Wykaz dodatków paszowych i materiałów paszowych.

Monitor Polski

M.P.2004.9.132

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 lutego 2004 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 7 stycznia 2004 r.
w sprawie wykazów dodatków paszowych i materiałów paszowych

Na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o środkach żywienia zwierząt (Dz. U. Nr 123, poz. 1350 oraz z 2003 r. Nr 122, poz. 1144 i Nr 208, poz. 2020) ogłasza się wykazy dodatków paszowych i materiałów paszowych, o których mowa w art. 21 ust. 1a ustawy o środkach żywienia zwierząt, stanowiące załącznik do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

I. WYKAZ DODATKÓW PASZOWYCH

Lp.Numer rejestracyjny UEProducentNazwa dodatku paszowegoSkład, wzór chemiczny i opis dodatku paszowegoGatunek lub grupa technologiczna zwierząt, dla których dodatek paszowy jest przeznaczonyMaksymalny wiek zwierzątMinimalna zawartośćMaksymalna zawartośćUwagiOkres rejestracji
w mg substancji czynnej w 1kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o zawartości wody 12%
1234567891011
1. ANTYBIOTYKI
1.E 712Intervet International bvFlavofosfolipol 80 g/kgSkład dodatku:

Flavofosfolipol: ≥ 80 g/kg

króliki-24-30.09.2009 r.
(Flawomycyna 80)Dwutlenek krzemu: 50-150 g/kg

Węglan wapnia: 0-400 g/kg

Flavofosfolipol 40 g/kgFlavofosfolipol: ≥ czynnika 40 g/kg

Dwutlenek krzemu: 20-120 g/kg

(Flawomycyna 40)Węglan wapnia: 200-750 g/kg
Substancja czynna:
Flavofosfolipol,

Nr CAS: 11015-37-5, (monenzyna A: C69H108N5O34P)

Związek fosfoglikolipidowy wytwarzany przez fermentację Streptomyces sp. (DSM 12218)
Skład antybiotyku:
monocyna A: 40-80%
monocyna A1/2: 0-20%
monocyna C1: 0-20%
monocyna C3: 5-25%
monocyna C4: 0-15%
2.E 712FlavofosfolipolSubstancja czynna:

C70H124O40N6P

kury nioski-25-30.09.2004 r.
indyki26 tygodni120-30.09.2004 r.
kurczęta rzeźne16 tygodni120-30.09.2004 r.
prosięta3 miesiące1025Tylko w preparatach mlekozastępczych.30.09.2004 r.
tuczniki6 miesięcy120-30.09.2004 r.
cielęta6 miesięcy616-30.09.2004 r.
6 miesięcy816Tylko w preparatach mlekozastępczych.30.09.2004 r.
bydło opasowe-210W mieszankach paszowych uzupełniających maksymalna zawartość w dziennej dawce nie może przekroczyć 40 mg na 100 kg masy ciała zwierząt, a także 1,5 mg na każde 10 kg masy ciała zwierząt.30.09.2004 r.
3.E 714Monenzyna - sól sodowaSubstancja czynna:

C36H61O11Na

Sól sodowa polieterowego kwasu węglowego wytwarzana przez Streptomyces cinnamonensis

bydło opasowe-1040Maksymalna dzienna dawka nie może przekraczać 140 mg/100 kg masy ciała. Przy masie ciała powyżej 100 kg należy dodać 6 mg na każde 10 kg masy ciała. Niebezpieczne dla koniowatych. Zawiera jonofory. Równoczesne użycie z niektórymi substancjami leczniczymi, np. z tiamuliną, może być przeciwwskazane.30.09.2004 r.
4.E 716Intervet International bvSalinomycyna - sól sodowa 120 g/kg (Salocin 120 mikro-granulat)Skład dodatku paszowego:

Salinomycyna - sól sodowa: ≥ 120 g/kg

Dwutlenek krzemu: 10-100 g/kg

Węglan wapnia: 350-700 g/kg

Substancja czynna:

Salinomycyna - sól sodowa C42H69O11Na, Nr CAS: 53003-10-4

Sól sodowa polieteru kwasu węglowego wytwarzana przez

tuczniki6 miesięcy1530Niebezpieczne dla koniowatych. Zawiera jonofory. Równoczesne użycie z niektórymi substancjami leczniczymi, np. z tiamuliną, może być przeciwwskazane.30.09.2009 r.
Streptomyces albus (DSM 12217)

Pokrewne zanieczyszczenia:

< 42 mg elajofinu/kg salinomycyny-soli sodowej

< 40 g 17-epi-20-dezoksy-salinomycyny/kg salinomycyny-soli sodowej

świnie4 miesiące3060Niebezpieczne dla koniowatych. Zawiera jonofory. Równoczesne użycie z niektórymi substancjami leczniczymi, np. z tiamuliną, może być przeciwwskazane.30.09.2009 r.
5.E 717Eli Lilly and Company LtdAvilamycyna 200 g/kg (Maxus G 200, Maxus 200)Skład dodatku:

Avilamycyna: 200 g substancji czynnej/kg

Olej sojowy lub mineralny: 5- 30 g/kg

Łuski sojowe: do 1 kg

świnie4 miesiące2040-30.09.2009 r.
Avilamycyna 100 g/kg (Maxus G100, Maxus 100)Avilamycyna: 100 g substancji czynnej/kg

Olej sojowy lub mineralny: 5- 30 g/kg

Łuski sojowe: do 1 kg

tuczniki6 miesięcy1020-30.09.2009 r.
Substancja czynna:

C57-62H82-90Cl1-2O31-32

Nr CAS avilamycyny A: 69787-79-7

Nr CAS avilamycyny B: 73240-30-9

Mieszanina oligosacharydów z grupy ortosomycyny wytwarzana przez Streptomyces viridochromogenes (NRRL 2860), w formie granulatu.

kurczęta rzeźne-2,510-30.09.2009 r.
Skład antybiotyku:

Avilamycyna A: ≥ 60 %

Avilamycyna B: ≤ 18 %

Avilamycyna A+B: ≥70 %

Inne pojedyncze avilamycyny: ≤ 6 %

indyki-510-20.01.2013 r.
Lp.Numer rejestracyjny UEProducentNazwa dodatku paszowegoSkład, wzór chemiczny i opis dodatku paszowegoGatunek lub grupa technologiczna zwierząt, dla których dodatek paszowy jest przewidzianyMaksymalny wiek zwierzątMinimalna zawartośćMaksymalna zawartośćUwagiOkres rejestracji
w mg substancji czynnej w 1kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o zawartości wody 12%
1234567891011
2. KOKCYDIOSTATYKI I INNNE PRODUKTY LECZNICZE
1.29 (Rozp.Kom. 1041/2002 z dnia 14.06.02)Phibro Animal Health, sprlSól sodowa semduramycyny (Aviax 5 %)Skład dodatku:

Sól sodowa semduramycyny: 51,3 g/kg

Węglan sodowy: 40 g/kg

Olej mineralny: 50 g/kg

Krzemian glinożelazianu: 20 g/kg

Zmielona soja: 838,7 g/kg

kurczęta rzeźne-2025Okres karencji 5 dni.01.06.2006 r.
Substancja czynna:

Sól sodowa semduramycyny C45H76O16Na

Nr CAS 113378-31-7

Sól sodowa jonoforu polieterowego kwasu monokarboksylowego wytwarzana przez Actinomadura roseorufa (ATCC 53664)

Pokrewne zanieczyszczenia:

Deskarboksylosemduramycyna ≤ 2%

Desmetylosemduramycyna ≤ 2%

Hydroksysemduramycyna ≤ 2%

Całość: ≤ 5%

2.E 756DecoquinatSubstancja czynna:

3-etoksykarbonyl-4-hydroksy-6-decyloksy-7-etoksychinolin

kurczęta rzeźne-2040Okres karencji 3 dni.30.09.2004 r.
3.E 757Monenzyna - sól sodowaSubstancja czynna:

Monenzyna - sól sodowa C36H61O11Na

kurczęta rzeźne-100125Okres karencji 3 dni.30.09.2004 r.
Sól sodowa polieterowego kwasu węglowego wytwarzana przez Streptomyces cinnamonensisindyki 16 tygodni90100Okres karencji 3 dni.30.09.2004 r.
kurczęta odchowywane na nioski16 tygodni100120-30.09.2004 r.
Niebezpieczne dla koniowatych. Zawiera jonofory. Równoczesne użycie z niektórymi substancjami leczniczymi, np. z tiamuliną, może być przeciwwskazane.
4.E 758Alpharma ASChlorowodorek robenidyny 66 g/kg (Cycostat 66 G)Skład dodatku:

Chlorowodorek robenidyny 66 g/ kg

Lignosulfonian 40 g/ kg

Dwuwodny siarczan wapnia 894 g/ kg

króliki hodowlane-5066Okres karencji 5 dni.30.09.2009 r.
Skład substancji czynnej:
Chlorowodorek robenidyny C15H13Cl2N5HCl,

1,3-bis[(p-chlorobenzylideno)amino]chlorowodorek guanidyny,

Nr CAS: 25875-50-7

Pokrewne zanieczyszczenia:

N.N'.N"-tris[(p-Cl-benzylideno)amino]guanidyna: ≤ 1%

Bis-[4-Cl-benzylideno]hydrazyna: ≤ 1%

5.E 758RobenidynaSubstancja czynna:

1,3-bis[(p-chlorobenzylideno)amino] chlorowodorek guanidyny

kurczęta rzeźne-3036Okres karencji 5 dni.30.09.2004 r.
indyki-3036Okres karencji 5 dni.30.09.2004 r.
króliki rzeźne-5066Okres karencji 5 dni.30.09.2004 r.
6.E 763Alpharma ASSól sodowa lasalocidu A 15 g/100 g (Avatec 15 % cc)Skład dodatku:

Sól sodowa lasalocidu A: 15 g/ 100 g

Olej sojowy 2 g/ 100 g

Lecytyna 2 g/ 100 g

Tlenek żelaza (III) 0, 05 g/ 100 g

Grys kukurydziany 80,95 g/ 100 g

indyki12 tygodni90125Okres karencji 5 dni. 30.09.2009 r.
Skład substancji czynnej:
Sól sodowa lasalocidu A,

C34H53O8Na

Nr CAS 25999-20-6

Sól sodowa 6-[(3R,4S,5S,7R)-7-[(2S,3S,5S)-5-etyl-5-[(2R,5R,6S)-5-etyl-5-hydroksy-6-metylotetrahydro-2H-piran2-yl]-tetrahydro-3-metyl-2-furyl]-4-hydroksy-3,5-dimetyl-6-oksononyl]-2,3-kwasu kresotikowego wytwarzana przez Streptomyces lasaliensis subsp. lasaliensis (ATCC 31180)

Zawiera jonofory.

Równoczesne użycie z niektórymi substancjami leczniczymi, np. z tiamuliną, może być przeciwwskazane.

Pokrewne zanieczyszczenia:
Sól sodowa lasalocidu B-E: ≤ 10%
7.E 763Sól sodowa lasalociduSubstancja czynna:

C34H53O8Na

Sól sodowa polieterowego kwasu węglowego

kurczęta rzeźne-75125Okres karencji 5 dni.30.09.2004 r.
wytwarzana przez Streptomyces lasaliensiskurczęta odchowywane na nioski16 tygodni75125Okres karencji 5 dni.

Zawiera jonofory. Równoczesne użycie z niektórymi substancjami leczniczymi, np. z tiamuliną, może być przeciwwskazane.

30.09.2004 r.
8.E 764Intervet International bvBromowodorek halofuginonu 6 g/kg (Stenorol)Substancja czynna:

Bromowodorek halofuginonu: 6 g/kg

Żelatyna: 13,2 g/kg

Skrobia: 19,2 g/kg

Cukier: 21,6 g/kg

Węglan wapnia: 940 g/kg

kurczęta odchowywane na nioski16 tygodni23-30.09.2009 r.
Skład substancji czynnej:
Bromowodorek halofuginonu, C16H17BrClN3O3, HBr Dl-trans-7-bromo-6-chloro-3-(3-(3-hydroksy-2-piperidy)acetonyl)kwinazolin-4(3H)-bromowodoru,

Nr CAS: 64924-67-0

Pokrewne zanieczyszczenia:
Cis-izomer halofuginonu: < 1,5%
9.E 764HalofuginonSubstancja czynna:

Dl-trans-7-bromo-6-chloro-3-(3-(3-hydroksy-2-piperidy)acetonyl)kwinazolin-4(3H)-bromowodoru

kurczęta rzeźne indyki-

12 tygodni

2

2

3

3

Okres karencji 5 dni.

Okres karencji 5 dni.

30.09.2004 r.

30.09.2004 r.

10.E 765NarazynaSubstancja czynna:

C43H72O11

kurczęta rzeźne-6070Okres karencji 5 dni.30.09.2004 r.
Poliester kwasu węglowego wytwarzany przez Streptomyces aureofaciensNiebezpieczne dla koniowatych. Zawiera jonofory. Równoczesne użycie z niektórymi substancjami leczniczymi, np. z tiamuliną, może być przeciwwskazane.
11.E 766Intervet International bvSalinomycyna- sól sodowa 120 g/kg (Sacox 120)Skład dodatku:

Salinomycyna- sól sodowa ≥ 120 g/kg

Dwutlenek krzemu 10-100 g/kg

Węglan wapnia 350 - 700 g/kg

króliki rzeźne-2025Okres karencji 5 dni.31.05.2011 r.
Substancja czynna:
Salinomycyna- sól sodowa C42H69O11Na, Nr CAS 53003- 10-4
Sól sodowa polieterowego kwasu monokarboksylowego wytwarzana przez Streptomyces albus (DSM 12217)kurczęta odchowywane na nioski12 tygodni5050-11.11.2013 r.
Pokrewne zanieczyszczenia:
< 42 mg elajofinu/kg salinomycyny-soli sodowej
< 40 g 17-epi-20-dezoksy-salinomycyny/kg salinomycyny-soli sodowejNiebezpieczne dla koniowatych i indyków. Zawiera jonofory. Równoczesne użycie z niektórymi substancjami leczniczymi, np. z tiamuliną, może być przeciwwskazane.
12.E 766Salinomycyna- sól sodowaSubstancja czynna:

C42H69O11Na,

Nr CAS 53003-10-4

kurczęta rzeźne-5070Okres karencji 5 dni.30.09.2004 r.
Sól sodowa polieterowego kwasu karboksylowego wytwarzana przez Streptomyces albus
Zawartość elajofilyny w 1 kg salinomycyny-soli sodowej: mniej niż 42 mg

Zawartość 17-epi-20-dezoksy salinomycyny w 1 kg salinomycyny -soli sodowej: mniej niż 40 g

Niebezpieczne dla koniowatych. Zawiera jonofory. Równoczesne użycie z niektórymi substancjami leczniczymi, np. z tiamuliną, może być przeciwwskazane.
13.E 770Alpharma ASMaduramycyna amonu alfa 1g/100 g (Cygro 1%)Skład dodatku:

Maduramycyna amonu alfa 1 g/100 g

Alkohol benzylowy: 5 g/100 g

Grysik kukurydziany qs 100 g

kurczęta rzeźne

indyki

-

16 tygodni

5

5

5

5

Okres karencji 5 dni.

Okres karencji 5 dni.

30.09.2009 r.

15.12.2011 r.

Substancja czynna:
Maduramycyna amonu alfa C47H83O17N, Nr CAS: 84878-61-5
Sól amonowa polieterowego kwasu monokarboksylowego wytwarzana przez Actinomadura yumaensis (ATCC 31585) (NRRL 12515)Niebezpieczne dla koniowatych.

Zawiera jonofory. Równoczesne użycie z niektórymi substancjami leczniczymi, np. z tiamuliną, może być przeciwwskazane.

Pokrewne zanieczyszczenia:
Maduramycyna amonu beta: < 10%
14.E 771Janssen Pharmaceutica Animal Health B.V.B.ADiclazuril 0,5 g/100 g

(Clinacox 0,5% Premiks)

Skład dodatku:

Diclazuril 0,5 g/100 g

Mąka sojowa: 99,25 g/100 g

Wodorotlenek sodu: 0,0538 g/100 g

Poliwinylopyrolidon potasu 30: 0,2 g/100 g

kurczęta rzeźne-11Okres karencji 5 dni.30.09.2009 r.
Diclazuril 0,2 g/100 gDiclazuril 0,2 g/100 g

Mąka sojowa: 39,7 g/100 g

(Clinacox 0,2% Premiks)Wodorotlenek sodu: 0,215 g/100 g

Poliwinylopyrolidon potasu 30: 0,8 g/100 g

Pszenica rozdrobniona: 60 g/100 g

indyki rzeźne12 tygodni11Okres karencji 5 dni.28.02.2011 r.
Substancja czynna:
Diclazuril

C17H9CL3N4O2,

(±)-4-chlorofenyl[2,6-dichloro-4-(2,3,4,5-tetrahydro-3,5-diokso- 1,2,4-triazyn-2-yl)fenyl]acetonitryl

Nr CAS: 101831-37-2

Pokrewne zanieczyszczenia:
Degradacja składu (R064318): ≤ 0,2% Inne pokrewne zanieczyszczenia: (R066891, R066896, R068610, R070156,R068584, R070016): ≤ 0,5% dla każdego z osobna

Całkowite zanieczyszczenia: ≤ 1,5%

kurczęta odchowywane na nioski16 tygodni11-20.01.2013r.
15.E 772Eli Lilly and Company LtdNarazyna 80 g/kg - Nikarbazyn 80 g/kg (Maxiban G160)Skład dodatku:

Narazyna: 80 g/kg

Nikarbazyn: 80 g/kg

Olej sojowy lub mineralny: 10-30 g/kg

Wermikulit: 0-20 g/kg

Mikrotraser F-Red: 11 g/kg

Grysik kukurydziany lub ryż łuskany qs 1 kg

kurczęta rzeźne-80100Okres karencji 5 dni.

Niebezpieczne dla koniowatych. Zawiera jonofory. Równoczesne użycie z niektórymi substancjami leczniczymi, np. z tiamuliną, może być przeciwwskazane.

30.09.2009 r.
Substancja czynna:

a) Narazyna C43H72O11, nr CAS: 55134-13-9, polieterowego kwasu monokarboksylowego wytwarzana przez Streptomyxes aureofaciens (NRRL 8092), aktywność narazyny A w formie granulatu:

≥ 85%

b) Nikarbazyn C19H18N6O6

nr CAS 330-95-0 Granulowany równocząsteczkowy kompleks 1,3-bis(4-nitrofenyl)mocznika i 4,6-dimetylopirymidyn-2-ol,

Pokrewne zanieczyszczenia:
p-nitroanilina: ≤ 1%
Lp.Numer rejestracyjny UEProducentNazwa dodatku paszowegoSkład, wzór chemiczny i opis dodatku paszowegoGatunek lub grupa technologiczna zwierząt, dla których dodatek paszowy jest przewidzianyMaksymalny wiek zwierzątMinimalna zawartośćMaksymalna zawartośćUwagiOkres rejestracji
w mg substancji czynnej w 1kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o zawartości wody 12%
1234567891011
3. STYMULATORY WZROSTU
1 (Rozp.Kom. nr 676/2003 z dnia 14.04.2003 r.)BASF Aktiengesellschaft α DE RP 1 31401Dwumrówczan potasu

(Formi™LHS)

Skład dodatku:

Dwumrówczan potasu,

Forma stała: min. 98%

Krzemian: maks. 1,5%

Woda maks. 0,5%

prosięta po odsadzeniu2 miesiące6.00018.000-30.06.2005 r.
Substancja czynna:

Dwumrówczan potasu,

Forma stała: KH(COOH)2 CAS Nr 20642-05-1

tuczniki-6.00012.000-30.06.2005 r.
Lp.Numer rejestracyjny UENazwa dodatku paszowegoSkład, wzór chemiczny i opis dodatku paszowegoGatunek lub grupa technologiczna zwierząt, dla których dodatek paszowy jest przewidzianyMaksymalny wiek zwierzątMinimalna zawartośćMaksymalna zawartośćUwagiOkres rejestracji
w mg substancji czynnej w 1kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o zawartości wody 12%
12345678910
4. BARWNIKI I PIGMENTY
KAROTENOIDY I KSANTOFILE
1.E 160 aBeta-karotenC40H56kanarki----14.12.2003 r. (Przedłużony do czasu podjęcia decyzji przez Komisję Europejską.)
2.E 160 cCapsantynaC40H56O3drób--80 pojedynczo lub łącznie z innymi karotenoidami lub ksantofilami-bezterminowy
3.E 160 eBeta-apo-8'-karotenC30H40Odrób--80 pojedynczo lub łącznie z innymi karotenoidami lub ksantofilami-bezterminowy
4.E 160 fEster etylowy kwasu beta-apo-8'-karotenowegoC32H44O2drób--80 pojedynczo lub łącznie z innymi karotenoidami lub ksantofilami-bezterminowy
5.E 161 bLuteinaC40H56O2drób--80 pojedynczo lub łącznie z innymi karotenoidami lub ksantofilami-bezterminowy
6.E 161 cKryptoksantynaC40H56Odrób--80 pojedynczo lub łącznie z innymi karotenoidami lub ksantofilami-bezterminowy
7.E 161 gKantaksantynaC40H52O2psy, koty i ryby ozdobne----bezterminowy
łosoś, pstrąg--25Stosować od 6 miesiąca życia. Dopuszcza się mieszanie kantaksantyny z astaksantyną pod warunkiem, że łączna ich zawartość w mieszance paszowej pełnoporcjowej nie będzie większa niż 100 mg/kg.bezterminowy
drób z wyjątkiem kur niosek--25Dopuszcza się mieszanie kantaksantyny z innymi karotenoidami i ksantofilami pod warunkiem, że łączna ich zawartość w mieszancebezterminowy
kury nioski--8będzie większa niż 80 mg/kg.bezterminowy
8.Odczynniki barwiące dopuszczone we wspólnocie do barwienia żywności, inne niż Błękit patentowy V, Zieleń lizaminowa BS i Kantaksantyna.-Wszystkie gatunki lub grupy technologiczne zwierząt, z wyjątkiem psów i kotów.---Stosować w środkach żywienia zwierząt uzyskanych tylko z przetworzonych:

1. odpadów żywnościowych lub

2. innych małowartościowych substancji, z wyjątkiem zbóż i mączki z manioku, denaturowanych za pomocą tych środków barwiących lub zabarwionych w czasie technicznej obróbki w celu zapewnienia koniecznej identyfikacji w czasie produkcji.

bezterminowy
psy i koty----bezterminowy
9.Kantaksantyna dopuszczona we wspólnocie do barwienia żywności.-Wszystkie gatunki lub grupy technologiczne zwierząt, z wyjątkiem drobiu, łososia, pstrąga, psów i kotów.---Stosować w środkach żywienia zwierząt uzyskanych tylko z przetworzonych:

1. odpadów żywnościowych lub

bezterminowy
drób z wyjątkiem kur niosek, łososia i pstrąga--252. innych małowartościowych substancji, z wyjątkiem zbóż i mączki z manioku, denaturowanych za pomocą tych środków barwiących lubbezterminowy
kury nioski--8zabarwionych w czasie technicznej obróbki w celu zapewnienia koniecznej identyfikacji w czasie produkcji.bezterminowy
psy i koty----bezterminowy
10.E 161 hZeaksantynaC40H56O2drób--80 pojedynczo lub łącznie z innymi karotenoidami lub ksantofilami-bezterminowy
11.E 161 iCitranaksan-tynaC33H44Okury nioski--80 pojedynczo lub łącznie z innymi karotenoidami lub ksantofilami-bezterminowy
12.E 161 jAstaksantynaC40H52O4łosoś, pstrąg--100Stosować od 6 miesiąca życia. Dopuszcza się mieszanie kantaksantyny z astaksantyną pod warunkiem, że łączna ich zawartość w mieszance paszowej pełnoporcjowej nie będzie większa niż 100 mg/kg.bezterminowy
ryby ozdobne----bezterminowy
13.12 (Rozp.Kom. nr 2200/2001 z dnia 17.10.2001r.)Astaksantyna-wzbogacona

Phaffia rhodozyna (ATCC 74219)

Skoncentrowana biomasa nieaktywnych drożdży Phaffia rhodozyna (ATCC 74219), zawierająca, co najmniej 4,0 g astaksantyny w 1 kg dodatku i zawierająca maksymalnie 2000 mg/kg ethoxyquin.łosoś

pstrąg

-

-

-

-

100

100

Maksymalna zawartość podana jest w przeliczeniu na astaksantynę. Stosować od 6 miesiąca życia. Dopuszcza się mieszanie kantaksantyny z astaksantyną pod warunkiem, że łączna ich zawartość w mieszance paszowej pełnoporcjowej nie będzie większa niż 100 mg/kg. Zawartość ethoxyquin wymaga oznaczenia.14.12.2003 r. (Przedłużony do czasu podjęcia decyzji przez Komisję Europejską.)
INNE SUBSTACJE KOLORYZUJĄCE
14.E 102TartrazynaC16H9N4O9S2Na3Ptaki ozdobne żywiące się wyłącznie zbożami.--150-30.09.2004 r.
małe gryzonie--150-30.09.2004 r.
ryby ozdobne----bezterminowy
15.E 110Żółcień pomarańczowaC16H10N2O7S2Na2Ptaki ozdobne żywiące się wyłącznie zbożami.--150-30.09.2004 r.
małe gryzonie--150-30.09.2004 r.
ryby ozdobne----bezterminowy
16.E 124Czerwień koszenilowaC20H11N2O10S3Na3ryby ozdobne----bezterminowy
17.E 127ErytrozynaC20H6I4O5Na2H2Oryby ozdobne----bezterminowy
18.E 132IndygotynaC16H8N2O8S2Na2ryby ozdobne----bezterminowy
19.E 131Błękit patentowy VSól wapniowa kwasu dwusiarkowego m-hydroksytetraetyl-diamino-trójfenylo-metanolanuPtaki ozdobne żywiące się wyłącznie zbożami.--150-30.09.2004 r.
małe gryzonie--150-30.09.2004 r.
psy i koty---Wszystkie środki żywienia zwierząt.bezterminowy
Inne gatunki zwierząt.---Stosować w środkach żywienia zwierząt uzyskanych tylko z przetworzonych:

1. odpadów żywnościowych lub

2. innych małowartościowych substancji, z wyjątkiem zbóż i mączki z manioku, denaturowanych za pomocą tych środków barwiących lub zabarwionych w czasie technicznej obróbki w celu zapewnienia koniecznej identyfikacji w czasie produkcji.

bezterminowy
20.E 141Kompleks miedziowy chlorofilu-Ptaki ozdobne żywiące się wyłącznie zbożami.--150-30.09.2004 r.
małe gryzonie--150-30.09.2004 r.
ryby ozdobne----bezterminowy
21.E 142Zieleń lizaminowaSól sodowa kwasu 4,4'-bis (dwumetyloamino) difenylometyleno-2-naftol-3,6-dwusiarkowegoWszystkie gatunki i grupy technologiczne zwierząt, z wyjątkiem psów, kotów i ryb ozdobnych.---Stosować w środkach żywienia zwierząt uzyskanych tylko z przetworzonych:

1. odpadów żywnościowych lub

2. innych małowartościowych substancji, z wyjątkiem zbóż i mączki z manioku, denaturowanych za pomocą tych środków barwiących lub zabarwionych w czasie technicznej obróbki w celu zapewnienia koniecznej identyfikacji w czasie produkcji.

bezterminowy
psy, koty i ryby ozdobne----bezterminowy
22.E 153Czerń węglowaCryby ozdobne----bezterminowy
23.E 160 bBiksynaC25H30O4ryby ozdobne----bezterminowy
24.E 172Tlenek żelaza czerwonyFe2O3ryby ozdobne----bezterminowy
Lp.Numer rejestracyjny UENazwa dodatku paszowegoSkład, wzór chemiczny i opis dodatku paszowegoGatunek lub grupa technologiczna zwierząt, dla których dodatek paszowy jest przeznaczonyMaksymalny wiek zwierzątMinimalna zawartośćMaksymalna zawartośćUwagiOkres rejestracji
w mg na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o zawartości wody 12%
12345678910
5. KONSERWANTY
1.1 (Rozp.Kom. nr 1252/2002 z dnia 11. 07.2002 r.)Benzoesan sodu 140 g/ kg

Kwas propionowy 370 g/ kg Propionian sodu 110 g/ kg

Skład dodatku:

Benzoesan sodu: 140 g/ kg

Kwas propionowy: 370 g/ kg

Propionian sodu: 110 g/ kg

świnie-3.00022.000Przy konserwacji ziarna utrzymywać wilgotność powyżej 15%.1.08.2006 r.
Woda: 380 g/ kg

Substancje czynne:

Benzoesan sodu, C7H5O2Na

Kwas propionowy, C3H6O2 Propionian sodu, C3H5O2Na

krowy mleczne-3.00022.000Przy konserwacji ziarna utrzymywać wilgotność powyżej 15%.1.08.2006 r.
2.E 200Kwas sorbowyC6H8O2wszystkie---Wszystkie środki żywienia zwierząt.bezterminowy
3.E 201Sorbinian soduC6H7O2Nawszystkie---Wszystkie środki żywienia zwierząt.bezterminowy
4.E 202Sorbinian potasuC6H7O2Kwszystkie---Wszystkie środki żywienia zwierząt.bezterminowy
5.E 203Sorbinian wapniaC12H14O4Cawszystkie---Wszystkie środki żywienia zwierząt.bezterminowy
6.E 214Ester etylowy kwasu 4-hydroksy-benzoesowegoC9H10O3zwierzęta domowe---Wszystkie środki żywienia zwierząt.bezterminowy
7.E 215Sól sodowa estru etylowego kwasu 4-hydroksy-benzoesowegoC9H9O3Nazwierzęta domowe---Wszystkie środki żywienia zwierząt.bezterminowy
8.E 216Ester propylowy kwasu 4-hydroksy-benzoesowegoC10H12O3zwierzęta domowe---Wszystkie środki żywienia zwierząt.bezterminowy
9.E 217Sól sodowa estru propylowego kwasu 4-hydroksy-benzoesowegoC10H11O3Nazwierzęta domowe---Wszystkie środki żywienia zwierząt.bezterminowy
10.E 218Ester metylowy kwasu 4-hydroksy-benzoesowegoC8H8O3zwierzęta domowe---Wszystkie środki żywienia zwierząt.bezterminowy
11.E 219Sól sodowa estru metylowego kwasu 4-hydroksy-benzoesowegoC8H7O3Nazwierzęta domowe---Wszystkie środki żywienia zwierząt.bezterminowy
12.E 222Wodorosiarczyn soduNaHSO3psy, koty--500 oddzielnie albo łącznie z E 223 wyrażony jako SO2Wszystkie środki żywienia zwierząt, z wyjątkiem nieprzetworzonego mięsa i nieprzetworzonych ryb.bezterminowy
13.E 223Pirosiarczyn soduNa2S2O5psy, koty--500 wyrażony oddzielnie albo łącznie z E 222 jako SO2Wszystkie środki żywienia zwierząt, z wyjątkiem nieprzetworzonego mięsa i nieprzetworzonych ryb.bezterminowy
14.E 236Kwas mrówkowyHCOOHwszystkie---Kwas mrówkowy nie może być stosowany ani samodzielnie, ani w mieszaninie z innymi kwasami, których udział w mieszaninie jest większy niż 50% wagi mieszaniny. Kwas mrówkowy stosować z kwasem tlenowym do konserwacji nieprzetworzonego zboża, którego wilgotność przekracza 15%.bezterminowy
15.E 237Mrówczan soduCHO2Nawszystkie---Wszystkie środki żywienia zwierząt.bezterminowy
16.E 238Mrówczan wapniaC2H2O4Cawszystkie---Wszystkie środki żywienia zwierząt.bezterminowy
17.E 240FormaldehydCHOHświnie6 miesięcy--Tylko w chudym mleku: maksymalna zawartość: 600 mg/kgbezterminowy
pozostałe zwierzęta---Tylko do kiszonek.bezterminowy
18.E 250Azotyn soduNaNO2psy, koty--100Karma o wilgotności powyżej 20 %.bezterminowy
19.E 260Kwas octowyC2H4O2wszystkie---Wszystkie środki żywienia zwierząt.bezterminowy
20.E 261Octan potasuC2H3O2Kwszystkie---Wszystkie środki żywienia zwierząt.bezterminowy
21.E 262Dwuoctan soduCH3COONa•CH3COOHwszystkie---Wszystkie środki żywienia zwierząt.bezterminowy
22.E 263Octan wapniaC4H6O4Cawszystkie---Wszystkie środki żywienia zwierząt.bezterminowy
23.E 270Kwas mlekowyC3H6O3wszystkie---Wszystkie środki żywienia zwierząt.bezterminowy
24.E 280Kwas propionowyC3H6O2wszystkie---Wszystkie środki żywienia zwierząt.bezterminowy
25.E 281Propionian soduC3H5O2Nawszystkie---Wszystkie środki żywienia zwierząt.bezterminowy
26.E 282Propionian wapniaC6H10O4Cawszystkie---Wszystkie środki żywienia zwierząt.bezterminowy
27.E 283Propionian potasuC3H5O2Kwszystkie---Wszystkie środki żywienia zwierząt.bezterminowy
28.E 284Propionian amonowyC3H5O2NH4wszystkie---Wszystkie środki żywienia zwierząt.bezterminowy
29.E 285Kwas metylo-propionowyC4H8O2przeżuwacze od początku przeżuwania-1.0004.000-bezterminowy
30.E 295Mrówczan amonowyCH5O2Nwszystkie---Wszystkie środki żywienia zwierząt.bezterminowy
31.E 296Kwas jabłkowy (D,L-)C4H6O5wszystkie---Wszystkie środki żywienia zwierząt.bezterminowy
32.E 297Kwas fumarowyC4H4O4wszystkie---Wszystkie środki żywienia zwierząt.bezterminowy
33.E 325Mleczan soduC3H5O3Nawszystkie---Wszystkie środki żywienia zwierząt.bezterminowy
34.E 326Mleczan potasuC3H5O3Kwszystkie---Wszystkie środki żywienia zwierząt.bezterminowy
35.E 327Mleczan wapniaC6H10O6Cawszystkie---Wszystkie środki żywienia zwierząt.bezterminowy
36.E 330Kwas cytrynowyC6H8O7wszystkie---Wszystkie środki żywienia zwierząt.bezterminowy
37.E 331Cytrynian soduC6H7O7Nawszystkie---Wszystkie środki żywienia zwierząt.bezterminowy
38.E 332Cytrynian potasuC6H7O7Kwszystkie---Wszystkie środki żywienia zwierząt.bezterminowy
39.E 333Cytrynian wapniaC12H14O14Cawszystkie---Wszystkie środki żywienia zwierząt.bezterminowy
40.E 334Kwas L-winowyC4H6O6wszystkie---Wszystkie środki żywienia zwierząt.bezterminowy
41.E 335L-winian soduC4H5O6Nawszystkie---Wszystkie środki żywienia zwierząt.bezterminowy
42.E 336L-winian potasuC4H5O6Kwszystkie---Wszystkie środki żywienia zwierząt.bezterminowy
43.E 337Winian sodowopotasowyC4H4O6KNa•4 H2Owszystkie--Wszystkie środki żywienia zwierząt.bezterminowy
44.E 338Kwas ortofosforowyH3PO4wszystkie---Wszystkie środki żywienia zwierząt.bezterminowy
45.E 4901,2-PropandiolC3H8O2psy--53.000Wszystkie środki żywienia zwierząt.bezterminowy
46.E 507Kwas chlorowodorowyHClwszystkie---Tylko do kiszonek.bezterminowy
47.E 513Kwas siarkowyH2SO4wszystkie---Tylko do kiszonek.bezterminowy
Lp.Numer rejestracyjny UENazwa dodatku paszowegoSkład, wzór chemiczny i opis dodatku paszowegoGatunek lub grupa technologiczna zwierząt, dla których dodatek paszowy jest przewidzianyMaksymalny wiek zwierzątMinimalna zawartośćMaksymalna zawartośćUwagiOkres rejestracji
w mg na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o zawartości wody 12%
12345678910
6. REGULATORY KWASOWOŚCI
1.E 450 aDwuwodoro-dwufosforan dwusodowyNa2H2P2O7psy, koty----bezterminowy
2.E 340Dwuwodoro-orto-fosforan potasowyKH2PO4psy, koty----bezterminowy
3.E 339Dwuwodoro-orto-fosforan sodowyNaH2PO4psy, koty----bezterminowy
4.E 503Wodorowęglan amonuNH4HCO3psy, koty----bezterminowy
5.-Dwuwodoro-orto-fosforan amonowyNH4H2PO4psy, koty----bezterminowy
6.E 450aPirofosforan potasuK4P2O7psy, koty----bezterminowy
7.E 540Dwufosforan dwuwapniowyCa3(PO4)2psy, koty----bezterminowy
8.E 524Wodorotlenek soduNaOHpsy, koty----bezterminowy
9.E 501Wodorowęglan potasuKHCO3psy, koty----bezterminowy
10.E 500Wodorowęglan soduNaHCO3psy, koty----bezterminowy
11.E 340Wodoro-orto-fosforan dwupotasowyK2HPO4psy, koty----bezterminowy
12.E 339Wodoro-orto-fosforan dwusodowyNa2HPO4psy, koty----bezterminowy
13.E 341Wodoro-orto-fosforan wapniowyCaHPO4psy, koty----bezterminowy
14.-Wodoro-orto-fosforan dwuamonowy(NH4)2HPO4psy, koty----bezterminowy
15.E 510Chlorek amonuNH4Clpsy, koty----bezterminowy
16.E 350Jabłczan sodu (sól L-lub DL- kwasu jabłkowego)C4H3O4Napsy, koty----bezterminowy
17.E 507Kwas chlorowodorowyHClpsy, koty----bezterminowy
18.E 296Kwas jabłkowy (L- lub DL-)C4H4O4psy, koty----bezterminowy
19.E 513Kwas siarkowyH2SO4psy koty----bezterminowy
20.E 529Tlenek wapniaCaOpsy, koty----bezterminowy
21.E 340 bFosforan potasuK3PO4psy, koty----bezterminowy
22.E 339 cFosforan trój sodowyNa3PO4psy, koty----bezterminowy
23.E 500Węglan sodu i wodorowęglan soduNa2CO3 + NaHCO3psy, koty----bezterminowy
24.E 450 bTrójfosforan pięciosodowyNa5P3O10psy, koty----bezterminowy
25.E 450 bTrójfosforan pięciopotasowyK5P3O10psy, koty----bezterminowy
26.E 341Czterowodorofosforan wapniowyCa(H2PO4)2psy, koty----bezterminowy
27.E 503Węglan amonu(NH4)2CO3psy, koty----bezterminowy
28.E 170Węglan wapniaCaCO3psy, koty----bezterminowy
29.E 500Węglan soduNa2CO3psy, koty----bezterminowy
30.E 525Wodorotlenek potasuKOHpsy, koty----bezterminowy
31.E 526Wodorotlenek wapniaCa(OH)2psy, koty----bezterminowy
32.E 500Wodorowęglan soduNaHCO3psy, koty----bezterminowy
33.E 210Kwas benzoesowyC7H6O2tuczniki-5.00010.000-25.05.2007 r.
Lp.Numer rejestracyjny UENazwa dodatku paszowegoSkład, wzór chemiczny i opis dodatku paszowegoGatunek lub grupa technologiczna zwierząt, dla których dodatek paszowy jest przewidzianyMaksymalny wiek zwierzątMinimalna zawartośćMaksymalna zawartośćUwagiOkres rejestracji
w mg na 1kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o zawartości wody 12%
12345678910
7. PRZECIWUTLENIACZE
1.E 300Kwas L-askorbinowyC6H8O6wszystkie---Wszystkie środki żywienia zwierząt.bezterminowy
2.E 301Askorbinian soduC6H7O6Nawszystkie---Wszystkie środki żywienia zwierząt.bezterminowy
3.E 302Askorbinian wapnia(C6H7O6)2Ca•2H2Owszystkie---Wszystkie środki żywienia zwierząt.bezterminowy
4.E 303Kwas diacetylo-L-askorbinowyC10H12O8wszystkie---Wszystkie środki żywienia zwierząt.bezterminowy
5.E 304Kwas 6-palmitylo-L-askorbinowyC22H38O7wszystkie---Wszystkie środki żywienia zwierząt.bezterminowy
6.E 306Mieszanina tokoferoli-wszystkie---Wszystkie środki żywienia zwierząt.bezterminowy
7.E 307Syntetyczny alfa-tokoferolC29H50O2wszystkie---Wszystkie środki żywienia zwierząt.bezterminowy
8.E 308Syntetyczny gamma-tokoferolC28H48O2wszystkie---Wszystkie środki żywienia zwierząt.bezterminowy
9.E 309Syntetyczny delta-tokoferolC27H46O2wszystkie---Wszystkie środki żywienia zwierząt.bezterminowy
10.E 310Galusan propyluC10H12O5wszystkie--100 pojedynczo lub łącznie z E 311 lub E 312Wszystkie środki żywienia zwierząt.bezterminowy
11.E 311Galusan oktyluC15H22O5wszystkie--100 pojedynczo lub łącznie z E 310 lub E 312Wszystkie środki żywienia zwierząt.bezterminowy
12.E 312Galusan dodecyluC19H30O5wszystkie--100 pojedynczo lub łącznie z E 310 lub E 311Wszystkie środki żywienia zwierząt.bezterminowy
13.E 320Butylohydroksyanizol (BHA)C11H16O2wszystkie, z wyjątkiem psów--150 pojedynczo lub łącznie z E 321 i/lub E 324Wszystkie środki żywienia zwierząt.bezterminowy
psy--150 pojedynczo lub łącznie z E 321Mieszanie etoquinu z BHA i/ lub BHT jest dozwolone pod warunkiem, że całkowita zawartość tej mieszaniny nie przekroczy 150 mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej.bezterminowy
14.E 321Butylohydroksytoluen (BHT)C15H24Owszystkie, z wyjątkiem psów--150 pojedynczo lub łącznie z E 320 i/ lub E 324Wszystkie środki żywienia zwierząt.bezterminowy
psy--150 pojedynczo lub łącznie z E 320Mieszanie etoquinu z BHA i/ lub BHT jest dozwolone pod warunkiem, że całkowita zawartość tej mieszaniny nie przekroczy 150 mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej.bezterminowy
15.E 324EtoksyquinC14H19ONwszystkie, z wyjątkiem psów--150 pojedynczo lub łącznie z E 320 i/lub E 321Wszystkie środki żywienia zwierząt.bezterminowy
psy--100Mieszanie etoquinu z BHA i/ lub BHT jest dozwolone pod warunkiem, że całkowita zawartość tej mieszaniny nie przekroczy 150 mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej.bezterminowy
Lp.Numer rejestracyjnyPierwiastekNazwa dodatku paszowegoSkład, wzór chemiczny i opis dodatku paszowegoGatunek lub grupa technologiczna zwierząt, dla których dodatek paszowy jest przewidzianyMaksymalna zawartość pierwiastka w mg na 1kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o zwartości wody 12%UwagiOkres rejestracji
123456789
8. MIKROELEMENTY
1.E 1Żelazo - FeChelat żelazowo-aminokwasowyFe (x)1-3 • n H2O (x = anion aminokwasowy pozyskany w drodze hydrolizy białka soi)

Ciężar cząsteczkowy poniżej 1.500.

owce

zwierzęta domowe

prosięta do jednego tygodnia przed odsadzeniem

500 (łącznie) mg/1kg

1.250 (łącznie) mg/1 kg

250 mg/dzień

-bezterminowy
Węglan żelaza (II)FeCO3
Chlorek żelaza (II), czterowodnyFeCl2 • 4 H2Oinne świnie

inne

750 (łącznie) mg/1kg

750 (łącznie) mg/1kg

Chlorek żelaza (III), sześciowodnyFeCl3 • 6 H2O
Cytrynian żelaza(II), sześciowodnyFe3(C6H5O7)2 • 6 H2O
Fumaran żelaza (II)FeC4H2O4
Mleczan (II) żelaza, trójwodnyFe(C3H5O3)2 • 3 H2O
Tlenek żelaza (III)Fe2O3
Siarczan żelaza (II), siedmiowodnyFeSO4 • 7 H2O
Siarczan żelaza (II), jednowodnyFeSO4 • H2O
2.E 2Jod - JJodan wapnia,Ca(JO3)2 • 6 H2Okoniowate4 (łącznie)-bezterminowy
sześciowodny
Jodan wapnia, bezwodnyCa(JO3)2ryby20 (łącznie)-
Jodek soduNaJpozostałe10 (łącznie)-
Jodek potasuKJ
3.E 3Kobalt-CoOctan kobaltu (II), czterowodnyCo(CH3COO)2 • 4 H2Owszystkie2 (łącznie)-bezterminowy
Węglan kobaltu (II), jednowodny2CoCO3 • 3Co(OH)2 • H2O
Chlorek kobaltu (II), sześciowodnyCoCl2 • 6 H2O
Azotan kobaltu (II), sześciowodnyCo(NO3)2 • 6 H2O
Siarczan kobaltu (II), jednowodnyCoSO4 • H2O
Siarczan kobaltu (II), siedmiowodnyCoSO4 • 7H2O
4.E 4Miedź-CuKompleks miedzi i siarczanu lizanyCu(C6H13N2O2)2•SO4świnie:

- do 12 tyg.

- pozostałe

cielęta przed okresem przeżuwania:

- preparaty mlekozastępcze

170 (łącznie)

25 (łącznie)

15 (łącznie)

Dotyczy owiec:

Środki żywienia zwierząt, zawierające więcej niż 10 mg/1kg miedzi mogą powodować zatrucie niektórych ras owiec.

31.03.2004 r.
Octan miedzi, jednowodnyCu(CH3COO)2 • H2O- inne mieszanki paszowebezterminowy
Węglan miedzi, jednowodnyCuCO3 • Cu(OH)2 • H2Opełnoporcjowe15 (łącznie)Dotyczy bydła od początku przeżuwania:bezterminowy
Chlorek miedzi, dwuwodnyCuCl2 • 2 H2Obydło35 (łącznie)Środki żywienia zwierzątbezterminowy
Metioninian miedziCu(C5H10NO2S)2owce15 (łącznie)zawierające mniejbezterminowy
Tlenek miedziCuOryby25 (łącznie)niż 20 mg/1 kgbezterminowy
Siarczan miedzi, pięciowodnyCuSO4 • 5 H2Oskorupiaki50 (łącznie)miedzi mogą powodować niedobórbezterminowy
Chelat miedzi z aminokwasamiCu(x)1-3 • nH2O (x = anion któregokolwiek aminokwasu uzyskanego z białka soi poddanego hydrolizie)

Ciężar cząsteczkowy nie może przekraczać 1.500.

inne25 (łącznie)miedzi u bydła pasącego się na pastwiskach charakteryzujących się wysoką zawartością molibdenu i siarki.bezterminowy
5.E 5Mangan - MnWęglan manganowyMnCO3ryby100 (łącznie)-bezterminowy
Chlorek manganu, czterowodnyMnCl2 • 4 H2Oinne150 (łącznie)
Kwaśny fosforan manganu, trzywodnyMnHPO4 • 3 H2O
Tlenek manganawyMnO
Tlenek manganowyMn2O3
Siarczan manganowy, czterowodnyMnSO4 • 4 H2O
Siarczan manganowy, jednowodnyMnSO4 • H2O
Chelat manganowyMn1-3 • n H2O

(x = anion aminokwasowy uzyskany z hydrolizy białka soi)

Ciężar cząsteczkowy nie może przekraczać 1.500.

Tlenek manganowo-manganawyMnO • Mn2O3
6.E 6Cynk - ZnMleczan cynku, trójwodnyZn(C3H5O3)2 • 3 H2Ozwierzęta domowe250 (łącznie)-bezterminowy
Octan cynku, dwuwodnyZn(CH3COO)2 • 2 H2Oryby200 (łącznie)
Węglan cynkuZnCO3preparaty
Chlorek cynku, jednowodnyZnCl2 • H2Omlekozastępcze200 (łącznie)
Tlenek cynkuZnOinne zwierzęta150 (łącznie)
Siarczan cynku, siedmiowodnyZnSO4 • 7 H2O
Siarczan cynku, jednowodnyZnSO4 • H2O
Chelat cynkuZn (x)1-3 • H2O

(x = anion któregokolwiek aminokwasu uzyskanego z białka soi poddanego hydrolizie)

Ciężar cząsteczkowy nie może przekraczać 1.500

bezterminowy
7.E 7Molibden -MoMolibdenian amonu(NH4)6Mo7O24 • 4 H2O2,5 (łącznie)-bezterminowy
Molibdenian soduNa2MoO4 • 2 H2O2,5 (łącznie)-
8.E 8Selen - SeSelenian soduNa2SeO40,5 (łącznie)-bezterminowy
Selenin soduNa2SeO30,5 (łącznie)-
Lp.Numer rejestracyjny UENazwa dodatku paszowegoSkład, wzór chemiczny i opis dodatku paszowegoGatunek lub grupa technologiczna zwierząt, dla których dodatek paszowy jest przewidzianyMaksymalny wiek zwierzątMinimalna zawartośćMaksymalna zawartośćUwagiOkres rejestracji
w mg w 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o zawartości wody 12%
12345678910
9. SPOIWA, CZYNNIKI ANTYZBRYLAJĄCE I KOAGULUJĄCE
1.E 330Kwas cytrynowyC6H8O7wszystkie---Wszystkie środki żywienia zwierząt.bezterminowy
2.E 470Sole sodowe, potasowe i wapniowe kwasów tłuszczowychC18H35O2Na; C18H35O2K i C36H70O4Ca Maksymalna zawartość dioksyn:1)wszystkie---Wszystkie środki żywienia zwierząt.bezterminowy
3.E 516Siarczan wapnia, dwuwodnyCaSO4 • 2 H2O. Maksymalna zawartość dioksyn:1)wszystkie--30.000Wszystkie środki żywienia zwierząt.bezterminowy
4.E 535Żelazocyjanek soduNa4[Fe(CN)6] • 10 H2Owszystkie---Maksymalna zawartość: 80 mg/kg NaCl(w przeliczeniu na anion żelazocyjanku).1.03.2006 r.
5.E 536Żelazocyjanek potasuK4[Fe(CN)6] • 3 H2Owszystkie---Maksymalna zawartość: 80 mg/kg NaCl (w przeliczeniu na anion żelazocyjanku).1.03.2006 r.
6.E 551 aKwas krzemowy, wytrącony i wysuszony-

Maksymalna zawartość dioksyn:1)

wszystkie---Wszystkie środki żywienia zwierząt.bezterminowy
7.E 551 bKrzemionka koloidalna-

Maksymalna zawartość dioksyn:1)

wszystkie---Wszystkie środki żywienia zwierząt.bezterminowy
8.E 551 cZiemia okrzemkowa oczyszczona-

Maksymalna zawartość dioksyn:1)

wszystkie---Wszystkie środki żywienia zwierzątbezterminowy
9.E 552Krzemian wapnia, syntetyczny-

Maksymalna zawartość dioksyn:1)

wszystkie---Wszystkie środki żywienia zwierząt.bezterminowy
10.E 554Krzemian sodowo-glinowy, syntetyczny-

Maksymalna zawartość dioksyn:1)

wszystkie---Wszystkie środki żywienia zwierząt.bezterminowy
11.E 558Bentonit montmorylonit-

Maksymalna zawartość dioksyn:1)

wszystkie--20.000Wszystkie środki żywienia zwierząt. Mieszanie z dodatkami paszowymi z grup: "antybiotyki", "stymulatory wzrostu" i "kokcydiostatyki i inne produkty lecznicze" jest zabronione: z wyjątkiem soli sodowej -monenzyny, narasinu, soli sodowej-lasalocidu, flavofosfolipolu, salinomycyny i robenidiny.bezterminowy
12.E 559Glinka kaolinowa, wolna od azbestuNaturalne mieszaniny minerałów zawierające co najmniej 65 % kompleksu uwodnionego krzemianu glinu, głównego składnika kaolinitu. Maksymalna zawartość dioksyn: 500 pg WHO-PCCD/F-TEQ/kg52)wszystkie---Wszystkie środki żywienia zwierząt.bezterminowy
13.E 560Mieszaniny naturalnych steatytów i chlorytuNaturalne mieszaniny steatytu i chlorynu, wolne od azbestu, minimalna czystość mieszaniny 85%.wszystkie---Wszystkie środki żywienia zwierząt.bezterminowy
14.E 561VermiculitNaturalny glinokrzemian magnezowo-żelazowy, poddany działaniu termicznemu, wolny od azbestu. Maksymalna zawartość fluoru: 0,3 % Maksymalna zawartość dioksyn:1)wszystkie---Wszystkie środki żywienia zwierząt.bezterminowy
15.E 562SepiolitUwodniony osad krzemianu magnezu zawierający co najmniej 60 % sepiolitu i maks. 30 % montmorillonitu, wolny od azbestu.wszystkie--20.000Wszystkie środki żywienia zwierząt.bezterminowy
16.E 563Glinka sepiolitowaUwodniony osad krzemianu magnezu zawierający co najmniej 40 % sepiolitu i 25 % illitu, wolny od azbestu.wszystkie--20.000Wszystkie środki żywienia zwierząt.bezterminowy
17.E 565Lignosulfoniany-

Maksymalna zawartość dioksyn:1)

wszystkie---Wszystkie środki żywienia zwierząt.bezterminowy
18.E 566NatrolitephonoliteMieszanina naturalnych glino-krzemianów: krzemionki, alkanów i ziem alkalicznych wraz z hydrokrzemianami aluminium, natrolitu (43-46,5%) i skalenia. Maksymalna zawartość dioksyn:1)wszystkie--25.000Wszystkie środki żywienia zwierząt.bezterminowy
19.E 598Glinian wapnia syntetycznyMieszanina glinianów wapnia zawierająca 35-51% Al2O3drób--20.000Wszystkie środki żywienia zwierząt.bezterminowy
króliki--20.000Wszystkie środki żywienia zwierząt.bezterminowy
Maksymalna zawartość molibdenu: 20 mg/kg.świnie--20.000Wszystkie środki żywienia zwierząt.bezterminowy
Maksymalna zawartość dioksyn:1)krowy--8.000Wszystkie środki żywienia zwierząt.bezterminowy
bydło opasowe--8.000Wszystkie środki żywienia zwierząt.bezterminowy
cielęta--8.000Wszystkie środki żywienia zwierząt.bezterminowy
jagnięta--8.000Wszystkie środki żywienia zwierząt.bezterminowy
koźlęta--8.000Wszystkie środki żywienia zwierząt.bezterminowy
20.E 599PerlitNaturalne krzemiany sodu i glinokrzemiany, wolne od azbestu. Maksymalna zawartość dioksyn:1)wszystkie---Wszystkie środki żywienia zwierząt.bezterminowy
21.3 (Rozp.Kom. nr 2200/2001 z dnia 17.10.2001r.)Clinoptilolit pochodzenia wulkanicznegoUwodniony glinokrzemian wapnia pochodzenia wulkanicznego zawierający minimum 85%świnie--20.000Wszystkie środki żywienia zwierząt.21.04.2004 r.
clinoptilolitu i maksimum 15% króliki--20.000Wszystkie środki żywienia zwierząt.21.04.2004 r.
skalenia, miki i gliny wolnej od włókien i kwarcu. Maksymalna zawartość ołowiu: 80 mg/ kg.drób--20.000Wszystkie środki żywienia zwierząt.21.04.2004 r.
22.4 (Rozp.Kom. nr 2200/2001 z dnia 17.10.2001 r.)Clinoptilolit z osaduUwodniony glinokrzemian wapnia zawierający co najmniej 80 % clinoptilolitu i tuczniki--20.000Wszystkie środki żywienia zwierząt.26.09.2004 r.
maksymalnie 20% glinkikurczęta rzeźne--20.000Wszystkie środki żywienia zwierząt.26.09.2004 r.
mineralnej, wolny od włókien i kwarcu.indyki rzeźne--20.000Wszystkie środki żywienia zwierząt.26.09.2004 r.
bydło--20.000Wszystkie środki żywienia zwierząt.26.09.2004 r.
łosoś--20.000Wszystkie środki żywienia zwierząt.26.09.2004 r.
Lp.Numer rejestracyjny UENazwa dodatku paszowegoSkład, wzór chemiczny i opis dodatku paszowegoGatunek lub grupa technologiczna zwierząt, dla których dodatek paszowy jest przeznaczonyMaksymalny wiek zwierzątMinimalna zawartośćMaksymalna zawartośćUwagiOkres rejestracji
w mg w 1kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o zawartości wody 12%
12345678910
10. ENZYMY
1.E 16003 - Fitaza

EC 3.1.3.8

Preparat 3-fitazy wytwarzany przez Aspergillus niger (CBS 114.94) o minimalnej aktywności:prosięta2 miesiące500 FTU-Dawkowanie na 1kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 500 FTU. Do użycia w mieszankach paszowych pełnoporcjowych zawierających więcej niż 0,23 % fosforu fitynowego.bezterminowy
Forma stała: 5.000 FTU/g2) Forma płynna: 5.000 FTU/mltuczniki-280 FTU-Dawkowanie na 1kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 400-500 FTU. Do użycia w mieszankach paszowych pełnoporcjowych zawierających więcej niż 0,23 % fosforu fitynowego.bezterminowy
lochy-500 FTU-Dawkowanie na 1kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 500 FTU. Do użycia w mieszankach paszowych pełnoporcjowych zawierających więcej niż 0,36 % fosforu fitynowego.bezterminowy
kurczęta rzeźne-375 FTU-Dawkowanie na 1kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 500-700 FTU. Do użycia w mieszankach paszowych pełnoporcjowych zawierających więcej niż 0,23 % fosforu fitynowego.bezterminowy
kury nioski-250 FTU-Dawkowanie na 1kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 300-400 FTU. Do użycia w mieszankach paszowych pełnoporcjowych zawierających więcej niż 0,23 % fosforu fitynowego.bezterminowy
2.1 (Rozp.Kom. nr 2200/2001 z dnia 17.10.2001r.)3 - Fitaza

EC 3.1.3.8

Preparat 3-fitazy wytwarzany przez Aspergillus niger (CBS 114.94) o minimalnej aktywności: 5.000 FTU2)/g w preparatach płynnych i stałychindyki-125 FTU-Dawkowanie na 1kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 200-800 FTU. Do użycia w mieszankach paszowych pełnoporcjowych zawierających minimum 0,3 % fitatu, np. 20 % pszenicy.14.12.2003 r. (Przedłużony do czasu podjęcia decyzji przez Komisję Europejską.)
3.2 (Rozp.Kom. nr 2200/2001 z dnia 17.10.2001r.)3-Fitaza

EC 3.1.3.8

Preparat 3-fitazy wytwarzany przez Aspergillus oryzae (DSM 10289) o minimalnej aktywności: W formie powlekanej: 2.500 FYT3)/g Płynna forma: 5.000 FYT/gświnie4 miesiące250 FYT1.000 FYTDawkowanie na 1kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 500 FYT. Do mieszanek paszowych pełnoporcjowych bogatych w fitaty, np. zawierających więcej niż 40 % zbóż (kukurydza, jęczmień, owies, pszenica, żyto, pszenżyto), nasiona oleiste i nasiona roślin strączkowych.30.06.2004 r.
tuczniki-400 FYT1.000 FYTDawkowanie na 1kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 500 FYT. Do użycia w mieszankach paszowych pełnoporcj owych bogatych w fitaty, np. zawierających więcej niż 40 % zbóż (kukurydza, jęczmień, owies, pszenica, żyto, pszenżyto), nasiona oleiste i nasiona roślin strączkowych.30.06.2004 r.
kurczęta rzeźne-200 FYT1.000 FYTDawkowanie na 1kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 500 FYT. Do użycia w mieszankach paszowych pełnoporcj owych bogatych w fitaty, np. zawierających więcej niż 40 % zbóż (kukurydza, jęczmień, owies, pszenica, żyto, pszenżyto), nasiona oleiste i nasiona roślin strączkowych.30.06.2004 r.
kury nioski-500 FYT1.000 FYTDawkowanie na 1kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 750 FYT.

Do użycia w mieszankach paszowych pełnoporcj owych bogatych w fitaty, np. zawierających więcej niż 40 % zbóż (kukurydza, jęczmień, owies, pszenica, żyto, pszenżyto), nasiona oleiste i nasiona roślin strączkowych.

30.06.2004 r.
4.3 (Rozp.Kom. nr 2200/2001 z dnia 17.10.2001r.)Alfa-galaktozydaza EC 3.2.1.22Preparat Alfa - galaktozydazy wytwarzany przez Aspergillus oryzae (DSM 10286)o minimalnej aktywności: Forma płynna: 1.000 GALU 4)/gkurczęta rzeźne-300 GALU1.000 GALUDawkowanie na 1kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 450 GALU.

Do użycia w mieszankach paszowych pełnoporcjowych bogatych w oligosacharydy, np. zawierających więcej niż 25 % mączki sojowej, makuchu bawełnianego, grochu.

30.06.2004 r.
5.4 (Rozp.Kom. nr 2200/2001 z dnia 17.10.2001r.)Endo-1,3(4)-beta-glukanaza

EC 3.2.1.6

Preparat endo-1,3(4)-beta-glukanazy wytwarzany przez Aspergillus aculeatus (CBS 589.94) o minimalnej aktywności: W formie powlekanej:50 FBG5)/g Forma płynna: 120 FBG/mlświnie4 miesiące25 FBG40 FBGDawkowanie na 1kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 25 FBG.

Do użycia w mieszankach paszowych pełnoporcj owych bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie beta-glukan), np. zawierających więcej niż 50 % kukurydzy lub jęczmienia.

30.06.2004 r.
kurczęta rzeźne-10 FBG100 FBGDawkowanie na 1kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 20 FBG.

Do użycia w mieszankach paszowych pełnoporcj owych bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie beta-glukan), np. zawierających więcej niż 60 % kukurydzy.

1.04.2004 r.
6.5 (Rozp.Kom. nr 2200/2001 z dnia 17.10.2001r.)Endo-1,4-beta-ksylanaza

EC 3.2.1.8

Preparat endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzany przez Aspergillus oryzae (DSM 10287) o minimalnej aktywności: W formie powlekanej: 1.000 FXU6)/gkurczęta rzeźne-80 FXU200 FXUDawkowanie na 1kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 150 FXU. Do użycia w mieszankach paszowych pełnoporcjowych bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie arabinoksylany), np. zawierających więcej niż 50 % pszenicy.30.06.2004 r.
Forma płynna: 650 FXU/mlindyki rzeźne-225 FXU600 FXUDawkowanie na 1kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 225-600 FXU.

Do użycia w mieszankach paszowych pełnoporcj owych bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie arabinoksylany), np. zawierających więcej niż 50 % pszenicy.

30.06.2004 r.
świnie4 miesiące200 FXU-Dawkowanie na 1kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 200 FXU.

Do użycia w mieszankach paszowych pełnoporcjowych bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie arabinoksylany), np. zawierających więcej niż 50 % pszenicy.

30.06.2004 r.
7.6 (Rozp.Kom. nr 2200/2001 z dnia 17.10.2001r.)Endo-1,4-beta-ksylanaza

EC 3.2.1.8

Endo-1,4-beta glukanaza

EC 3.2.1.4

Preparat endo-1,4-beta-ksylanazy i endo-1,4-beta-glukanazy wytwarzany przez Humicola insolens (DSM 10442) o minimalnej aktywności: W formie powlekanej: 800 FXU7)/g 75 FBG5)/g Mikrogranulat: 800 FXU/gkurczęta rzeźne-200 FXU

19 FBG

1.000 FXU

94 FBG

Dawkowanie na 1kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 400 FXU i 38 FBG.

Do użycia w mieszankach paszowych pełnoporcjowych bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie arabinoksylany i beta-glukany), np. zawierających więcej niż 30 % jęczmienia lub owsa, pszenicy.

30.06.2004 r.
75 FBG/g Forma płynna:

550 FXU/ml

50 FBG/ml

świnie4 miesiące240 FXU

22 FBG

1.000 FXU

94 FBG

Dawkowanie na 1kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 400 FXU i 38 FBG.

Do użycia w mieszankach paszowych pełnoporcjowych bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie arabinoksylany i beta-glukany), np. zawierających więcej niż 30 % jęczmienia lub owsa, pszenicy.

30.06.2004 r.
tuczniki-200 FXU

19 FBG

800 FXU

75 FBG

Dawkowanie na 1kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 400 FXU i 38 FBG.

Do użycia w mieszankach paszowych pełnoporcjowych bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie arabinoksylany i beta-glukany), np. zawierających więcej niż 30 % jęczmienia lub owsa, pszenicy.

30.06.2004 r.
8.7 (Rozp.Kom. nr 2200/2001 z dnia 17.10.2001r.)Endo-1,4-beta-ksylanaza

EC 3.2.1.8

Endo-1,4-beta-glukanaza

Preparat endo-1,4-beta-ksylanazy i endo-1,4-beta-glukanazy wytwarzany przez Aspergillus niger CBS 600.94 o minimalnej aktywności: W formie powlekanej: 36.000 FXU8)/g

15.000 BGU9)/g

kurczęta rzeźne-3.600 FXU

1.500 BGU

12.000 FXU

5.000 BGU

Dawkowanie na 1kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 3.600 - 6.000 FXU; 1.500 - 2.500 FBG.

Do użycia w mieszankach paszowych pełnoporcjowych bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie arabinoksylany i beta-glukany), np. zawierających więcej niż 35 % jęczmienia lub 20 % pszenicy.

1.04.2004 r.
EC 3.2.1.4Forma płynna: 36.000 FXU/g 15.000 BGU/g.świnie4 miesiące6.000 FXU

2.500 BGU

-

-

Dawkowanie na 1kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 6.000 FXU; 2.500 BGU.

Do użycia w mieszankach paszowych pełnoporcjowych bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie arabinoksylany i beta-glukany), np. zawierających więcej niż 30 % pszenicy lub 30 % jęczmienia.

1.04.2004 r.
indyki rzeźne-6.000 FXU

2.500 BGU

12.000 FXU

5.000 BGU

Dawkowanie na 1kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 6.000 - 12.000 FXU; 2.500 - 5.000 BGU.

Do użycia w mieszankach paszowych pełnoporcjowych bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie arabinoksylany i beta-glukany), np. zawierających więcej niż 40 % pszenicy.

1.04.2004 r.
kury nioski-12.000 FXU

5.000 BGU

-

-

Dawkowanie na 1kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 12.000 FXU; 5.000 BGU.

Do użycia w mieszankach paszowych pełnoporcjowych bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie arabinoksylany i beta-glukany), np. zawierających więcej niż 20 % pszenicy, 10 % jęczmienia i 20 % słonecznika.

1.04.2004 r.
Preparat endo-1,4-beta-ksylanazy i endo-1,4-beta-glukanazy wytwarzany przez Aspergillus niger (CBS 600.94) o minimalnej aktywności: Forma stała: 36.000 FXU8)/g

15.000 BGU9)/g

kurczęta rzeźne-3.600 FXU

1.500 BGU

12.000 FXU

5.000 BGU

Dawkowanie na 1kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 3.600 - 6.000 FXU; 1.500 - 2.500 BGU.

Do użycia w mieszankach paszowych pełnoporcjowych bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie arabinoksylany i beta-glukany), np. zawierających więcej niż 35 % jęczmienia i 20 % pszenicy.

30.09.2004 r.
świnie4 miesiące6.000 FXU

2.500 BGU

-

-

Dawkowanie na 1kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 6.000 FXU; 2.500 BGU.

Do użycia w mieszankach paszowych pełnoporcjowych bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie arabinoksylany i beta-glukany), np. zawierających więcej niż 30 % pszenicy i 30 % jęczmienia.

30.09.2004 r.
indyki rzeźne-6.000 FXU

2.500 BGU

12.000 FXU

5.000 BGU

Dawkowanie na 1kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 6.000 - 12.000 FXU; 2.500 - 5.000 BGU.

Do użycia w mieszankach paszowych pełnoporcjowych bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie arabinoksylany i beta-glukany), np. zawierających więcej niż 40 % pszenicy.

30.09.2004 r.
kury nioski-12.000 FXU

5.000 BGU

-

-

Dawkowanie na 1kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 12.000 FXU; 5.000 BGU.

Do użycia w mieszankach paszowych pełnoporcjowych bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie arabinoksylany i beta-glukany), np. zawierających więcej niż 20 % pszenicy, 10 % jęczmienia i 20 % słonecznika.

30.09.2004 r.
9.8 (Rozp.Kom. nr 2200/2001 z dnia 17.10.2001r.)Endo-1,4-beta-glukanaza

EC 3.2.1.4

Endo-1,4-beta-ksylanaza

EC 3.2.1.8

Preparat endo-1,4-beta-glukanazy i endo-1, 4-beta-ksylanazy wytwarzany przez Aspergillus niger (CBS 600.94) o minimalnej aktywności: W formie powlekanej: 10.000 BGU9)/g 4.000 FXU 8)/g

Forma płynna: 20.000 BGU/g 8.000 FXU/g

kurczęta rzeźne-3.000 BGU

1.200 FXU

10.000 BGU

4.000 FXU

Dawkowanie na 1kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 3.000 - 10.000 BGU; 1.200 - 4.000 FXU. Do użycia w mieszankach paszowych pełnoporcjowych bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie arabinoksylany i beta-glukany), np. zawierających więcej niż 60 % jęczmienia.1.04.2004 r.
świnie4 miesiące3.000 BGU 1.200 FXU5.000 BGU

2.000 FXU

Dawkowanie na 1kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 3.000 - 5.000 BGU, 1.200 - 2.000 FXU.

Do użycia w mieszankach paszowych pełnoporcjowych bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie arabinoksylany i beta-glukany), np. zawierających więcej niż 30 % jęczmienia.

1.04.2004 r.
kury nioski-5.000 BGU 2.000 FXU-

-

Dawkowanie na 1kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 5.000 BGU; 2.000 FXU. Do użycia w mieszankach paszowych pełnoporcjowych bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie arabinoksylany i beta-glukany), np. zawierających więcej niż 60 % jęczmienia.1.04.2004 r.
Preparat endo-1,4-beta-glukanazy i endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzany przez Aspergillus niger (CBS 600.94) o minimalnej aktywności: Forma stała: 20.000 BGU9)/g 8.000 FXU8)/gkurczęta rzeźne-3.000 BGU

1.200 FXU

10.000 BGU

4.000 FXU

Dawkowanie na 1kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 3.000 -10.000 BGU; 1.200 - 4.000 FXU. Do użycia w mieszankach paszowych pełnoporcjowych bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie arabinoksylany i beta-glukany), np. zawierających więcej niż 60 % jęczmienia.30.09.2004 r.
świnie4 miesiące3.000 BGU

1.200 FXU

5.000 BGU

2.000 FXU

Dawkowanie na 1kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 3.000 - 5.000 BGU; 1.200 - 2.000 FXU.

Do użycia w mieszankach paszowych pełnoporcjowych bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie arabinoksylany i beta-glukany), np. zawierających więcej niż 30 % jęczmienia.

30.09.2004 r.
kury nioski-5.000 BGU

2.000 FXU

-

-

Dawkowanie na 1kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 5.000 BGU; 2.000 FXU

Do użycia w mieszankach paszowych pełnoporcjowych bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie arabinoksylany i beta-glukany), np. zawierających więcej niż 60 % jęczmienia.

30.09.2004 r.
10.9 (Rozp.Kom. nr 2200/2001 z dnia 17.10.2001r.)Endo-1,4-beta-ksylanaza

EC 3.2.1.8

Preparat endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzany przez Aspergillus niger (CBS 270.95) o minimalnej aktywności: Forma stała: 28.000 EXU10)/g Forma płynna: 14.000 EXU/mlkurczęta rzeźne-1.400 EXU-Dawkowanie na 1kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 1.400 EXU.

Do użycia w mieszankach paszowych pełnoporcj owych bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie arabinoksylany), np. zawierających więcej niż 50 % pszenicy.

30.06.2004 r.
kury nioski-2.400 EXU-Dawkowanie na 1kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 2400 -7400 EXU. Do użycia w mieszankach paszowych pełnoporcjowych bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie arabinoksylany), np. zawierających więcej niż 30 % pszenicy i 30 % żyta.1.04.2004 r.
indyki rzeźne-2.400 EXU-Dawkowanie na 1kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 2.400 - 5.600 EXU. Do użycia w mieszankach paszowych pełnoporcjowych bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie arabinoksylany), np. zawierających więcej niż 30 % pszenicy i 30 % żyta.1.04.2004 r.
11.10 (Rozp.Kom. nr 2200/2001 z dnia 17.10.2001r.)Alfa - amylaza

EC 3.2.1.1

Preparat alfa-amylazy wytwarzany przez Bacillus amyloliquefaciens (CBS 360.94) o minimalnej aktywności: Forma stała: 45.000 RAU11)/g Forma płynna: 20.000 RAU/mlświnie4 miesiące1.800 RAU-Dawkowanie na 1kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 1.800 RAU.

Do użycia wyłącznie w mieszankach paszowych pełnoporcjowych przeznaczonych do płynnych systemów żywieniowych, zawierających bogate w skrobię materiały paszowe (np. zawierających więcej niż 35 % pszenicy).

30.06.2004 r.
tuczniki-1.800 RAU-Dawkowanie na 1kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 1.800 RAU.

Do użycia wyłącznie w mieszankach paszowych pełnoporcjowych przeznaczonych do płynnych systemów żywieniowych, zawierających bogate w skrobię materiały paszowe (np. zawierających więcej niż 35 % pszenicy).

30.06.2004 r.
lochy-1.800 RAU-Dawkowanie na 1kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 1.800 RAU.

Do użycia wyłącznie w mieszankach paszowych pełnoporcjowych przeznaczonych do płynnych systemów żywieniowych, zawierających bogate w skrobię materiały paszowe (np. zawierających więcej niż 35 % pszenicy).

30.06.2004 r.
12.11 (Rozp.Kom. nr 2200/2001 z dnia 17.10.2001r.)Endo-1,4-beta-glukanaza

EC 3.2.1.4

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza

EC 3.2.1.6

Preparat endo-1,4-beta-glukanazy, endo-1,3(4)-beta-glukanazy i endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzany przez Trichoderma longibrachiatum (ATCC 74 252) o minimalnej aktywności:kurczęta rzeźne-Endo- 1,4-beta-glukanaza: 400 U

Endo- 1,3(4)-beta-glukanaza: 900 U

-

-

Dawkowanie na 1kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej:

Endo-1,4-beta-glukanaza: 400 - 1.600 U. Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 900 - 3.600 U. Endo-1,4-beta-ksylanaza: 1.300 -5.200 U.

Do użycia w mieszankach paszowych pełnoporcjowych bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie arabinoksylany i beta-glukany), np. zawierających więcej niż 30 % pszenicy lub jęczmienia i więcej niż 10% żyta.

30.06.2004 r.
Endo-1,4-beta-ksylanaza

EC 3.2.1.8

Forma płynna:

Endo-1,4-beta-glukanaza 8.000 U12)/ml

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 18.000 U13)/ml

Endo-1,4-beta-ksylanaza: 26.000 U14)/ml

Endo- 1,4-beta-ksylanaza: 1.300 U-
Preparat endo-1,4-beta-glukanazy, endo- 1,3(4)-beta-glukanazy i endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzany przez Trichoderma longibrachiatum (ATCC 74 252) o minimalnej aktywności:

Granulat: Endo- 1,4-beta-glukanaza 8000 U12)/g

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 18000 U13)/g

Endo-1,4-beta-ksylanaza: 26000 U14)/g

kurczęta rzeźne-Endo-1,4-beta-glukanaza: 400 U

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 900 U

Endo-1,4-beta-ksylanaza: 1.300 U

-

-

-

Dawkowanie na 1kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej:

- Endo-1,4-beta-glukanaza: 400-1.600 U -Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 900-3.600 U -Endo-1,4-beta-ksylanaza: 1.300 - 5.200 U

Do użycia w mieszankach paszowych pełnoporcjowych bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie arabinoksylany i beta-glukany), np. zawierających więcej niż 30 % pszenicy lub jęczmienia i więcej niż 10 % żyta.

31.05.2005 r.
Preparat endo-1,4-beta-glukanazy, endo-1,3(4)-beta-glukanazy i endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzany przez Trichoderma longibrachiatum (ATCC 74 252) o minimalnej aktywności:

Forma płynna i granulat: Endo-1,4-beta-glukanaza 8.000 U12)/g lub ml

indyki rzeźne-Endo- 1,4-beta-glukanaza: 400 U

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 900 U

Endo- 1,4-beta-ksylanaza: 1.300 U

-

-

-

Dawkowanie na 1kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej:

Endo-1,4-beta-glukanaza: 400 - 800 U

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 900 -1.800 U

Endo-1,4-beta-ksylanaza: 1.300 -2.600 U

Do użycia w mieszankach paszowych pełnoporcjowych bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie arabinoksylany i beta-glukany), np. zawierających więcej niż 40 % pszenicy.

31.05.2005 r.
Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 18000 U13)/g lub ml
Endo-1,4-beta-ksylanaza: 26.000 U14)/g lub ml
13.11 (Rozp.Kom. nr 2188/2002 z dnia 9. 12.2002 r.)Endo-1,4-beta-glukanaza

EC 3.2.1.4

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza

EC 3.2.1.6

Endo-1,4-beta-ksylanaza

EC 3.2.1.8

Preparat endo-1,4-beta-glukanazy, endo-1,3(4)-beta-glukanazy i endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzany przez Trichoderma longibrachiatum (ATCC 74 252) o minimalnej aktywności:

Forma płynna i granulat: Endo-1,4-beta-glukanaza 8.000 U12)/g lub ml

kury nioski-Endo-1,4-beta-glukanaza: 400 U

Endo- 1,3(4)-beta-glukanaza: 900 U

Endo- 1,4-beta-ksylanaza: 1.300 U

-

-

-

Dawkowanie na 1kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej:

Endo-1,4-beta-glukanaza: 400 - 1.280 U

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 900 - 2.880 U

Endo-1,4-beta-ksylanaza:

1.300 -4.160 U

Do użycia w mieszankach paszowych pełnoporcjowych bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie arabinoksylany i beta-glukany), np. zawierających więcej niż 40 % pszenicy lub jęczmienia.

1.01.2007 r.
Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 18.000U 13)/g lub ml
Endo-1,4-beta-ksylanaza: 26.000 U14)/g lub ml
prosięta-Endo-1,4-beta-glukanaza: 400 U

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 900 U

Endo- 1,4-beta-ksylanaza: 1.300 U

-

-

-

Dawkowanie na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej:

endo-1,4-beta-glukanaza: 400 - 1.600 U endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 900 - 3.600 U endo-1,4-beta-ksylanaza: 1.300 - 5.200 U

Do użycia w mieszankach paszowych pełnoporcjowych bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie arabinoksylany i beta-glukany), np. zawierających więcej niż 40 % pszenicy lub kukurydzy i 20 % żyta.

1.01.2007 r.
14.12 (Rozp.Kom. nr 2200/2001 z dnia 17.10.2001r.)Endo-1,4-beta-glukanaza

EC 3.2.1.4

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza

EC 3.2.1.6

Endo-1,4-beta-ksylanaza

EC 3.2.1.8

Preparat endo-1,4-beta-glukanazy, endo-1,3(4)-beta-glukanazy i endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzany przez Trichoderma viride (FERM BP- 4447) o minimalnej aktywności:

Endo-1,4-beta-glukanaza 8.000 U12)/g

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 18.000 U13)/g

Endo-1,4-beta-ksylanaza: 26.000 U14)/g

kurczęta rzeźne-Endo-1,4-beta-glukanaza: 200 U

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 450 U

Endo- 1,4-beta-ksylanaza: 650 U

-

-

-

Dawkowanie na 1kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej:

Endo-1,4-beta-glukanaza: 800 - 1.200 U. Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 1.800-2.700 U. Endo-1,4-beta-ksylanaza: 2.600 - 3.900 U.

Do użycia w mieszankach paszowych pełnoporcjowych bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie arabinoksylany i beta-glukany), np. zawierających więcej niż 20 % pszenicy i 20 % jęczmienia lub 25% żyta.

30.06.2004 r.
kury nioski-Endo-1, 4-beta-glukanaza: 640 U

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 1440 U

Endo-1,4-beta-ksylanaza: 2080 U

-

-

-

Dawkowanie na 1kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej:

Endo-1,4-beta-glukanaza: 640 - 1.280 U.

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 1.440-2.880 U.

Endo-1,4-beta-ksylanaza: 2.080- 4.160 U.

Do użycia w mieszankach paszowych pełnoporcjowych bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie arabinoksylany i beta-glukany), np. zawierających więcej niż 20 % pszenicy i 20 % jęczmienia lub 25 % żyta.

30.06.2004 r.
indyki rzeźneEndo-1, 4-beta-glukanaza: 800 U

Endo-1, 3(4)-beta-glukanaza: 1.800 U

Endo-1,4-beta-ksylanaza: 2.600 U

-

-

-

Dawkowanie na 1kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej:

Endo-1,4-beta-glukanaza: 800 - 1.200 U.

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 1.800 - 2.700 U.

Endo-1,4-beta-ksylanaza: 2.600 - 3.900 U.

Do użycia w mieszankach paszowych pełnoporcjowych bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie arabinoksylany i beta-glukany), np. zawierających więcej niż 20 % pszenicy i 20 % jęczmienia.

30.06.2004 r.
15.13 (Rozp.Kom. nr 2200/2001 z dnia 17.10.2001r.)Endo-1,3(4)-beta-glukanaza

EC 3.2.1.6

Endo-1,4-beta-ksylanaza

EC 3.2.1.8

Preparat endo-1,3(4)-beta-glukanazy i endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzany przez Trichoderma longibrachiatum (CBS 357.94) o minimalnej aktywności: Forma proszku: 8.000 BGU15)/gkurczęta rzeźne-100 BGU

130 EXU

-

-

Dawkowanie na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 100 BGU; 130 EXU.

Do użycia w mieszankach paszowych pełnoporcjowych bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie arabinoksylany i beta-glukany), np. zawierających więcej niż 30 % pszenicy i 30 % jęczmienia lub 20 % żyta.

30.06.2004 r.
11.000 EXU16)/g

Granulat: 6.000 BGU/g

8.250 EXU/g

Forma płynna:

2.000 BGU/ml

2.750 EXU/ml

kury nioski-600 BGU 800 EXU-

-

Dawkowanie na 1kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 600 BGU; 800 EXU. Do użycia w mieszankach paszowych pełnoporcjowych bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie arabinoksylany i beta-glukany), np. zawierających więcej niż 40 % pszenicy i więcej niż 30 % jęczmienia.1.04.2004 r.
indyki rzeźne-600 BGU

800 EXU

-

-

Dawkowanie na 1kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 600 BGU; 800 EXU.

Do użycia w mieszankach paszowych pełnoporcjowych bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie arabinoksylany i beta-glukany), np. zawierających więcej niż 30 % pszenicy i więcej niż 30% żyta.

1.04.2004 r.
16.14 (Rozp.Kom. nr 2200/2001 z dnia 17.10.2001r.) i (Rozp.Kom. nr 1847/2003 z dnia 20.10.2003r.)Endo-1,4-beta-ksylanaza

EC 3.2.1.8

Preparat Endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzany przez Aspergillus Niger (CBS 520.94) o minimalnej aktywności:

Forma stała: Endo-1,4-beta-ksylanaza: 600 U17)/g

Forma płynna: Endo-1,4-beta-ksylanaza: 300 U/ml

kurczęta rzeźne-Endo-1, 4-beta-ksylanaza: 300 U-Dawkowanie na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej:

Endo-1,4-beta-ksylanaza: 300 - 600 U.

Do użycia w mieszankach paszowych pełnoporcjowych bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie arabinoksylany), np. zawierających więcej niż 50 % pszenicy.

30.06.2004 r.
indyki rzeźne-300 U-Dawkowanie na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 300 - 1200 U.

Do użycia w mieszankach paszowych pełnoporcjowych bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie arabinoksylany), np. zawierających więcej niż 40 % pszenicy.

24.10.2007 r.
17.15 (Rozp.Kom. nr 2200/2001 z dnia 17.10.2001r.)Endo-1,3(4)-beta-glukanaza

EC 3.2.1.6

Preparat Endo-1,3(4)-beta-glukanazy wytwarzany przez Trichoderma viride (CBS 517.94) o minimalnej aktywności:

Forma stała: Endo-1, 3(4)-beta-glukanaza: 650 U18)/g

kurczęta rzeźne-Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 325 U-Dawkowanie na 1kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej:

Endo-1,3 (4) - beta-glukanaza: 325 - 650 U.

Do użycia w mieszankach paszowych pełnoporcjowych bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie beta-glukany), np. zawierających więcej niż 50 % jęczmienia.

30.06.2004 r.
Forma płynna: Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 325 U/ml
18.16 (Rozp.Kom. nr 2200/2001 z dnia 17.10.2001r.)Endo-1,4-beta-glukanaza

EC 3.2.1.4

Preparat endo-1,4-beta-glukanazy wytwarzany przez Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 142) o minimalnej aktywności:kurczęta rzeźne-250 CU-Dawkowanie na 1kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 500 - 1.000 CU.

Do użycia w mieszankach paszowych pełnoporcjowych bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie beta-glukany), np. zawierających więcej niż 40 % jęczmienia.

30.06.2004 r.
Forma płynna: 2.000 CU19)/mlkury nioski-250 CU-Dawkowanie na 1kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 500 - 1.000 CU.

Do użycia w mieszankach paszowych pełnoporcjowych bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie beta-glukany), np. zawierających więcej niż 40 % jęczmienia.

30.06.2004 r.
świnie4 miesiące250 CU-Dawkowanie na 1kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 500 - 1.000 CU.

Do użycia w mieszankach paszowych pełnoporcjowych bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie beta-glukany), np. zawierających więcej niż 40 % jęczmienia.

30.06.2004 r.
tuczniki-250 CU-Dawkowanie na 1kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 500 - 1.000 CU.

Do użycia w mieszankach paszowych pełnoporcjowych bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie beta-glukany), np. zawierających więcej niż 40 % jęczmienia.

30.06.2004 r.
Preparat endo-1,4-beta-glukanazy wytwarzany przez Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 142) o minimalnej aktywności:

Forma stała:

2000 CU19)/g

kurczęta rzeźne-250 CU-Dawkowanie na 1kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 500 - 1.000 CU.

Do użycia w mieszankach paszowych pełnoporcjowych bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie beta-glukany), np. zawierających więcej niż 40 % jęczmienia.

17.07.2004 r.
kury nioski-250 CU-Dawkowanie na 1kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 500 - 1.000 CU.

Do użycia w mieszankach paszowych pełnoporcjowych bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie beta-glukany), np. zawierających więcej niż 40 % jęczmienia.

17.07.2004 r.
świnie4 miesiące250 CU-Dawkowanie na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 500 - 1.000 CU.

Do użycia w mieszankach paszowych pełnoporcjowych bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie beta-glukany), np. zawierających więcej niż 40 % jęczmienia.

17.07.2004 r.
tuczniki-250 CU-Dawkowanie na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 500 - 1.000 CU.

Do użycia w mieszankach paszowych pełnoporcjowych bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie beta-glukany), np. zawierających więcej niż 40 % jęczmienia.

17.07.2004 r.
19.17 (Rozp.Kom. nr 2200/2001 z dnia 17.10.2001r.)Endo-1,4-beta-ksylanaza

EC 3.2.1.8

Preparat endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzany przez Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 135) o minimalnej aktywności:kurczęta rzeźne-750 EPU-Dawkowanie na 1kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 1.500 - 3.000 EPU.

Do użycia w mieszankach paszowych pełnoporcjowych bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie arabinoksylany), np. zawierających więcej niż 40 % pszenicy.

30.06.2004 r.
Forma płynna: 6.000 EPU20)/mlkury nioski-750 EPU-Dawkowanie na 1kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 1.500 - 3.000 EPU.

Do użycia w mieszankach paszowych pełnoporcjowych bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie arabinoksylany), np. zawierających więcej niż 40 % pszenicy.

30.06.2004 r.
świnie4 miesiące750 EPU-Dawkowanie na 1kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 1.500 - 3.000 EPU.

Do użycia w mieszankach paszowych pełnoporcjowych bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie arabinoksylany), np. zawierających więcej niż 40 % pszenicy.

30.06.2004 r.
tuczniki-750 EPU-Dawkowanie na 1kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 1.500-3.000 EPU.

Do użycia w mieszankach paszowych pełnoporcjowych bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie arabinoksylany), np. zawierających więcej niż 40 % pszenicy.

30.06.2004 r.
Preparat endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzany przez Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 135) o minimalnej aktywności:

Forma stała: 6.000 EPU20)/g.

kurczęta rzeźne-750 EPU-Dawkowanie na 1kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 1.500 - 3.000 EPU. Do użycia w mieszankach paszowych pełnoporcjowych bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie arabinoksylany), np. zawierających więcej niż 40 % pszenicy.17.07.2004 r.
kury nioski-750 EPU-Dawkowanie na 1kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 1.500 - 3.000 EPU.

Do użycia w mieszankach paszowych pełnoporcjowych bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie arabinoksylany), np. zawierających więcej niż 40 % pszenicy.

17.07.2004 r.
świnie4 miesiące750 EPU-Dawkowanie na 1kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 1.500-3.000 EPU.

Do użycia w mieszankach paszowych pełnoporcjowych bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie arabinoksylany), np. zawierających więcej niż 40 % pszenicy.

17.07.2004 r.
tuczniki-750 EPU-Dawkowanie na 1kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 1.500 - 3.000 EPU.

Do użycia w mieszankach paszowych pełnoporcjowych bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie arabinoksylany), np. zawierających więcej niż 40 % pszenicy.

17.07.2004 r.
indyki rzeźne-750 EPU-Dawkowanie na 1kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 1.500 - 3.000 EPU. Do użycia w mieszankach paszowych pełnoporcjowych bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie arabinoksylany), np. zawierających więcej niż 35 % pszenicy.17.07.2004 r.
20.18 (Rozp.Kom. nr 2200/2001 z dnia 17.10.2001r.)Endo-1,3(4)-beta-glukanaza

EC 3.2.1.6

Preparat endo-1,3(4)-beta-glukanazy wytwarzanej przez Aspergillus niger (MUCL 39 199)o minimalnej aktywności:

Forma stała: 2.000 AGL21)/g

Forma płynna: 500 AGL/ml

kurczęta rzeźne-100 AGL-Dawkowanie na 1kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 100 AGL.

Do użycia w mieszankach paszowych pełnoporcjowych bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie beta-glukany), np. zawierających więcej niż 40 % jęczmienia i 20 % pszenicy.

30.06.2004 r.
21.19 (Rozp.Kom. nr 2200/2001 z dnia 17.10.2001r.)Endo-1,3(4)-beta-glukanaza

EC 3.2.1.6

Preparat endo-1,3(4)-beta-glukanazy wytwarzanej przez Aspergillus niger (MUCL 39 199)o minimalnej aktywności: Forma stała: 1.500 AGL21)/g

Forma płynna: 200 AGL/g

kurczęta rzeźne-25 AGL-Dawkowanie na 1kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 25-100 AGL.

Do użycia w mieszankach paszowych pełnoporcjowych bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie beta-glukany), np. zawierających więcej niż 50 % jęczmienia.

30.06.2004 r.
22.20 (Rozp.Kom. nr 2200/2001 z dnia 17.10.2001r.)Endo-1,4-beta-ksylanaza

EC 3.2.1.8

Preparat endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej przez Trichoderma longibrachiatum (MUCL 39 203) o minimalnej aktywności: Forma stała: 2.000 AXC 22)/g Forma płynna: 500 AXC/mlkurczęta rzeźne-100 AXC-Dawkowanie na 1kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 100 AXC.

Do użycia w mieszankach paszowych pełnoporcjowych bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie arabinoksylany), np. zawierających więcej niż 40 % pszenicy lub żyta.

30.06.2004 r.
23.21 (Rozp.Kom. nr 2200/2001 z dnia 17.10.2001r.)Endo-1,4-beta-ksylanaza

EC 3.2.1.8

Preparat endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej przez Trichoderma longibrachiatum (MUCL 39 203) o minimalnej aktywności: Forma stała: 1.500 AXC22)/g

Forma płynna: 200 AXC/g

kurczęta rzeźne-25 AXC-Dawkowanie na 1kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 25-100 AXC. Do użycia w mieszankach paszowych pełnoporcjowych bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie arabinoksylany), np. zawierających więcej niż 50 % pszenicy.30.06.2004 r.
24.22 (Rozp.Kom. nr 2200/2001 z dnia 17.10.2001r.)Endo-1,3(4)-beta-glukanaza

EC 3.2.1.6

Preparat endo-1,3(4)-beta-glukanazy wytwarzanej przez Trichoderma longibrachiatum(CNCM MA 6-10 W) o minimalnej aktywności:

Forma stała: 70.000 BGN 23)/g

Forma płynna: 14.000 BGN/ml

kurczęta rzeźne-1.050 BGN-Dawkowanie na 1kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 2.800 BGN. Do użycia w mieszankach paszowych pełnoporcjowych bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie beta-glukany), np. zawierających więcej niż 50 % jęczmienia.30.06.2004 r.
25.23 (Rozp.Kom. nr 2200/2001 z dnia 17.10.2001 r.)Endo-1,4-beta-ksylanaza

EC 3.2.1.8

Preparat endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej przez Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6-10 W) o minimalnej aktywności:kurczęta rzeźne-1.050 IFP-Dawkowanie na 1kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 1.400 IFP.

Do użycia w mieszankach paszowych pełnoporcjowych bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie arabinoksylany), np. zawierających więcej niż 56 % pszenicy.

30.06.2004 r.
Forma stała: 70.000 IFP24)/g

Forma płynna: 7.000 IFP/ml

indyki rzeźne-700 IFP-Dawkowanie na 1kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 1.400 IFP.

Do użycia w mieszankach paszowych pełnoporcjowych bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie arabinoksylany), np. zawierających więcej niż 40 % pszenicy.

28.02.2005 r.
kury nioski-840 IFP-Dawkowanie na 1kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 840 IFP.

Do użycia w mieszankach paszowych pełnoporcjowych bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie arabinoksylany), np. zawierających więcej niż 40 % pszenicy.

28.02.2005 r.
26.24 (Rozp.Kom. nr 2200/2001 z dnia 17.10.2001 r.)Endo-1,4-beta-ksylanaza

EC 3.2.1.8

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza

EC 3.2.1.6

Preparat endo-1,4-beta-ksylanazy i endo- 1,3(4)-beta-glukanazy wytwarzanych przez Aspergillus niger (CNCM I-1517) o minimalnej aktywności:

28.000 QXU25)/g

140.000 QGU26)/g

kurczęta rzeźne-420 QXU

2.100 QGU

1.120 QXU

5.600 QGU

Dawkowanie na 1kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 560 QXU, 2.800 QGU.

Do użycia w mieszankach paszowych pełnoporcjowych bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie arabinoksylany i beta-glukany), np. zawierających więcej niż 30 % pszenicy i 30 % jęczmienia.

30.06.2004 r.
27.24 (Rozp.Kom. nr 1876/2002 z dnia 21.10.2002 r.)Endo-1,4-beta-ksylanaza

EC 3.2.1.8

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza

EC 3.2.1.6

Preparat endo-1,4-beta-ksylanazy i endo- 1,3(4)-beta-glukanazy wytwarzanych przez Aspergillus niger (CNCM I-1517) o minimalnej aktywności:

28.000 QXU25)/g

140.000 QGU26)/g

kury nioski-560 QXU 2.800 QGU-

-

Dawkowanie na 1kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 560 QXU, 2.800 QGU.

Do użycia w mieszankach paszowych pełnoporcjowych bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie arabinoksylany i beta-glukany), np. zawierających więcej niż 20 % pszenicy i 20 % jęczmienia.

1.10.2006 r.
28.25 (Rozp.Kom. nr 2200/2001 z dnia 17.10.2001r.)Endo-1,3(4)-beta-glukanaza

EC 3.2.1.6

Endo-1,4-beta-ksylanaza

EC 3.2.1.8

Preparat endo-1,3(4)-beta-glukanazy i endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanych przez Aspergillus niger (NRRL 25541) o minimalnej aktywności: Endo-1,3(4)-beta-glukanazy: 1.100 U27)/g Endo-1,4-beta-ksylanazy: 1.600 U28)/gkurczęta rzeźne-Endo-1, 3(4)-beta-glukanaza: 138 U

Endo-1, 4-beta-ksylanaza: 200 U

-

-

Dawkowanie na 1kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej:

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 138 U. Endo-1,4-beta-ksylanaza: 200 U.

Do użycia w mieszankach paszowych pełnoporcjowych bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie beta-glukany i arabinoksylany), np. zawierających więcej niż 50 % jęczmienia lub 30 % pszenicy i 30 % kukurydzy.

30.06.2004 r.
kury nioski-Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 138 U

Endo-1,4-beta-ksylanaza: 200 U

-

-

Dawkowanie na 1kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej:

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 138 U.

Endo-1,4-beta-ksylanaza: 200 U.

Do użycia w mieszankach paszowych pełnoporcjowych bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie beta-glukany i arabinoksylany), np. zawierających więcej niż 50 % jęczmienia lub 30 % pszenicy i 30 % kukurydzy.

30.06.2004 r.
29.26 (Rozp.Kom. nr 2200/2001 z dnia 17.10.2001r.)Endo-1,3(4)-beta-glukanaza

EC 3.2.1.6

Preparat endo-1,3(4)-beta-glukanazy wytwarzanej przez Trichoderma reesei (CBS 526.94) o minimalnej aktywności:

Forma stała:

350.000 BU29)/g Forma płynna: 50.000 BU/g

kurczęta rzeźne-23.000 BU-Dawkowanie na 1kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 23.000 -50.000 BU.

Do użycia w mieszankach paszowych pełnoporcjowych bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie beta-glukany), np. zawierających więcej niż 20 % jęczmienia lub 30 % żyta.

30.06.2004 r.
świnie4 miesiące26.000 BU-Dawkowanie na 1kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 26.000 -35.000 BU.

Do użycia w mieszankach paszowych pełnoporcjowych bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie beta-glukany), np. zawierających więcej niż 60 % jęczmienia lub pszenicy.

30.06.2004 r.
30.27 (Rozp.Kom. nr 2200/2001 z dnia 17.10.2001r.)Endo-1,4-beta-ksylanaza

EC 3.2.1.8

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza

EC 3.2.1.6

Preparat endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej przez Trichoderma reesei (CBS 529.94) i endo-1,3(4)-beta-glukanazy wytwarzanej przez Trichoderma reesei (CBS 526.94) o minimalnej aktywności: Forma stała: 200.000 BXU 30)/g

200.000 BU 31)/g

kurczęta rzeźne-2.500 BXU

2.500 BU

-Dawkowanie na 1kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 10.000 BXU; 10.000 BU.

Do użycia w mieszankach paszowych pełnoporcjowych bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie arabinoksylany i glukany), np. zawierających więcej niż 40 % pszenicy lub 30 % żyta.

30.06.2004 r.
Forma płynna: 30.000 BXU/g 30.000 BU/gprosięta2 miesiące7.500 BXU

7.500 BU

-Dawkowanie na 1kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 7.500-15.000 BXU; 7.500-15.000 BU. Do użycia w mieszankach paszowych pełnoporcjowych bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie beta- glukany i arabinoksylany), np. zawierających więcej niż 50 % pszenicy.28.02.2005 r.
31.28

(Rozp.Kom. nr 2200/2001 z dnia 17.10.2001r.)

3-Fitaza

EC 3.1.3.8

Preparat 3 -fitazy wytwarzany przez Trichoderma reesei (CBS 528.94) o minimalnej aktywności:

Forma stała:

5.000 PPU 32)/g

Forma płynna: 1.000 PPU/g

świnie4 miesiące250 PPU-Dawkowanie na 1kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 500 - 750 PPU.

Do użycia w mieszankach paszowych pełnoporcjowych bogatych w fitaty, np. zawierających więcej niż 50 % zbóż (kukurydza, jęczmień, pszenica), tapioka, nasiona roślin oleistych i nasiona roślin strączkowych.

30.06.2004 r.
tuczniki-500 PPU-Dawkowanie na 1kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 500 - 750 PPU.

Do użycia w mieszankach paszowych pemoporcjowych bogatych w fitaty, np. zawierających więcej niż 50 % zbóż (kukurydza, jęczmień, pszenica), tapioka, nasiona roślin oleistych i nasiona roślin strączkowych.

30.06.2004 r.
kurczęta rzeźne-500 PPU-Dawkowanie na 1kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 500 -750 PPU.

Do użycia w mieszankach paszowych zawierających więcej niż 0,22 % fosforu fitynowego.

28.02.2005 r.
32.29 (Rozp.Kom. nr 2200/2001 z dnia 17.10.2001r.)Endo-1,3(4)-beta-glukanaza

EC 3.2.1.6

Preparat endo- 1,3(4)-beta-glukanazy wytwarzany przez Geosmithia emersonii (IMI SD 133) o minimalnej aktywności:

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza:

5.500 U33)/g

kurczęta rzeźne-Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 250 U-Dawkowanie na 1kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: Endo-1,3(4)-beta- glukanaza: 250 U.

Do użycia w mieszankach paszowych bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie beta-glukany), np. zawierających więcej niż 50 % jęczmienia.

30.06.2004 r.
33.30 (Rozp.Kom. nr 2200/2001 z dnia 17.10.2001r.)Endo-1,3(4)-beta-glukanaza

EC 3.2.1.6

Endo-1,4-beta-ksylanaza

EC 3.2.1.8

Preparat endo-1,3 (4)-beta-glukanazy i endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzany przez Penicillium funiculosum (IMI SD 101) o minimalnej aktywności:

Forma sypka: Endo-1, 3(4)-beta-glukanaza: 2.000 U 34)/g

kurczęta rzeźne-Endo-1, 3(4)-beta-glukanaza: 100 U

Endo- 1,4-beta-ksylanaza: 70 U

-

-

Dawkowanie na 1kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: endo- 1,3(4)-beta-glukanaza: 100 U; endo- 1,4-beta-ksylanaza: 70 U.

Do użycia w mieszankach paszowych bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie beta-glukany i arabinoksylany), np. zawierających więcej niż 50 % jęczmienia lub 60 % pszenicy.

30.06.2004 r.
Endo-1,4-beta-ksylanaza: 1.400 U35)/g Forma płynna: Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 500 U/ml Endo-1,4-beta-ksylanaza: 350 U/mlindyki rzeźne-Endo-1, 3(4)-beta-glukanaza: 100 U

Endo-1, 4 beta-ksylanaza: 70 U

-

-

Dawkowanie na 1kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej:

Endo-1,3 (4)-beta-glukanaza: 100 U.

Endo-1,4-beta-ksylanaza: 70 U.

Do użycia w mieszankach paszowych bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie beta-glukany i arabinoksylany), np. zawierających więcej niż 50 % pszenicy.

28.02.2005 r.
kury nioski-Endo-1, 3(4)-beta-

glukanaza: 100 U

Endo- 1,4-beta-ksylanaza: 70 U

-

-

Dawkowanie na 1kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: endo-1,3-(4)-beta-glukanaza: 100 U, endo- 1,4-beta-ksylanaza: 70 U.

Do użycia w mieszankach paszowych bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie beta-glukany i arabinoksylany), np. zawierających więcej niż 60 % jęczmienia lub 30 % pszenicy.

28.02.2005 r.
tuczniki-Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 100 U

Endo- 1,4-beta-ksylanaza: 70 U

-

-

Dawkowanie na 1kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: endo- 1,3(4)-beta-glukanaza: 100 U, endo-1,4-beta-ksylanaza: 70 U.

Do użycia w mieszankach paszowych bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie beta-glukany i arabinoksylany), np. zawierających więcej niż 50 % jęczmienia lub 60 % pszenicy.

28.02.2005 r.
34.31 (Rozp.Kom. nr 2200/2001 z dnia 17.10.2001r.)Endo-1,4-beta-ksylanaza

EC 3.2.1.8

Preparat endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzany przez Trichoderma longibrachiatum (CBS 614.94) o minimalnej aktywności:kurczęta rzeźne-600 EU-Dawkowanie na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 600 EU.

Do użycia w mieszankach paszowych bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie arabinoksylany), np. zawierających więcej niż 60 % pszenicy.

30.06.2004 r.
Forma stała: 300 EU36)/g

Forma płynna: 1.000 EU/g

kury nioski-300 EU-Dawkowanie na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 600 EU.

Do użycia w mieszankach paszowych bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie arabinoksylany), np. zawierających więcej niż 60 % pszenicy.

30.06.2004 r.
35.32 (Rozp.Kom. nr 2200/2001 z dnia 17.10.2001r.)Endo-1,3(4)-beta-glukanaza

EC 3.2.1.6

Preparat endo-1,3(4)-beta-glukanazy wytwarzanej przez Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106) o minimalnej aktywności:

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 200 U18)/ml

kurczęta rzeźne-Endo- 1,3(4)-beta-glukanaza: 100 U-Dawkowanie na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej:

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 100 U.

Do użycia w mieszankach paszowych bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie beta-glukany), np. zawierających więcej niż 30 % jęczmienia.

30.06.2004 r.
Preparat endo-1,3(4)-beta-glukanazy wytwarzany przez Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106) o minimalnej aktywności: Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 1.200 U18)/mlświnie4 miesiąceEndo-1,3(4)-beta-glukanaza: 400 U-Dawkowanie na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej:

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 400 U.

Do użycia w mieszankach paszowych bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie beta-glukany), np. zawierających więcej niż 55 % jęczmienia.

30.06.2004 r.
tuczniki-Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 500 U-Dawkowanie na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: endo-1,3 (4)-beta-glukanaza: 500 U.

Do użycia w mieszankach paszowych bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie beta-glukany), np. zawierających więcej niż 70 % jęczmienia.

30.06.2004 r.
36.33 (Rozp.Kom. nr 2200/2001 z dnia 17.10.2001r.)Endo-1,4-beta-ksylanaza

EC 3.2.1.8

Preparat endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzany przez Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) o minimalnej aktywności:

Forma sypka: Endo-1,4-beta-ksylanaza: 2.000 U37)/g

kurczęta rzeźne-Endo-1, 4-beta-ksylanaza: 500 U-Dawkowanie na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: Endo-1,4-beta-ksylanaza: 500 - 2.500 U.

Do użycia w mieszankach paszowych bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie arabinoksylany), np. zawierających więcej niż 55 % pszenicy lub 60 % żyta.

30.06.2004 r.
Forma płynna: Endo-1,4-beta-ksylanaza: 5.000 U/mlkury nioski-Endo-1, 4-beta-ksylanaza: 2.000 U-Dawkowanie na 1kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: endo-1,4-beta-ksylanaza: 2.000 U.

Do użycia w mieszankach paszowych bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie arabinoksylany), np. zawierających więcej niż 35 % pszenicy.

30.06.2004 r.
Preparat endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzany przez Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) o minimalnej aktywności:

Forma sypka:

Endo-1,4-beta-ksylanaza: 4.000 U37)/g Forma płynna:

Endo-1,4-beta-ksylanaza: 10.000 U/ml

świnie4 miesiąceEndo-1, 4-beta-ksylanaza: 5.000 U-Dawkowanie na 1kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej:

Endo-1,4-beta-ksylanaza: 5.000 U.

Do użycia w mieszankach paszowych bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie arabinoksylany), np. zawierających więcej niż 45 % pszenicy.

30.06.2004 r.
Preparat endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzany przez Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) o minimalnej aktywności:

Forma sypka: Endo-1,4-beta-ksylanaza: 4.000 U37)/g Forma płynna: Endo-1,4-beta-ksylanaza: 8.000 U/ml

tuczniki-Endo-1, 4-beta-ksylanaza: 4.000 U-Dawkowanie na 1kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej:

Endo-1,4-beta-ksylanaza: 4.000 U.

Do użycia w mieszankach paszowych bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie arabinoksylany), np. zawierających więcej niż 35 % pszenicy.

30.06.2004 r.
37.34 (Rozp.Kom. nr 2200/2001 z dnia 17.10.2001r.)Endo-1,3(4)-beta-glukanaza

EC 3.2.1.6

Endo-1,4-beta-ksylanaza

EC 3.2.1.8 Alfa- amylaza

EC 3.2.1.1

Preparat endo-1,3(4)-beta-glukanazy i endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzany przez Aspergillus niger (NRRL 25541) i alfa -amylazy wytwarzanej przez Aspergillus oryzae (ATCC 66222) o minimalnej aktywności: Endo-1,3(4)-beta-glukanazy: 275 U38)/g Endo-1,4-beta-ksylanazy: 400 U 39) /g

Alfa - amylazy: 3.100 U 40)/g

świnie4 miesiąceEndo-1,3(4)-beta-glukanaza: 165 U Endo-1,4-beta-ksylanaza: 240 U Alfa-amylaza: 1.860 U-

-

-

Dawkowanie na 1kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej:

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 165 U.

Endo-1,4-beta-ksylanaza: 240 U.

Alfa-amylaza: 1.860 U.

Do użycia w mieszankach paszowych zawierających zboża bogate w skrobię i polisacharydy nieskrobiowe (głównie arabinoksylany i beta-glukany), np. zawierających więcej niż 45 % jęczmienia i 10 % pszenicy lub 10 % kukurydzy.

26.07.2004 r.
38.35 (Rozp.Kom. nr 2200/2001 z dnia 17.10.2001r.)Endo-1,3(4)-beta-glukanaza

EC 3.2.1.6

Endo-1,4-beta-ksylanaza

EC 3.2.1.8

Preparat endo-1,3(4)-beta-glukanazy wytwarzanej przez Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106)i endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej przez Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) o minimalnej aktywności:

Endo-1,3(4)-beta-glukanazy: 80 U18)/g Endo-1,4-beta-ksylanazy: 180 U37)/g

kury nioski-Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 80 U

Endo- 1,4-beta-ksylanaza: 180 U

-

-

Dawkowanie na 1kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej:

Endo-1,3 (4)-beta-glukanaza: 80 U.

Endo-1,4-beta-ksylanaza: 180 U.

Do użycia w mieszankach paszowych bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie beta-glukany i arabinoksylany), np. zawierających więcej niż 60 % jęczmienia.

26.07.2004 r.
39.36 (Rozp.Kom. nr 2200/2001 z dnia 17.10.2001r.)Endo-1,3(4)-beta-glukanaza

EC 3.2.1.6

Endo-1,4-beta-ksylanaza

EC 3.2.1.8

Preparat endo-1,3(4)-beta-glukanazy wytwarzanej przez Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106) i endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej przez Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 135) o minimalnejkurczęta rzeźne-Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 300 U

Endo- 1,4-beta-ksylanaza: 300 U

-

-

Dawkowanie na 1kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej:

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 300 U.

Endo-1,4-beta-ksylanaza: 300 U.

Do użycia w mieszankach paszowych bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie beta-glukany i arabinoksylany), np. zawierających więcej niż 40 % jęczmienia.

26.07.2004 r.
aktywności: Endo-1,3(4)-beta-glukanazy: 300 U18)/g Endo-1,4-beta-ksylanazy: 300U37)/gkury nioski-Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 300 U Endo- 1,4-beta-ksylanaza: 300 U-

-

Dawkowanie na 1kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej:

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 300 U.

Endo-1,4-beta-ksylanaza: 300 U.

Do użycia w mieszankach paszowych bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie beta-glukany i arabinoksylany), np. zawierających więcej niż 35 % jęczmienia.

26.07.2004 r.
40.37 (Rozp.Kom. nr 2200/2001 z dnia 17.10.2001r.)Endo-1,4-beta-ksylanaza

EC 3.2.1.8

Subtilisin

EC 3.4.21.62

Preparat endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej przez Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) i subtilisin wytwarzany przez Bacillus subtilis ( ATCC 2107) okurczęta rzeźne-Endo-1,4-beta-ksylanaza: 500 U Subtilisin: 160 U-

-

Dawkowanie na 1kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej:

Endo-1,4-beta-ksylanaza: 500 - 2.500 U. Subtilisin: 160-800 U.

Do użycia w mieszankach paszowych, np. zawierających więcej niż 65 % pszenicy.

26.07.2004 r.
minimalnej aktywności: Endo-1,4-beta-ksylanazy: 2.500 U37)/g Subtilisin: 800 U41)/gindyki-Endo- 1,4-beta-ksylanaza: 825 U

Subtilisin: 265 U

-

-

Dawkowanie na 1kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej:

Endo-1,4-beta-ksylanaza: 825 - 2.500 U. Subtilisin: 265-800 U.

Do użycia w mieszankach paszowych, np. zawierających więcej niż 45 % pszenicy.

26.07.2004 r.
41.38 (Rozp.Kom. nr 2200/2001 z dnia 17.10.2001r.)Endo-1,4-beta-ksylanaza

EC 3.2.1.8

Subtilisin

EC 3.4.21.62

Preparat endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej przez Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) i subtilisin wytwarzany przez Bacillus subtilis (ATCC 2107) o minimalnej aktywności:

Endo-1,4-beta-ksylanazy:

5.000 U37)/g

Subtilisin: 500 41)/g

świnie4 miesiąceEndo-1, 4-beta-ksylanaza: 5.000 U

Subtilisin: 500 U

-

-

Dawkowanie na 1kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej:

Endo-1,4-beta-ksylanaza: 5.000 U. Subtilisin: 500 U.

Do użycia w mieszankach paszowych, np. zawierających więcej niż 40 % pszenicy.

26.07.2004 r.
42.39 (Rozp.Kom. nr 2200/2001 z dnia 17.10.2001r.)Endo-1,3(4)-beta-glukanaza

EC 3.2.1.6

Endo-1,4-beta-ksylanaza

EC 3.2.1.8

Preparat endo-1,3(4)-beta-glukanazy wytwarzanej przez Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106) i endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej przez Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) o minimalnej aktywności:

Endo-1,3(4)-beta-glukanazy: 400 U18)/g

Endo-1,4-beta-ksylanazy: 400 U37)/g

tuczniki-Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 400 U

Endo-1,4-beta-ksylanaza: 400 U

-

-

Dawkowanie na 1kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 400 U.

Endo-1,4-beta-ksylanaza: 400 U.

Do użycia w mieszankach paszowych bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie beta-glukany i arabinoksylany), np. zawierających więcej niż 65 % jęczmienia.

26.07.2004 r.
43.40 (Rozp.Kom. nr 2200/2001 z dnia 17.10.2001r.)Endo-1,3(4)-beta-glukanaza

EC 3.2.1.6

Endo-1,4-beta-ksylanaza

EC 3.2.1.8

Subtilisin

EC 3.4.21.62

Preparat endo-1,3(4)-beta-glukanazy wytwarzanej przez Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106) i endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej przez Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) i subtilisin wytwarzany przez Bacillus subtilis (ATCC 2107) o minimalnej aktywności:

Endo-1, 3(4)-beta-glukanazy: 100 U18)/g

Endo-1,4-beta-ksylanazy: 300 U37)/g Subtilisin: 800 U41)/g

kurczęta rzeźne-Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 30 U

Endo- 1,4-beta-ksylanaza: 90 U

Subtilisin: 240 U

-

-

-

Dawkowanie na 1kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej:

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 30 -100 U.

Endo-1,4-beta-ksylanaza: 90 - 300 U. Subtilisin: 240 - 800 U.

Do użycia w mieszankach paszowych zawierających więcej niż 60 % jęczmienia.

26.07.2004 r.
44.41 (Rozp.Kom. nr 2200/2001 z dnia 17.10.2001r.)Endo-1,3(4)-beta-glukanaza

EC 3.2.1.6

Endo-1,4-beta-ksylanaza

EC 3.2.1.8 Subtilisin

EC 3.4.21.62

Preparat endo- 1,3(4)-beta-glukanazy wytwarzanej przez Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106) i endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej przez Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) i subtilisin wytwarzany przez Bacillus subtilis (ATCC 2107) o minimalnej aktywności:kurczęta rzeźne-Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 25 U

Endo- 1,4-beta-ksylanaza: 625 U

Subtilisin: 200 U

-

-

-

Dawkowanie na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej:

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 25-100 U

Endo-1,4-beta-ksylanaza: 625 - 2.500 U Subtilisin: 200-800 U.

Do użycia w mieszankach paszowych zawierających więcej niż 30 % pszenicy i 10% jęczmienia.

26.07.2004 r.
Endo-1,3(4)-beta-glukanazy: 100 U18)/g Endo-1,4-beta-ksylanazy: 2.500 U37)/g Subtilisin: 800 U41)/gkury nioski-Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 100 U

Endo- 1,4-beta-ksylanaza: 2.500 U

Subtilisin: 800 U

-

-

-

Dawkowanie na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej:

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 100 U

Endo-1,4-beta-ksylanaza: 2.500 U Subtilisin: 800 U.

Do użycia w mieszankach paszowych zawierających więcej niż 50 % pszenicy i 25 % jęczmienia.

26.07.2004 r.
45.42 (Rozp.Kom. nr 2200/2001 z dnia 17.10.2001r.)Endo-1,4-beta-ksylanaza

EC 3.2.1.8

Preparat endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzany przez Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 135) o minimalnej aktywności: Forma stała:

Endo- 1,4-beta-ksylanaza: 4.000 U 37)/g

Właściwości preparatu autoryzowanego:

Endo-1,4-beta-ksylanaza: 1,99 %

Pszenica: 97,7 %

Propionian wapnia: 0,3 %

Lecytyna: 0,01 %

świnie4 miesiąceEndo- 1,4-beta-ksylanaza: 4.000 U-Dawkowanie na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej:

Endo-1,4-beta-ksylanaza: 4.000 U.

Do użycia w mieszankach paszowych bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie arabinoksylany) zawierających więcej niż 60 % pszenicy.

26.07.2004 r.
tuczniki-Endo-1,4-beta-ksylanaza: 4.000 U-Dawkowanie na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej:

Endo-1,4-beta-ksylanaza: 4.000 U.

Do użycia w mieszankach paszowych bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie arabinoksylany) zawierających więcej niż 60 % pszenicy.

17.07.2004 r.
46.43 (Rozp.Kom. nr 2200/2001 z dnia 17.10.2001r.)Endo-1,4-beta-ksylanaza

EC 3.2.1.8

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza

EC 3.2.1.6 Alfa-amylaza

EC 3.2.1.1

Preparat endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej przez Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 135),endo-1,3(4)-beta-glukanazy wytwarzanej przez Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106) i alfa -amylazy wytwarzanej przez Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553) o minimalnej aktywności: Endo-1,4-beta-ksy lanaza: 3.975 U37)/g Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 125 U18)/g Alfa -amylaza: 1.000 U42)/gświnie4 miesiąceEndo- 1,4-beta-ksylanaza: 3975 U

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 125 U

Alfa -amylaza: 1.000 U

-

-

-

Dawkowanie na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej:

Endo-1,4-beta-ksylanaza: 3.975 U

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 125 U

Alfa-amylaza: 1.000 U.

Do użycia w mieszankach paszowych zawierających zboża bogate w skrobię i w polisacharydy nieskrobiowe (głównie arabinoksylany i beta-glukany), np. zawierających więcej niż 30% pszenicy, 20 % jęczmienia i 20 % żyta.

6.01.2004 r.
47.44 (Rozp.Kom. nr 2200/2001 z dnia 17.10.2001r.)Endo-1,3(4)-beta-glukanaza

EC 3.2.1.6

Endo-1,4-beta-ksylanaza

EC 3.2.1.8

Alfa-amylaza

EC 3.2.1.1

Preparat endo-1,3(4)-beta-glukanazy wytwarzanej przez Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106) i endo-1,4-beta-ksylanazy produkowanej przez Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) i alfa-amylazy wytwarzanej przez Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553) o minimalnej aktywności: Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 250 U18)/g

Endo-1,4-beta-ksylanaza: 400 U37)/g

Alfa-amylaza: 1.000 U42)/g

świnie4 miesiąceEndo-1,3(4)-beta-glukanaza: 250 U

Endo- 1,4-beta-ksylanaza: 400 U

Alfa-amylaza: 1.000 U

-

-

-

Dawkowanie na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej:

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 250 U Endo-1,4-beta-ksylanaza: 400 U

Alfa-amylaza: 1.000 U.

Do użycia w mieszankach paszowych zawierających zboża bogate w skrobię i w polisacharydy nieskrobiowe (głównie arabinoksylany i beta-glukany), np. zawierających więcej niż 50 % jęczmienia.

6.01.2004 r.
48.45 (Rozp.Kom. nr 2200/2001 z dnia 17.10.2001r.)Endo-1,3(4)-beta-glukanaza

EC 3.2.1.6

Endo-1,4-beta-ksylanaza

EC 3.2.1.8

Alfa-amylaza EC 3.2.1.1

Preparat endo-1,3(4)-beta-glukanazy wytwarzanej przez Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106) i endo-1,4-beta-ksylanazy produkowanej przez Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 135) i alfa-amylazy wytwarzanej przez Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553) o minimalnej aktywności:

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 250 U18)/g Endo-1,4-beta-ksylanaza: 400 U37)/g Alfa-amylaza: 1.000 U42)/g

świnie4 miesiąceEndo-1,3(4)-beta-glukanaza: 250 U

Endo-1,4-beta-ksylanaza: 400 U

Alfa-amylaza: 1.000 U

-

-

-

Dawkowanie na 1kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej:

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 250 U

Endo-1,4-beta-ksylanaza: 400 U

Alfa-amylaza: 1.000 U.

Do użycia w mieszankach paszowych zawierających zboża bogate w skrobię i w polisacharydy nieskrobiowe (głównie arabinoksylany i beta-glukany), np. zawierających więcej niż 35 % jęczmienia.

6.01.2004 r. (Przedłużony do czasu podjęcia decyzji przez Komisję Europejską.)
49.46 (Rozp.Kom. nr 2200/2001 z dnia 17.10.2001 r.)Endo-1,3(4)-beta-glukanaza

EC 3.2.1.6

Endo-1,4-beta-ksylanaza

EC 3.2.1.8

Poligalakturonaza

EC 3.2.1.15

Preparat endo-1,3(4)-beta-glukanazy wytwarzanej przez Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106) i endo-1,4-beta-ksylanazy produkowanej przez Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 135) i poligalakturonazy wytwarzanej przez Aspergillus aculeatus (CBS 589.94) o minimalnej aktywności: Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 400 U18)/g

Endo-1,4-beta-ksylanaza: 400 U37)/g

Poligalakturonaza: 50U37)/g

tuczniki-Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 400 U

Endo-1,4-beta-ksylanaza: 400 U

Poligalakturonaza: 50 U

-

-

-

Dawkowanie na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej:

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 400 U

Endo-1,4-beta-ksylanaza: 400 U Poligalakturonaza: 50 U.

Do użycia w mieszankach paszowych zawierających zboża bogate w skrobię i w polisacharydy nieskrobiowe (głównie arabinoksylany i beta-glukany), np. zawierających więcej niż 40 % jęczmienia.

6.01.2004 r. (Przedłużony do czasu podjęcia decyzji przez Komisję Europejską.)
50.47 (Rozp.Kom. nr 2200/2001 z dnia 17.10.2001r.)Endo-1,3(4)-beta-glukanaza

EC 3.2.1.6

Endo-1,4-beta-ksylanaza

EC 3.2.1.8

Alfa-amylaza EC 3.2.1.1

Poligalakturonaza

EC 3.2.1.15

Preparat endo-1,3(4)-beta-glukanazy wytwarzanej przez Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106), endo-1,4-beta-ksylanazy produkowanej przez Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 135), alfa -amylazy wytwarzanej przez Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553), poligalakturonazy wytwarzanej przez Aspergillus aculeatus (CBS 589.94) o minimalnej aktywności: Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 150 U18)/g

Endo-1,4-beta-ksylanaza: 4.000 U37)/g

Alfa -amylaza: 1.000 U42)/g Poligalakturonaza: 25 U43)

świnie4 miesiąceEndo-1,3(4)-beta-glukanaza: 150 U

Endo-1, 4-beta-ksylanaza: 4000 U

Alfa-amylaza: 1000 U

Poligalakturonaza:25 U

-

-

Dawkowanie na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej:

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 150 U Endo-1,4-beta-ksylanaza: 4000 U Alfa-amylaza: 1.000 U Poligalakturonaza: 25 U.

Do użycia w mieszankach paszowych zawierających zboża bogate w skrobię i w polisacharydy nieskrobiowe (głównie arabinoksylany i beta-glukany), np. zawierających więcej niż 20 % jęczmienia i 35 % pszenicy.

6.01.2004 r. (Przedłużony do czasu podjęcia decyzji przez Komisję Europejską.)
51.48 (Rozp.Kom. nr 2200/2001 z dnia 17.10.2001r.)Alfa-amylaza EC 3.2.1.1

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza

EC 3.2.1.6

Preparat alfa-amylazy i endo-1,3(4)-beta-glukanazy wytwarzany przez Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553) o minimalnej aktywności: W formie powlekanej:

Alfa-amylaza:

kurczęta rzeźne-10 KNU

17 FBG

40 KNU

70 FBG

Dawkowanie na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 20 KNU, 35 FBG.

Do użycia w mieszankach paszowych bogatych w polisacharydynieskrobiowe (głównie arabinoksylany i beta-glukany), np. zawierających więcej niż 40% jęczmienia.

1.04.2004 r.
200 KNU44)/g

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 350 FBG5)/g Forma płynna:

Alfa-amylaza: 130 KNU/ml

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 225 FBG/ml

indyki rzeźne-40 KNU

70 FBG

80 KNU

140 FBG

Dawkowanie na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 40 KNU, 70 FBG. Do użycia w mieszankach paszowych bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie arabinoksylany i beta-glukany), np. zawierających więcej niż 40 % jęczmienia.1.04.2004 r.
52.49 (Rozp.Kom. nr 2200/2001 z dnia 17.10.2001r.)Endo-1,3(4)-beta-glukanaza

EC 3.2.1.6

Endo-l,4-beta-ksylanaza

EC 3.2.1.8

Alfa-amylaza EC 3.2.1.1

Bacillolizyna

EC 3.4.24.28

Poligalakturonaza

EC 3.2.1.15

Preparat endo-1,3(4)-beta-glukanazy wytwarzanej przez Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106),endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej przez Trichoderma longibrachiarum (IMI SD 135), alfa -amylazy wytwarzanej przez Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553), bacillolizyny wytwarzanej przez Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9554) i poligalakturonazy wytwarzanej przez Aspergillus aculeatus (CBS 589.94 ) o minimalnej aktywności:kurczęta rzeźne-Endo- 1,3(4)-beta-glukanaza: 150 U

Endo-1,4-beta-ksylanaza: 1500 U

Alfa-amylaza: 500 U

Bacillolizyna: 800 U

Poligalakturonaza: 50 U

-

-

Dawkowanie na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej:

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 150 U

Endo-1,4-beta-ksylanaza: 1.500 U

Alfa-amylaza: 500 U Bacillolizyna: 800 U Poligalakturonaza: 50 U.

Do użycia w mieszankach paszowych bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie arabinoksylany i beta-glukany), np. zawierających więcej niż 30 % pszenicy.

17.07.2004 r.
Endo-1,3(4)-beta-glukanazy: 150 U18)/g Endo-1,4-beta-ksylanazy: 1.500 U37)/g

Alfa -amylazy: 500 U42)/g Bacillolizyny: 800 U41)/g Poligalakturonazy: 50 U43)/g

kury nioski-Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 150 U

Endo-1,4-beta-ksylanaza: 1.500 U

Alfa-amylaza: 500 U

Bacillolizyna: 800 U

Poligalakturonaza: 50 U

-

-

-

-

-

Dawkowanie na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej:

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 150 U

Endo-1,4-beta-ksylanaza: 1.500 U

Alfa-amylaza: 500 U Bacillolizyna: 800 U Poligalakturonaza: 50 U.

Do użycia w mieszankach paszowych bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie arabinoksylany i beta-glukany), np. zawierających więcej niż 30 % pszenicy.

17.07.2004 r.
53.50 (Rozp.Kom. nr 2200/2001 z dnia 17.10.2001r.)6 - Fitaza

EC 3.1.3.26

Preparat 6 - fitazy wytwarzany przez Aspergillus oryzae (DSM 11857) o minimalnej aktywności:

W formie powlekanej: 2500 FYT3)/g Forma płynna: 5000 FYT/g

kurczęta rzeźne-250 FYT-Dawkowanie na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 500 - 1.000 FYT.

Do użycia w mieszankach paszowych zawierających więcej niż 0,25 % fosforu fitynowego.

17.07.2004 r.
kury nioski-250 FYT-Dawkowanie na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej:

500 - 1.000 FYT.

Do użycia w mieszankach paszowych zawierających więcej niż 0,25 % fosforu fitynowego.

17.07.2004 r.
indyki rzeźne-250 FYT-Dawkowanie na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej:

500 - 1.000 FYT.

Do użycia w mieszankach paszowych zawierających więcej niż 0,25 % fosforu fitynowego.

17.07.2004 r.
prosięta2 miesiące500 FYT-Dawkowanie na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej:

500 - 1.000 FYT.

Do użycia w mieszankach paszowych zawierających więcej niż 0,25 % fosforu fitynowego.

17.07.2004 r.
tuczniki-500 FYT-Dawkowanie na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 500 - 1.000 FYT. Do użycia w mieszankach paszowych zawierających więcej niż 0,25 % fosforu fitynowego.17.07.2004 r.
54.51 (Rozp.Kom. nr 2200/2001 z dnia 17.10.2001r.)Endo-1,4-beta-ksylanaza

EC 3.2.1.8

Preparat endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej przez Bacillus subtilis (LMG-S 15136) o minimalnej aktywności: 100 IU45)/gkurczęta rzeźne-10 IU-Dawkowanie na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 10 IU.

Do użycia w mieszankach paszowych bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie arabinoksylany), np. zawierających więcej niż 40 % pszenicy.

17.07.2004 r.
prosięta2 miesiące10 IU-Dawkowanie na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 10 IU.

Do użycia w mieszankach paszowych bogatych w arabinoksylany, np. zawierających więcej niż 40 % pszenicy.

31.05.2005 r.
55.51 (Rozp.Kom. nr 2188/2002 z dnia 9.12.2002 r.)Endo-1,4-beta-ksylanaza

EC 3.2.1.8

Preparat endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej przez Bacillus subtilis (LMG-S 15136) o minimalnej aktywności:

Forma stała i płynna: 100 IU45)/g lub ml

indyki rzeźne-10 IU-Dawkowanie na 1kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 10 IU.

Do użycia w mieszankach paszowych bogatych w arabinoksylany, np. zawierających więcej niż 40 % pszenicy lub jęczmienia.

1.01.2007 r.
Preparat endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej przez Bacillus subtilis (LMG-S 15136) o minimalnej aktywności: Forma płynna: 100 IU45)/mlkurczęta rzeźne-10 IU-Dawkowanie na 1kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 10 IU.

Do użycia w mieszankach paszowych bogatych w arabinoksylany, np. zawierających więcej niż 40 % pszenicy lub jęczmienia.

1.07.2007 r.
56.52 (Rozp.Kom. nr 2200/2001 z dnia 17.10.2001r.)Endo-1,3(4)-beta-glukanaza

EC 3.2.1.6

Endo-1,4-beta-glukanaza

EC 3.2.1.4

Alfa-amylaza

EC 3.2.1.1

Preparat endo-1,3(4)-beta-glukanazy wytwarzanej przez Aspergillus aculeatus (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glukanazy wytwarzanej przez Trichoderma longibrachiatum (CBS 592.94) i alfa -amylazy wytwarzanej przez Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553) o minimalnej aktywności:

Forma płynna: Endo-1,3(4)-beta-glukanazy: 10.000 U46)/ml Endo-1,4-beta-glukanazy: 120.000 U47)/ml

Alfa -amylazy: 400 U48)/ml

kurczęta rzeźne-Endo- 1,3(4)-beta-glukanaza: 1.000 U

Endo- 1,4-beta-glukanaza: 12.000 U

Alfa-amylaza: 40 U

-

-

-

Dawkowanie na 1kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej:

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 1.000-2.000 U Endo-1,4-beta-glukanaza: 12.000-24.000 U

Alfa-amylaza: 40-80 U.

Do użycia w mieszankach paszowych bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie w arabinoksylany i beta-glukany), np. zawierających więcej niż 20 % pszenicy, 15 % sorga i 5 % kukurydzy.

17.07.2004 r.
57.53 (Rozp.Kom. nr 2200/2001 z dnia 17.10.2001r.)Endo-1,3(4)-beta-glukanaza

EC 3.2.1.6

Endo-1,4-beta-glukanaza

EC 3.2.1.4

Alfa- amylaza EC 3.2.1.1

Bacillolizyna EC 3.4.24.28

Endo-1,4-beta-ksylanaza

EC 3.2.1.8

Preparat endo-1, 3(4)-beta-glukanazy wytwarzanej przez Aspergillus aculeatus (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glukanazy wytwarzanej przez Trichoderma longibrachiatum (CBS 592.94), alfa- amylazy wytwarzanej przez Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553), bacillolizyny wytwarzanej przez Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9554) i endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej przez Trichoderma viride (NIBH FERM BP 4842) o minimalnej aktywności:

Endo-1,3(4)-beta-

prosięta2 miesiąceEndo- 1,3(4)-beta-glukanaza: 2.350 U

Endo- 1,4-beta-glukanaza: 4000 U

Alfa -amylaza: 400 U

Bacillolizyna: 450 U

Endo- 1,4-beta-ksylanaza: 20.000 U

-

-

-

-

-

Dawkowanie na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej:

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 2.350 U

Endo-1,4-beta-glukanaza: 4.000 U

Alfa-amylaza: 400 U Bacillolizyna: 450 U

Endo-1,4-beta-ksylanaza: 20.000 U.

Do użycia w mieszankach paszowych bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie w beta-glukany i arabinoksylany), np. zawierających więcej niż 25 % jęczmienia i 20 % kukurydzy.

23.11.2004 r.
glukanazy: 2.350 U46)/g Endo-1,4-beta-glukanazy: 4.000 U47)/g

Alfa-amylazy: 400 U49)/g Bacillolizyny: 450 U50)/g

Endo-1,4-beta-ksylanazy: 20.000 U51)/g

kurczęta rzeźne-Endo- 1,3(4)-beta-glukanaza: 1.175 U

Endo- 1,4-beta-glukanaza: 2.000 U

Alfa-amylaza: 200 U

Bacillolizyna: 225 U Endo- 1,4-beta-ksylanaza: 10.000 U

-

-

-

-

-

Dawkowanie na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 1.175-2.350 U Endo-1,4-beta-glukanaza: 2.000-4.000 U Alfa-amylaza: 200 - 400 U Bacillolizyna: 225 - 450 U Endo-1,4-beta-ksylanaza: 10.000 - 20.000 U.

Do użycia w mieszankach paszowych bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie w beta-glukany i arabinoksylany), np. zawierających więcej niż 45 % pszenicy.

23.11.2004 r.
58.54 (Rozp.Kom. nr 2200/2001 z dnia 17.10.2001r.)Endo-1,3(4)-beta-glukanaza

EC 3.2.1.6

Endo-1,4-beta-glukanaza

EC 3.2.1.4

Alfa-amylaza

EC 3.2.1.1

Endo-1,4-beta-ksylanaza

EC 3.2.1.8

Preparat endo-1,3(4)-beta-glukanazy wytwarzanej przez Aspergillus aculeatus (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glukanazy wytwarzanej przez Trichoderma longibrachiatum (CBS 592.94), alfa-amylazy wytwarzanej przez Bacillus amyloliquefaciens (DSM9553)i endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej przez Trichoderma viride (NIBH FERM BP 4842) o minimalnej aktywności: Endo-1,3(4)-beta-glukanazy: 10.000 U47)/g Endo- 1,4-beta-glukanazy : 120.000 U46)/g Alfa-amylazy: 400 U49)/g Endo-1,4-beta-ksylanazy: 210.000 U51)/gkurczęta rzeźne-Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 1.000 U

Endo-1,4-beta-glukanaza: 12.000 U

Alfa-amylaza: 40 U

Endo-1,4-beta-ksylanaza: 21.000 U

-

-

-

-

Dawkowanie na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej:

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 1.000-2.000 U Endo-1,4-beta-glukanaza: 12.000-24.000 U

Alfa-amylaza: 40-80 U

Endo-1,4-beta-ksylanaza: 21.000-42.000U.

Do użycia w mieszankach paszowych bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie w beta-glukany i arabinoksylany), np. zawierających więcej niż 45 % pszenicy.

23.11.2004 r.
59.55 (Rozp.Kom. nr 2200/2001 z dnia 17.10.2001r.)Endo-1,3(4)-beta-glukanaza

EC 3.2.1.6

Endo-1,4-beta-glukanaza

EC 3.2.1.4

Alfa- amylaza EC 3.2.1.1

Bacillolizyna

EC 3.4.24.28

Preparat endo-1, 3(4)-beta-glukanazy wytwarzanej przez Aspergillus aculeatus (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glukanazy wytwarzanej przez Trichoderma longibrachiatum (CBS 592.94), alfa-amylazy wytwarzanej przez Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553) i bacillolizyny wytwarzanejprosięta2 miesiąceEndo-1, 3(4)-beta-glukanaza: 1.500 U

Endo-1,4-beta-glukanaza: 2.500 U

Alfa -amylaza: 270 U Bacillolizyna: 225 U

-

-

-

-

Dawkowanie na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej:

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 1.500-3.000 U Endo-1,4-beta-glukanaza: 2.500-5.000 U Alfa-amylaza: 270-540 U Bacillolizyna: 225-450 U.

Do użycia w mieszankach paszowych bogatych w skrobię i w polisacharydy nieskrobiowe, np. zawierających więcej niż 35 % pszenicy i 15 % jęczmienia.

23.11.2004 r.
przez Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9554) o minimalnej aktywności: Endo-1,3(4)-beta-glukanazy: 3.000 U46)/g Endo-1,4-beta-glukanazy: 5.000 U47)/g Alfa-amylazy: 540 U49)/g Bacillolizyny: 450 U50)/gtuczniki-Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 1.500 U

Endo-1,4-beta-glukanaza: 2.500 U

Alfa-amylaza: 270 U

Bacillolizyna: 225 U

-

-

-

-

Dawkowanie na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej:

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 1.500-3.000 U Endo-1,4-beta-glukanaza: 2.500-5.000 U Alfa-amylaza: 270 - 540 U Bacillolizyna: 225 - 450 U.

Do użycia w mieszankach paszowych bogatych w skrobię i w polisacharydy nieskrobiowe, np. zawierających więcej niż 50 % jęczmienia.

23.11.2004 r.
kurczęta rzeźne-Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 1.500 U

Endo-1,4-beta-glukanaza: 2.500 U

Alfa-amylaza: 270 U Bacillolizyna: 225 U

-

-

-

-

Dawkowanie na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej:

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 1.500 - 3.000 U Endo-1,4-beta-glukanaza: 2.500-5.000 U Alfa-amylaza: 270 - 540 U Bacillolizyna: 225 - 450 U.

Do użycia w mieszankach paszowych bogatych w skrobię i w polisacharydy nieskrobiowe, np. zawierających więcej niż 50 % kukurydzy lub 50 % pszenicy.

23.11.2004 r.
kury nioski-Endo- 1,3(4)-beta-glukanaza: 1.500 U

Endo- 1,4-beta-glukanaza: 2.500 U

Alfa-amylaza: 270 U

Bacillolizyna: 225 U

-

-

-

-

Dawkowanie na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej:

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 1.500 - 3.000 U

Endo-1,4-beta-glukanaza: 2.500-5.000 U Alfa-amylaza: 270 - 540 U Bacillolizyna: 225 - 450 U.

Do użycia w mieszankach paszowych bogatych w skrobię i w polisacharydy nieskrobiowe, np. zawierających więcej niż 40 % kukurydzy i 10 % żyta.

23.11.2004 r.
60.56 (Rozp.Kom. nr 2200/2001 z dnia 17.10.2001r.)Endo-1,3(4)-beta-glukanaza

EC 3.2.1.6

Endo-1,4-beta-glukanaza

EC 3.2.1.4

Alfa- amylaza EC 3.2.1.1

Bacillolizyna EC 3.4.24.28

Preparat endo-1,3(4)-beta-glukanazy wytwarzanej przez Aspergillus aculeatus (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glukanazy wytwarzanej przez Trichoderma longibrachiatum (CBS 592.94), alfa -amylazy wytwarzanej przez Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553) i bacillolizyny wytwarzanej przez Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9554) o minimalnej aktywności: Endo-1,3(4)-beta-glukanazy: 6.000 U46)/g Endo- 1,4-beta-glukanazy: 3.500 U47)/g Alfa- amylazy: 1.400 U49)/g Bacillolizyny: 450 U50)/gkurczęta rzeźne-Endo- 1,3(4)-beta-glukanaza: 6.000 U

Endo- 1,4-beta-glukanaza: 3.500 U

Alfa-amylaza: 1.400 U

Bacillolizyna: 450 U

-

-

-

-

Dawkowanie na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej:

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 6.000 U

Endo-1,4-beta-glukanaza: 3.500 U

Alfa-amylaza: 1.400 U Bacillolizyna: 450 U.

Do użycia w mieszankach paszowych bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie arabinoksylany i beta-glukany), np. zawierających więcej niż 40 % jęczmienia.

23.11.2004 r.
61.57 (Rozp.Kom. nr 2200/2001 z dnia 17.10.2001r.)Endo-1,3(4)-beta-glukanaza

EC 3.2.1.6

Endo-1,4-beta-glukanaza

EC 3.2.1.4

Alfa-amylaza EC 3.2.1.1

Bacillolizyna

EC 3.4.24.28

Preparat endo-1, 3(4)-beta-glukanazy wytwarzanej przez Aspergillus aculeatus (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glukanazy wytwarzanej przez Trichoderma longibrachiatum (CBS 592.94), alfa -amylazy wytwarzanej przez Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553) i bacillolizyny wytwarzanej przez Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9554) o minimalnej aktywności: Endo-1,3(4)-beta-glukanazy: 3.000 U46)/g

Endo-1,4-beta-glukanazy: 9.000 U47)/g

Alfa- amylazy: 540 U49)/g

Bacillolizyny: 450 U50)/g

kurczęta rzeźne-Endo-1, 3(4)-beta-glukanaza: 3.000 U

Endo- 1,4-beta-glukanaza: 9.000 U

Alfa-amylaza: 540 U

Bacillolizyna: 450 U

-

-

-

-

Dawkowanie na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej:

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 3.000 U

Endo-1,4-beta-glukanaza: 9.000 U

Alfa-amylaza: 540 U Bacillolizyna: 450 U.

Do użycia w mieszankach paszowych bogatych w skrobię i w polisacharydy nieskrobiowe (głównie celulozę i hemicelulozę), np. zawierających więcej niż 20 % mączki słonecznikowej i 10 % mączki sojowej.

23.11.2004 r.
62.58 (Rozp.Kom. nr 2200/2001 z dnia 17.10.2001r.)Endo-1,3(4)-beta-glukanaza

EC 3.2.1.6

Endo-1,4-beta-glukanaza

EC 3.2.1.4

Alfa-amylaza

EC 3.2.1.1

BacillolizynaEC 3.4.24.28

Preparat endo-1,3(4)-beta-glukanazy wytwarzanej przez Aspergillus aculeatus (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glukanazy wytwarzanej przez Trichoderma longibrachiatum (CBS 592.94), alfa -amylazy wytwarzanej przez Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553) i bacillolizyny wytwarzanej przez Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9554) o minimalnej aktywności:

Endo-1,3(4)-beta-glukanazy: 2.350 U46)/g

prosięta2 miesiąceEndo- 1,3(4)-beta-glukanaza: 2.350 U

Endo-1,4-beta-glukanaza: 5.000 U

Alfa-amylaza: 400 U

Bacillolizyna: 5.000 U

-

-

-

-

Dawkowanie na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej:

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 2.350 U

Endo-1,4-beta-glukanaza: 5.000 U

Alfa-amylaza: 400 U Bacillolizyna: 5.000 U.

Do użycia w mieszankach paszowych bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie beta-glukany i arabinoksylany), np. zawierających więcej niż 30 % jęczmienia.

23.11.2004 r.
Endo-1,4-beta-glukanazy: 5000 U47)/g Alfa-amylazy: 400 U49)/g Bacillolizyny: 5000 U50)/g
63.59 (Rozp.Kom. nr 2200/2001 z dnia 17.10.2001r.)Endo-1,4-beta-ksylanaza

EC 3.2.1.8

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza

EC 3.2.1.6

Subtilisin

EC 3.4.21.62

Alfa-amylaza EC 3.2.1.1

Poligalakturonaza

EC 3.2.1.15

Preparat endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej przez Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105), endo-1,3(4)-beta-glukanazy i alfa- amylazy wytwarzanej przez Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553), subtilisin wytwarzany przez Bacillus subtilis (ATCC 2107), poligalakturonazy wytwarzanej przez Aspergillus aculeatus (CBS 589.94) o minimalnej aktywności: Endo-1,4-beta-ksylanaza: 300 U37)/g Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 150U18)/g Subtilisin: 4.000 U 41)/g

Alfa -amylaza: 400 42)/g Poligalakturonaza: 25 U43)/g

kurczęta rzeźne-Endo- 1,4-beta-ksylanaza: 300 U

Endo- 1,3(4)-beta-glukanaza: 150 U

Subtilisin: 4.000 U

Alfa-amylaza: 400 U

Poligalakturonaza: 25 U

-

-

-

-

-

Dawkowanie na 1kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej:

Endo-1,4-beta-ksylanaza: 300 U

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 150 U

Subtilisin: 4.000 U

Alfa-amylaza: 400 U Poligalakturonaza: 25 U.

Do użycia w mieszankach paszowych bogatych w skrobię i w polisacharydy nieskrobiowe (głównie arabinoksylany i beta-glukany), np. zawierających więcej niż 40 % kukurydzy.

28.02.2005 r.
64.60 (Rozp.Kom. nr 2200/2001 z dnia 17.10.2001r.)Endo-1,4-beta-ksylanaza

EC 3.2.1.8

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza

EC 3.2.1.6

Preparat endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej przez Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105), endo-1,3(4)-beta-glukanazy wytwarzanej przez Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106) o minimalnej aktywności: Endo-1,4-beta-ksylanaza: 5.000 U37)/ml Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 50 U18)/mlkurczęta rzeźne-Endo-1,4-beta-ksylanaza: 500 U

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 5 U

-

-

Dawkowanie na 1kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej:

Endo-1,4-beta-ksylanaza: 500 - 2.500 U Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 5 - 25 U.

Do użycia w mieszankach paszowych bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie beta-glukany i arabinoksylany), np. zawierających więcej niż 20 % jęczmienia i 40 % pszenicy.

28.02.2005 r.
65.61 (Rozp.Kom. nr 2200/2001 z dnia 17.10.2001r.)Endo-1,4-beta-ksylanaza

EC 3.2.1.8

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza

EC 3.2.1.6

Preparat endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzany przez Trichoderma reesei (CBS 529.94), endo-1,3(4)-beta-glukanazy wytwarzany przez Trichoderma reesei (CBS 526.94) o minimalnej aktywności:

Forma sypka: Endo-1,4-beta-ksylanaza: 17.000 BXU30)/g Endo-1,3 (4)-beta-glukanaza: 11.000 BU29)/g

kurczęta rzeźne-Endo-1,4-beta-ksylanaza: 17.000 BXU

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 11.000 BU

-

-

Dawkowanie na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej:

Endo-1,4-beta-ksylanaza: 17.000 BXU Endo- 1,3(4)-beta-glukanaza: 11.000 BU.

Do użycia w mieszankach paszowych bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie beta-glukany i arabinoksylany), np. zawierających więcej niż 40 % jęczmienia lub 55 % pszenicy.

28.02.2005 r.
Forma płynna: Endo-1,4-beta-ksylanaza: 22.000 BXU/ml Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 15.000 BU/ml
66.24 (Rozp.Kom. nr 316/ 2003 z dnia 19.02.2003 r.)Endo-1,4-beta-ksylanaza

EC 3.2.1.8

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza

EC 3.2.1.6

Preparat endo-1,4-beta-ksylanazy i endo- 1,3(4)-beta-glukanazy wytwarzany przez Aspergillus niger (CNCM I-1517) o minimalnej aktywności: 28.000 QXU25)/g 140.000 QGU26)/gindyki rzeźne-280 QXU

1.400 QGU

840 QXU

4.200 QGU

Dawkowanie na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 560 QXU, 2.800 QGU.

Do użycia w mieszankach paszowych bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie arabinoksylany i beta-glukany), np. zawierających więcej niż 20 % pszenicy i jęczmienia.

28.02.2007 r.
67.50 (Rozp.Kom. nr 261/ 2003 z dnia 12.02.2003 r.)6-Fitaza

EC 3.1.3.26

Preparat 6 - fitazy wytwarzany przez Aspergillus oryzae (DSM 11857) o minimalnej aktywności:

Forma powlekana: 2.500 FYT 3)/g

Forma płynna: 5.000 FYT/g

lochy-750 FYT-Dawkowanie na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 750 - 1.000 FYT.

Do użycia w mieszankach paszowych zawierających więcej niż 0,25 % fosforu związanego z fitynami.

1.02.2007 r.
68.51 (Rozp.Kom. nr 261/2003 z dnia 12.02.2003 r.)Endo-1,4-beta-ksylanaza

EC 3.2.1.8

Preparat endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej przez Bacillus subtilis (LMG-S 15136) o minimalnej aktywności: 100 IU45)/gtuczniki-10 IU-Dawkowanie na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 10 IU/kg.

Do użycia w mieszankach paszowych bogatych w arabinoksylany, np. zawierających więcej niż 40 % pszenicy lub jęczmienia.

1.01.2007 r.
69.1601 (Rozp.Kom. nr 668/ 2003 z dnia 11.04.2003 r.)Endo-1,3(4)-beta-glukanaza

EC 3.2.1.6

Endo-1,4-beta-ksylanaza

EC 3.2.1.8

Preparat endo-1,3(4)-beta-glukanazy i endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej przez Aspergillus Niger (NRRL 25541) o minimalnej aktywności:

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 1.100 U27)/g

Endo-1,4-beta-ksylanaza: 1.600 U28)/g

kurczęta rzeźne-Endo-1,3,(4)-beta-glukanaza: 138 U

Endo- 1,4-beta-ksylanaza: 200 U

-Dawkowanie na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej:

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 138 U

Endo-1,4-beta-ksylanaza: 200 U

Do użycia w mieszankach paszowych bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie arabinoksylany i beta-glukany), np. mieszankach paszowych dietetycznych zawierających zboża (np. jęczmień, pszenicę, żyto, pszenżyto).

bezterminowy
Lp.Numer rejestracyjny UENazwa dodatku paszowegoSkład, wzór chemiczny i opisGatunek lub grupa technologiczna zwierzątMaksymalny wiek zwierzątMinimalna zawartośćMaksymalna zawartośćUwagiOkres rejestracji
jednostek tworzących kolonie w 1 kg (CFU/ kg) mieszanki paszowej pełnoporcjowej o zawartości wody 12%
11. MIKROORGANIZMY
12345678910
1.1 (Rozp.Kom. nr 256/2002 z dnia 12.02.2002 r.)Bacillus cereus var. toyoi

NCIMB 40112/

CNCM I-1012

Preparat Bacillus cereus var. toyoi zawierający minimum 1x1010CFU/g dodatku.kurczęta rzeźne-0,2x1091x109Może być zastosowany w mieszankach paszowych zawierających następujące dodatki paszowe z grupy kokcydiostatyki i inne produkty lecznicze:

Monenzyna-sól sodowa, lasalocid-sól sodowa, salinomycyna-sól sodowa, robenidina, narasin, halofuginon.

7.10.2004 r.
kury nioski-0,2x1091x109-7.10.2004 r.
cielęta6 miesięcy0,5x1091x109-7.10.2004 r.
bydło opasowe-0,2x1090,2x109Ilość Bacillus cereus var. toyoi w dawce dziennej nie może przekraczać 1x109 CFU na 100 kg masy ciała.

Dodać 0,2 x 109 CFU na każde dodatkowe 100 kg masy ciała.

7.10.2004 r.
króliki hodowlane-0,1x1095x109Może być zastosowany w mieszankach paszowych zawierających dodatek paszowy z grupy kokcydiostatyki i inne produkty lecznicze: robenidyna.7.10.2004 r.
króliki rzeźne-0,1x1095x109Może być zastosowany w mieszankach paszowych zawierających następujące dodatki paszowe z grupy kokcydiostatyki i inne produkty lecznicze: robenidyna, salinomycyna-sól sodowa.7.10.2004 r.
2.E 1701Bacillus Preparat prosięta2 miesiące1x1091x109-bezterminowy
cereus var. toyoi

NCIMB 40112/

CNCM I-1012

Bacillus cereus var. toyoi zawierający minimum 1x1010CFU/g dodatku.macioryokres od 1 tygodnia przed porodem aż do odsadzenia prosiąt0,5x1092x109-bezterminowy
3.3 (Rozp.Kom. nr 2200/2001 z dnia 17.10.2001r.)Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47Preparat Saccharomyces cerevisiae zawierający minimum 5x109 CFU/g dodatku.króliki rzeźne-2,5x1095x109-30.06.2004 r.
lochy-5x1092,5x1010-30.06.2004 r.
świnie4 miesiące5x1091x1010-30.06.2004 r.
krowy mleczne-4x1082x109Ilość Saccharomyces cerevisiae w dawce dziennej nie może przekraczać 5,6x109 CFU na 100 kg masy ciała.

Dodać 8,75 x 109 CFU na każde dodatkowe 100 kg masy ciała.

31.05.2005 r.
4.5 (Rozp.Kom. nr 2200/2001 z dnia 17.10.2001r.)Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94Preparat Saccharomyces cerevisiae zawierający minimum 1x108CFU/gcielęta6 miesięcy2x1082x109-30.06.2004 r.
dodatku.bydło opasowe-1,7x1081,7x108Ilość Saccharomyces cerevisiae w dawce dziennej nie może przekraczać 7,5x108 CFU na 100 kg masy ciała.

Dodać 1x 108 CFU na każde dodatkowe 100 kg masy ciała.

30.06.2004 r.
krowy mleczne-5x1073,5x108Ilość Saccharomyces cerevisiae w dawce dziennej nie może przekraczać 1,2x109 CFU na 100 kg masy ciała.

Dodać 1,7x108 CFU na każde dodatkowe 100 kg masy ciała.

31.05.2005 r.
5.6 (Rozp.Kom. nr 2200/2001 z dnia 17.10.2001r.) Saccharomyces cerevisiae

CNCM I-1079

Preparat Saccharomyces cerevisiae zawierający minimum 2x1010 CFU/g dodatku.lochy-2x1091x1010-30.06.2004 r.
świnie4 miesiące6x1093x1010-30.06.2004 r.
6.7 (Rozp.Kom. nr 2200/2001 z dnia 17.10.2001r.)Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077Preparat Saccharomyces cerevisiae zawierający minimum 2 x 1010 CFU/g dodatku.krowy mleczne-5,5x1082,1x109Ilość Saccharomyces cerevisiae w dawce dziennej nie może przekraczać 8,4 x 109 CFU na 100 kg masy ciała.

Dodać 1,8 x 109 CFU na każde dodatkowe 100 kg masy ciała.

30.06.2004 r.
bydło opasowe-1x1091,5x109Ilość Saccharomyces cerevisiae w dawce dziennej nie może przekraczać 4,6 x 109 CFU na 100 kg masy ciała.

Dodać 2 x 109 CFU na każde dodatkowe 100 kg masy ciała.

30.06.2004 r.
7.8 (Rozp.Kom. nr 2200/2001 z dnia 17.10.2001r.)Enterococcus faecium ATCC 53519

Enterococcus faecium

ATCC 55593

(w proporcji 1/1)

Mieszanina: kapsułkowany Enterococcus faecium (ATCC 53519) i kapsułkowany Enterococcus faecium (ATCC 55593) zawierająca minimum:

2 x 108 CFU/g dodatku (tj. minimum 1x108 CFU/g każdej bakterii).

kurczęta rzeźne-1 x 1081 x 108Może być zastosowany w mieszankach paszowych zawierających następujące dodatki paszowe z grupy kokcydiostatyki i inne produkty lecznicze: halofuginon, lasalocid-sól sodowa, maduramycyna amonowa, monenzyna-sól sodowa, narasin, narasin/nicarbasin, salinomycyna-sól sodowa.30.06.2004 r.
8.9 (Rozp.Kom. nr 2200/2001 z dnia 17.10.2001r.)Pediococcus acidilactici

CNCM MA 18/5M

Preparat Pediococcus acidilactici zawierający minimum 1 x 1010 CFU/g dodatku.kurczęta rzeźne-1 x 1091 x 1010Może być zastosowany w mieszankach paszowych zawierających następujące dodatki paszowe z grupy kokcydiostatyki i inne produkty lecznicze: halofuginon, narasin, salinomycyna-sól sodowa, maduramycyna amonowa, diclazuril.30.06.2004 r.
świnie4 miesiące1 x 1091 x 109-30.06.2004 r.
tuczniki-1 x 1091 x 109-30.06.2004 r.
9.10 (Rozp.Kom. nr 2200/2001 z dnia 17.10.2001r.)Enterococcus faecium

NCIMB 10415

Preparat Enterococcus faecium zawierający minimum: Forma mikrokapsułkowa:

1,0 x 1010 CFU/g dodatku 1,75 x 1010 CFU/g dodatku.

kurczęta rzeźne-0,3 x 1092,8 x 109Może być zastosowany w mieszankach paszowych zawierających następujące dodatki paszowe z grupy kokcydiostatyki i inne produkty lecznicze: diclazuril, halofuginon, maduramycyna amonowa, monenzyna-sól sodowa, robenidina, salinomycyna-sól sodowa.30.06.2004 r.
tuczniki-0,35 x 1091,5 x 109-30.06.2004 r.
lochy-0,2 x 1091,25 x 109-30.06.2004 r.
bydło opasowe-0,25 x 1090,6 x 109Ilość Enterococcus faecium w dawce dziennej nie może przekraczać 1 x 109 CFU na 100 kg masy ciała.

Dodać 1 x 109 CFU na każde dodatkowe 100 kg masy ciała.

30.06.2004 r.
Preparat Enterococcus faecium zawierający minimum:

Forma mikrokapsułkowa:

świnie4 miesiące0,3 x 1091,4 x 109-30.06.2004 r.
1,0 x 1010 CFU/g dodatku 1,75 x 1010 CFU/g dodatku Forma granulowana:

3,5 x 1010 CFU/g dodatku.

cielęta6 miesięcy0,35 x 1096,6 x 109-30.06.2004 r.
10.11 (Rozp.Kom. nr 2200/2001 z dnia 17.10.2001r.)Enterococcus faecium

DSM 5464

Preparat Enterococcus faecium zawierający minimum:

5 x 1010 CFU/g dodatku.

świnie4 miesiące0,5 x 1091 x 109-30.06.2004 r.
kurczęta rzeźne-0,5 x 1091 x 109Może być zastosowany w mieszankach paszowych zawierających następujące dodatki paszowe z grupy kokcydiostatyki i inne produkty lecznicze: diclazuril, halofuginon, monenzyna-sól sodowa.1.04.2004 r.
cielęta4 miesiące0,5 x 1091 x 109-1.04.2004 r.
11.12 (Rozp.Kom. nr 2200/2001 z dnia 17.10.2001r.)Lactobacillus farciminis CNCM MA 67/4RPreparat Lactobacillus farciminis zawierający minimum 1 x 109 CFU/g dodatku.świnie4 miesiące1 x 1091 x 1010-30.06.2004 r.
12.13 (Rozp.Kom. nr 2200/2001 z dnia 17.10.2001r.)Enterococcus faecium

DSM 10.663/NCIMB 10 415

Preparat Enterococcus faecium zawierający minimum: Forma sypka iświnie4 miesiące1 x 1091 x 1010-30.06.2004 r.
granulowana: 3,5 x 1010 CFU/g dodatkucielęta6 miesięcy1 x 1091 x 1010-26.07.2004 r.
Forma powlekana: 2,0 x 1010 CFU/g dodatku Forma płynna:

1 x 1010 CFU/ml dodatku.

kurczęta rzeźne-1 x 1091 x 1010Może być zastosowany w mieszankach paszowych zawierających następujące dodatki paszowe z grupy kokcydiostatyki i produkty lecznicze: diclazuril, halofuginon, lasalocid-sól sodowa, maduramycyna amonowa, monenzyna-sól sodowa, narasin, robenidina, salinomycyna-sól sodowa.26.07.2004 r.
13.13 (Rozp.Kom. nr 1801/2003 z dnia 14.10.2003 r.)Enterococcus faecium

DSM 10.663/NCIMB 10 415

Preparat Enterococcus faecium zawierający minimum:

Forma sypka i granulowana:

3,5 x 1010 CFU/g dodatku

Forma powlekana:

2,0 x 1010 CFU/g dodatku

Forma płynna:

1 x 1010 CFU/ml dodatku.

indyki rzeźne-1 x 1071 x 109Może być zastosowany w mieszankach paszowych zawierających następujące dodatki paszowe z grupy kokcydiostatyki i produkty lecznicze: diclazuril, halofuginon, lasalocid-sól sodowa, maduramycyna amonowa, monenzyna-sól sodowa, robenidina, salinomycyna-sól sodowa.18.10.2007 r.
14.14 (Rozp.Kom. nr 2200/2001 z dnia 17.10.2001 r.)świnie4 miesiące3 x 1093 x 109-30.06.2004 r.
bydło opasowe-9 x 1099 x 109Ilość Saccharomyces cerevisiae w dawce dziennej nie może przekraczać 1,6 x 1010 CFU na 100 kg masy ciała.

Dodać 3,2 x 109 CFU na każde dodatkowe 100 kg masy ciała.

30.06.2004 r.
15.15 (Rozp.Kom. nr 2200/2001 z dnia 17.10.2001 r.)Enterococcus faecium

NCIMB 11181

Preparat Enterococcus faecium zawierający minimum:

Forma sypka:

cielęta6 miesięcy5 x 1082 x 109-6.01.2004 r.

(Przedłużony do czasu podjęcia decyzji przez Komisję Europejską.)

4 x 1011CFU/g dodatku Forma powlekana: 5 x 1010 CFU/g dodatku.świnie4 miesiące5 x 1082 x 109-6.01.2004 r.

(Przedłużony do czasu podjęcia decyzji przez Komisję Europejską.)

16.16 (Rozp.Kom. nr 2200/2001 z dnia 17.10.2001 r.)Enterococcus faecium

DSM 7134

Mieszanina: Enterococcus faecium zawierająca minimum:cielęta6 miesięcy1 x 1096 x 109-6.01.2004 r.

(Przedłużony do czasu podjęcia decyzji przez Komisję Europejską.)

Lactobacillus rhamnosus

DSM 7133

7 x 109 CFU/g i Lactobacillus rhamnosus zawierający minimum: 3 x 109 CFU/g.świnie4 miesiące1 x 1095 x 109-6.01.2004 r.

(Przedłużony do czasu podjęcia decyzji przez Komisję Europejską.)

17.17 (Rozp.Kom. nr 2200/2001 z dnia 17.10.2001 r.)Lactobacillus casei

NCIMB 30096

Enterococcus faecium

NCIMB 30098

Mieszanina:

Lactobacillus casei i Enterococcus faecium zawierająca minimum: Lactobacillus casei: 2 x 109 CFU/g; Enterococcus faecium: 6 x 109 CFU/g.

cielęta6 miesięcyLactobacillus casei 0,5x109 Enterococcus faecium 1,5 x 109Lactobacillus casei 1x109 Enterococcus faecium 3x109-1.04.2004 r.
18.18 (Rozp.Kom. nr 2200/2001 z dnia 17.10.2001 r.)Enterococcus faecium

CECT 4515

Preparat Enterococcus faecium zawierający minimum 1 x 1010 CFU/g dodatku.świnie4 miesiące1 x 1091 x 109-1.04.2004 r.
cielęta6 miesięcy1 x 1091 x 109-1.04.2004 r.
19.19 (Rozp.Kom. nr 2200/2001 z dnia 17.10.2001r.)Streptococcus infantarius

CNCM I-841

Lactobacillus plantarum

CNCM I-840

Mieszanina: Streptococcus infantarius i Lactobacillus plantarum zawierająca minimum: Streptococcus infantarius:

0,5 x 109 CFU/g i Lactobacillus plantarum: 2x109 CFU/g

cielęta6 miesięcyStreptococcus infantarius:

1 x 109 Lactobacillus plantarum:

0,5 x 109

Streptococcus infantarius: 1 x 109 Lactobacillus plantarum: 0,5 x 109-17.07.2004 r.
20.E 1700Bacillus licheniformis

DSM 5749

Bacillus subtilis

DSM 5750

(w proporcji 1/1)

Mieszanina:

Bacillus licheniformis i Bacillus subtilis zawierająca minimum:

3,2 x 109 CFU/g dodatku

(1,6 x 109 CFU/g każdego rodzaju bakterii)

świnie2 miesiące1,28 x 1093,2 x 109-bezterminowy
21.20 (Rozp.Kom. nr 2200/2001 z dnia 17.10.2001r.)Bacillus licheniformis

DSM 5749

Bacillus subtilis

DSM 5750

(w proporcji 1/1)

Mieszanina:

Bacillus licheniformis i Bacillus subtilis zawierająca minimum:

3,2 x 109 CFU/g dodatku

lochy15 dni przed porodem i w okresie laktacji0,96 x 1091,92 x 109-23.11.2004 r.
(1,6 x 109 CFU/g każdego rodzaju bakterii)tuczniki-0,48 x 1091,28 x 109-23.11.2004 r.
kurczęta rzeźne-3,2 x 1093,2 x 109Może być zastosowany w mieszankach paszowych zawierających następujące dodatki paszowe z grupy kokcydiostatyki i inne produkty lecznicze: diclazuril, halofuginon, sól sodowa monenzyny, robenidyna i sól sodowa salinomycyny.23.11.2004 r.
indyki rzeźne-1,28 x 1093,2 x 109Może być zastosowany w mieszankach paszowych zawierających następujące dodatki paszowe z grupy kokcydiostatyki i inne produkty lecznicze: diclazuril, halofuginon, sól sodowa monenzyny i robenidyna.23.11.2004 r.
cielęta6 miesięcy1,28 x 1091,6 x 109-28.02.2005 r.
22.21 (Rozp.Kom. nr 2200/2001 z dnia 17.10.2001 r.)Enterococcus faecium

DSM 3530

Preparat Enterococcus faecium zawierający minimum:

2,5 x 109 CFU/g

cielęta6 miesięcy1 x 1091 x 109-28.02.2005 r.
23.22 (Rozp.Kom. nr 666/2003 z dnia 11.04.2003 r.)Enterococcus faecium

DSM7 134

Preparat Enterococcus faecium zawierający minimum: Forma sproszkowana:

1x1010CFU/g dodatku

Forma granulatu (mikrokapsułki):

1x1010CFU/g dodatku

prosięta

tuczniki

-

-

0,5x109

0,2x109

4x109

1x109

-15.04.2007 r.
24.22 (Rozp.Kom. nr 2154/2003 z dnia 10.12.2003 r.)Enterococcus faecium

DSM7 134

Preparat Enterococcus faecium zawierający minimum:

Forma sproszkowana:

1x1010CFU/g dodatku

Forma granulatu (mikrokapsułki):

1x1010CFU/g dodatku

lochylochy 25 dni przed porodem i w okresie laktacji0,5x1091x109-14.12.2007 r.
25.23 (Rozp.Kom. nr 2154/2003 z dnia 10.12.2003 r.)Lactobacillus acidophilus

D2/CSL CECT4 529

Preparat Lactobacillus acidophilus zawierający minimum: 50x109CFU/g dodatkukury nioski-1x1091x109-14.12.2007 r.
26.E 1702Saccharomyces cerevisiae

NCYC Sc 47

Preparat Saccharomyces cerevisiae zawierający minimum 5x109 CFU/g dodatkubydło opasowe-4x1098x109Ilość Saccharomyces cerevisiae w dawce dziennej nie może przekraczać 2,5x109 CFU na 100 kg masy ciała i 0,5x1010 CFU na każde dodatkowe 100 kg masy ciała.bezterminowy
27.E 1703Saccharomyces cerevisiae

CNCM I-1079

Preparat Saccharomyces cerevisiae zawierający minimum 2x1010CFU/g dodatkuprosięta-2x1096x109Dla prosiąt ważących około 35 kg.bezterminowy
Lp.Numer rejestracyjny UENazwa dodatku paszowegoSkład, wzór chemiczny i opisGatunek lub grupa technologiczna zwierzątMaksymalny wiek zwierzątMinimalna zawartośćMaksymalna zawartośćUwagiOkres rejestracji
mg w 1kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o zawartości wody 12%
123456789
12. SUBSTANCJE WIĄŻĄCE RADIONUKLIDU
Substancje wiążące radioaktywnego cezu (137Cs i 134Cs)
1.1Sześciocyjano-żelazian (II) amonu żelaza (III)NH4Fe(III)[Fe(II)(CN)6)]przeżuwacze (domowe i dzikie)-50500Ilość sześciocyjanożelazianu (II) amonu żelaza (III)

w dawce dziennej musi się zawierać między 10 - 150 mg na 10 kg masy ciała.

bezterminowy
cielęta przed okresem przeżuwania-50500Ilość sześciocyjanożelazianu (II) amonu żelaza (III)

w dawce dziennej musi się zawierać między 10 - 150 mg na 10 kg masy ciała.

bezterminowy
jagnięta przed okresem przeżuwania-50500Ilość sześciocyjanożelazianu (II) amonu żelaza (III)

w dawce dziennej musi się zawierać między 10 - 150 mg na 10 kg masy ciała.

bezterminowy
koźlęta przed okresem przeżuwania-50500Ilość sześciocyjanożelazianu (II) amonu żelaza (III)

w dawce dziennej musi się zawierać między 10 - 150 mg na 10 kg masy ciała.

bezterminowy
świnie (domowe i dzikie)-50500Ilość sześciocyjanożelazianu (II) amonu żelaza (III)

w dawce dziennej musi się zawierać między 10 - 150 mg na 10 kg masy ciała.

bezterminowy
Lp.Numer rejestracyjny UENazwa dodatku paszowegoSkład, wzór chemiczny i opisGatunek lub grupa technologiczna zwierzątMaksymalny wiek zwierzątMinimalna zawartośćMaksymalna zawartośćUwagiOkres rejestracji
mg w 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o zawartości wody 12%
12345678910
13. SUBSTANCJE EMULGUJĄCE, STABILIZUJĄCE, ZAGĘSZCZAJĄCE I ŻELUJĄCE
1.E 322Lecytynafosfatydylocholinawszystkie---Wszystkie środki żywienia zwierząt.bezterminowy
2.E 400Kwas alginowy-wszystkie---Wszystkie środki żywienia zwierząt.bezterminowy
3.E 401Alginian sodusól sodowa kwasu polimannurowegowszystkie---Wszystkie środki żywienia zwierząt.bezterminowy
4.E 402Alginian potasusól potasowa kwasu polimannurowegowszystkie---Wszystkie środki żywienia zwierząt.bezterminowy
5.E 403Alginian amonusól amonowa kwasu polimannurowegowszystkie oprócz ryb ozdobnych---Wszystkie środki żywienia zwierząt.bezterminowy
6.E 404Alginian wapniasól wapniowa kwasu polimannurowegowszystkie---Wszystkie środki żywienia zwierząt.bezterminowy
7.E 405Alginian propylenowo-glikolowy-wszystkie---Wszystkie środki żywienia zwierząt.bezterminowy
8.E 406Agarpolisacharydowy kompleks produkowany przez glony rodziny Rhodophyceaewszystkie---Wszystkie środki żywienia zwierząt.bezterminowy
9.E 407Karagenpolisacharydowy kompleks produkowany przez glony rodziny Rhodophyceaewszystkie---Wszystkie środki żywienia zwierząt.bezterminowy
10.E 410Mączka chleba świętojańskiego-wszystkie---Wszystkie środki żywienia zwierząt.bezterminowy
11.E 411Mączka z tamaryszku-wszystkie---Wszystkie środki żywienia zwierząt.bezterminowy
12.E 412Guma guarpolisacharydowy kompleks produkowany przez roślinę Cyanopsis tetragonolbawszystkie---Wszystkie środki żywienia zwierząt.bezterminowy
13.E 413TragakantaPolisacharydowy kompleks produkowany przez rośliny gatunku Astragaluswszystkie---Wszystkie środki żywienia zwierząt.bezterminowy
14.E 414Guma arabskaMieszanina soli heteroglikanów kwasów uronowych produkowana przez roślinę Accacia senegalwszystkie---Wszystkie środki żywienia zwierząt.bezterminowy
15.E 415Guma ksantanowaPolisacharydowy kompleks produkowany przez bakterie Xanthomonas campestriswszystkie---Wszystkie środki żywienia zwierząt.bezterminowy
16.E 418Guma gellanPolitetrasacharydy zawierające glukozę, kwas glukuronikowy i ramnozępsy---Karma o wilgotności powyżej 20 %.bezterminowy
w proporcji (2:1:1) wytwarzane przez Pseudomonas elodea (ATCC 31466)koty---Karma o wilgotności powyżej 20 %.bezterminowy
17.E 420SorbitolC6H14O6wszystkie---Wszystkie środki żywienia zwierząt.bezterminowy
18.E 421MannitolC6H14O6 (D-mannitol)wszystkie---Wszystkie środki żywienia zwierząt.bezterminowy
19.E 422GlicerolC3H8O3wszystkie---Wszystkie środki żywienia zwierząt.bezterminowy
20.E 432Monolaurynian polioksyetylenosorbitolu-wszystkie--5.000

oddzielnie lub łącznie z innymi polisorbitanami

Tylko w preparatach mlekozastępczych.bezterminowy
21.E 433Monooleinian polioksyetylenosorbitolu-wszystkie--5.000

oddzielnie lub łącznie z innymi polisorbitanami

Tylko w preparatach mlekozastępczych.bezterminowy
22.E 434Monopalmitynian polioksyetylenosorbitolu-wszystkie--5.000

oddzielnie lub łącznie z innymi polisorbitanami

Tylko w preparatach mlekozastępczych.bezterminowy
23.E 435Monostearynian polioksyetylenosorbitolu-wszystkie--5.000

oddzielnie lub łącznie z innymi polisorbitanami

Tylko w preparatach mlekozastępczych.bezterminowy
24.E 436Trójstearynian polioksyetylenosorbitolu-wszystkie--5.000

oddzielnie lub łącznie z innymi polisorbitanami

Tylko w preparatach mlekozastępczych.bezterminowy
25.E 440Pektyny-wszystkie---Wszystkie środki żywienia zwierząt.bezterminowy
26.E 450 bTrójfosforan pięciosodowy-psy--5.000Wszystkie środki żywienia zwierząt.bezterminowy
koty--5.000Wszystkie środki żywienia zwierząt.bezterminowy
27.E 460Celuloza mikrokrystaliczna-wszystkie---Wszystkie środki żywienia zwierząt.bezterminowy
28.E 460 aCeluloza sproszkowana-wszystkie---Wszystkie środki żywienia zwierząt.bezterminowy
29.E 461Metyloceluloza-wszystkie---Wszystkie środki żywienia zwierząt.bezterminowy
30.E 462Etyloceluloza-wszystkie---Wszystkie środki żywienia zwierząt.bezterminowy
31.E 463Hydroksypropyloceluloza-wszystkie---Wszystkie środki żywienia zwierząt.bezterminowy
32.E 464Hydroksypropylometyloceluloza-wszystkie---Wszystkie środki żywienia zwierząt.bezterminowy
33.E 465Etylometyloceluloza-wszystkie---Wszystkie środki żywienia zwierząt.bezterminowy
34.E 466Karboksylmetyloceluloza (sól sodowa karboksymetylocelulozy)-wszystkie---Wszystkie środki żywienia zwierząt.bezterminowy
35.E 470Sole sodowe, potasowe lub wapniowe kwasów tłuszczowych-wszystkie---Wszystkie środki żywienia zwierząt.bezterminowy
36.E 471Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych-wszystkie---Wszystkie środki żywienia zwierząt.bezterminowy
37.E 472Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasami:

a) octowym

b) mlekowym

c) cytrynowym

d) winnym

e) mono- i

diacetylowinowym

-wszystkie---Wszystkie środki żywienia zwierząt.bezterminowy
38.E 473Estry sacharozy i kwasów tłuszczowych-wszystkie---Wszystkie środki żywienia zwierząt.bezterminowy
39.E 474Cukroglicerydy (mieszanina estrów sacharozy i mono- i diglicerydów jadalnych kwasów tłuszczowych)-wszystkie---Wszystkie środki żywienia zwierząt.bezterminowy
40.E 475Estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu.-cielęta---Wszystkie środki żywienia zwierząt.bezterminowy
41.E 477Estry kwasów tłuszczowych i glikolu propylenowego.-wszystkie---Wszystkie środki żywienia zwierząt.bezterminowy
42.E 480Kwas stearylo-2-mlekowy.C21H40O4wszystkie---Wszystkie środki żywienia zwierząt.bezterminowy
43.E 481Sól sodowa kwasu stearylo-2-mlekowego.C21H39O4Nawszystkie---Wszystkie środki żywienia zwierząt.bezterminowy
44.E 482Sól wapniowa kwasu stearylo-2-mlekowego.(C21H39O4)2Cawszystkie---Wszystkie środki żywienia zwierząt.bezterminowy
45.E 483Stearylowinian-wszystkie---Wszystkie środki żywienia zwierząt.bezterminowy
46.E 484Gliceryl polietyleno-glikol rycynolanowy.-wszystkie---Wszystkie środki żywienia zwierząt.bezterminowy
47.E 486DekstranyPolisacharydowy kompleks produkowany przez organizmy Leuconosta mesenteroides.wszystkie---Wszystkie środki żywienia zwierząt.bezterminowy
48.E 487Ester glikolu polietylenowego i kwasów tłuszczowych oleju sojowego.-cielęta--6.000Tylko w preparatach mlekozastępczych.bezterminowy
49.E 488Ester polietylenogliceryny i kwasów tłuszczowych łoju.-cielęta--5.000Tylko w preparatach mlekozastępczych.bezterminowy
50.E 489Ester poli-glicerynowy z alkoholami powstałymi przez redukcję kwasów palmitynowego i oleinowego.-cielęta--5.000Tylko w preparatach mlekozastępczych.bezterminowy
51.E 4901,2-PropandiolC3H8O2krowy mleczne--12.000Wszystkie środki żywienia zwierząt.bezterminowy
bydło opasowe--36.000Wszystkie środki żywienia zwierząt.bezterminowy
cielęta--36.000Wszystkie środki żywienia zwierząt.bezterminowy
jagnięta--36.000Wszystkie środki żywienia zwierząt.bezterminowy
koźlęta--36.000Wszystkie środki żywienia zwierząt.bezterminowy
prosięta--36.000Wszystkie środki żywienia zwierząt.bezterminowy
drób--36.000Wszystkie środki żywienia zwierząt.bezterminowy
52.E 491Monostearynian sorbitolu.-wszystkie---Wszystkie środki żywienia zwierząt.bezterminowy
53.E 492Trójstearynian sorbitolu.-wszystkie---Wszystkie środki żywienia zwierząt.bezterminowy
54.E 493Monolaurynian sorbitolu.-wszystkie---Wszystkie środki żywienia zwierząt.bezterminowy
55.E 494Monooleinian sorbitolu.-wszystkie---Wszystkie środki żywienia zwierząt.bezterminowy
56.E 495Monopalmity-nian sorbitolu.-wszystkie---Wszystkie środki żywienia zwierząt.bezterminowy
57.E 496Glikol polietylenowy 6000.-wszystkie--300Wszystkie środki żywienia zwierząt.bezterminowy
58.E 497Polimery polioksypropylenowopolioksyetylenowe

(M.W. 6800 - 9000).

-wszystkie--50Wszystkie środki żywienia zwierząt.bezterminowy
59.E 498Częściowo poliglicerolowe estry polikondensowanych kwasów tłuszczowych oleju rycynowego.-psy---Wszystkie środki żywienia zwierząt.bezterminowy
60.E 499Guma cassia-psy--17.600Karma o wilgotności powyżej 20 %.bezterminowy
koty--17.600Karma o wilgotności powyżej 20 %.bezterminowy
Lp.Numer rejestracyjny UENazwa dodatku paszowegoSkład, wzór chemiczny i opisGatunek lub grupa technologiczna zwierzątMaksymalny wiek zwierzątMinimalna zawartośćMaksymalna zawartośćUwagiOkres rejestracji
w 1kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o zawartości wody 12% lub w dziennej dawce
12345678910
14. WITAMINY I INNE CHEMICZNIE ZDEFINIOWANE SUBSTANCJE O PODOBNYM DZIAŁANIU
1.Biotyna (preparat lub czysta substancja D(+) biotyna)C10H16N2O3S

kwas cis-heksahydro-2-okso-1H-tienylo-(3,4)-imidazolo-4-walerianowy

wszystkie---Wszystkie środki żywienia zwierząt.bezterminowy
2.Betaina (preparat lub czysta substancja)C5H11NO2

(CH3)3N+CH2COO-

wszystkie---Wszystkie środki żywienia zwierząt.bezterminowy
3.Beta-karoten (preparat β-karotenu)C40H56wszystkie---Wszystkie środki żywienia zwierząt.bezterminowy
4.Chlorek choliny (preparat lub czysta substancja)C5H14ClNO chlorek β-hydroksyetylotrójmetyloamoniowywszystkie---Wszystkie środki żywienia zwierząt.bezterminowy
5.Inozytol (czysta substancja)C6H12O6

(1,2,3,5) 4,6-heksahydroksycykloheksan

wszystkie---Wszystkie środki żywienia zwierząt.bezterminowy
6.L-karnitynaC7H15NO3 (trójmetyloamina kwasu amino-4-hydroksy-3-masłowego)wszystkie---Wszystkie środki żywienia zwierząt.bezterminowy
7.Kwas foliowy (preparat lub czysta substancja)C19H19N7O6

kwas N-/4(2-amino-1,4-dihydro 4-oksopterydynylo/metylo)amino/ benzoilo/-L-glutaminowy

wszystkie---Wszystkie środki żywienia zwierząt.bezterminowy
8.Kwas nikotynowy (preparat lub czysta substancja)C6H5NO2

kwas 3-pirydynokarboksylowy

wszystkie---Wszystkie środki żywienia zwierząt.bezterminowy
9.Kwas aminobenzoesowy (czysta substancja)C7H7NO2wszystkie---Wszystkie środki żywienia zwierząt.bezterminowy
10.Amid kwasu nikotynowego (preparat lub czysta substancja)C6H6N2O

amid kwasu nikotynowego

wszystkie---Wszystkie środki żywienia zwierząt.bezterminowy
11.TaurynaC2H7NO3S

NH2CH2CH2SO3H

zwierzęta domowe---Wszystkie środki żywienia zwierząt.bezterminowy
12.Pantotenian wapnia (preparat lub czysta substancja D-pantotenian wapnia lub DL-pantotenian wapnia)C18H32CaN2O10

sól wapniowa kwasu D-(lub D,L)3-(2,4-dihydroksy-3,3-dimetylo-1 -butylo)-β-aminopropionowego

wszystkie---Wszystkie środki żywienia zwierząt.bezterminowy
13.E 672Witamina A (jako preparaty witaminy A)C20H30O

3,7-dimetylo-9-(2,6,6-trimetylo-1 -cyklohexen- 1-yl)-2,4,6,8-nonatetraen-1-ol

kurczęta rzeźne--13.500 53)Wszystkie środki żywienia zwierząt, z wyjątkiem tych przeznaczonych dla młodych zwierząt.bezterminowy
kaczki rzeźne--13.500 53)Wszystkie środki żywienia zwierząt, z wyjątkiem tych przeznaczonych dla młodych zwierząt.bezterminowy
indyki rzeźne--13.500 53)Wszystkie środki żywienia zwierząt, z wyjątkiem tych przeznaczonych dla młodych zwierząt.bezterminowy
jagnięta rzeźne--13.500 53)Wszystkie środki żywienia zwierząt, z wyjątkiem tych przeznaczonych dla młodych zwierząt.bezterminowy
tuczniki--13.500 53)Wszystkie środki żywienia zwierząt, z wyjątkiem tych przeznaczonych dla młodych zwierząt.bezterminowy
bydło opasowe--13.500 53)Wszystkie środki żywienia zwierząt, z wyjątkiem tych przeznaczonych dla młodych zwierząt.bezterminowy
cielęta rzeźne--25.000Tylko w preparatach mlekozastępczych.bezterminowy
pozostałe zwierzęta---Wszystkie środki żywienia zwierząt.bezterminowy
14.Witamina B1 (preparat lub czysta substancja chlorowodorku tiaminy lub monoazotanu tiaminy)C12H18Cl2N4OS

chlorowodorek chlorku 3-/(4-amino-2-metylo-5-pirymidynylo)-metylo-5-(2-hydroksyetylo)-4-metylotiazolinowego (lub azotan)

wszystkie---Wszystkie środki żywienia zwierząt.bezterminowy
15.Witamina B2 (preparat lub czysta substancja ryboflawiny)C17H20N4O6

7,8-dimetylo- 10-(1-D-rybitylo)izoalloksazyna

wszystkie---Wszystkie środki żywienia zwierząt.bezterminowy
16.Witamina B6 (preparat lub czysta substancja chlorowodorku pirydoksolu)C8H22ClNO3

chlorowodorek 3-hydroksy-4,5-bis(hydroksymetylo)-2-metylo-pirydyny

wszystkie---Wszystkie środki żywienia zwierząt.bezterminowy
17.Witamina B12 (preparat witaminy B12)C63H88CoN14O14P

5,6-dimetylo-benzyimidazolylocyjanokobalamid

wszystkie---Wszystkie środki żywienia zwierząt.bezterminowy
18.Witamina C (czysta substancja kwas L(+)askorbinowy lub fosforan kwasu askorbinowego, sól sodowa lub potasowa kwasu sulfoaskorbinowego lub preparaty witaminy C)C8H8O6

γ-lakton kwasu 2-keto-L (-)gulonowego

wszystkie---Wszystkie środki żywienia zwierząt.bezterminowy
19.E 670Witamina D2C28H44O

9,10-sekoergosto-5,7,10(19),22-tetraen-3-ol

prosięta, cielęta--10.000 53)Tylko w preparatach mlekozastępczych. Równoczesne użycie witaminy D3 jest niedozwolone.bezterminowy
bydło, owce, zwierzęta koniowate--4.000 53)Równoczesne użycie witaminy D3 jest niedozwolone.bezterminowy
pozostałe zwierzęta z wyjątkiem drobiu i ryb--2.000 53)Równoczesne użycie witaminy D3 jest niedozwolone.bezterminowy
20.E 671Witamina D3C27H44O

9,10-sekocholesto-5,7,10(19),22-trien-3-ol

świnie--2.000 53)Równoczesne użycie witaminy D2 jest niedozwolone.bezterminowy
prosięta, cielęta--10.000 53)Tylko w preparatach mlekozastępczych. Równoczesne użycie witaminy D2 jest niedozwolone.bezterminowy
bydło, owce, zwierzęta koniowate--4.000 53)Równoczesne użycie witaminy D2 jest niedozwolone.bezterminowy
kurczęta rzeźne, indyki--5.000 53)Równoczesne użycie witaminy D2 jest niedozwolone.bezterminowy
inny drób, ryby3.000 53)Równoczesne użycie witaminy D2 jest niedozwolone.bezterminowy
pozostałe zwierzęta2.00053)Równoczesne użycie witaminy D2 jest niedozwolone.bezterminowy
21.Witamina E (jako preparaty witaminy E)C50H29O2

2,5,7,8-tetrametylo-2-(4,8,12-trimetylotridecylo)-6-chromanol

wszystkie---Wszystkie środki żywienia zwierząt.bezterminowy
22.Witamina K3 (preparat siarczynu menadionodi-metylopirymi-dyny, preparat lub czysta substancja soli sodowej siarczynu menadionu, preparat siarczynu menadiononiacynoamidu)C11H8O2

2-metylo-1 ,4-naftochinon

wszystkie---Wszystkie środki żywienia zwierząt.bezterminowy
Lp.Numer rejestracyjny UENazwa dodatku paszowegoSkład, wzór chemiczny i opisGatunek lub grupa technologiczna zwierzątMaksymalny wiek zwierzątMinimalna zawartośćMaksymalna zawartośćUwagiOkres rejestracji
mg w 1kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o zawartości wody 12%
12345678910
15. SUBSTANCJE SMAKOWO-ZAPACHOWE
1.E 954 ISacharynaC7H5NO3Sświnie4 miesiące-150-bezterminowy
2.E 954 IISacharyna-sól wapniowaC7H3NO3SCaświnie4 miesiące-150-bezterminowy
3.E 954 IIISacharyna-sól sodowaC7H4NO3SNaświnie4 miesiące-150-bezterminowy
4.E 959Neohesperydyna dihydrochalkonC28H36O15świnie4 miesiące-35-bezterminowy
psy--35-bezterminowy
cielęta--30-bezterminowy
jagnięta--30-bezterminowy
5.Naturalnie występujące substancje i odpowiadające im produkty syntetycznewszystkie----bezterminowy
II. WYKAZ MATERIAŁÓW PASZOWYCH
Lp.Nazwa grupy produktówNazwa produktuOpis głównego składnika odżywczego lub oznaczenie mikroorganizmuPodłoże

(wymagania techniczne)

Skład preparatuGatunek zwierzęcia
1234567
1. BIAŁKO UZYSKIWANE Z MIKROORGANIZMÓW NALEŻĄCYCH DO GRUPY BAKTERII, DROŻDŻY, GLONÓW I GRZYBÓW
1.Bakterie wyhodowane na metanoluBiałkowy produkt fermentacji uzyskany przez kulturę Methylophilus methylotrophus wyhodowaną na metanolu.Methylophilus methylotrophus NCIB szczep 10.515MetanolBiałko surowe min. 68%

Współczynnik odbicia min. 50

Świnie, cielęta, drób, ryby.
2.Bakterie wyhodowane na gazie naturalnymBiałkowy produkt fermentacji gazu naturalnego, uzyskany przez kulturę: Methylococcus capsulatus (Bath), Alcaligenes acidovorans, Bacillus brevis et Bacillus firmus, i jej komórki, które zostały zabite.Methylococcus capsulatus (Bath) NCIMB szczep 11132

Alcaligenes acidovorans szczep NCIMB 12387

Bacillus brevis szczep NCIMB 13288

Bacillus firmus szczep NCIMB 13280

Gaz naturalny: (zawierający w przybliżeniu

91% metanu,

5% etanu,

2% propanu,

0,5% izobutanu, 0,5% n-butanu,

1% innych składników), amoniak, sole mineralne

Białko surowe min. 65%Tuczniki o masie ciała od 25 do 60 kg, cielęta o masie ciała od 80 kg, łosoś.
3.Drożdże:

1. wyhodowane na

substancjach

pochodzenia

zwierzęcego i

roślinnego

2. wyhodowane na

podłożach innych

niż wymienione

w pkt 1

Wszystkie drożdże:

- uzyskane z

mikroorganizmów i

substratów

wymienionych w

kolumnach 4 i 5

- ich komórki, które

zostały zabite.

Saccharomyces cerevisiae

Saccharomyces carlsbergiensis

Kluyveromyces lactis

Kluyveromyces fragilis

Melasa, pozostałości po przetwórstwie gorzelnianym, zboża i produkty zawierające skrobię, soki owocowe, serwatkę, kwas mlekowy, hydrolizowane włókna roślinne.-Wszystkie gatunki zwierząt.
4.Glony--
5.Grzyby niższe

Produkty uzyskane w wyniku produkcji antybiotyków w procesie fermentacji

Grzybnia, mokry produkt uboczny otrzymany podczas produkcji penicyliny, kiszony za pomocą Lactobacillus brevis, plantarun, sake, kolenoid i Streptococcus lactis w celu zdezaktywowania penicyliny oraz poddania obróbce cieplnej.Azotowy związek Penicillium chrysogenum ATCC 48271Różnego pochodzenia węglowodany i ich hydrolizaty.Zawartość azotu wyrażona jako białko surowe min. 7 %.Przeżuwacze, świnie
Lp.Nazwa grupy produktówNazwa produktuOpis głównego składnika odżywczego lub oznaczanie mikroorganizmuPodłoże

(wymagania techniczne)

Skład preparatuGatunek zwierzęcia
1234567
2. PRODUKTY UBOCZNE UZYSKANE W PROCESIE WYTWARZANIA AMINOKWASÓW W DRODZE FERMENTACJI
Produkty uboczne z produkcji aminokwasów na drodze fermentacji1. Płynny koncentrat produktu ubocznego uzyskanego przy produkcji kwasu L-glutaminowego przez fermentację Corynebacterium melassecola.Sole amonowe i inne składniki azotowe.Sacharoza, melasa, produkty skrobiowe i ich hydrolizaty.- Azot wyrażony jako białko surowe: 48 %

- Wilgotność maksymalna 28 %

Przeżuwacze od początku przeżuwania.
2.Płynny koncentrat produktu ubocznego uzyskanego przy produkcji chlorowodorku L-lizyny przez fermentację Brevibacterium lactofermentum.Sole amonowe i inne składniki azotowe.Sacharoza, melasa, produkty skrobiowe i ich hydrolizaty.- Azot wyrażony jako białko surowe: min. 45 %Przeżuwacze od początku przeżuwania.
Lp.Nazwa grupy produktówNazwa produktuOpis głównego składnika odżywczego lub oznaczanie mikroorganizmuPodłoże

(wymagania techniczne)

Skład preparatuGatunek zwierzęcia
1234567
3. AMINOKWASY I ICH SOLE
1.Metionina1. DL-metionina, technicznie czystaCH3S(CH2)2-CH(NH2)-COOH-DL- metionina min. 98 %Wszystkie gatunki zwierząt.
2. Uwodniona sól wapniowa

N-hydroksy-metylo-DL-metioniny, technicznie czysta

[CH3S(CH2)2-CH(NH-CH2-OH)COO]2Ca 2H2O-DL- metionina min. 67 %

Formaldehyd max. 14 %

Wapń min. 9 %

Przeżuwacze od początku przeżuwania.
3. Technicznie czysty metioninian cynku[CH3S(CH2)2-CH(NH2)-COO]2-Zn-DL-metionina min. 80 %

-cynk max. 18.5 %

Przeżuwacze od początku przeżuwania.
4. Płynny koncentrat DL metioninianu sodu, technicznie czysty[CH3S(CH2)2-CH(NH2)-COO]Na-- DL-metionina

min. 40 %

- sód min. 6,2 %

Wszystkie gatunki zwierząt.
5. DL-metionina, czysta technicznie, zabezpieczona za pomocą kopolimeru winylo-pirydyno-styrenuCH3S(CH2)2-CH(NH2)-COOH-- DL-metionina

min. 65 %

- Kopolimer

winylo-

pirydyny/

styrenu max.

3 %

Krowy mleczne
2.Lizyna1.Technicznie czysta

L-Lizyna

NH2-(CH2)4-CH(NH2)-COOH-- L-Lizyna min.

98 %

Wszystkie gatunki zwierząt.
2. Koncentrat

L-Lizyny w płynie

NH2-(CH2)4-CH(NH2)-COOHSacharoza, melasa, produkty skrobiowe i ich hydrolizaty.- L-Lizyna min.

50 %

Wszystkie gatunki zwierząt.
3. Technicznie czysty monochlorowodorek

L-Lizyny

NH2-(CH2)4-CH(NH2)-COOH-HCLSacharoza, melasa, produkty skrobiowe i ich hydrolizaty.- L-Lizyna min.

78 %

Wszystkie gatunki zwierząt.
4. Skoncentrowany monochlorowodorek

L-Lizyny

NH2(CH2)4-CH(NH2)-COOH-HCLSyrop cukrowy, melasa, zboża, produkty skrobiowe i ich hydrolizaty.- L-Lizyna min.

22,4 %

Wszystkie gatunki zwierząt.
5. Siarczan

L-Lizyny wytwarzany przez fermentację z Corynebacterium glutamicum.

[NH2-(CH2)4-CH(NH2)-COOH]2H2SO4Syrop cukrowy, melasa, zboża, produkty skrobiowe i ich hydrolizaty.- L-Lizyna min.

40%

Wszystkie gatunki zwierząt.
6. Fosforan lizyny i jego produkty uboczne otrzymywane podczas fermentacji z Brevibacterium lactofermentum NRRL B-11470.[NH2-(CH2)4-CH(NH2-COOH]2 H3PO4Amoniakowana sacharoza i roztwór rybny.- L-Lizyna min.

35%

- fosfor min.

4,3%

Drób, świnie
7. Mieszaniny

a/ technicznie czystego monochlorowodorku

L-Lizyny

NH2-(CH2)4-(CH(NH2)-COOH-HCL- L-Lizyna +DL metionina min. 50% (w tym: DL-metionina min. 15%)Krowy mleczne
b/ technicznie czystej DL- metioniny zabezpieczonych za pomocą kopolimeru winylo-pirydyny/styrenuCH3S(CH2)2-CH(NH2)COOHKopolimer winylo-pirydyny/styrenu: maksimum 3%
3.TreoninaL-treonina technicznie czystaCH3-CH(OH)-CH(NH2)-COOHL-treonina min. 98%Wszystkie gatunki zwierząt.
4.TryptofanTechnicznie czysty L-tryptofan(C8H5NH)-CH2CH(NH2)-COOH-L-tryptofan min. 98%Wszystkie gatunki zwierząt.
Technicznie czysty

DL-tryptofan

(C8H5NH)-CH2CH(NH2)-COOH-DL-tryptofan min. 98%Wszystkie gatunki zwierząt.
4. HYDROKSYANALOGI AMINOKWASÓW
1.Analogi aminokwasów1. Hydroksyanalog metioninyCH3S(CH2)2-CH(OH)-COOH-Kwasy ogółem min. 85%

Monomer kwasu min. 65%

Wszystkie gatunki zwierząt.
2. Sól wapniowa hydroksyanalogu metioniny[CH3S-(CH2)2-CH(OH)-COO]2Ca-Monomer kwasu min. 83%

Wapń min. 12%

Wszystkie gatunki zwierząt.
3. Ester izopropylowy zhydrolizowanego analogu metioninyCH3-S-(CH2)2-CH(OH)-COO-CH-(CH3)2-Monomer estrów: min. 90%

Wilgotność: maksimum 1%

Krowy mleczne
Lp.Nazwa grupy produktówNazwa produktuOpis głównego składnika odżywczego lub oznaczanie mikroorganizmuPodłoże

(wymagania techniczne)

Skład preparatuGatunek zwierzęcia
1234567
5. NIEBIAŁKOWE ZWIĄZKI AZOTOWE
1.Mocznik i jego pochodne1. Mocznik technicznie czysty(CONH2)2-Mocznik min. 97%Przeżuwacze od początku przeżuwania.
2. Biuret technicznie czysty(CONH2)2-NH-Biuret min. 97%Przeżuwacze od początku przeżuwania.
3. Fosforat mocznika technicznie czystyCO(NH2)2•H3PO4-Azot min. 16,5%

Fosfor min. 18%

Przeżuwacze od początku przeżuwania.
4. Diureidoizobutan technicznie czysty(CH3)2-(CH)2-(NHCONH2)2-Azot min. 30%

Izobutyraldehyd min. 35%

Przeżuwacze od początku przeżuwania.
2.Sole amonowe1. Mleczan amonu wytworzony przez fermentację Lactobacillus bulgaricusCH3CHOH-COONH4SerwatkaAzot wyrażony jako białko surowe proteiny min. 44%Przeżuwacze od początku przeżuwania.
2. Octan amonu w roztworze wodnymCH3COONH4-Octan amonu min. 55%Przeżuwacze od początku przeżuwania.
3. Siarczan amonu w roztworze wodnym(NH4)2SO2-Siarczan amonu 35%Przeżuwacze od początku przeżuwania.

OBJAŚNIENIA

1) 500 pg WHO-PCCD/F-TEQ/kg

2) 1 FTU odpowiada ilości enzymu uwalniającej 1 mikromol nieorganicznego fosforanu w ciągu minuty z fitynianu sodowego przy pH 5,5 i temperaturze 37 °C.

3) 1 FYT odpowiada ilości enzymu uwalniającej 1 mikromol nieorganicznego fosforanu w ciągu minuty z fitynianu sodowego przy pH 5,5 i temperaturze 37 °C.

4) 1 GALU odpowiada ilości enzymu hydrolizującej 1 mikromol p- nitrofenylo - alfa - galaktopiranozydu w ciągu minuty przy pH 5,5 i temperaturze 37 °C.

5) 1 FBG odpowiada ilości enzymu uwalniającej 1 mikromol redukujących cukrów (odpowiedników glukozy) z beta-glukanu jęczmienia w ciągu minuty przy pH 5,0 i temperaturze 30 °C.

6) 1 FXU odpowiada ilości enzymu uwalniającej 7,8 mikromoli redukujących cukrów (odpowiedników ksylozy) z azo-arabinoksylanu pszenicy w ciągu minuty przy pH 6,0 i temperaturze 50 °C.

7) 1 FXU odpowiada ilości enzymu uwalniającej 3,1 mikromoli redukujących cukrów (odpowiedników ksylozy) z azo-arabinoksylanu pszenicy w ciągu minuty przy pH 6,0 i temperaturze 50 °C.

8) 1 FXU odpowiada ilości enzymu uwalniającej 0,15 mikromoli ksylozy z azuryno-ksylanu poprzecznie usieciowanego w ciągu minuty przy pH 5,0 i temperaturze 40 °C.

9) 1 BGU odpowiada ilości enzymu uwalniającej 0,15 mikromoli glukozy z azuryno-beta-glukanu poprzecznie usieciowanego w ciągu minuty przy pH 5,0 i temperaturze 40 °C.

10) 1 EXU odpowiada ilości enzymu uwalniającej 1 mikromol redukujących cukrów (odpowiedników ksylozy) z arabinoksylanu w ciągu minuty przy pH 3,5 i temperaturze 55 °C.

11) 1 RAU odpowiada ilości enzymu, która przekształca 1 mg rozpuszczalnej skrobi w produkt posiadający absorbcję odpowiadającą barwie odniesienia przy 620 nm po reakcji z jodem w ciągu minuty przy pH 6,6 i w temperaturze 30 °C.

12) 1U odpowiada ilości enzymu uwalniającej 0,1 mikromoli glukozy z karboksymetylocelulozy w ciągu minuty przy pH 5,0 i temperaturze 40 °C.

13) 1U odpowiada ilości enzymu uwalniającej 0,1 mikromoli glukozy z beta-glukanu jęczmienia w ciągu minuty przy pH 5,0 i temperaturze 40 °C.

14) 1U odpowiada ilości enzymu uwalniającej 0,1 mikromoli glukozy z ksylanu pszenicy orkisz (owsa) w ciągu minuty przy pH 5,0 i temperaturze 40 °C.

15) 1 BGU odpowiada ilości enzymu uwalniającej 0,278 mikromoli redukujących cukrów (odpowiedników glukozy) z beta-glukanu jęczmienia w ciągu minuty przy pH 3,5 i temperaturze 40 °C.

16) 1 EXU odpowiada ilości enzymu uwalniającej 1 mikromol redukujących cukrów (odpowiedników ksylozy) z arabinoksylanu pszenicy w ciągu minuty przy pH 3,5 i temperaturze 55 °C.

17) 1 U odpowiada ilości enzymu uwalniającej 1 mikromol ksylozy z ksylanu drewna brzozowego w ciągu minuty przy pH 5,3 i temperaturze 50 °C.

18) 1 U odpowiada ilości enzymu uwalniającej 1 mikromol redukujących cukrów (odpowiedników glukozy) z beta-glukanu jęczmienia w ciągu minuty przy pH 5,0 i temperaturze 30 °C.

19) 1 CU odpowiada ilości enzymu uwalniającej 0,128 mikromoli redukujących cukrów (odpowiedników glukozy) z beta-glukanu jęczmienia w ciągu minuty przy pH 4,5 i temperaturze 30 °C.

20) 1 EPU odpowiada ilości enzymu uwalniającej 0,0083 mikromoli redukujących cukrów (odpowiedników ksylozy) z ksylanu pszenicy orkisz (owsa) w ciągu minuty przy pH 4,7 i temperaturze 30 °C.

21) 1 AGL odpowiada ilości enzymu uwalniającej 5,55 mikromoli redukujących cukrów (odpowiedników maltozy) z beta-glukanu jęczmienia w ciągu minuty przy pH 4,6 i temperaturze 30 °C.

22) 1 AXC odpowiada ilości enzymu uwalniającej 17,2 mikromoli redukujących cukrów (odpowiedników maltozy) z ksylanu jęczmienia w ciągu minuty przy pH 4,7 i temperaturze 30 °C.

23) 1 BGN odpowiada ilości enzymu uwalniającej 1 mikromol redukujących cukrów (odpowiedników glukozy) z beta-glukanu jęczmienia w ciągu minuty przy pH 4,8 i temperaturze 50 °C.

24) 1 IFP odpowiada ilości enzymu uwalniającej 1 mikromol redukujących cukrów (odpowiedników ksylozy) z ksylanu owsa w ciągu minuty przy pH 4,8 i temperaturze 50 °C.

25) 1 QXU odpowiada ilości enzymu uwalniającej 1 mikromol redukujących cukrów (odpowiedników ksylozy) z ksylanu owsa w ciągu minuty przy pH 5,1 i temperaturze 50 °C.

26) 1 QGU odpowiada ilości enzymu uwalniającej 1 mikromol redukujących cukrów (odpowiedników glukozy) z beta-glukanu jęczmienia w ciągu minuty przy pH 4,8 i temperaturze 50 °C.

27) 1 U odpowiada ilości enzymu uwalniającej 1 mikromol redukujących cukrów (odpowiedników glukozy) z beta-glukanu owsa w ciągu minuty przy pH 4,0 i temperaturze 30 °C.

28) 1 U odpowiada ilości enzymu uwalniającej 1 mikromol redukujących cukrów (odpowiedników ksylozy) z ksylanu owsa w ciągu minuty przy pH 4,0 i temperaturze 30 °C.

29) 1 BU odpowiada ilości enzymu uwalniającej 0,06 mikromoli redukujących cukrów (odpowiedników glukozy) z beta-glukanu jęczmienia w ciągu minuty przy pH 4,8 i temperaturze 50 °C.

30) 1 BXU odpowiada ilości enzymu uwalniającej 0,06 mikromoli redukujących cukrów (odpowiedników ksylozy) z ksylenu drewna brzozowego w ciągu minuty przy pH 5,3 i temperaturze 50 °C.

31) 1 BU odpowiada ilości enzymu uwalniającej 0,06 mikromoli redukujących cukrów (odpowiedników glukozy) z beta-glukanu jęczmienia w ciągu minuty przy pH 4,8 i temperaturze 50 °C.

32) 1 PPU odpowiada ilości enzymu uwalniającej 1 mikromol nieorganicznego fosforanu w ciągu minuty z fitynianu sodowego przy pH 5,0 i temperaturze 37 °C.

33) 1 U odpowiada ilości enzymu uwalniającej 2,78 mikromoli redukujących cukrów (odpowiedników maltozy) z beta-glukanu jęczmienia w ciągu minuty przy pH 5,0 i temperaturze 50 °C.

34) 1 U odpowiada ilości enzymu uwalniającej 5,55 mikromoli redukujących cukrów (odpowiedników maltozy) z beta-glukanu jęczmienia w ciągu minuty przy pH 5,0 i temperaturze 50 °C.

35) 1 U odpowiada ilości enzymu uwalniającej 4,0 mikromoli redukujących cukrów (odpowiedników maltozy) z ksylanu drewna brzozowego w ciągu minuty przy pH 5,5 i temperaturze 50 °C.

36) 1 EU odpowiada ilości enzymu uwalniającej 1 mikromol redukujących cukrów (odpowiedników ksylozy) z ksylanu owsa w ciągu minuty przy pH 4,5 i temperaturze 40 °C.

37) 1 U odpowiada ilości enzymu uwalniającej 1 mikromol redukujących cukrów (odpowiedników ksylozy) z ksylanu pszenicy orkisz (owsa) w ciągu minuty przy pH 5,3 i temperaturze 50 °C.

38) 1 U odpowiada ilości enzymu uwalniającej 1 mikromol redukujących cukrów (odpowiedników glukozy) z beta-glukanu owsa w ciągu minuty przy pH 4,0 i temperaturze 30 °C.

39) 1 U odpowiada ilości enzymu uwalniającej 1 mikromol redukujących cukrów (odpowiedników glukozy) z ksylanu owsa w ciągu minuty przy pH 4,0 i temperaturze 30 °C.

40) 1 U odpowiada ilości enzymu uwalniającej 1 mikromol redukujących cukrów (odpowiedników glukozy) ze skrobi pszenicy w ciągu minuty przy pH 4,0 i temperaturze 30 °C.

41) 1 U odpowiada ilości enzymu uwalniającej 1 mikrogram komponentów fenolowych (odpowiedników tyrozyny) z substratu kazeiny w ciągu minuty przy pH 7,5 i temperaturze 40 °C.

42) 1 U odpowiada ilości enzymu hydrolizującej 1 mikromol sprzężonego glukozydu z nierozpuszczalnego w wodzie substratu polimerowego skrobi poprzecznie usieciowanego w ciągu minuty przy pH 6,5 i temperaturze 37 °C.

43) 1 U odpowiada ilości enzymu uwalniającej 1 mikromol materiału redukującego (odpowiedników kwasu galakturonikowego) z substancji poly D-galakturonikowej w ciągu minuty przy pH 5,0 i temperaturze 40 °C.

44) 1 KNU odpowiada ilości enzymu uwalniającej 672 mikromoli redukujących cukrów (odpowiedników glukozy) z rozpuszczalnej skrobi w ciągu minuty przy pH 5,6 i temperaturze 37 °C.

45) 1 IU odpowiada ilości enzymu uwalniającej 1 mikromol redukujących cukrów (odpowiedników ksylozy) z ksylanu drewna brzozowego w ciągu minuty przy pH 4,5 i temperaturze 30 °C.

46) 1 U odpowiada ilości enzymu uwalniającej 0,0056 mikromoli redukujących cukrów (odpowiedników glukozy) z beta-glukanu jęczmienia w ciągu minuty przy pH 7,5 i temperaturze 30 °C.

47) 1 U odpowiada ilości enzymu uwalniającej 0,0056 mikromoli redukujących cukrów (odpowiedników glukozy) z karboksymetylocelulozy w ciągu minuty przy pH 4,8 i temperaturze 50 °C.

48) 1 U odpowiada ilości enzymu hydrolizującej 1 mikromol glukozy z polimeru skrobi poprzecznie usieciowanego w ciągu minuty przy pH 7,5 i temperaturze 30 °C.

49) 1 U odpowiada ilości enzymu hydrolizującej 1 mikromol sprzężonego glukozydu z nierozpuszczalnego w wodzie polimeru skrobi poprzecznie usieciowanego w ciągu minuty przy pH 7,5 i temperaturze 37 °C.

50) 1 U odpowiada ilości enzymu, która wytwarza 1 mikrogram rozpuszczalnej azo-kazeiny w kwasie trichoracetic w ciągu minuty przy pH 7,5 i temperaturze 37 °C.

51) 1 U odpowiada ilości enzymu uwalniającej 0,0067 mikromoli redukujących cukrów (odpowiedników ksylozy) z drewna brzozowego w ciągu minuty przy pH 5,3 i temperaturze 50 °C.

52) Dioksyny (suma polichlorowanych dibenzeno-para-dioksyn (PCDDs) i polichlorowanych dibenzofuranów (PCDFs) wyrażona jako równoważniki toksyczności określone przez Światową Organizację Zdrowia (WHO-TEFs)).Ta zawartość musi być wyrażona jako górna granica, tj. należy przyjąć, że wyliczone wszystkie wartości różnych elementów poniżej granicy wykrywalności są równe granicy wykrywalności.

53) j.m/kg

1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).