Monitor Polski

M.P.2018.177

| Akt nienormatywny
Wersja od: 9 lutego 2018 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII 1
z dnia 2 lutego 2018 r.
o wydanych decyzjach w sprawie pozbawienia przedsiębiorców statusu centrum badawczo-rozwojowego

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 141) ogłasza się, co następuje:
Minister Rozwoju i Finansów wydał decyzje o pozbawieniu statusu centrum badawczo-rozwojowego następujących przedsiębiorców:
1) w dniu 27 listopada 2017 r.:
a) Fasing Maszyny i Konstrukcje Przemysłowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, województwo śląskie, KRS 0000152469,
b) Advanced Technologies Hub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, województwo dolnośląskie, KRS 0000519773;
2) w dniu 29 listopada 2017 r. - SPOT Centrum Badawczo Rozwojowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, województwo śląskie, KRS 0000435396;
3) w dniu 30 listopada 2017 r. - KCR Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, województwo mazowieckie, KRS 0000289542.
1 Minister Przedsiębiorczości i Technologii kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Przedsiębiorczości i Technologii (Dz. U. poz. 93).