Monitor Polski

M.P.2015.42

| Akt nienormatywny
Wersja od: 14 stycznia 2015 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA GOSPODARKI 1
z dnia 29 grudnia 2014 r.
o wydanych decyzjach w sprawie pozbawienia przedsiębiorców statusu centrum badawczo-rozwojowego

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 226) ogłasza się, co następuje:
Minister Gospodarki wydał decyzje o pozbawieniu statusu centrum badawczo-rozwojowego następujących przedsiębiorców:
1) w dniu 31 października 2014 r. - JAROMA Obrabiarki do Drewna sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie (d. Przedsiębiorstwo Badawczo-Rozwojowe J&J sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej);
2) w dniu 12 listopada 2014 r. - Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych S.A. z siedzibą w Gliwicach.
1 Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. poz. 1252).