Wydawanie zaświadczeń na wolny od cła wywóz masła.

Monitor Polski

M.P.1938.189.364

Akt utracił moc
Wersja od: 20 sierpnia 1938 r.