Wykaz gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych.

Monitor Polski

M.P.1998.17.260

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 czerwca 1998 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 29 maja 1998 r.
w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych.

Na podstawie art. 201 § 3 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny (Dz. U. Nr 23, poz. 117, Nr 64, poz. 407, Nr 121, poz. 770, Nr 157, poz. 1026 i Nr 160, poz. 1084) ogłasza się w załączniku do obwieszczenia wykaz gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwoty wynikającej z długu celnego.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ GWARANTÓW

UPRAWNIONYCH DO UDZIELANIA GWARANCJI SKŁADANYCH JAKO ZABEZPIECZENIE POKRYCIA KWOT WYNIKAJĄCYCH Z DŁUGÓW CELNYCH

I. Banki:

1. Powszechna Kasa Oszczędności BP w Warszawie

2. Bank Handlowy w Warszawie S.A.

3. Bank Polska Kasa Opieki S.A. - Grupa Pekao S.A. w Warszawie

4. Bank Rozwoju Eksportu S.A. w Warszawie

5. Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. w Warszawie

6. Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie

7. BIG Bank Gdański S.A. w Warszawie

8. Kredyt Bank PBI S.A. w Warszawie

9. Bank Śląski S.A. w Katowicach

10. Bank Depozytowo-Kredytowy S.A. - Grupa Pekao S.A. w Lublinie

11. Powszechny Bank Gospodarczy S.A. - Grupa Pekao S.A. w Łodzi

12. Wielkopolski Bank Kredytowy S.A. w Poznaniu

13. Pomorski Bank Kredytowy S.A. - Grupa Pekao S.A. w Szczecinie

14. Powszechny Bank Kredytowy S.A. w Warszawie

15. Bank Przemysłowo-Handlowy S.A. w Krakowie

16. BIG BANK S.A. w Warszawie

17. Bank Amerykański w Polsce S.A. w Warszawie

18. Bank Zachodni S.A. we Wrocławiu

19. Bank Współpracy Europejskiej S.A. w Warszawie

20. Raiffeisen-Centrobank S.A. w Warszawie

21. Bank Austria Creditanstalt Poland S.A. w Warszawie

22. ING Bank N.V. Oddział w Warszawie

23. CITIBANK (Poland) S.A. w Warszawie

24. Credit Lyonnais Bank Polska S.A. w Warszawie

25. Societe Generale Oddział w Warszawie

26. Bank Energetyki S.A. w Radomiu

27. Polski Bank Rozwoju S.A. w Warszawie

28. BNP-Dresdner Bank (Polska) S.A. w Warszawie

29. ABN AMRO BANK (POLSKA) S.A. w Warszawie

30. Westdeutsche Landesbank (Polska) S.A. w Warszawie

31. Pierwszy Polsko-Amerykański Bank S.A. w Krakowie

32. Deutsche Bank Polska S.A. w Warszawie

33. Bank Współpracy Regionalnej S.A. w Krakowie

34. HYPO-BANK POLSKA S.A. w Warszawie

35. CUPRUM BANK S.A. w Lubinie

36. Vereinsbank Polska S.A. w Warszawie

37. Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie

38. Rabo - Bank Rolno-Przemysłowy Polska S.A. w Warszawie

39. Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A. w Warszawie

40. LG Petro Bank S.A. w Łodzi

41. GE Capital Bank S.A. w Gdańsku

42. Polsko-Kanadyjski Bank Św. Stanisława S.A. w Warszawie

43. Berliner Bank (Polska) S.A. w Warszawie

44. Gospodarczy Bank Południowo-Zachodni S.A. we Wrocławiu

45. Bank Cukrownictwa CUKROBANK S.A. we Wrocławiu

46. Bank CZĘSTOCHOWA S.A. w Częstochowie

47. Bank Komunalny S.A. w Gdyni

48. Bank Pocztowy S.A. w Bydgoszczy

49. Bank Podlaski S.A. w Siedlcach

50. Bank Przemysłowy S.A. w Łodzi

51. Bank Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego S.A. w Warszawie

52. Bank Rozwoju Cukrownictwa S.A. w Poznaniu

53. Bank Rozwoju Energetyki i Ochrony Środowiska S.A. "MEGABANK" w Warszawie

54. Bank Społem S.A. w Warszawie

55. Bank Staropolski S.A. w Poznaniu

56. Bank Świętokrzyski S.A. w Kielcach

57. Bank Unii Gospodarczej S.A. w Warszawie

58. Bank Własności Pracowniczej S.A. w Gdańsku

59. Bank Wschodni S.A. w Białymstoku

60. BWR Bank Secesyjny S.A. w Katowicach

61. BWR REAL BANK S.A. w Krakowie

62. Ford Bank Polska S.A. w Warszawie

63. Gliwicki Bank Handlowy S.A. w Gliwicach

64. Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. w Poznaniu

65. Górnośląski Bank Gospodarczy S.A. w Katowicach

66. INVEST-BANK S.A. w Poznaniu

67. Lubelski Bank Regionalny S.A. w Lublinie

68. Małopolski Bank Regionalny S.A. w Krakowie

69. Mazowiecki Bank Regionalny S.A. w Warszawie

70. Pierwszy Komercyjny Bank S.A. w Lublinie

71. OPEL BANK S.A. w Warszawie

72. Polsko-Amerykański Bank Hipoteczny S.A. w Warszawie

73. Pomorsko-Kujawski Bank Regionalny S.A. w Bydgoszczy

74. PROSPER-BANK S.A. w Warszawie

75. Warmińsko-Mazurski Bank Regionalny S.A. w Olsztynie

76. Wielkopolski Bank Rolniczy S.A. w Kaliszu

77. Wschodni Bank Cukrownictwa S.A. w Lublinie

78. Bank of America (Polska) S.A. w Warszawie

79. Dolnośląski Bank Regionalny S.A. we Wrocławiu

II. Zakłady ubezpieczeń:

1. AIG Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w Warszawie

2. AGF Ubezpieczenia S.A. w Warszawie

3. Korporacja Ubezpieczeniowa FILAR S.A. w Szczecinie

4. Towarzystwo Ubezpieczeniowe COMPENSA S.A. w Warszawie

5. Bankowe Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji HEROS S.A. w Warszawie

6. Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeniowe HESTIA INSURANCE S.A. w Sopocie

7. Towarzystwo Ubezpieczeniowo-Reasekuracyjne POLISA S.A. w Warszawie

8. Zakład Ubezpieczeń i Reasekuracji POLONIA S.A. w Łodzi

9. Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji GWARANT S.A. w Gdańsku

10. Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. w Warszawie

11. Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. w Warszawie

12. Towarzystwo Ubezpieczeń w Rolnictwie i Gospodarce Żywnościowej AGROPOLISA S.A. w Warszawie

13. ATU Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w Warszawie

14. Powszechne Towarzystwo Ubezpieczeniowe ENERGO-ASEKURACJA S.A. w Radomiu

15. Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. w Warszawie

16. Polskie Towarzystwo Reasekuracyjne S.A. w Warszawie

17. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych WIELKOPOLSKA w Poznaniu

18. Towarzystwo Ubezpieczeniowe ALLIANZ BGŻ Polska S.A. w Warszawie

19. Towarzystwo Ubezpieczeniowe TUK S.A. w Warszawie

20. Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji CIGNA STU S.A. w Warszawie

21. Towarzystwo Ubezpieczeniowe INTER-FORTUNA S.A. w Bielsku-Białej