Monitor Polski

M.P.2009.78.984

| Akt nienormatywny
Wersja od: 9 grudnia 2009 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA GOSPODARKI1)
z dnia 24 listopada 2009 r.
o wydanej decyzji w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 116, poz. 730) ogłasza się, co następuje:
Minister Gospodarki w dniu 19 października 2009 r. wydał decyzję w sprawie pozbawienia statusu centrum badawczo-rozwojowego OBR Pomp sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu.
______

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1593).