Wykaz długów i gwarancyj finansowych Państwa na dzień 1 kwietnia 1939 r.

Monitor Polski

M.P.1939.122.288

Akt nienormatywny
Wersja od: 30 maja 1939 r.