Wydawanie kart legitymacyjnych dla komiwojażerów polskich, działających na terytorjum Republiki Tureckiej.

Monitor Polski

M.P.1924.270.862

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 listopada 1924 r.