Wydanie znaczka pocztowego.

Monitor Polski

M.P.1945.7.32

Akt utracił moc
Wersja od: 8 czerwca 1945 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW
z dnia 16 maja 1945 r.
o wydaniu znaczka pocztowego.

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 3 czerwca 1924 r. o poczcie, telegrafie i telefonie (Dz. U. R. P. Nr 63, poz. 481 z 1933 r.) zarządza się, co następuje:
Z dniem 25 maja br. wprowadza się do obiegu i sprzedaży znaczek pocztowy opłaty wartości 50 gr.
Znaczek ten przedstawia, w kolorze ciemno-brązowym na jasnym tle, widok pomnika Grunwaldu w Krakowie. W lewym górnym rogu zamieszczona jest wartość znaczka "50 gr.", w prawym - data "19.I.1945" (wyzwolenie Krakowa); u dołu napis "Poczta Polska".