Wykaz gmin o szczególnym zagrożeniu wysokim bezrobociem strukturalnym.

Monitor Polski

M.P.1991.16.105

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 maja 1991 r.

UCHWAŁA Nr 63
RADY MINISTRÓW
z dnia 2 maja 1991 r.
w sprawie wykazu gmin o szczególnym zagrożeniu wysokim bezrobociem strukturalnym.

Na podstawie art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 3, poz. 12, Nr 54, poz. 320 i Nr 74, poz. 443 oraz z 1991 r. Nr 9, poz. 30 i Nr 35, poz. 155) i § 8 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1989 r. w sprawie uznawania składników majątkowych za środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, zasad i stawek ich amortyzacji oraz aktualizacji wyceny środków trwałych (Dz. U. Nr 72, poz. 422, z 1990 r. Nr 42, poz. 248 i Nr 90, poz. 529 oraz z 1991 r. Nr 19, poz. 83) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
Ustala się wykaz gmin o szczególnym zagrożeniu wysokim bezrobociem strukturalnym, stanowiący załącznik do uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ GMIN O SZCZEGÓLNYM ZAGROŻENIU WYSOKIM BEZROBOCIEM STRUKTURALNYM

1. W województwie kieleckim miasto Starachowice.

2. W województwie łomżyńskim:

miasta: Jedwabne, Łomża, Nowogród,

gminy: Jedwabne, Łomża, Miastkowo, Nowogród, Piątnica, Śniadowo, Wizna.

3. W województwie łódzkim wszystkie miasta i gminy.

4. W województwie olsztyńskim:

miasto: Ostróda,

gminy: Dąbrówno, Grunwald, Janowiec Kościelny, Janowo, Kozłowo, Łukta, Małdyty, Miłakowo, Miłomłyn, Morąg, Nidzica, Ostróda, Zalewo.

5. W województwie suwalskim:

miasta: Biała Piska, Olecko, Orzysz, Pisz, Ruciane-Nida, Węgorzewo,

gminy: Biała Piska, Budry, Kowale Oleckie, Olecko, Orzysz, Pisz, Pozezdrze, Ruciane-Nida, Świętajno, Węgorzewo, Wieliczki.

6. W województwie wałbrzyskim wszystkie miasta i gminy.