§ 1. - Wykaz chorób zakaźnych, co do których obowiązują szczególne terminy przy przewozie i ekshumacji zwłok. - M.P.1966.39.198 - OpenLEX

§ 1. - Wykaz chorób zakaźnych, co do których obowiązują szczególne terminy przy przewozie i ekshumacji zwłok.

Monitor Polski

M.P.1966.39.198

Akt utracił moc
Wersja od: 6 sierpnia 1966 r.
§  1.
1.
Zezwolenie na przewóz zwłok lub na ekshumację zwłok nie może być udzielone, poza wyjątkami przewidzianymi w ust. 2, przed upływem 2 lat od dnia zgonu w razie śmierci wskutek następujących chorób zakaźnych:
1)
cholery,
2)
duru plamistego,
3)
dżumy,
4)
gorączki powrotnej,
5)
nagminnego porażenia dziecięcego,
6)
nosacizny,
7)
ospy naturalnej,
8)
trądu,
9)
wąglika,
10)
wścieklizny,
11)
żółtej gorączki.
2.
Zezwolenie na przewóz zwłok przed terminem określonym w ust. 1 wymaga zgody Ministra Gospodarki Komunalnej, wyrażonej w porozumieniu z Ministrem Zdrowia i Opieki Społecznej, lub upoważnionych organów im podległych.