Kraków79 950,00
Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Porębie-Żegoty, Poręba-Żegoty32 562,00
Stowarzyszenie Rolników Podkarpacia, Rokszyce30 000,00
Stowarzyszenie Romów w Polsce, Oświęcim80 000,00
Stowarzyszenie Rowerowy Szczecin, Szczecin69 680,00
Stowarzyszenie Rozwoju Gmin i Miast Powiatu Garwolińskiego, Garwolin96 815,00
Stowarzyszenie Rozwoju i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Regionu "Przyjaźni Podmoklom", Podmokle Małe81 165,00
Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Iwkowa, Iwkowa35 000,00
Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Wysin, Wysin39 720,00
Stowarzyszenie Rozwoju Młodzieży RAMPA, Kraków97 000,00
Stowarzyszenie Rozwoju na rzecz Gminy Krempna, Myscowa54 900,00
Stowarzyszenie Rozwoju Produktu Lokalnego "Wiatraki Mazur", Orzechowo91 762,42
Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Łagiewniki Wielkie, Łagiewniki Wielkie30 000,00
Stowarzyszenie Rozwoju Społecznego "Zalezianka", Zalezianka56 742,00
Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki Wiejskiej Słowiniec, Smołdzino39 995,00
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Sokolniki Mokre "VIRIBUS UNITIS", Sokolniki Mokre39 050,00
Stowarzyszenie Rozwój w Biały Dzień, Warszawa106 620,00
Stowarzyszenie Równych Szans "Bona Fides", Lublin102 827,50
Stowarzyszenie Ruch Obrony Rodziny i Jednostki, Lublin42 650,00
Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej Integracja, Stalowa Wola162 950,00
Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Dąbrowskiego, Dąbrowa Tarnowska17 000,00
Stowarzyszenie Sąsiedzi, Lubartów95 840,00
Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy, Warszawa35 600,00
Stowarzyszenie Scena Moliera, Kraków245 680,00
Stowarzyszenie Sianowska Akademia Seniora, Sianów217 900,00
Stowarzyszenie Solidarni "Plus", Wandzin178 630,00
Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce, Warszawa51 018,84
Stowarzyszenie Spinacz, Koczwara38 290,00
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Granica", Lubawka56 950,00
Stowarzyszenie Sportowo-Rehabilitacyjne "Start", Poznań118 812,00
Stowarzyszenie Sursum Corda, Nowy Sącz151 844,00
Stowarzyszenie św. Filipa Nereusza, Ruda Śląska103 610,00
Stowarzyszenie Teatr Nowy, Kraków283 000,00
Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica, Płużnica447 161,00
Stowarzyszenie Tradycja, Bełczna105 475,00
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski82 000,00
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ostródzie, Ostróda111 110,00
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku, Gliwice60 000,00
Stowarzyszenie W.A.R.K.A. Wizja, Aktywność, Rozrywka, Kultura, Alternatywa, Warka132 015,00
Stowarzyszenie Wiklina Przyjazny Isep, Isep33 810,00
Stowarzyszenie Willa Decjusza, Kraków69 200,00
Stowarzyszenie Wizualne Miasto, Szczecin35 189,00
Stowarzyszenie Wolimierz, Wolimierz76 725,80
Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej, Lasowice Wielkie39 770,00
Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej "Civis Sum", Zielona Góra89 200,00
Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej "Stella", Chełm138 320,00
Stowarzyszenie Wspierania Działań na rzecz Osób Potrzebujących Pomocy DROGA, Olsztynek91 640,00
Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rodziny Ster, Białystok40 000,00
Stowarzyszenie Wspierania Ekonomii Etycznej "Pro Ethica", Ruda Śląska59 000,00
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Młodzieżowych Młodzi dla Niepołomic, Niepołomice99 277,00
Stowarzyszenie Wspierania Poradnictwa Obywatelskiego, Łomża66 219,00
Stowarzyszenie Wspólnota Rodzin Królowej Jadwigi, Pilchów39 992,00
Stowarzyszenie Wygraj Siebie, Leszno31 600,00
Stowarzyszenie Wzmacniania Organizacji Wzmacniacz.org, Kraków39 910,00
Stowarzyszenie You And All, Wrocław168 230,00
Stowarzyszenie Zamojski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Zamość48 610,00
Stowarzyszenie Zbója Szczyrka, Katowice33 015,00
Stowarzyszenie Zielona Przystań, Skwierzyna30 000,00
Stowarzyszenie Ziemia Wieleńska, Wieleń51 750,00
Stowarzyszenie ZOLW, Kraków81 498,00
Subvenio Fundacja Interwencji Kryzysowej i Pomocy Psychologicznej, Łódź107 023,00
Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego, Świdnica41 675,00
Sudeckie Stowarzyszenie Ekorozwoju Green Gate, Kamienna Góra20 782,00
Suwalska Fundacja Ochrony Zdrowia "Globmedis", Suwałki91 915,00
Szczecińska Fundacja Talent-Promocja-Postęp, Szczecin164 852,00
Szczęśliwe Jutro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Kopytkowo200 000,00
Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych Kafos, Katowice45 425,00
Tarnowskie Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży PAŁAC, Tarnów39 830,00
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu, Poznań94 380,00
Terra Artis Lanckorona, Lanckorona98 650,00
Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej, Toruń179 978,00
Towarzystwo Amicus, Białystok101 745,00
Towarzystwo Edukacji Obywatelskiej, Wrocław80 187,58
Towarzystwo Inicjatyw Kulturalno-Społecznych "Ad Astra", Wyryki Adampol36 895,00
Towarzystwo Inicjatyw Prawnych i Kryminalistycznych Paragraf 22, Warszawa73 992,00
Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę", Warszawa81 150,00
Towarzystwo Kulturalne BYWALCY, Ostrołęka35 000,00
Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Władysława Szafera, Mielec39 271,00
Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi, Laski62 900,00
Towarzystwo Osób Niesłyszących "TON", Poznań97 420,00
Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym, Warszawa53 624,00
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie, Gdańsk150 000,00
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Katowickie, Katowice55 000,00
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Koszalińskie, Koszalin50 000,00
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Miechowskie, Miechów90 000,00
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Słupskie, Słupsk250 000,00
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Wrocławskie, Wrocław160 000,00
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Zabrzańskie, Zabrze97 640,00
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, Wrocław446 000,00
Towarzystwo Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia, Bielsko-Biała77 070,00
Towarzystwo Przyjaciół Bronowic, Kraków22 582,00
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Kujawsko-Pomorski Oddział Regionalny, Toruń72 968,00
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Morągu, Morąg35 938,00
Towarzystwo Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Boguchwale, Boguchwała90 150,00
Towarzystwo Przyjaciół Skawiny, Skawina25 076,00
Towarzystwo Przyjaciół Woli Gułowskiej, Wola Gułowska99 685,00
Towarzystwo Reintegracji Społecznej, Łąki139 100,00
Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U", Warszawa57 205,00
Towarzystwo Uniwersytetów Ludowych Lubuski Oddział Regionalny w Kożuchowie, Kożuchów119 580,00
Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej Oddział w Legnicy, Legnica73 996,30
Towarzystwo Wsi Lisewo i Okolic, Lisewo101 879,56
Towarzystwo Wspierania Potrzebujących "Przystań", Gdańsk109 765,00
Uczniowski Klub Kolarski "Wiadrów", Wiadrów69 181,00
Uczniowski Klub Rekreacji Ruchowej dla Diabetyków "Trzymaj Poziom", Łódź49 060,00
Uczniowski Klub Sportowy "Błękitna", Szczecin100 000,00
Uczniowski Klub Sportowy "Bystrzyca" przy Gimnazjum w Borkach, Borki56 910,00
Uczniowski Klub Sportowy "Motława", Suchy Dąb14 160,00
Uczniowski Klub Sportowy Akademia Siatkówki Łapy, Łapy10 280,00
Uczniowski Klub Sportowy Junior, Szarejki44 000,00
Uczniowski Klub Sportowy OLIMPIA JUDO ELBLĄG, Elbląg51 547,00
Uczniowski Klub Sportowy Promień, Krzywiń68 315,00
Uczniowski Klub Sportowy Victoria SP2 Sianów, Sianów88 150,00
Uczniowski Klub Sportowy Volley, Wałcz100 000,00
Ulańskie Forum Inicjatyw Społecznych, Ulan-Majorat39 770,00
Uniwersytet Trzeciego Wieku Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Warszawa46 110,00
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łazach, Łazy30 000,00
Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój, Szczawno-Zdrój13 000,00
Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, Olsztyn81 057,00
Wielkopolska Sieć Organizacji Pozarządowych "Działamy Razem", Poznań61 625,00
Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy Opieki Paliatywnej "Hospicjum Domowe", Poznań167 800,00
Wodzisławski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Wodzisław Śląski60 740,00
województwo lubuskie, Zielona Góra12 000,00
województwo łódzkie, Łódź56 000,00
województwo opolskie, Opole80 000,00
województwo pomorskie, Gdańsk37 000,00
województwo wielkopolskie, Poznań67 000,00
Wolontariat Wielkopolski, Poznań248 858,00
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych, Warszawa73 910,00
Zabrzańskie Stowarzyszenie Kobiet i Ich Rodzin, Zabrze138 229,60
Zabrzańskie Stowarzyszenie na rzecz Profilaktyki i Pomocy Rodzinie "Droga", Zabrze38 350,00
Zachodnie Biuro Inicjatyw Obywatelskich, Gorzów Wielkopolski68 408,00
Zachodniomazurskie Stowarzyszenie Przewodników, Stare Jabłonki88 821,32
Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego - Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości, Szczecin142 795,00
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu, Przemyśl123 150,00
Zduńskowolskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Źródełko, Zduńska Wola34 850,00
Zgromadzenie Braci Albertynów, Kraków80 000,00
Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim Dom Zakonny, Kraków50 000,00
Zgromadzenie Sióstr św. Feliksa z Kantalicjo, Prowincja Matki Bożej Królowej Polski, Siostry Felicjanki, Warszawa216 990,00
Zielonogórski Klub Jeździecki, Przylep93 465,00
Zielonogórskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne, Zielona Góra99 397,00
Związek Biur Porad Obywatelskich, Warszawa91 400,00
Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce, Kraków180 000,00
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska, Wrocław98 150,00
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska, Kraków158 130,00
Związek Harcerstwa Polskiego, Warszawa117 722,00
Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych, Zielona Góra408 900,00
Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy, Warszawa45 716,90
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa104 325,00
Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Gdański, Gdańsk23 040,00
Związek Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Łódzkiego, Skierniewice96 400,00
Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych, Lublin155 435,00
Związek Stowarzyszeń na rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich (LGD9), Węgorzewo111 655,80
Żywiecka Fundacja Rozwoju, Żywiec40 118,00
63Łącznie295 321,00
Collegium Progressus, Gródek nad Dunajcem28 426,00
Fundacja Centrum Praw Kobiet, Warszawa22 560,00
Fundacja Centrum Rozwoju Społeczno-Edukacyjno-Gospodarczego, Żary30 000,00
Fundacja Consilium Europae, Wrocław25 755,00
Fundacja LIDA, Konin12 050,00
Fundacja Polskie Forum Migracyjne, Izabelin27 900,00
Fundacja Uwolnienie, Łódź22 440,00
Fundacja Wsparcia Społecznego, Wrocław18 900,00
Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów Klanza Oddział w Poznaniu, Poznań19 750,00
Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych "SUKCES", Włocławek26 950,00
Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny we Wrocławiu, Wrocław36 150,00
Wolontariat Wielkopolski, Poznań24 440,00
1 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działami administracji rządowej - praca, zabezpieczenie społeczne i rodzina na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 1905).