Wydanie Spółce Handlowej Cukrowni Związkowych w Warszawie zezwolenia na prowadzenie wolnego składu cukru w Baranowiczach.

Monitor Polski

M.P.1939.44.73

Akt indywidualny
Wersja od: 23 lutego 1939 r.