Wykaz instytucyj, za których pośrednictwem będą wydawane zaświadczenia Ministerstwa Przemysłu i Handlu na wolny od cła wywóz bekonów i innych przetworów mięsnych oraz tryb postępowania przy wydawaniu tych zaświadczeń.

Monitor Polski

M.P.1937.183.302

Akt utracił moc
Wersja od: 12 sierpnia 1937 r.