Monitor Polski

M.P.2016.495

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 czerwca 2016 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 18 maja 2016 r.
w sprawie wykazu jednostek, którym w 2015 r. przyznano dotacje celowe, oraz kwot tych dotacji

Na podstawie art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) ogłasza się wykaz jednostek, którym w 2015 r. przyznano dotacje celowe, oraz kwoty tych dotacji, bez uwzględnienia zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, stanowiący załącznik do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ JEDNOSTEK, KTÓRYM W 2015 R. PRZYZNANO DOTACJE CELOWE, ORAZ KWOTY TYCH DOTACJI

część

budżetowa

JednostkaKwota dotacji

w złotych

44Łącznie132 051 337,47
1 Klub Sportowy Ślęza Wrocław, Wrocław39 000,00
Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o.o., Ostrowiec Świętokrzyski100 250,00
Akademia Piłkarska MOS Karkonosze Jelenia Góra, Jelenia Góra44 163,96
Akademicki Klub Karate, Łódź103 990,00
Akademickie Biuro Kultury i Sztuki "Alma-Art", Warszawa100 000,00
ANTERIS Fundacja Pomocy Prawnej, Gdynia38 230,00
Atelier Wolimierz, Pobiedna24 000,00
Babiogórskie Stowarzyszenie Zielona Linia, Stryszawa224 530,00
Bank Żywności w Łodzi im. Marka Edelmana, Łódź86 600,00
Bank Żywności w Olsztynie, Olsztyn93 300,00
Bank Żywności w Olsztynie, Olsztyn74 550,00
Beskidzka Inicjatywa Lokalna, Bielsko-Biała27 410,00
Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne "Teatr Grodzki", Bielsko-Biała107 300,00
Bielskie Stowarzyszenie Doradców Zawodowych i Personalnych "Aktywni", Jasienica94 540,00
Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta, Lublin80 000,00
Caritas Archidiecezji Częstochowskiej, Częstochowa82 182,00
Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Sopot53 272,00
Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek św. Jacka, Katowice200 000,00
Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamińskiej, Szczecin139 422,00
Caritas Archidiecezji Warmińskiej, Olsztyn254 473,00
Caritas Diecezji Ełckiej, Ełk131 000,00
Caritas Diecezji Kaliskiej, Kalisz277 657,00
Caritas Diecezji Kieleckiej, Kielce310 000,00
Caritas Diecezji Radomskiej, Radom35 000,00
Caritas Diecezji Rzeszowskiej, Rzeszów72 000,00
Caritas Diecezji Sandomierskiej, Sandomierz192 825,00
Caritas Diecezji Tarnowskiej, Tarnów70 000,00
Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, Zielona Góra90 000,00
Centrum Aktywności Obywatelskiej, Szydłowo71 293,45
Centrum Aktywności Społecznej Pryzmat, Suwałki40 000,00
Centrum Chrześcijańskie "Kanaan" Kościół Lokalny Misja Betezda, Bydgoszcz90 000,00
Centrum Dialogu Międzykulturowego, Częstochowa83 910,00
Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych "Tratwa", Wrocław143 237,67
Centrum Edukacji i Wsparcia "RES-GEST", Rzeszów116 645,00
Centrum Inicjatyw Obywatelskich, Słupsk92 430,00
Centrum Integracji i Rozwoju Regionalnego, Miedźna52 320,00
Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich "OPUS", Łódź464 600,00
Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju, Białystok149 258,16
Centrum Realizacji Inicjatyw "Animus" w Jeżowem, Jeżowe39 996,00
Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS, Rybnik1 118 292,50
Centrum Szkolenia Sportowego Młodzieży Orły Rzeszów, Rzeszów60 930,00
Chełmskie Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Kapitału Społecznego, Chełm43 727,28
Chełmskie Towarzystwo Naukowe, Chełm98 406,00
Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego, Bydgoszcz91 155,00
Chorzowskie Stowarzyszenie Pomocy "Serce", Chorzów40 185,00
Częstochowskie Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej dla Dzieci i Dorosłych "Dar Serca", Częstochowa138 602,00
Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, Wrocław130 560,25
Dolnośląska Rada ds. Młodzieży, Wrocław139 126,55
Dolnośląski Związek Piłki Nożnej, Wrocław54 050,00
Dom na Zdrowiu Spółdzielnia Socjalna, Łódź27 830,00
Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa, Wrocław86 440,00
Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Najświętszego Imienia Jezus, Klimontów50 630,00
Dortmundzko-Wrocławska Fundacja im. św. Jadwigi, Wrocław37 500,00
Drzewickie Centrum Wolontariatu "Ofiarna Dłoń", Drzewica13 520,00
Działdowskie Centrum CARITAS im. abp. A.J. Nowowiejskiego, Działdowo35 000,00
Dzieło Pomocy Dzieciom Fundacja Ruperta Mayera, Kraków104 824,00
Dzieło Pomocy św. Ojca Pio, Kraków60 000,00
Ekumeniczna Stacja Opieki - Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego, Rehabilitacji i Opieki Paliatywnej, Wrocław147 500,00
Ekumeniczny Uniwersytet Trzeciego Wieku pod patronatem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, Warszawa20 000,00
Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych Stopa, Ełk13 020,00
Europejska Fundacja Inicjatyw Psychospołecznych Pro Salute, Świdnica99 300,00
Europejska Fundacja Rozwoju, Nowy Sącz79 600,00
Europejska Fundacja Telewizji i Mediów Romskich, Oświęcim20 000,00
Europejskie Centrum Edukacji Społecznej, Łódź130 700,00
Europejskie Centrum Rozwoju Lokalnego, Nowe Miasteczko95 130,00
Europejskie Stowarzyszenie Promocji Aktywności Ruchowej 50+, Warszawa86 935,00
Fabryka Aktywności Młodych, Gorzów Wielkopolski84 150,00
Fajna Spółdzielnia Socjalna, Katowice115 201,00
Familijny Poznań, Poznań99 829,32
Federacja Inicjatyw Oświatowych, Warszawa150 440,00
Federacja MAZOWIA, Warszawa83 930,00
Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, Warszawa34 000,00
Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok, Białystok60 950,00
Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa, Olsztyn202 660,00
Federacja Partnerstwo na Rzecz Rozwoju i Edukacji Małych Dzieci, Warszawa39 994,00
Federacja Stowarzyszeń Amazonki, Poznań199 680,00
Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich, Warszawa100 000,00
Forum Animatorów Społecznych, Kacze Bagno100 150,00
Forum Rozwoju Inicjatyw Lokalnych, Kraków75 300,00
Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii, Poznań80 750,00
Forum Warmia Mazury Lokalnie, Dobre Miasto162 482,60
Fundacja "Cepelia" Polska Sztuka i Rękodzieło, Warszawa84 830,00
Fundacja "Głowa do góry", Łódź86 860,00
Fundacja "In gremio pro futuro" im. św. Rafała Kalinowskiego, Trzebinia253 835,00
Fundacja 2035, Łódź32 420,00
Fundacja Ad Vocem, Kraków28 000,00
Fundacja Akademii Wychowania Fizycznego, Poznań59 000,00
Fundacja Akme, Kobylnica61 121,00
Fundacja Aksjomat, Budzisław Kościelny96 063,00
Fundacja Aktywizacja, Warszawa61 130,00
Fundacja Aktywnej Edukacji, Porąbka Uszewska103 830,00
Fundacja Alicji Węgorzewskiej-Whiskerd StartSmart, Warszawa75 000,00
Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych, Bielsko-Biała88 827,40
Fundacja Animacji Lokalnej Fraktal, Kierzkówka152 370,00
Fundacja Archipelag Innowacji Społecznych, Orneta152 604,00
Fundacja ARTE, Warszawa49 100,00
Fundacja Atena, Oława206 468,99
Fundacja AVE, Warszawa87 200,00
Fundacja Banku Zachodniego WBK, Warszawa62 210,00
Fundacja Biosynergia, Łódź48 441,80
Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych, Kraków279 860,00
Fundacja Blask Nadziei, Kielce196 480,00
Fundacja Bliżej Pasji, Biłgoraj71 240,00
Fundacja Błogosławieni Ubodzy, Nowy Radzic150 100,00
Fundacja BO WARTO, Warszawa13 500,00
Fundacja Bory Dolnośląskie, Iłowa35 000,00
Fundacja Centrum Edukacji dla Rozwoju, Włoszczowa38 720,00
Fundacja Centrum Praw Osób Niepełnosprawnych, Warszawa39 960,12
Fundacja Centrum Solidarności, Gdańsk51 418,00
Fundacja CentrumCSR.PL, Warszawa41 300,00
Fundacja Concordia, Kaszczor139 690,00
Fundacja Court Watch Polska, Toruń55 705,00
Fundacja CSR Profit, Zielona Góra51 085,00
Fundacja Culture Shock, Warszawa64 920,00
Fundacja Czas Dialogu, Szczecin97 160,00
Fundacja Dajmy Szansę, Wrocław55 052,00
Fundacja De Primario, Wrocław31 881,00
Fundacja Demos, Odporyszów99 820,00
Fundacja Dialog-Pheniben, Oświęcim1 050,00
Fundacja Dialogu Społecznego, Bielsk89 338,00
Fundacja Dla Edukacji Społecznej, Wrocław120 958,00
Fundacja dla Polski, Warszawa108 372,50
Fundacja Dla Was, Łężyce-Rogulewo40 000,00
Fundacja Dla Wolności, Warszawa36 000,00
Fundacja Dobre Życie, Warszawa40 000,00
Fundacja Dobry Dom, Bielsko-Biała123 445,00
Fundacja Dobrych Działań, Ząbkowice Śląskie22 000,00
Fundacja Dogoterapeutyczna "Husky Team", Korczyna63 800,00
Fundacja Drachma, Bielsko-Biała10 858,00
Fundacja Dzieci i Ojców im. św. Jana Boso, Zamość39 963,55
Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia, Warszawa91 845,00
Fundacja Dziupla - Edukacja i Rozwój, Niedrzwica Kościelna63 440,00
Fundacja Edukacja Inaczej, Warszawa68 667,00
Fundacja Edukacji i Dialogu Społecznego "Pro Civis", Warszawa99 000,00
Fundacja Edukacji Międzykulturowej, Warszawa37 930,00
Fundacja Edukacji, Rozwoju i Innowacji, Kraków85 000,00
Fundacja Edukacyjno-Społeczna Polny Kwiat, Stare Bogaczowice32 330,00
Fundacja Edukacyjno-Sportowa Regeneracja, Regimin92 990,00
Fundacja Edukatio, Szczecin141 840,00
Fundacja Edukator, Kielce54 590,00
Fundacja Ekologiczna "Zielona Akcja", Legnica70 000,00
Fundacja Ekologiczna Wychowanie i Sztuka Elementarz, Katowice199 965,00
Fundacja Etnoinspiracje, Łódź131 836,00
Fundacja Euro Event, Łódź18 900,00
Fundacja Euro-Forum, Lublin146 900,00
Fundacja Europejskie Centrum Równości, Warszawa86 900,00
Fundacja Family Center, Bytom67 045,00
Fundacja Festiwal Biegów, Niskowa25 000,00
Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych, Białystok410 000,00
Fundacja Fuga Mundi, Lublin176 020,00
Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Zbydniów26 360,00
Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej, Biłgoraj589 000,00
Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej Młodzi Razem, Grzybów97 830,00
Fundacja Fundusz Współpracy, Warszawa893 600,00
Fundacja Funny Horse, Sierakowice24 160,00
Fundacja Futurama, Legnica108 210,00
Fundacja Galicyjska, Tarnobrzeg32 470,00
Fundacja Generator Inspiracji, Futoma26 460,00
Fundacja Go-Now Dariusza Wadowskiego, Łódź58 267,00
Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków185 585,00
Fundacja H2O-Help to Organize UP, Bukowsko67 490,00
Fundacja Harcerstwa Centrum Wychowania Morskiego Związku Harcerstwa Polskiego, Gdynia36 000,00
Fundacja Hereditas, Warszawa69 250,00
Fundacja Horyzont Zdarzeń Akademia Aktywności i Rozwoju, Tarnowiec96 100,00
Fundacja Hospicyjna, Gdańsk86 480,00
Fundacja Humanum (B)est, Szczecin135 496,00
Fundacja HU-TA Hurtownia Twórcza, Katowice40 000,00
Fundacja ICHTHYS, Wałdowo91 200,00
Fundacja im. abp. Józefa Kowalczyka Prymasa Polski, Jadowniki Mokre40 000,00
Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego, Tarnów284 460,00
Fundacja Indywidualnego Rozwoju Osób Niepełnosprawnych "PROGRESJA", Słupsk20 930,00
Fundacja Inicjatyw Aktywnych Go Silver, Warszawa86 380,00
Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych, Warszawa28 198,00
Fundacja Inicjatyw na rzecz Niepełnoprawnych Pro Omnibus, Nowy Ciechocinek60 000,00
Fundacja Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych "FORUM", Gdańsk67 594,00
Fundacja Inicjatyw Społecznych i Rozwoju Przedsiębiorczości, Poznań99 150,00
Fundacja Inicjatyw Społecznych i Zawodowych Perspektywa, Gdańsk81 442,28
Fundacja Inicjowania Rozwoju "UP Foundation", Gdańsk17 700,00
Fundacja Inkubator, Łódź76 541,00
Fundacja INNOPOLIS, Łódź38 350,00
Fundacja Instytut Aktywizacji i Rozwoju Społecznego, Lublin29 620,00
Fundacja Instytut Analiz Społeczno-Gospodarczych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Kraków116 056,00
Fundacja Instytut Działań Twórczych, Łódź134 370,20
Fundacja Instytut Łukasiewicza, Kraków334 096,00
Fundacja Instytut Rozwoju Ekonomii Społecznej, Dalków233 089,00
Fundacja Instytut Równowagi Społeczno-Ekonomicznej, Gdynia121 600,00
Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich, Łódź246 410,00
Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Warszawa274 596,00
Fundacja Instytut Studiów Strategicznych, Kraków67 380,00
Fundacja Instytut Współpracy Międzynarodowej Poluks, Hrubieszów21 715,00
Fundacja Integracja, Warszawa63 289,00
Fundacja Integracji Społecznej Abramis, Zgorzelec187 220,00
Fundacja Integracji Społecznej Prom, Wrocław76 055,00
Fundacja Interakcja, Secemin55 052,00
Fundacja ITAKA, Warszawa58 516,88
Fundacja Ja, My, Oni, Zielona Góra73 615,00
Fundacja Jaśka Meli Poza Horyzonty, Lanckorona60 000,00
Fundacja Jeden Muranów, Warszawa37 120,00
Fundacja Jesteśmy Razem, Sianów93 000,00
Fundacja Jesus Christ Security, Boguszów Gorce49 010,00
Fundacja Kierunek Przygoda, Wrocław44 100,00
Fundacja Koalicja Sprawiedliwego Handlu, Kraków100 000,00
Fundacja KOM, Milicz35 990,00
Fundacja Kreatywna Edukacja, Nowy Dwór Gdański39 510,00
Fundacja Krok Po Kroku, Oława103 964,20
Fundacja Kultura dla Tolerancji, Kraków12 550,00
Fundacja Kulturalno-Oświatowa "Podlasie", Zwierki91 955,00
Fundacja Kultury Chrześcijańskiej Artos, Lublin81 270,00
Fundacja Kultury i Sportu "Prawobrzeże", Szczecin97 730,00
Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie, Kraków98 124,00
Fundacja Kuźnia Kampanierów, Łódź131 950,00
Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych "SocLab", Białystok110 922,00
Fundacja Learn Co, Wrocław99 995,00
Fundacja Lepszy Świat Dla Niepełnosprawnych, Gliwice40 480,00
Fundacja Liczy się każdy z nas, Gdynia201 437,28
Fundacja Lider Wałecki, Wałcz199 996,00
Fundacja Likejon/Lykeion Foundation, Prawiedniki99 810,00
Fundacja Lilium, Regimin78 710,00
Fundacja Lokalna Grupa Działania-Naszyjnik Północy, Debrzno59 140,00
Fundacja Luce, Bielsko-Biała35 395,00
Fundacja Ludzie Umiejętności Kultura, Gorzyce87 260,00
Fundacja M.I.A.S.T.O., Białystok64 450,00
Fundacja Macte Animo, Bielany30 000,00
Fundacja Magma im. Ronalda Reagana, Borzęcin50 000,00
Fundacja MAK, Czernica20 000,00
Fundacja Mała Przystań, Kraków98 186,00
Fundacja Małymi Oczami, Poznań88 320,00
Fundacja Mamy Wołomin, Wołomin40 000,00
Fundacja Mamy z Morza, Gdynia81 350,00
Fundacja Medicover, Warszawa46 360,00
Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych, Kraków187 915,00
Fundacja Międzynarodowy Instytut Dialogu i Tolerancji im. Jana Karskiego, Ruda Śląska54 590,50
Fundacja Miłosierdzie, Poznań80 000,00
Fundacja Monmonde, Dębowiec51 850,00
Fundacja Możesz Więcej, Bilcza116 330,00
Fundacja Na Ratunek Dzieciom z Dolnego Śląska, Wrocław34 000,00
Fundacja na rzecz Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, Poznań85 000,00
Fundacja na rzecz Edukacji i Wychowania "Karmelkowo", Lublin100 000,00
Fundacja na rzecz Edukacji, Rozwoju i Wychowania "Karuzela", Lublin9 050,00
Fundacja na rzecz Integracji Środowiska Akademickiego Miasta Poznania "Jeden Uniwersytet", Poznań99 870,00
Fundacja na rzecz Inteligentnego Rozwoju, Będzin31 235,00
Fundacja na rzecz Promocji i Rozwoju Sołectwa Karczewice, Karczewice40 000,00
Fundacja na rzecz Przeciwdziałania Marginalizacji Społecznej Pro Homini, Otwock14 015,00
Fundacja na rzecz Rozwoju Wsi "Polska Wieś 2000" im. Macieja Rataja, Warszawa97 381,58
Fundacja na rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych "Wyjdź z Domu", Moszczenica59 936,50
Fundacja na rzecz Wspierania Rodziny oraz Dzieci i Młodzieży "Fundacja z Uśmiechem", Kielce48 810,00
Fundacja na rzecz Zapobiegania Narkomanii "Maraton", Warszawa35 160,70
Fundacja Nadzieja Rodzinie, Chmielnik27 000,00
Fundacja Napraw Sobie Miasto, Katowice103 959,00
Fundacja Nasze Lepsze Jutro, Kłodzko60 707,00
Fundacja Niepodległości, Lublin57 630,00
Fundacja Niesiemy Pomoc, Sopot198 849,92
Fundacja Nowe Centrum, Kraków90 000,00
Fundacja Nowe Technologie, Tarnów95 347,00
Fundacja Nowy Horyzont, Piła99 999,00
Fundacja Obrazy Bez Granic, Jelenia Góra130 040,00
Fundacja od A do Z, Zielona Góra38 600,00
Fundacja Ogólnopolskie Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Warszawa60 000,00
Fundacja Ogród Serca, Łódź64 700,00
Fundacja OKNO NA WSCHÓD, Białystok30 000,00
Fundacja Opieka i Troska, Wrocław30 000,00
Fundacja Osób Niepełnosprawnych, Gdów140 563,00
Fundacja Oświatowa im. ks. Stanisława Konarskiego, Kraków100 870,00
Fundacja Otwarte Serce, Marki40 000,00
Fundacja Otwartego Muzeum Techniki, Wrocław30 460,00
Fundacja Parent Projekt Muscular Dystrophy, Gdańsk93 900,00
Fundacja Partnerstwo Dorzecze Słupi, Dębnica Kaszubska65 780,00
Fundacja Partnerstwo Izerskie Bogactwem Trójgranicza, Ubocze76 630,00
Fundacja Perspektywy i Rozwój, Sędziszów20 000,00
Fundacja Pestka, Kielce56 412,00
Fundacja Pióro i Pazur, Tarnowskie Góry56 733,50
Fundacja Plan B, Nysa121 990,00
Fundacja Podróże Bez Granic, Gdynia67 150,00
Fundacja Pokolenia, Janiszewko127 040,00
Fundacja Pole Dialogu, Warszawa61 015,00
Fundacja Polska Siatkówka, Warszawa100 000,00
Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie Pomoc Maltańska, Warszawa196 450,00
Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie, Warszawa73 000,00
Fundacja Pomocy Dzieciom "Świat to za mało!", Gdów319 893,00
Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym "Hej, Koniku", Warszawa199 998,00
Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II WZRASTANIE w Lipniku, Łopuszka Mała200 000,00
Fundacja Pomocy Seniorom i Rodzinie AMA, Poznań20 000,00
Fundacja Pomorska Inicjatywa Historyczna, Gdynia40 000,00
Fundacja Poznańska Przystań Prawna, Poznań85 750,00
Fundacja Pozytywka, Wrocław35 820,00
Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia", Warszawa42 746,50
Fundacja Pracownia Jutr, Rybnik67 000,00
Fundacja Pracownia Kompetencji, Warszawa22 000,00
Fundacja Pracownia Projektów Społecznych, Dobra Nadzieja39 525,00
Fundacja Pro Anima, Białystok41 682,00
Fundacja Prodriver, Tarnów70 150,00
Fundacja Progressus, Białystok77 640,00
Fundacja Promocji Rekreacji KIM, Łomianki64 330,00
Fundacja Promocji Wiedzy i Innowacji, Gliwice60 820,00
Fundacja Promyk, Kraków29 757,00
Fundacja Przasnyska, Przasnysz227 198,00
Fundacja Przedsiębiorczości Kobiet, Warszawa38 556,00
Fundacja Przedsiębiorczości, Częstochowa65 000,00
Fundacja Przestrzeń Kobiet, Szczawnica85 800,00
Fundacja Przystań, Warszawa64 355,00
Fundacja Puzzle Nadziei, Zielona Góra51 375,00
Fundacja Questingu, Bałtów122 900,00
Fundacja RAMUS ARTIS, Pławno24 450,00
Fundacja Ratujmy życie, Bartosze75 290,00
Fundacja Razem, Wałbrzych119 770,00
Fundacja Res Publica im. Henryka Krzeczkowskiego, Warszawa31 290,00
Fundacja Rodzice Przyszłości, Łódź94 280,00
Fundacja Rodzina i Przedsiębiorczość, Wrocław89 034,00
Fundacja Rozwoju "Dobre Życie", Lutcza284 851,00
Fundacja Rozwoju Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin85 865,00
Fundacja Rozwoju Gminy Zelów, Zelów70 015,00
Fundacja Rozwoju Holistycznego, Gorzów Wielkopolski198 320,00
Fundacja Rozwoju Inicjatyw Kreatywnych, Kalisz16 790,50
Fundacja Rozwoju Kapitału Ludzkiego, Łódź169 435,00
Fundacja Rozwoju Lokalnego "Parasol", Bytów65 480,00
Fundacja Rozwoju Lokalnego Progressus, Pyrzyce87 400,00
Fundacja Rozwoju Miasta Poznania, Poznań65 955,00
Fundacja Rozwoju MOTYLARNIA, Poznań40 000,00
Fundacja Rozwoju Regionalnego i Przedsiębiorczości, Białystok194 640,00
Fundacja Rozwoju Regionalnego VIRIBUS UNITIS, Nowy Sącz116 650,00
Fundacja Rozwoju Regionu Łukta, Łukta49 875,00
Fundacja Rozwoju Rodziny "rodzicdziecko.pl", Gdańsk62 160,00
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Warszawa134 520,00
Fundacja Rozwoju Sportu Powszechnego, Warszawa36 000,00
Fundacja Rozwoju Środowisk Lokalnych PODPORA, Smyków80 970,80
Fundacja Rozwoju Świętochłowic, Świętochłowice145 350,00
Fundacja Rozwoju Wolontariatu Młodzieżowego, Gorzów Wielkopolski62 648,00
Fundacja Rozwoju Wolontariatu, Lublin23 570,00
Fundacja Rozwoju ZHP Chorągwi Gdańskiej, Gdańsk131 150,00
Fundacja Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej, Chojnice36 010,00
Fundacja Rozwój i Edukacja, Myślibórz160 792,00
Fundacja Równi choć Różni, Międzygórze202 188,00
Fundacja Równość.org.pl, Kraków18 630,00
Fundacja Równych Szans PACYNKA, Wieprzowe Jezioro134 360,00
Fundacja Sancta Familia, Wrocław22 900,00
Fundacja Semper Pro Omnes, Radom30 000,00
Fundacja Sempre a Frente, Niemce103 290,00
Fundacja Sensus-Ośrodek Twórczego Rozwoju, Wrocław199 941,60
Fundacja Siedem Ogrodów, Mirosławiec44 945,00
Fundacja Skawińskie Centrum Wolontariatu, Skawina34 069,00
Fundacja Skrzydła, Bogusławice91 450,00
Fundacja Spe Salvi, Białystok50 000,00
Fundacja Społeczna Morzyczyn, Morzyczyn113 980,00
Fundacja Spółdzielni Socjalnej INVEST, Nowa Ruda202 229,00
Fundacja Strefa Pociech, Sokołów Podlaski39 220,00
Fundacja Syriusz, Białystok99 610,00
Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo, Lublin280 380,00
Fundacja Sztuka dla Ludzi, Legnica40 000,00
Fundacja Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS, Myślenice265 846,00
Fundacja Światłoczułość, Rzeszów60 390,00
Fundacja Światowe Jamboree, Warszawa35 844,00
Fundacja Teatr Nie-Taki, Wrocław24 000,00
Fundacja Teatr Praktyczny, Warszawa68 700,00
Fundacja Teatru Grodzkiego, Bielsko-Biała87 600,00
Fundacja Terapii przez Sztukę "KOLOROWY START", Warszawa178 206,00
Fundacja Teraz Twój Ruch, Warszawa83 478,05
Fundacja Twórczości, Edukacji i Animacji Młodzieży "Teatrikon", Lublin166 900,00
Fundacja Ukryte Skrzydła, Kraków140 685,00
Fundacja United Way Polska, Warszawa69 180,00
Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań75 615,00
Fundacja Urszuli Smok "Podaruj Życie" Ośrodek Pomocy Osobom z Chorobami Krwi i Nowotworami, Kraków67 940,00
Fundacja Vita Regionem, Czerna96 516,24
Fundacja Warsztat Innowacji Społecznych, Kraków85 780,00
Fundacja Wengroove, Węgrów30 000,00
Fundacja Wiarygodny Partner, Konin76 510,00
Fundacja Więź Pokoleń, Warszawa20 000,00
Fundacja Wojcieszyn Wioska Don Kichota, Wojcieszyn40 000,00
Fundacja Wschodni Klaster Innowacji, Kraśnik42 354,00
Fundacja Wsparcia Psychospołecznego Zielona Przystań, Łódź91 299,54
Fundacja Wspierania Inicjatyw Lokalnych PROBUS, Ręczyn34 440,00
Fundacja Wspierania Inicjatyw Społecznych, Zielona Góra89 990,00
Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych Umbrella, Wrocław130 679,50
Fundacja Wspierania Rozwoju Lokalnego "Moja Przestrzeń", Wrocław99 460,00
Fundacja Wspierania Rozwoju Okulistyki "Okulistyka 21", Poznań78 262,50
Fundacja Wspierania Rozwoju Społecznego Leonardo, Kraków83 408,00
Fundacja Wspierania Seniora MELA im. Melanii Dobiega, Wałbrzych39 996,00
Fundacja Wspierania Sportu "Łączynasfootball", Świdnica15 000,00
Fundacja Wspólnego Rozwoju, Kętrzyn75 560,00
Fundacja Wspólnie Lepiej, Stara Kraśnica134 400,00
Fundacja Wspólnota Nadziei, Więckowice100 000,00
Fundacja Wspólnota Pokoleń, Wrocław44 000,00
Fundacja Współpraca, Zielona Góra97 130,00
Fundacja Wstańmy Razem Aktywna Rehabilitacja, Kraków128 300,00
Fundacja Wzajemnego Wsparcia KLUCZ, Lublin16 620,00
Fundacja Wzdłuż Wszerz, Lublin41 294,00
Fundacja z Sercem, Puszczykowo63 821,40
Fundacja ZACZYN, Warszawa379 410,00
Fundacja Ziemi Świdnickiej "SKSK", Świdnica21 050,00
Fundacja Ziemia i Ludzie, Warszawa165 140,00
Fundacja Zmiany, Gdynia70 240,00
Fundacja Znajdź Pomoc, Warszawa93 950,00
Fundusz Lokalny Ramża, Czerwionka-Leszczyny14 737,50
Gdańska Fundacja Terapii i Rozwoju, Gdańsk65 790,00
Gdyńskie Stowarzyszenie Osób Niesłyszących ich Rodzin i Przyjaciół EFFETHA, Gdynia40 500,00
Głogowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Głogów151 710,00
gmina Adamów, Adamów50 000,00
gmina Babiak, Babiak250 000,00
gmina Barciany, Barciany10 000,00
gmina Barcin, Barcin46 000,00
gmina Białaczów, Białaczów96 518,00
gmina Bieliny, Bieliny94 000,00
gmina Biłgoraj, Biłgoraj10 000,00
gmina Błonie, Błonie262 000,00
gmina Bobolice, Bobolice30 000,00
gmina Bodzanów, Bodzanów252 800,00
gmina Boguchwała, Boguchwała246 700,00
gmina Bystrzyca Kłodzka, Bystrzyca Kłodzka110 000,00
gmina Bytom, Bytom440 000,00
gmina Czerniejewo, Czerniejewo40 000,00
gmina Czersk, Czersk197 030,00
gmina Czyże, Czyże19 000,00
gmina Darłowo, Darłowo257 859,00
gmina Dąbrowa Górnicza, Dąbrowa Górnicza303 199,00
gmina Deszczno, Deszczno58 000,00
gmina Długołęka, Długołęka51 000,00
gmina Dobra, Dobra251 934,30
gmina Dobrcz, Dobrcz26 000,00
gmina Dobrzyca, Dobrzyca250 000,00
gmina Gać, Gać272 957,00
gmina Gdańsk, Gdańsk79 000,00
gmina Głogów Małopolski, Głogów Małopolski248 062,00
gmina Głogówek, Głogówek250 000,00
gmina Głuszyca, Głuszyca250 000,00
gmina Gorlice, Gorlice48 692,40
gmina Gostycyn, Gostycyn333 000,00
gmina Gostyń, Gostyń24 000,00
gmina Gościeradów, Gościeradów271 000,00
gmina Górowo Iławeckie, Górowo Iławeckie250 000,00
gmina górzyca, Górzyca30 000,00
gmina Grabów, Grabów128 001,50
gmina Grodzisk Wielkopolski, Grodzisk Wielkopolski55 000,00
gmina Gródek nad Dunajem, Gródek nad Dunajem11 000,00
gmina Grudziądz, Grudziądz43 000,00
gmina Gryfino, Gryfino250 000,00
gmina i miasto Proszowice, Proszowice250 000,00
gmina Iława, Iława60 000,00
gmina Janikowo, Janikowo213 613,20
gmina Janów Lubelski, Janów Lubelski60 000,00
gmina Jarocin, Jarocin250 000,00
gmina Jawor, Jawor223 988,00
gmina Jędrzejów, Jędrzejów36 000,00
gmina Jonkowo, Jonkowo40 000,00
gmina Józefów, Józefów250 000,00
gmina Kamień, Kamień88 000,00
gmina Kęty, Kęty305 600,00
gmina Kluczbork, Kluczbork27 000,00
gmina Końskie, Końskie34 000,00
gmina Korczyna, Korczyna158 498,00
gmina Koszyce, Koszyce231 661,00
gmina Kozłowo, Kozłowo12 000,00
gmina Krzywda, Krzywda253 000,00
gmina Kurzętnik, Kurzętnik60 000,00
gmina Lewin Brzeski, Lewin Brzeski40 000,00
gmina Lidzbark, Lidzbark220 864,00
gmina Lubaczów, Lubaczów50 000,00
gmina Lubiewo, Lubiewo100 000,00
gmina Lublin, Lublin56 000,00
gmina Lubliniec, Lubliniec67 000,00
gmina Łambinowice, Łambinowice110 000,00
gmina Łapy, Łapy309 883,00
gmina Łobez, Łobez90 000,00
gmina Maków Podhalański, Maków Podhalański239 914,57
gmina Mała Wieś, Mała Wieś232 559,24
gmina Małomice, Małomice100 000,00
gmina Maszewo, Maszewo80 000,00
gmina miasto Częstochowa, Częstochowa250 880,00
gmina miasto Dębica, Dębica150 000,00
gmina miasto Działdowo, Działdowo246 399,00
gmina miasto Ełk, Ełk100 000,00
gmina miasto Mysłowice, Mysłowice254 279,50
gmina miasto Pszów, Pszów40 000,00
gmina miasto Puławy, Puławy40 000,00
gmina miasto Radom, Radom266 914,14
gmina miasto Radomsko, Radomsko31 000,00
gmina miasto Rzeszów, Rzeszów48 000,00
gmina miasto Sochaczew, Sochaczew68 000,00
gmina miasto Sopot, Sopot78 000,00
gmina miasto Świdnica, Świdnica229 282,00
gmina miasto Tarnów, Tarnów31 000,00
gmina miasto Zgierz, Zgierz186 429,81
gmina miasto Złotów, Złotów88 970,00
gmina miasto Żuromin, Żuromin18 000,00
gmina Miejsce Piastowe, Miejsce Piastowe235 950,00
gmina miejska Bartoszyce, Bartoszyce291 000,00
gmina miejska Iława, Iława18 000,00
gmina miejska Kraków, Kraków385 000,00
gmina miejska Przemyśl, Przemyśl61 260,00
gmina miejska Resko, Resko100 000,00
gmina miejska Tczew, Tczew78 000,00
gmina miejska w Chodzieży, Chodzież212 798,29
gmina miejska Żory, Żory256 000,00
gmina Międzyzdroje, Międzyzdroje40 000,00
gmina Mikołów, Mikołów100 000,00
gmina Milanówek, Milanówek37 000,00
gmina Modliborzyce, Modliborzyce233 500,00
gmina Mogilno, Mogilno12 000,00
gmina Niwiska, Niwiska203 000,00
gmina Olsztyn, Olsztyn406 000,00
gmina Ostrowiec Świętokrzyski, Ostrowiec Świętokrzyski192 070,53
gmina Ostrów Wielkopolski, Ostrów Wielkopolski286 889,64
gmina Paczków, Paczków30 000,00
gmina Pakość, Pakość22 000,00
gmina Pelplin, Pelplin200 500,00
gmina Piątnica, Piątnica252 100,00
gmina Piła, Piła25 000,00
gmina Pisz, Pisz37 000,00
gmina Polanka Wielka, Polanka Wielka21 000,00
gmina Popielów, Popielów170 000,00
gmina Pruchnik, Pruchnik239 000,00
gmina Prusice, Prusice250 000,00
gmina Przemyśl, Przemyśl53 000,00
gmina Pułtusk, Pułtusk262 400,00
gmina Recz, Recz30 000,00
gmina Sandomierz, Sandomierz30 000,00
gmina Skarszewy, Skarszewy250 000,00
gmina Skulsk, Skulsk250 000,00
gmina Skwierzyna, Skwierzyna40 000,00
gmina Sławków, Sławków63 959,65
gmina Słupca, Słupca14 000,00
gmina Słupia, Słupia191 764,80
gmina Sosnowiec, Sosnowiec78 190,00
gmina Sośnicowice, Sośnicowice46 100,00
gmina Stalowa Wola, Stalowa Wola89 000,00
gmina Starachowice, Starachowice262 000,00
gmina Staszów, Staszów129 000,00
gmina Stawiguda, Stawiguda23 000,00
gmina Strzegom, Strzegom250 000,00
gmina Strzyżów, Strzyżów251 125,00
gmina Suchań, Suchań207 142,77
gmina Sułkowice, Sułkowice11 000,00
gmina Swarzędz, Swarzędz243 250,00
gmina Szprotawa, Szprotawa24 000,00
gmina Świdwin, Świdwin16 000,00
gmina Trzciana, Trzciana12 000,00
gmina Trzebinia, Trzebinia80 000,00
gmina Tuchomie, Tuchomie251 633,33
gmina Tuszyn, Tuszyn250 000,00
gmina Wadowice, Wadowice19 000,00
gmina Wąsewo, Wąsewo250 000,00
gmina Wejherowo, Wejherowo80 000,00
gmina Węgorzewo, Węgorzewo16 000,00
gmina Wiązowna, Wiązowna204 481,81
gmina wiejska Lubawa, Lubawa85 000,00
gmina Wieniawa, Wieniawa253 000,00
gmina Wilamowice, Wilamowice250 000,00
gmina Wojaszówka, Wojaszówka247 340,00
gmina Wojnicz, Wojnicz70 000,00
gmina Wrocław, Wrocław100 000,00
gmina Wydminy, Wydminy176 952,60
gmina Zabierzów, Zabierzów15 000,00
gmina Zbąszynek, Zbąszynek267 821,00
gmina Zbąszyń, Zbąszyń250 748,00
gmina Zielonki, Zielonki70 000,00
Gminny Klub Sportowy w Rudkach, Rudki29 500,00
Gminny Ludowy Klub Sportowy "Barycz", Janków Przygodzki32 000,00
Golubko-Dobrzyńska Organizacja Turystyczna, Szafarnia35 960,00
Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Zakopane40 000,00
Grochowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Warszawa20 000,00
Grupa INSPRO sp. z o.o., Łódź61 664,00
Grupa Regionalna GOPR Grupa Bieszczadzka, Sanok44 653,70
Handlowo-Usługowa Spółdzielnia Socjalna MADEA w Skierniewicach, Skierniewice91 840,00
Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa51 300,00
Inkubator Progress, Lublin89 290,00
Instytut Badań Ekonomiczno-Społecznych, Gdańsk38 000,00
Instytut Dziedzictwa Kruszwicy, Kruszwica133 248,00
Instytut Edukacji Społecznej, Wrocław77 100,00
Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa3 000,00
Integracyjny Klub Sportowy "TARPAN", Zamość39 943,00
Internationaler Bund Polska, Kraków43 464,12
ITAN Integracyjny Teatr Aktora Niewidomego, Kraków144 350,00
Izba Gospodarcza Europy Środkowej, Wrocław99 530,00
Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy "Humanus", Janów Lubelski115 000,00
Jasielskie Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Jaśle, Jasło30 000,00
Karkonoski Klub Sportowy "JELENIA GÓRA", Jelenia Góra56 964,00
Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, Jelenia Góra73 585,00
Katolicka Fundacja Pomocy Osobom Uzależnionym i Dzieciom KARAN, Warszawa53 760,00
Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży "Kana" w Nowym Sączu, Nowy Sącz58 250,00
Kępińska Inicjatywa Samorządowa, Kępno62 000,00
Klimontowskie Stowarzyszenie "Zawsze Razem", Klimontów25 380,00
Klub Abstynenta "Nadzieja" w Lubartowie, Lubartów80 814,00
Klub Jagielloński, Kraków97 750,00
Klub Motorowy Cross, Lublin17 400,00
Klub Sportowy "Bieszczady"-Ustrzyki Dolne, Ustrzyki Dolne29 984,00
Klub Sportowy "Bór", Toporzysko99 555,00
Klub Sportowy EKOBALL, Sanok100 000,00
Klub Sportowy Łosie, Łosie58 510,00
Klub Sportowy Niepełnosprawnych "Start" Dzierżoniów, Dzierżoniów30 000,00
Klub Sportowy Zakopane, Zakopane34 303,00
Klub Uczelniany Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu, Wałcz252 470,00
Klub Żeglarski Horn Kraków, Kraków37 269,50
Koalicja dla Młodych Fundusz Lokalny Ziemi Białobrzeskiej, Białobrzegi106 918,80
Kolarski Klub Sportowy "Gostyń", Gostyń32 000,00
Koło Grudziądzkie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, Grudziądz180 000,00
Koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Gorzów Wielkopolski90 000,00
Koło Pszczelarzy Skrzyszów, Łękawice38 020,00
Komitet Ochrony Praw Dziecka, Warszawa20 000,00
Korony Drzew - dobre życie po 50, Warszawa31030,00
Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Koszalin420 000,00
Koszalińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, Koszalin100 000,00
Kościół Zielonoświątkowy Zbór "Samarytanin", Klucze69 870,00
Kółko Rolnicze w Nawodzicach, Nawodzice161 156,80
Kółko Rolnicze w Żerosławicach, Żerosławice19 940,00
Krajowa Rada Spółdzielcza, Warszawa34 000,00
Krajowa Rada Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich pod nazwą
"Krajowa Rada", Sieradz99 500,00
Krajowe Stowarzyszenie "Przyłącz się do nas", Błonie51 000,00
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów, Konin85 289,24
Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej, Warszawa143 800,00
Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych, Warszawa33 000,00
Krakowski Związek Emerytów Rencistów i Osób Niepełnosprawnych, Kraków50 000,00
Krakowskie Stowarzyszenie Zdrowe Serce i Płuca PULMO-COR, Kraków36 350,00
Krasnostawskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego
i Pomocy Społecznej, Krasnystaw121 880,50
Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych, Toruń139 639,80
Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich, Legnica329 475,90
Liga Kobiet Polskich Koło w Świdnicy, Świdnica20 000,00
Liga Kobiet Polskich Zarząd Główny, Warszawa90 000,00
Limanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Limanowa40 480,00
Lokalna Grupa Działania "Jagiellońska Przystań", Parczew14 105,00
Lokalna Grupa Działania "Roztocze Tomaszowskie", Tomaszów Lubelski93 180,00
Lokalna Grupa Działania "Zakole Dolnej Wisły", Kijewo Królewskie43 374,00
Lokalna Grupa Działania Partnerstwo w Rozwoju, Wolin184 890,00
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej", Nisko25 360,00
Lokalna Grupa Działania-Puszcza Knyszyńska, Supraśl136 170,00
Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby, Wieżyca39 027,22
Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, Lublin192 230,00
Lubelski Ośrodek Samopomocy, Lublin115 710,00
Lubuska Fabryka Młodych Społeczników, Wędrzyn35 000,00
Lubuska Sieć LGD, Nowe Miasteczko74 690,00
Ludowy Klub Sportowy "Grodzisko", Raciechowice45 230,00
Ludowy Klub Sportowy "Zagłębie", Lipnik93 490,00
Ludowy Klub Sportowy Bobowa, Bobowa96 950,00
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "TOMASOVIA" przy Gimnazjum nr 1 im. Orląt Lwowskich w Tomaszowie Lubelskim, Tomaszów Lubelski119 250,00
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy OLYMPIC, Słupia21 760,00
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Trójka, Węgorzyno69 120,00
Łęczyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych, Łęczna61 000,00
Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, Kraków16 800,00
Małopolskie Stowarzyszenie Wspierania Aktywizacji Społecznej, Kraków30 000,00
Małopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, Kraków26 000,00
Małopolskie Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą, Kraków99 805,00
Margoniński Uniwersytet Trzeciego Wieku w Margoninie, Margonin3 840,00
Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych, Puszcza Mariańska89 960,00
Mazowiecka Federacja na rzecz Ekonomii Społecznej, Radom282 287,40
Mazowiecki Związek Stowarzyszeń Abstynenckich, Pruszków38 860,00
Mazowieckie Centrum Przedsiębiorczości, Sypniewo70 640,00
Mazowieckie Stowarzyszenie Pracy dla Niepełnosprawnych "De Facto", Płock97 490,00
Mazurska Szkoła Żeglarstwa, Giżycko233 080,00
Mazurskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej w Orzyszu, Orzysz125 800,00
miasto Brzeziny, Brzeziny192 110,00
miasto Gdańsk, Gdańsk186 350,00
miasto i gmina Drobin, Drobin248 482,00
miasto i gmina Nowa Sarzyna, Nowa Sarzyna20 000,00
miasto Jarosław, Jarosław37 000,00
miasto Jasło, Jasło15 000,00
miasto Jaworzno, Jaworzno256 000,00
miasto Kalety, Kalety250 000,00
miasto Kalisz, Kalisz60 000,00
miasto Koszalin, Koszalin130 000,00
miasto Kraśnik, Kraśnik118 000,00
miasto Limanowa, Limanowa248 200,00
miasto Luboń, Luboń235 000,00
miasto Łódź, Łódź155 072,00
miasto Mińsk Mazowiecki, Mińsk Mazowiecki27 000,00
miasto Olsztyn, Olsztyn23 000,00
miasto Piastów, Piastów40 000,00
miasto Piotrków Trybunalski, Piotrków Trybunalski40 000,00
miasto Ruda Śląska, Ruda Śląska239 996,80
miasto Rybnik, Rybnik324 000,00
miasto Siemiatycze, Siemiatycze24 000,00
miasto Sokołów Podlaski, Sokołów Podlaski100 000,00
miasto stołeczne Warszawa, Warszawa100 000,00
miasto Szczecin, Szczecin207 536,33
miasto Zabrze, Zabrze105 000,00
miasto Zamość, Zamość240 100,00
miasto Zielona Góra, Zielona Góra108 008,00
Miejsko-Gminny Szkolny Związek Sportowy w Pleszewie, Pleszew91 810,00
Międzynarodowa Rada Biznesu, Wrocław89 320,00
Międzynarodowe Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży "Uśmiech Życia", Jarczów74 785,00
Międzynarodowe Stowarzyszenie Passe-Partout, Tarnów77 700,00
Międzyszkolna Rada Rodziców, Nowy Sącz29 103,73
Międzyszkolny Klub Sportowy "Padwa", Zamość187 241,00
Międzyszkolny Klub Sportowy w Słupcy, Słupca30 000,00
Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Pojezierze Ełckie", Ełk100 000,00
Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych, Milicz119 797,60
Nadzieja Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu w Lublinie, Lublin145 000,00
Nasz Dom Stowarzyszenie na rzecz Modernizacji i Bezpieczeństwa Miasta Chorzów, Chorzów52 000,00
Nidzicki Fundusz Lokalny, Nidzica9 785,00
Niezależne Zrzeszenie Studentów Organizacji Uczelnianej Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa33 718,70
Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, Gdańsk123 750,00
Obywatelski Instytut Monitoringu i Rekomendacji sp. z o.o., Poznań29 320,00
Ochotnicza Straż Pożarna FLORIAN, Kolbudy44 406,00
Ochotnicza Straż Pożarna Skoki-Borowa, Skoki40 000,00
Ochotnicza Straż Pożarna w Barczewie, Barczewo87 200,00
Ochotnicza Straż Pożarna w Gorczenicy, Gorczenica88 600,00
Ochotnicza Straż Pożarna w Henrykowie, Henrykowo93 360,00
Ochotnicza Straż Pożarna w Kończudze, Kończuga30 000,00
Ochotnicza Straż Pożarna w Korzennej, Korzenna39 900,00
Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi, Nowa Wieś38 905,00
Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Miasteczku, Nowe Miasteczko39 740,00
Ochotnicza Straż Pożarna w Pałecznicy, Pałecznica20 000,00
Ochotnicza Straż Pożarna w Paszczynie, Paszczyna17 000,00
Ochotnicza Straż Pożarna w Radgoszczy, Radgoszcz30 000,00
Ochotnicza Straż Pożarna w Ratoszynie, Ratoszyn33 381,52
Ochotnicza Straż Pożarna w Roztoce, Roztoka100 000,00
Ochotnicza Straż Pożarna w Rudkach, Rudki36 850,00
Ochotnicza Straż Pożarna w Szerzynach, Szerzyny15 435,00
Ochotnicza Straż Pożarna w Tereszewie, Tereszewo24 365,00
Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Skromowskiej, Wola Skromowska10 970,00
Ochotnicza Straż Pożarna w Zielonce, Zielonka38 530,00
Ochotnicza Straż Pożarna w Żelewie, Żelewo68 340,00
Oddział Zachodniopomorski Polskiego Związku Głuchych, Szczecin74 400,00
Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Wodnik, Więcbork18 000,00
Ogólnopolska Federacja Organizacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży Chorym na Cukrzycę, Kraków99 932,00
Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Nowy Sącz236 454,00
Ogólnopolska Fundacja Ochrony Środowiska, Warszawa33 270,00
Ogólnopolski Związek Bezrobotnych, Ełk40 000,00
Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych, Warszawa117 290,00
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej "Razem", Radomsko44 540,00
Ogólnopolskie Stowarzyszenie z Muzyką do Ludzi, Poznań41 420,00
Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Krakowie, Kraków35 000,00
Okręg Pomorski Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, Gdańsk38 270,00
Olsztyńska Fundacja Inicjatyw Pozarządowych, Olsztyn47 216,00
Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Opole255 778,00
Oratorium im. św. Jana Bosko w Ełku, Ełk97 100,00
Organizacja na rzecz Demokracji i Wymiany Międzykulturowej, Bliżyn97 520,00
Orzyskie Stowarzyszenie Pracowników i Przyjaciół pomocy Społecznej "Szansa na...", Orzysz16 000,00
Ostrołęckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Ostrołęce, Ostrołęka72 300,00
Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej, Sandomierz61 878,00
Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych, Białystok71 530,00
Parafia Ewangelicko-Augsburska Świętej Trójcy w Szczecinie, Szczecin138 455,00
Parafia Katolicka pw. św. Melchiora Grodzieckiego, Częstochowa51 170,00
Parafia Prawosławna pw. św. Włodzimierza w Krynicy-Zdroju, Krynica Zdrój48 320,00
Parafia Przemienienia Pańskiego w Garbowie, Garbów59 368,00
Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Radomiu, Radom63 531,00
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, Lublin23 500,00
Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Łomnicy Zdroju, Łomnica Zdrój32 890,00
Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Baborowie, Baborów86 350,00
Parafia Rzymsko-katolicka pw. św. Mateusza w Olsztynie, Olsztyn44 180,00
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Piotra i Pawła, Medyka35 817,90
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wawrzyńca, Radymno20 000,00
Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Przenajświętszej, Zabawa40 000,00
Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Stara Wieś39 670,00
Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Wniebowzięcia NMP, Szprotawa40 000,00
Parafia Rzymsko-Katolicka św. ap. Filipa i Jakuba Mł., Kamionka Wielka30 000,00
Parafia św. Maksymiliana Marii Kolbego w Koninie, Konin93 669,00
Parafialno-Szkolny Klub Sportowy "Beskidy", Bielsko-Biała30 000,00
Parafialny Klub Sportowy "Meandra" w Dorohuczy, Dorohucza29 360,00
Pasieka Fundacja Rozwoju i Wsparcia, Rzeszów76 990,00
Podkarpacki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, Rzeszów37 800,00
Podkarpacki Ośrodek Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Rzeszów96 000,00
Podkarpackie Stowarzyszenie Eko-Karpatia, Żołynia80 000,00
Podlaskie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej i Sportu "Strażak", Białystok139 100,00
Polish Governance Institute, Wrocław57 990,40
Polska Fundacja Paraolimpijska, Elbląg39 200,00
Polska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji, Warszawa38 000,00
Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego, Szczecin121 497,00
Polska Fundacja Sportu i Kultury, Warszawa77 000,00
Polski Instytut Mediacji i Integracji Społecznej, Częstochowa206 300,00
Polski Instytut Otwartego Dialogu, Ligota Piękna29 000,00
Polski Instytut Rozwoju, Lublin145 000,00
Polski Komitet Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne Małopolski Zarząd Wojewódzki, Kraków110 000,00
Polski Komitet Pomocy Społecznej, Warszawa303 378,40
Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów, Warszawa132 000,00
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Okręgowy w Opolu, Opole81 145,00
Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Sanoku, Sanok69 327,00
Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Siedlcach, Siedlce30 000,00
Polski Związek Głuchych Oddział Lubelski, Lublin45 624,00
Polski Związek Głuchych Oddział Mazowiecki, Warszawa55 133,00
Polski Związek Głuchych Oddział Pomorski, Gdańsk46 430,00
Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski, Wrocław19 000,00
Polski Związek Niewidomych Okręg Małopolski, Kraków20 228,48
Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki, Warszawa30 000,00
Polski Związek Niewidomych Okręg Opolski, Opole29 000,00
Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski, Białystok25 000,00
Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski, Szczecin63 263,00
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd Województwa Mazowieckiego, Warszawa59 618,00
Polskie Stowarzyszenie Energii Odnawialnej, Legnica33 270,00
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tarnowie, Tarnów73 787,00
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Częstochowie, Częstochowa20 000,00
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdańsku, Gdańsk57 000,00
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Giżycku, Giżycko15 748,00
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Myślenicach, Myślenice62 000,00
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Nidzicy, Nidzica41 000,00
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Pszczynie, Pszczyna25 000,00
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rymanowie, Rymanów99 937,00
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zamościu, Zamość93 000,00
Polskie Stowarzyszenie Opiekunów "Z Nami Łatwiej", Olsztyn14 785,00
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku, Gdańsk68 070,00
Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne, Warszawa44 950,00
Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Koninie, Konin124 404,00
Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Terenowy w Zielonej Górze, Zielona Góra20 000,00
Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski80 000,00
Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Tarnowie, Tarnów157 269,00
Polskie Zrzeszenie Lokatorów, Kraków6 210,00
Pomoc Potrzebującym, Warszawa200 000,00
Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych, Słupsk56 940,00
Pomorski Oddział Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem, Ostrów Mausz30 000,00
Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności, Gdańsk100 000,00
Pomorskie Stowarzyszenie Aktywni Lokalnie, Pruszcz Gdański34 745,84
Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego, Sochaczew95 145,00
powiat aleksandrowski, Aleksandrów Kujawski58 000,00
powiat bieruńsko-lędziński, Bieruń48 000,00
powiat bocheński, Bochnia299 800,00
powiat bolesławiecki, Bolesławiec28 000,00
powiat buski, Busko-Zdrój34 000,00
powiat cieszyński, Cieszyn88 000,00
powiat jarosławski, Jarosław26 000,00
powiat jasielski, Jasło38 000,00
powiat kartuski, Kartuzy76 000,00
powiat kętrzyński, Kętrzyn18 000,00
powiat kolbuszowski, Kolbuszowa22 000,00
powiat krośnieński, Krosno Odrzańskie71 000,00
powiat krotoszyński, Krotoszyn31 000,00
powiat lubartowski, Lubartów64 000,00
powiat mielecki, Mielec97 000,00
powiat myślenicki, Myślenice78 000,00
powiat niżański, Nisko16 000,00
powiat olecki, Olecko48 000,00
powiat opatowski, Opatów261 880,00
powiat ostródzki, Ostróda44 000,00
powiat piaseczyński, Piaseczno48 000,00
powiat pleszewski, Pleszew263 993,41
powiat policki, Police33 000,00
powiat prudnicki, Prudnik82 000,00
powiat pucki, Puck75 680,00
powiat puławski, Puławy32 000,00
powiat rzeszowski, Rzeszów18 000,00
powiat sanocki, Sanok70 000,00
powiat sierpecki, Sierpc250 000,00
powiat starogardzki, Starogard Gdański42 000,00
powiat świdnicki, Świdnica18 000,00
powiat tomaszowski, Tomaszów Lubelski31 000,00
powiat toruński, Toruń100 000,00
powiat wielicki, Wieliczka14 000,00
powiat włoszczowski, Włoszczowa61 000,00
powiat wołowski, Wołów43 000,00
Pracownia Zrównoważonego Rozwoju, Toruń85 249,00
Przedsiębiorstwo Społeczne Agencja Artystyczna GAP sp. z o.o., Kraków36 988,50
Przejście - Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Wypadków i Katastrof Komunikacyjnych oraz Przemocy, Zabawa30 000,00
Raciborskie Stowarzyszenie Samorządowe Nasze Miasto, Racibórz78 110,00
Raciechowice 2005, Raciechowice225 905,00
Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Zgierza, Zgierz9 800,00
Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego, Łódź81 599,00
Razem dla Podkarpacia, Rzeszów71 000,00
Regionalna Fundacja Rozwoju "Serce", Kolbuszowa46 589,22
Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych, Gdańsk162 790,00
Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu, Elbląg134 467,00
Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku, Gdańsk108 100,00
Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, Rzeszów100 000,00
Rzymskokatolicka Parafia pw. NMP Różańcowej, Myszków143 550,00
Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Jadwigi Królowej, Nowy Targ47 500,00
Samarytańska Federacja Organizacji Pozarządowych, Zakliczyn113 830,00
Samodzielne Koło Terenowe nr 152 Społecznego Towarzystwa Oświatowego, Tarnów49 602,50
Sądeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych, Nawojowa84 560,00
Sekcja Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Sandomierskiej Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej "Nasz Włostów", Włostów86 245,00
SEN Stowarzyszenie Edukacji Nieformalnej, Olsztynek33 904,80
Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych "SPLOT", Warszawa97 390,00
Skarżyskie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich, Skarżysko-Kamienna99 865,00
Skarżyskie Stowarzyszenie Przedsiębiorczości i Innowacji, Skarżysko- -Kamienna29 789,60
Słowińska Grupa Rybacka, Ustka25 307,40
Słupecki Klub Piłkarski w Słupcy, Słupca35 355,00
Słupeckie Towarzystwo Tenisowe w Słupcy, Słupca55 330,00
Spektrum Możliwości, Miedziana Góra30 000,00
Społeczna Krajowa Sieć Ratunkowa, Łódź72 000,00
Społeczny Instytut Filmowy, Warszawa89 000,00
Spółdzielnia Socjalna "Dobrodziej", Tarnów54 120,00
Spółdzielnia Socjalna "Kętucky", Kęty47 409,00
Spółdzielnia Socjalna "OPOKA", Chechło37 200,00
Spółdzielnia Socjalna "Parasol", Jędrzychów35 000,00
Spółdzielnia Socjalna "Twoje Smaki", Inowrocław39 134,50
Spółdzielnia Socjalna "WwwPromotion", Wrocław47 920,00
Spółdzielnia Socjalna KGB-komputery, Grafika, Branding, Wałbrzych54 050,00
Spółdzielnia Socjalna Kooperacja, Sopot76 610,00
Spółdzielnia Socjalna Ksero Zawisza, Łódź20 000,00
Spółdzielnia Socjalna Kulturhauz, Toruń98 700,00
Spółdzielnia Socjalna Merchant, Kraków62 816,00
Spółdzielnia Socjalna Miranna, Wierzbica49 440,00
Spółdzielnia Socjalna PROMYK NADZIEI, Opoczno21 710,00
Spółdzielnia Socjalna REVITAL, Rzeszów70 150,00
Spółdzielnia Socjalna Serwis, Tarnów137 700,00
Spunk Fundacja Nowoczesnej Edukacji, Łódź103 500,00
Stowarzyszenie "Artyści Na Bruku", Wrocław57 000,00
Stowarzyszenie "B-4", Rzeszów199 410,00
Stowarzyszenie "Bona Fides", Świebodzin102 640,00
Stowarzyszenie "Borowik" na Rzecz Pomocy publicznej Szkole Podstawowej w Brwinowie Wielkim, Borów Wielki75 940,00
Stowarzyszenie "Borowy Las dla Przyszłości", Kartuzy6 440,00
Stowarzyszenie "Brzesko-Oławska Wieś Historyczna", Krzyżowice138 630,00
Stowarzyszenie "Centrum Wolontariatu", Warszawa170 920,00
Stowarzyszenie "Ceramika bez granic", Zabierzów34 000,00
Stowarzyszenie "E-Centrum Seniora", Warszawa82 100,00
Stowarzyszenie "Emaus", Lublin50 000,00
Stowarzyszenie "Europa Iuvenis", Opole70 210,00
Stowarzyszenie "Feniks", Białystok40 000,00
Stowarzyszenie "Geniusz", Eustachów Mały30 000,00
Stowarzyszenie "Głębowiczanie", Wińsko35 973,00
Stowarzyszenie "Gospodynie na straży", Płonka31 860,00
Stowarzyszenie "Horyzont", Słupsk53 896,00
Stowarzyszenie "Integracja-Pomocna Dłoń", Milówka31 000,00
Stowarzyszenie "Jedynka Naszych Marzeń", Łobez199 955,00
Stowarzyszenie "Jest Człowiek", Wrocław54 275,00
Stowarzyszenie "Kawaleria", Toporzysko30 000,00
Stowarzyszenie "Kobiety Gminy Grodzisko Dolne", Grodzisko Dolne10 837,50
Stowarzyszenie "Koło Gospodyń Wiejskich Marcinkowianie", Marcinków13 500,00
Stowarzyszenie "Laboratorium Zmiany", Opole99 000,00
Stowarzyszenie "Lajkonik", Kraków99 994,00
Stowarzyszenie "Lasowiacka Grupa Działania", Nowa Dęba167 473,80
Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu", Drohiczyn74 395,00
Stowarzyszenie "Miasta w Internecie", Tarnów112 740,00
Stowarzyszenie "Muzyka dla wszystkich", Osieczna39 174,00
Stowarzyszenie "Nasza Galeria", Łódź44 032,19
Stowarzyszenie "Nie Lękaj Się", Olsztyn80 000,00
Stowarzyszenie "O Uśmiech Ucznia" przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Janusza Korczaka w Błoniu, Błonie67 428,00
Stowarzyszenie "Obywatele Obywatelom", Łódź33 855,00
Stowarzyszenie "Ochronka Dom Serce Ludzie", Bochnia99 910,00
Stowarzyszenie "Otwarte Drzwi", Warszawa190 000,00
Stowarzyszenie "Pełnosprawnik", Wandzin30 939,15
Stowarzyszenie "Piast" na rzecz Aktywnego Trybu Życia, Nowy Sącz68 806,00
Stowarzyszenie "Poznańska 36", Pleszew99 874,00
Stowarzyszenie "Pracownia Etnograficzna" im. Witolda Dynowskiego, Warszawa95 100,00
Stowarzyszenie "Pryzmat", Jastrząb66 836,20
Stowarzyszenie "Przystań" Leszno, Leszno32 450,00
Stowarzyszenie "Przystań", Iława22 015,00
Stowarzyszenie "Razem dla Regionu", Limanowa99 789,30
Stowarzyszenie "Razem Łatwiej", Ełk35 530,00
Stowarzyszenie "Rodzina Kolpinga w Bochni", Bochnia44 000,00
Stowarzyszenie "Rodzinka", Nowy Tomyśl74 049,60
Stowarzyszenie "SOS dla Rodziny", Szczecin80 000,00
Stowarzyszenie "Szkoła Mistrzostwa Sportowego Niemce", Niemce20 000,00
Stowarzyszenie "U Źródeł Ciemięgi", Miłocin98 870,00
Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska", Słupca81 512,40
Stowarzyszenie "Uniwersytet Trzeciego Wieku", Ciechanowiec31 160,00
Stowarzyszenie "Wrzos - Krzemlin", Krzemlin198 730,00
Stowarzyszenie "Z głębi serca", Kotla26 077,00
Stowarzyszenie "Z Wiatrem i pod Wiatr", Słomczyce20 000,00
Stowarzyszenie "Zamek Czocha", Stankowice-Sucha49 999,23
Stowarzyszenie "Zielony Zakątek nad Cetynią", Kupietyn83 216,50
Stowarzyszenie "Ziemia Krobska", Krobia53 665,00
Stowarzyszenie "Zjednoczeni", Orońsko87 715,00
Stowarzyszenie 61, Warszawa195 110,00
Stowarzyszenie Ab Ovo, Wrocław52 470,00
Stowarzyszenie Absolwentów i Studentów Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza84 300,00
Stowarzyszenie Absolwentów, Pracowników i Przyjaciół Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego "Razem", Szczecin177 770,79
Stowarzyszenie ADESSE, Jelcz-Laskowice22 430,00
Stowarzyszenie Akademia Pełni Życia im. Joanny Boehnert, Kraków78 604,00
Stowarzyszenie Akademia Plus 50, Białystok35 000,00
Stowarzyszenie Akademia Trzeciego Wieku w Jarosławiu, Jarosław30 000,00
Stowarzyszenie Aktywizacji i Integracji Społecznej, Stronie Śląskie95 660,00
Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej TuRazem, Wrocław178 560,00
Stowarzyszenie Aktywne Kobiety Podbeskidzia, Żywiec45 000,00
Stowarzyszenie Aktywni dla Stegien, Warszawa75 926,00
Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej "Actio", Legnica104 890,00
Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet, Szczecinek26 065,00
Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie, Więcbork72 500,00
Stowarzyszenie Alzheimerowskie "Oskar", Łódź96 292,00
Stowarzyszenie Antropologiczne Archipelagi Kultury, Krzeszowice30 685,00
Stowarzyszenie Antymobbingowe im. Barbary Grabowskiej Centrum Mediacji i Pomocy Prawnej, Gdańsk91 580,00
Stowarzyszenie APERTUS, Słupia pod Kępnem36 480,00
Stowarzyszenie Artystyczne Uwagi wARTe, Rybnik33 960,00
Stowarzyszenie Babskie Wzgórza, Żukowiec84 190,00
Stowarzyszenie BE-20, Raciechowice35 000,00
Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości, Bielsko-Biała87 220,00
Stowarzyszenie Biksa, Mikołów30 400,00
Stowarzyszenie Biuro Inicjatyw Międzynarodowych, Kraków99 330,00
Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS, Warszawa40 500,00
Stowarzyszenie Business Management Club Gliwice (BMC Gliwice), Gliwice32 380,00
Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej CIS, Warszawa262 406,60
Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Edukacyjno-Społecznych, Koszalin37 463,00
Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP, Leszno999 995,00
Stowarzyszenie Centrum Promocji Inicjatyw Społecznych CREO, Poznań74 640,00
Stowarzyszenie Centrum Rozwoju, Pleszew74 000,00
Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu, Lublin80 000,00
Stowarzyszenie Centrum Wsparcia Terapeutycznego, Łódź57 845,00
Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, Warszawa249 800,00
Stowarzyszenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych
i Inicjatyw Obywatelskich, Zwierzewo198 600,00
Stowarzyszenie Civis Europae, Lublin16 000,00
Stowarzyszenie Civitas, Dąbrowa Górnicza201 760,00
Stowarzyszenie Czarna Struga, Książ Śląski29 498,64
Stowarzyszenie Człowiek Człowiekowi, Piotrowice64 796,00
Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu, Dębica541 820,00
Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży Szansa, Głogów104 745,00
Stowarzyszenie Dobroczynna Iskierka Nadziei w Czchowie, Czchów30 000,00
Stowarzyszenie Dobrych Inicjatyw Akord, Świdwin26 293,13
Stowarzyszenie Dobrych Inicjatyw św. Józefa, Bielsko-Biała39 992,00
Stowarzyszenie Dom pod Czerwonymi Dębami, Nowodworze169 311,00
Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU, Kraków99 820,00
Stowarzyszenie Dwa Brzegi, Kazimierz Dolny100 000,00
Stowarzyszenie Dzieci Niepełnosprawnych Uśmiech, Wałcz75 104,00
Stowarzyszenie Dziecięce Marzenia, Słupca30 000,00
Stowarzyszenie Dzieje, Murowana Goślina38 000,00
Stowarzyszenie Dziennikarzy i Dokumentalistów Koncentrat, Warszawa119 070,00
Stowarzyszenie Edukacja Przyszłości, Złotoryja23 600,00
Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju, Suwałki27 976,00
Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej "Meritum", Kraków99 500,00
Stowarzyszenie EDUQ, Lębork92 430,00
Stowarzyszenie EIKON, Łódź36 200,00
Stowarzyszenie Eko-Biegły, Wrocław12 300,00
Stowarzyszenie Ekologia i Żagle, Kraków114 644,00
Stowarzyszenie Elbląg Europa, Elbląg45 872,00
Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów, Żelechów30 000,00
Stowarzyszenie ESTEKA, Tarnobrzeg99 166,00
Stowarzyszenie Etyka & Energia, Uherce Mineralne33 746,00
Stowarzyszenie Eurolegnica, Legnica29 000,00
Stowarzyszenie Europa i My, Grodzisk Mazowiecki65 900,00
Stowarzyszenie Europe 4 Youth, Kraków57 200,00
Stowarzyszenie Europejski Instytut Multimedialny Projektor, Gdańsk25 119,60
Stowarzyszenie Europejskie Centrum Innowacji, Nowa Sól91 740,00
Stowarzyszenie Federacja Zielonych - Grupa Krakowska, Kraków98 868,00
Stowarzyszenie Festiwal Kultury Żydowskiej, Kraków62 410,00
Stowarzyszenie Forum Oświatowe KLUCZE, Klucze229 760,00
Stowarzyszenie Forum Przedsiębiorczych, Legnica72 650,00
Stowarzyszenie Fragile, Kraków53 700,00
Stowarzyszenie Fundus Glacensis, Kudowa-Zdrój93 000,00
Stowarzyszenie GALOPEM.PL, Turawa98 390,00
Stowarzyszenie Geocaching Polska, Legnica92 580,24
Stowarzyszenie Global Projekt, Pleszew80 500,00
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski, Kraków62 000,00
Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny, Gołdap113 190,00
Stowarzyszenie Gospel, Kraków106 560,00
Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Woli Skromowskiej, Wola Skromowska9 030,00
Stowarzyszenie Hajstra, Bielsko-Biała12 220,00
Stowarzyszenie Historyczny Trzebiatów-Chąśba, Trzebiatów29 260,00
Stowarzyszenie Homo Politicus, Kielce39 790,00
Stowarzyszenie ICH LEPSZE JUTRO, Tarnów34 000,00
Stowarzyszenie im. bł. Edmunda Bojanowskiego "Nicolaus", Chrzanów53 650,00
Stowarzyszenie In Gremio, Gdynia99 560,00
Stowarzyszenie Inicjatorów Społecznych "Przyjazny Krąg", Elbląg30 000,00
Stowarzyszenie Inicjatyw Gminy Abramów, Abramów17 206,00
Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych "Pasja", Płoty98 780,00
Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "Pro Gubin", Gubin30 000,00
Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "SIL", Lubartów226 639,00
Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "Za Sołą", Zasole Bielańskie50 135,00
Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Gminy Niemce, Niemce30 000,00
Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Przystań, Ulanów16 000,00
Stowarzyszenie Inicjatyw Możliwych RzeczJasna, Ostróda54 020,00
Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich EZG, Zgierz66 250,00
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Obywatelskich DoKwadratu, Lublin84 572,00
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych im. Jana Pawła II w Grodzisku Wielkopolskim, Grodzisk Wielkopolski119 808,68
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych KREACJA, Gorzów123 320,00
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Mieszkańców Gminy Dobrzyca, Dobrzyca98 862,00
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych, Kulturalnych, Edukacyjnych, Zdrowotnych "Dębina", Borowa Wola20 000,00
Stowarzyszenie Inicjatywa, Zarszyn33 410,00
Stowarzyszenie Inkubator Kreatywności Społecznej, Stoczek Łukowski54 790,00
Stowarzyszenie Instytut "Ekoprussia", Truszczyny73 000,00
Stowarzyszenie Instytut Rozwoju Zrównoważonego, Koszalin103 864,00
Stowarzyszenie Instytut Strumiłły, Książniczki93 359,50
Stowarzyszenie Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego, Katowice107 457,00
Stowarzyszenie Integracja i Rozwój, Kielce389 500,00
Stowarzyszenie Integracji Europejskiej Młodzieży i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Żywiec35 000,00
Stowarzyszenie Integracji Lubuskiego Wolontariatu, Gorzów Wielkopolski78 400,00
Stowarzyszenie Integracji Społecznej "Razem", Kolonia Lgota52 720,00
Stowarzyszenie Integracji Społecznej RAZEM, Konin88 067,00
Stowarzyszenie Integracji Wiejskiej "Rusinowo Razem", Rusinowo152 335,00
Stowarzyszenie Jesteśmy dla Ciebie, Rzetnia87 964,00
Stowarzyszenie JUVENES, Muszyna19 025,00
Stowarzyszenie Kamera, Szczecin39 000,00
Stowarzyszenie Kępiński Klub Amazonki, Kępno97 240,00
Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa250 000,00
Stowarzyszenie Klub Kobiet Kreatywnych, Cieszyn40 000,00
Stowarzyszenie Klub Sportowy ACTIVITA, Topola-Osiedle25 000,00
Stowarzyszenie Klub Wodny "Pile", Piława58 842,50
Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych, Radlin32 010,00
Stowarzyszenie Kobiet Gminy Sawin, Sawin53 000,00
Stowarzyszenie Kobiet Łaziszczanki, Łaziska33 387,25
Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich, Skibno62 925,00
Stowarzyszenie kobiety.lodz.pl, Łódź45 000,00
Stowarzyszenie Kolejarz, Siedliska191 605,20
Stowarzyszenie Kolpinga w Sosnowcu, Sosnowiec97 046,00
Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Kościelisku, Kościelisko40 940,00
Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Szczygłowie, Szczygłów82 013,41
Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Zarzewku, Zarzewek45 515,00
Stowarzyszenie Kontakt Miast Białystok-Eindhoven, Białystok63 000,00
Stowarzyszenie Kreatywne Podlasie, Białystok72 600,00
Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Muzycznej FRAZA, Koszalin78 856,00
Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych "TŁOK", Toruń308 686,00
Stowarzyszenie Kulturalna Szprotawa, Szprotawa36 960,00
Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Kosem, Izdebki-Kosny70 700,00
Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Wsi Ropica Polska, Ropica Polska136 905,00
Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe "Integracje", Poznań71 000,00
Stowarzyszenie Kultury Dzieci i Młodzieży DYSONANS, Krosno52 350,00
Stowarzyszenie Kultury Nieestradowej im. Michała Kajki w Ogródku, Ogródek32 000,00
Stowarzyszenie Lambda-Warszawa, Warszawa67 767,00
Stowarzyszenie Latawiec, Warszawa83 928,00
Stowarzyszenie Lekarze Nadziei, Kraków50 000,00
Stowarzyszenie LIPNICZANIE, Lipnica Wielka20 000,00
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "POLCENTRUM", Stryków260 600,00
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Warmiński Zakątek", Dobre Miasto375 395,00
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Zaścianek", Żerków61 800,00
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Stobrawy, Kujakowice Górne205 341,00
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stolem, Lipusz53 700,00
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Lubaczowskiej, Lubaczów56 129,00
Stowarzyszenie Lubuska Grupa Eksploracyjna "Nadodrze", Drzonów57 630,00
Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych, Pomietów100 300,00
Stowarzyszenie Ludzi Bezdomnych i Samotnych Matek z Dziećmi, Stargard Szczeciński100 000,00
Stowarzyszenie Mała Ojczyzna, Krzesławice10 000,00
Stowarzyszenie Mała Rosja, Olsztyn100 000,00
Stowarzyszenie Manko, Kraków160 000,00
Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Torki "NIE TYLKO DLA SIEBIE", Torki32 000,00
Stowarzyszenie Miłośników Gminy Ruda-Huta, Ruda-Huta82 430,00
Stowarzyszenie Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego, Nowy Dwór Gdański123 347,65
Stowarzyszenie Miłośników Przyrody Amazonka, Ostaszów48 360,00
Stowarzyszenie Miłośników Teatru, Szalowa32 000,00
Stowarzyszenie Miłośników Wsi Rogi, Rogi25 850,00
Stowarzyszenie Miłośników Wsi Ropa, Ropa91 210,00
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Bieruńskiej "Porąbek" w Bieruniu, Bieruń59 158,00
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Jabłońskiej, Jabłoń26 229,45
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Niepołomickiej, Niepołomice30 000,00
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Nowej Wsi, Nowa Wieś91 042,00
Stowarzyszenie Młoda Alwernia, Alwernia39 950,00
Stowarzyszenie Młode Busko, Busko-Zdrój39 930,00
Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan, Gniezno57 000,00
Stowarzyszenie Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, ich Rodzin i Przyjaciół "POMOST", Łódź89 040,00
Stowarzyszenie Moja Gmina, Misie153 939,00
Stowarzyszenie Moje Miasto, Rydułtowy199 790,00
Stowarzyszenie Monar, Warszawa270 000,00
Stowarzyszenie Morena, Gdańsk124 340,00
Stowarzyszenie na rzecz Aktywizacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową "Zielony Dom", Legnica39 920,00
Stowarzyszenie na rzecz Dialogu Współpracy i Rozwoju-Racławice, Racławice21 500,00
Stowarzyszenie na rzecz Dzieci "Pomagajmy Razem", Częstochowa159 697,00
Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej RAZEM, Piekoszów74 820,00
Stowarzyszenie na rzecz Edukacji i Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, Miłakowo31 100,00
Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju Wsi Gorawino, Gorawino86 735,00
Stowarzyszenie na rzecz Inicjatyw Lokalnych Społeczności "SILS", Środa Wielkopolska86 190,00
Stowarzyszenie na rzecz Integracji "Nowa Szansa", Żory164 460,00
Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej "Modrzew", Mełgwie112 646,00
Stowarzyszenie na rzecz Integracji, Rozwoju i Promocji Gminy Korzenna-Korzenie, Korzenna32 320,00
Stowarzyszenie na rzecz Ocalenia Śladów Przeszłości w Gminie Cekcyn "Światło", Cekcyn39 955,00
Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych Dajmy im Szansę, Puławy75 081,00
Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych i Profilaktyki Zdrowia "Jesteśmy Razem", Górowo Iławeckie19 000,00
Stowarzyszenie na rzecz Osób Potrzebujących "Pogodne Życie", Skowieszyn65 000,00
Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Psychiczną i Intelektualną "Przyjazny Dom", Wałcz14 805,00
Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Świdnica, Świdnica32 000,00
Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym RAZEM, Bielsko-Biała77 000,00
Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Ornecie, Orneta32 401,52
Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Rodzinie SYNAPSA, Mrągowo38 000,00
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Chojnice "Akolada", Swornegacie44 500,00
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Fajsławice, Fajsławice30 600,00
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gospodarczego i Kulturalnego Sołectwa Krzelów-Młoty "Jezierzyca", Krzelów79 755,00
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Dydnia, Dydnia39 964,13
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Inicjatyw Lokalnych i Oświatowych "Cogito", Jastków50 000,00
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Kultury i Sportu w Gminie Pałecznica, Pałecznica75 000,00
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Lokalnego "Warzęgowianie", Wołów40 013,00
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Oświaty, Kultury i Sportu Miasta i Gminy Sędziszów, Sędziszów102 870,40
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Klęczany "JASKÓŁKA", Zagórzany34 294,00
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Sucha Koszalińska, Sucha Koszalińska77 880,00
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Swornegacie SWORY, Swornegacie35 850,00
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej-Curie, Ożarów227 400,00
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Ziemi Sokólskiej Barka, Sokółka71 300,00
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Źródło, Jordanów30 000,00
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju, Edukacji i Wsparcia Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym EDUCARE, Szczecin143 940,00
Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych STOPIL, Nowy Sącz70 000,00
Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Rozwoju Szczawy, Szczawa68 256,17
Stowarzyszenie na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Klucz", Kolbark82 000,00
Stowarzyszenie na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Klucz" Oddział w Pałecznicy, Pałecznica30 000,00
Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców w Kielcach, Kielce40 000,00
Stowarzyszenie Niżańskie Centrum Rozwoju, Racławice143 660,00
Stowarzyszenie Nowa Szansa, Zamość50 000,00
Stowarzyszenie Nowe Przestrzenie, Zbylitowska Góra63 810,00
Stowarzyszenie Nowy Dom, Nagawczyna49 325,00
Stowarzyszenie Nowy Koliber, Szczecin32 355,00
Stowarzyszenie Obrona Praw Człowieka i Obywatela "St.O.P", Wałbrzych45 768,00
Stowarzyszenie Obywatel Mama, Kraków77 587,00
Stowarzyszenie Odnowa przy Kościele o. Kapucynów w Lubartowie, Lubartów44 900,00
Stowarzyszenie Odnowy Wsi Niemczewo, Niemczewo89 500,00
Stowarzyszenie Opiekuńczo-Resocjalizacyjne PROMETEUSZ, Gdańsk96 140,00
Stowarzyszenie Orkiestra Dęta "Sygnał" w Zielenicach, Zielenice50 000,00
Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Sobolów, Sobolów40 349,00
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ruchowo ich Rodzin i Przyjaciół "Prometeus", Konopiska20 000,00
Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Hipoterapii, Wtórek120 950,00
Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku, Krzesk93 175,00
Stowarzyszenie Ośrodek Rozwoju Inicjatyw Lokalnych, Prątnica40 000,00
Stowarzyszenie Oświatowe "Edukator", Łódź81 650,00
Stowarzyszenie OVUM, Gdynia63 050,00
Stowarzyszenie Persona na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego z siedzibą w Raciborzu, Racibórz108 410,00
Stowarzyszenie Piękne Anioły, Niedźwiedź68 770,00
Stowarzyszenie Pniewskich Amazonek "Razem Raźniej", Pniewy68 136,00
Stowarzyszenie POKOLENIA przy Dziennym Domu Pomocy w Oświęcimiu, Oświęcim95 450,00
Stowarzyszenie Południowo-Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego Pogranicze, Lubań39 999,00
Stowarzyszenie Pomocy "Ludzie Ludziom", Wrocław60 000,00
Stowarzyszenie Pomocy Chorym Dzieciom LIVER, Kraków64 510,00
Stowarzyszenie Pomocy Chorym Magdaleny Sadowskiej "Wygraj Zdrowie", Wrocław86 545,00
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Arka" przy Zespole Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie, Konin39 980,00
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Caritas, Przemyśl37 000,00
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży, Ruciane Nida9 785,00
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Lepsze jutro", Włodawa39 990,00
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Ukrytymi Niepełnosprawnościami im. Hansa Aspergera Nie-Grzeczne Dzieci, Warszawa69 840,00
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Zaburzeniami Rozwoju, Tenczyn39 890,00
Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej, Warszawa100 000,00
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Przystanek Betlejem", Kraków71 000,00
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Gminy Kamień, Kamień32 250,00
Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej Syntonia, Warszawa29 575,00
Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej Barka, Strzelce Opolskie70 000,00
Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej Być Razem, Cieszyn30 000,00
Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej Sieć, Młodów30 000,00
Stowarzyszenie Pomorskie Centrum Terapeutyczno-Prawne, Sierakowice196 360,00
Stowarzyszenie Porozumienie Samorządowe, Sędziszów Małopolski76 595,00
Stowarzyszenie POSTIS, Lublin80 050,00
Stowarzyszenie Pracownia Filmowa Cotopaxi, Warszawa187 946,00
Stowarzyszenie Pracownia Obywatelska, Kraków128 600,00
Stowarzyszenie Praktyków Dramy Stop-Klatka, Warszawa145 690,00
Stowarzyszenie Pro Bono, Kopacz29 000,00
Stowarzyszenie Pro Publico Bono. Dla Dobra Wspólnego, Nowe Miasto Lubawskie21 317,96
Stowarzyszenie Profesjonalnego Samorządu, Nowy Sącz40 140,00
Stowarzyszenie Profilaktyki i Wsparcia w zakresie HIV/AIDS "Jeden Świat", Kraków36 370,00
Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Wsi Wola Rafałowska "Nasza Wola", Wola Rafałowska58 450,00
Stowarzyszenie Promocji Kobiet Aktywnych SPINKA, Katowice119 730,00
Stowarzyszenie Promocji Rodziny i Wspierania Osób Starszych "Opoka", Myszków138 750,00
Stowarzyszenie Promocji Sportu FAN, Wrocław212 963,94
Stowarzyszenie PRO-MOTOR, Świdnica26 000,00
Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych "Hospicjum" w Gliwicach, Gliwice69 745,00
Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka "Tęcza", Racibórz100 000,00
Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Warszawa22 000,00
Stowarzyszenie Przyjaciół Konstantynowa Łódzkiego, Konstantynów Łódzki111 910,00
Stowarzyszenie Przyjaciół Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca "Nasz Lubuski", Zielona Góra10 940,28
Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Integracja, Połaniec76 201,00
Stowarzyszenie Przyjaciół Piekarni C.K., Zielona Góra64 840,00
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 46 im. Króla Jana III Sobieskiego w Lublinie "Bądźmy razem", Lublin39 996,40
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Długopolu Dolnym Kleks, Długopole Zdrój54 754,00
Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru Arka, Wrocław22 100,00
Stowarzyszenie Przyjaciół V LO, Białystok85 340,00
Stowarzyszenie Przyjaciół Zameczka, Lubliniec236 773,00
Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca "Dąbrowica", Dąbrowica45 325,00
Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Medyckiej, Medyka35 167,90
Stowarzyszenie Przyjaźni PS, Warszawa39 690,00
Stowarzyszenie Rabczański Uniwersytet Trzeciego Wieku, Rabka43 977,00
Stowarzyszenie Razem dla Białobok, Białoboki20 000,00
Stowarzyszenie Razem dla Wojnowic, Wojnowice100 225,00
Stowarzyszenie Razem Zdziałamy Więcej, Straszęcin28 000,00
Stowarzyszenie Razem, Budy Głogowskie20 000,00
Stowarzyszenie Reaktywacja, Suwałki84 670,00
Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie, Kraków76 845,00
Stowarzyszenie Rewitalizacji Kultury, Tarnów86 386,00
Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego "Betlejem" w Nowym Sączu, Nowy Sącz40 000,00
Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych Mgiełka, Żelków Kolonia52 876,00
Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "Dać Szansę", Wadowice54 000,00
Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "Nasze Dzieci", Zalasowa118 609,00
Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Tęcza, Warszawa72 830,00
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej, Rzeszów75 000,00
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej, Tarnów30 000,00
Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga "Klub Celtycki", Kraków134 998,00
Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Chełmku, Chełmek33 739,00
Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Krakowie-Nowym Bieżanowie, Kraków88 034,00
Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Porębie-Żegoty, Poręba-Żegoty35 918,00
Stowarzyszenie Rolników Podkarpacia, Rokszyce88 865,00
Stowarzyszenie Romów w Nowej Soli, Nowa Sól32 000,00
Stowarzyszenie Romów w Polsce, Oświęcim21 000,00
Stowarzyszenie Rowerowy Szczecin, Szczecin77 200,00
Stowarzyszenie Rozwoju Gmin i Miast Powiatu Garwolińskiego, Garwolin35 000,00
Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kurzętnik, Kurzętnik20 865,00
Stowarzyszenie Rozwoju i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Regionu "Przyjaźni Podmoklom", Podmokle Małe32 800,00
Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Wysin, Wysin49 736,00
Stowarzyszenie Rozwoju Kultury, Oświaty i Turystyki w Ulanowie, Ulanów39 964,32
Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Automobilklub Chełmski, Chełm48 920,00
Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Jata, Jeżowe39 094,00
Stowarzyszenie Rozwoju Produktu Lokalnego "Wiatraki Mazur", Orzechowo41 325,03
Stowarzyszenie Rozwoju Społecznego "Zalezianka", Zalezianka39 000,00
Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Mała Ojczyzna", Boguchwała68 790,00
Stowarzyszenie Rozwoju Sportu i Kultury Fizycznej (SRSIKF), Nowy Targ50 150,00
Stowarzyszenie Rozwoju Wetliny i Okolic, Wetlina85 240,00
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Janczowa "Janczowska Wspólnota", Janczowa34 500,00
Stowarzyszenie Rozwoju Wspinaczki Sportowej, Warszawa47 260,00
Stowarzyszenie Rozwój w Biały Dzień, Warszawa119 750,00
Stowarzyszenie Równych Szans "Bona Fides", Lublin258 112,50
Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej Integracja, Nisko69 450,00
Stowarzyszenie Rumski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rumi RUTW - Rumia, Rumia61 445,00
Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Dąbrowskiego, Dąbrowa Tarnowska10 000,00
Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku, Nowy Sącz40 000,00
Stowarzyszenie Sąsiedzi, Lubartów51 540,00
Stowarzyszenie Scena Moliera, Kraków249 280,00
Stowarzyszenie Senior na Czasie, Tarnów20 000,00
Stowarzyszenie Sianowska Akademia Seniora, Sianów100 000,00
Stowarzyszenie SIEMACHA, Kraków70 000,00
Stowarzyszenie Solidarni "Plus", Człuchów322 895,80
Stowarzyszenie Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka, Nowa Ruda51 096,01
Stowarzyszenie Solidarność Walcząca, Wrocław51 192,40
Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce, Warszawa40 000,00
Stowarzyszenie Społecznie Zaangażowani, Łódź91 220,00
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Granica", Lubawka68 330,00
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Mozaika", Miłomłyn243 895,00
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Ziemia Kozłowska", Kozłowo25 497,00
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Kamień, Kamień78 300,00
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Kobiet Gminy Zarszyn, Zarszyn27 990,00
Stowarzyszenie Sportowo-Rehabilitacyjne "Start", Poznań40 824,20
Stowarzyszenie Spróbuj Sam, Chojnice26 325,00
Stowarzyszenie Sursum Corda, Nowy Sącz98 826,00
Stowarzyszenie Sympatyków Babic "Impuls", Babice158 046,00
Stowarzyszenie Sympatyków Piłki Siatkowej "Zryw Secemin", Secemin39 970,00
Stowarzyszenie Szczęśliwy Dom im. Wiktorii i Józefa Ulmów z Dziećmi, Rzeszów82 424,00
Stowarzyszenie Szkoła Animacji Społecznej, Poznań66 777,00
Stowarzyszenie Środkowo-Europejskie Centrum Szkolenia Młodzieży, Górowo Iławeckie34 000,00
Stowarzyszenie św. Filipa Nereusza, Ruda Śląska138 465,00
Stowarzyszenie Świętokrzyska Podkowa, Sandomierz39 950,00
Stowarzyszenie Teatr Nowy, Kraków190 400,00
Stowarzyszenie Tilia, Toruń20 110,00
Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica, Płużnica443 859,00
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Dąbrowskim Domu Kultury, Dąbrowa Tarnowska20 000,00
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lesznie, Leszno125 361,00
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku, Gliwice126 400,00
Stowarzyszenie Uśmiech, Kępno20 000,00
Stowarzyszenie w Dobrej Wierze, Wolica Brzozowa94 360,00
Stowarzyszenie W.A.R.K.A. Wizja, Aktywność, Rozrywka, Kultura, Alternatywa, Warka126 795,00
Stowarzyszenie Warmińska Wieś, Różnowo5 589,80
Stowarzyszenie WARTKO, Kościelisko166 325,92
Stowarzyszenie Wesoły Diabetyk, Lublin99 820,00
Stowarzyszenie Wielicki Uniwersytet Trzeciego Wieku, Wieliczka30 000,00
Stowarzyszenie Wiklina Przyjazny Isep, Isep25 000,00
Stowarzyszenie Wiosna, Kraków190 595,00
Stowarzyszenie Wolontariat św. Eliasza, Kraków49 746,00
Stowarzyszenie Wolontariat Wielkopolski, Poznań95 678,00
Stowarzyszenie Wsparcia Osób Wymagających Rehabilitacji i Pomocy "Szlachetne Zdrowie", Ozimek25 580,00
Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne Ja-Ty-My, Łódź94 600,00
Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej, Lasowice Wielkie65 750,00
Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej "Civis Sum", Zielona Góra195 360,00
Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej "Stella", Dubienka122 278,10
Stowarzyszenie Wspierania Ekonomii Etycznej "Pro Ethica", Ruda Śląska117 700,00
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw "Pomóżmy Sobie", Buszkowice32 975,00
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Aktywnych Nauczycieli Emerytów BELFER, Korzenna44 600,00
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych i Regionalnych eMagra, Tarnów202 040,00
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Młodzieżowych Młodzi dla Niepołomic, Niepołomice95 281,00
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Rozwojowych "Porta", Słupsk38 890,00
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Spons Iuventa, Kraków112 750,00
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych i Ekonomicznych WISE, Warszawa96 140,00
Stowarzyszenie Wspierania Onkologii Unicorn, Kraków133 700,00
Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych Most, Katowice114 040,00
Stowarzyszenie Wspierania Poradnictwa Obywatelskiego, Łomża61 827,00
Stowarzyszenie Wspierania Rodziny i Społeczności Wiejskiej Zachariasz, Zielonki20 230,00
Stowarzyszenie Wspólnota Rodzin Królowej Jadwigi, Pilchów47 166,00
Stowarzyszenie Wysokie nad Łabuńką, Zamość26 825,00
Stowarzyszenie Zwierzęta Ludziom, Warszawa61 800,00
Strefa Działań Twórczych "iCoTam", Sulęcin91 400,00
Subvenio Fundacja Interwencji Kryzysowej i Pomocy Psychologicznej, Łódź122 222,02
Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego, Świdnica46 995,00
Sudeckie Stowarzyszenie Ekorozwoju Green Gate, Kamienna Góra82 338,00
Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM, Suwałki40 000,00
Suwalskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów "Filar", Suwałki20 918,00
Szczecińska Fundacja Talent-Promocja-Postęp, Szczecin20 000,00
Śląska Fundacja Obywatelska Lex Civis, Katowice25 000,00
Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości, Gliwice185 900,00
Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych Kafos, Katowice143 900,00
Śląskie Stowarzyszenie Charytatywne "Przystań", Siemianowice Śląskie180 000,00
Świętokrzyskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych, Szydłów32 434,00
Tarnowska Fundacja Dobrosąsiedzkiej Współpracy, Tarnów51 523,00
Tczewski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Tczew20 000,00
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu, Poznań57 950,00
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka, Inowrocław120 000,00
Terra Artis Lanckorona, Lanckorona91 700,00
Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej, Toruń172 456,00
Towarzystwo Altum, Programy Społeczno-Gospodarcze, Rzeszów128 400,00
Towarzystwo Amicus, Białystok85 820,00
Towarzystwo Edukacyjne Wiedza Powszechna, Gdańsk148 340,00
Towarzystwo Impuls, Skarżysko-Kamienna19 000,00
Towarzystwo Miłośników Koszykówki "Pomorze", Tczew126 070,00
Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi, Laski56 377,52
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce, Warszawa37 220,00
Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym, Warszawa13 920,00
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Dębickie, Dębica100 000,00
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie, Gdańsk66 000,00
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Koszalińskie, Koszalin230 000,00
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Łódzkie, Łódź200 000,00
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Miechowskie, Miechów90 000,00
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Słupskie, Słupsk46 104,00
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Wrocławskie, Wrocław330 000,00
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Zabrzańskie, Zabrze82 000,00
Towarzystwo Pomocy Potrzebującym im. św. Brata Alberta "Nadzieja", Śrem68 835,00
Towarzystwo Porozumienia Polsko-Rosyjsko-Białoruskiego, Warszawa50 000,00
Towarzystwo Przyjaciół Bronowic, Kraków20 335,00
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Łęczycy, Łęczyca43 000,00
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Morągu, Morąg68 410,00
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Śląski Oddział Regionalny, Katowice199 930,00
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Świętokrzyski Oddział Regionalny, Kielce40 000,00
Towarzystwo Przyjaciół Goworowszczyzny, Goworowo82 980,00
Towarzystwo Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Boguchwale, Boguchwała140 850,00
Towarzystwo Przyjaciół Skawiny, Skawina16 900,00
Towarzystwo Przyjaciół Szkoły Budowlanka, Kościerzyna24 654,00
Towarzystwo Przyjaciół Ucznia "Horyzont" przy Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach, Sierakowice69 475,64
Towarzystwo Przyjaciół Wsi Bieliniec, Bieliniec39 980,00
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wasilkowskiej im. ks. Wacława Rabczyńskiego, Wasilków53 770,00
Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Oddział Bielsko-Biała, Bielsko-Biała203 700,00
Towarzystwo Ratowania Kultury w Nowej Hucie, Kraków28 600,00
Towarzystwo Reintegracji Społecznej, Łąki126 400,00
Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U" Oddział Lublin, Lublin40 000,00
Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U", Warszawa74 000,00
Towarzystwo Rozwoju Gminy Marianowo, Marianowo130 142,20
Towarzystwo Rozwoju Rodziny Oddział Wojewódzki we Wrocławiu, Wrocław32 000,00
Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria pw. św. Wojciecha, Piła40 000,00
Towarzystwo Uniwersytetów Ludowych Lubuski Oddział Regionalny w Kożuchowie, Kożuchów138 090,00
Towarzystwo Upowszechniania Tradycji i Kultury Łemków, Krynica- -Zdrój55 700,00
Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny we Wrocławiu, Wrocław160 000,00
Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej Oddział w Legnicy, Legnica28 000,00
Towarzystwo Wspierania Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca "Gilowianka", Gilowice79 000,00
Towarzystwo Ziemi Mszańskiej, Mszana Dolna40 000,00
Twórczy, Aktywni, Zgierz36 900,00
Uczniowski Klub Kolarski "Wiadrów", Wiadrów26 000,00
Uczniowski Klub Rekreacji Ruchowej dla Diabetyków "Trzymaj Poziom", Łódź52 510,00
Uczniowski Klub Sportowy "Bystrzyca" przy Gimnazjum w Borkach, Borki31000,00
Uczniowski Klub Sportowy "Centrum", Jeżowe39 994,50
Uczniowski Klub Sportowy "Ruczaj" w Żegiestowie, Żegiestów33 210,00
Uczniowski Klub Sportowy Akademia Siatkówki Łapy, Łapy34 600,00
Uczniowski Klub Sportowy Kometa Sianów, Sianów43 200,00
Uczniowski Klub Sportowy Orły, Raciechowice40 000,00
Uczniowski Klub Sportowy Promień, Krzywiń54 980,00
Uczniowski Klub Sportowy Szkółka Piłkarska "Wilczki", Lesko44 480,00
Uczniowski Klub Sportowy Tęcza, Miłakowo52 520,00
Uczniowski Klub Sportowy Victoria SP2 Sianów, Sianów88 150,00
Uczniowski Klub Sportowy Volley, Wałcz100 000,00
Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "GRABOWIANKA" w Grabówce, Grabówka39 289,60
Uniwersytet Trzeciego Wieku Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Warszawa104 780,00
Uniwersytet Trzeciego Wieku Globus w Gnojniku, Gnojnik30 000,00
Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie, Tarnów34 540,00
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chodzieży, Chodzież19 640,00
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Czarnkowie, Czarnków4 800,00
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Krobi, Krobia58 270,00
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łazach, Łazy99 860,00
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pile, Piła6 720,00
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Świętochłowicach, Świętochłowice119 125,00
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wysokiem Mazowieckiem, Wysokie Mazowieckie44 175,00
Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój, Szczawno-Zdrój250 000,00
Wiedza w Praktyce, Białystok79 990,00
Wielkopolskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "Zielona Kropka" w Jarocinie, Jarocin25 000,00
Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy Opieki Paliatywnej "Hospicjum Domowe", Poznań188 930,00
Wirtuoz Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Olsztynie, Olsztyn76 800,00
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Pruszków, Pruszków99 499,00
Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Krakowie, Kraków40 000,00
województwo lubuskie, Zielona Góra20 000,00
województwo łódzkie, Łódź56 000,00
województwo świętokrzyskie, Kielce30 000,00
Wolny Ruch Obywatelski, Sosnowiec31 084,00
Wspólnota Amazonek "Nadzieja", Chorzów36 000,00
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych, Warszawa132 878,00
Wspólnota Samorządowa, Brzeszcze40 292,00
Zabrzańskie Stowarzyszenie na rzecz Profilaktyki i Pomocy Rodzinie "Droga", Zabrze39 860,00
Zabrzańskie Towarzystwo Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski, Zabrze32 800,00
Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych "ZAFOS", Szczecin30 000,00
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, Kielce355 606,00
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu, Przemyśl141 148,00
Zamojskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, Zamość99 446,00
Ząbkowicki Klub Karate Kyokushinkai, Ząbkowice Śląskie78 565,80
ZERO-PIĘĆ. Fundacja na rzecz Zdrowia Psychicznego Małych Dzieci, Poznań40 000,00
Zespół Regionalny Koalicji na rzecz Zdrowia Psychicznego, Warszawa41 000,00
Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim Dom Zakonny, Kraków100 000,00
Zgromadzenie Sióstr Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa, Warszawa66 280,00
Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo Prowincja Chełmińsko-Poznańska, Chełmno99 970,00
Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej, Dębica40 000,00
Zielone Wzgórze, Wałbrzych53 229,24
Zielonogórski Klub Jeździecki, Przylep99 630,00
Zielonogórski Ludowy Klub Lekkoatletyczny, Zielona Góra88 700,00
Zielonogórskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne, Zielona Góra54 520,00
Zjednoczenie na rzecz Żyjących z HIV/AIDS "Pozytywni w Tęczy", Warszawa51 870,00
Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce, Kraków161 810,00
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska, Wrocław88 000,00
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka, Kielce66 530,00
Związek Harcerstwa Polskiego, Warszawa127 773,00
Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych, Zielona Góra389 500,00
Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy, Warszawa66 232,40
Związek Młodzieży Wiejskiej, Warszawa68 483,00
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Warszawa4 000,00
Związek Podhalan Oddział Kościelisko, Kościelisko36 260,00
Związek Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Łódzkiego, Skierniewice89 620,00
Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych, Lublin111 065,00
Związek Stowarzyszeń na rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich (LGD9), Węgorzewo75 880,80
Związek Ukraińców w Polsce, Warszawa64 000,00
63Łącznie300 000,00
Fundacja Równe Szanse, Łódź26 480,00
Fundacja Gospodarcza, Gdynia29 995,00
Fundacja Manufaktura Inicjatyw, Wrocław30 000,00
Fundacja Puławskie Centrum Przedsiębiorczości, Puławy29 973,00
Fundacja Rodzina i Przedsiębiorczość, Wrocław28 990,00
Fundacja Zmiana, Warszawa16 900,00
Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego, Warszawa29 250,00
Stowarzyszenie Instytut Zachodni, Poznań30 000,00
Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei, Białystok27 297,00
Stowarzyszenie Talent, Gdynia28 515,00
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, Wrocław22 600,00
1 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działami administracji rządowej - praca, zabezpieczenie społeczne i rodzina, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 1905).