Wydawanie kart legitymacyjnych dla komiwojażerów polskich, działających na terytorium Kanady.

Monitor Polski

M.P.1937.141.234

Akt utracił moc
Wersja od: 23 czerwca 1937 r.