Wykaz gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych. - M.P.1999.6.69 - OpenLEX

Wykaz gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych.

Monitor Polski

M.P.1999.6.69

Akt utracił moc
Wersja od: 25 lutego 1999 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 18 lutego 1999 r.
w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych.

Na podstawie art. 201 § 3 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny (Dz. U. Nr 23, poz. 117, Nr 64, poz. 407, Nr 121, poz. 770, Nr 157, poz. 1026, Nr 160, poz. 1084 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 160, poz. 1063) ogłasza się w załączniku do obwieszczenia wykaz gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ GWARANTÓW UPRAWNIONYCH DO UDZIELANIA GWARANCJI SKŁADANYCH JAKO ZABEZPIECZENIE POKRYCIA KWOT WYNIKAJĄCYCH Z DŁUGÓW CELNYCH

I. Banki:

1. ABN AMRO BANK (Polska) S.A.

2. AIG BANK Polska S.A.

3. American Express (Poland) Ltd

4. Bałtycki Bank Regionalny S.A.

5. Bank Amerykański w Polsce S.A. "AmerBank"

6. Bank Austria Creditanstalt Poland S.A.

7. Bank Cukrownictwa CUKROBANK S.A.

8. Bank CZĘSTOCHOWA S.A.

9. Bank Energetyki S.A.

10. Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.

11. Bank Gospodarstwa Krajowego

12. Bank Handlowy w Warszawie S.A.

13. Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A.

14. Bank Komunalny S.A.

15. Bank Ochrony Środowiska S.A.

16. Bank of America (Polska) S.A.

17. Bank Pocztowy S.A.

18. Bank Polska Kasa Opieki S.A. Grupa Pekao S.A.

19. Bank Przemysłowo-Handlowy S.A.

20. Bank Przemysłowy S.A.

21. Bank Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego S.A.

22. Bank Rozwoju Cukrownictwa S.A.

23. Bank Rozwoju Eksportu S.A.

24. Bank Społem S.A.

25. Bank Staropolski S.A.

26. Bank Śląski S.A.

27. Bank Unii Gospodarczej S.A.

28. Bank Własności Pracowniczej S.A.

29. Bank Wschodni S.A.

30. Bank Współpracy Europejskiej S.A.

31. Bank Współpracy Regionalnej S.A.

32. Bank Zachodni S.A.

33. Berliner Bank (Polska) S.A.

34. BIG BANK S.A.

35. BIG Bank GDAŃSKI S.A.

36. BNP - Dresdner Bank (Polska) S.A.

37. BWR Bank Secesyjny S.A.

38. BWR REAL BANK S.A.

39. CITIBANK (Poland) S.A.

40. Credit Lyonnais Bank Polska S.A.

41. CUPRUM-BANK S.A.

42. Deutsche Bank Polska S.A.

43. Dolnośląski Bank Regionalny S.A.

44. Fiat Bank Polska S.A.

45. Ford Bank Polska S.A.

46. GE Capital Bank S.A.

47. Gliwicki Bank Handlowy S.A.

48. Gospodarczy Bank Południowo-Zachodni S.A.

49. Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.

50. Górnośląski Bank Gospodarczy S.A.

51. HYPO-BANK POLSKA S.A.

52. Hypo Vereinsbank Polska S.A.

53. ING Bank N.V. Oddział w Warszawie

54. INVEST-BANK S.A.

55. Kredyt Bank PBI S.A.

56. LG Petro Bank S.A.

57. LUKAS Bank Świętokrzyski S.A.

58. Lubelski Bank Regionalny S.A.

59. Małopolski Bank Regionalny S.A.

60. Mazowiecki Bank Regionalny S.A.

61. Narodowy Bank Polski

62. OPEL BANK S.A.

63. Pierwszy Komercyjny Bank S.A.

64. Pierwszy Polsko-Amerykański Bank S.A.

65. Polsko-Amerykański Bank Hipoteczny S.A.

66. Polsko-Kanadyjski Bank Św. Stanisława S.A.

67. Pomorsko-Kujawski Bank Regionalny S.A.

68. Powszechna Kasa Oszczędności - Bank Państwowy

69. Powszechny Bank Kredytowy S.A.

70. PROSPER-BANK S.A.

71. Rabobank Polska S.A.

72. Raiffeisen-Centrobank S.A.

73. Rzeszowski Bank Regionalny S.A.

74. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE-SUCCURSALE de VARSOVIE

75. VOLKSWAGEN BANK POLSKA S.A.

76. Warmińsko-Mazurski Bank Regionalny S.A.

77. Westdeutsche Landesbank (Polska) S.A.

78. Wielkopolski Bank Kredytowy S.A.

79. Wielkopolski Bank Rolniczy S.A.

80. Wschodni Bank Cukrownictwa S.A.

II. Zakłady ubezpieczeń:

1. AIG Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w Warszawie

2. AGF Ubezpieczenia S.A. w Warszawie

3. Korporacja Ubezpieczeniowa FILAR S.A. w Szczecinie

4. Towarzystwo Ubezpieczeniowe COMPENSA S.A. w Warszawie

5. Bankowe Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji HEROS S.A. w Warszawie

6. Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeniowe HESTIA INSURANCE S.A. w Sopocie

7. Towarzystwo Ubezpieczeniowo-Reasekuracyjne POLISA S.A. w Warszawie

8. Zakład Ubezpieczeń i Reasekuracji POLONIA S.A. w Łodzi

9. Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji GWARANT S.A. w Gdańsku

10. Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. w Warszawie

11. Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. w Warszawie

12. Towarzystwo Ubezpieczeń w Rolnictwie i Gospodarce Żywnościowej AGROPOLISA S.A. w Warszawie

13. "Gerling Polska" Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w Warszawie

14. Powszechne Towarzystwo Ubezpieczeniowe ENERGO-ASEKURACJA S.A. w Radomiu

15. Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. w Warszawie

16. Polskie Towarzystwo Reasekuracyjne S.A. w Warszawie

17. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych WIELKOPOLSKA w Poznaniu

18. Towarzystwo Ubezpieczeniowe ALLIANZ Polska S.A. w Warszawie

19. DAEWOO Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A. w Warszawie

20. Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji CIGNA STU S.A. w Warszawie

21. Towarzystwo Ubezpieczeniowe INTER-FORTUNA S.A. w Bielsku-Białej

22. Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji PARTNER S.A. w Warszawie

23. Commercial Union Polska - Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych - S.A. w Warszawie