§ 3. - Wydanie regulaminu odznaki "Przodujący Kolejarz".

Monitor Polski

M.P.1973.52.295

Akt utracił moc
Wersja od: 8 grudnia 1973 r.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.