Monitor Polski

M.P.2015.30

| Akt nienormatywny
Wersja od: 9 stycznia 2015 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA GOSPODARKI 1
z dnia 22 grudnia 2014 r.
o wydanych decyzjach w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 226) ogłasza się, co następuje:
Minister Gospodarki wydał decyzje o nadaniu statusu centrum badawczo-rozwojowego następującym przedsiębiorcom:
1) w dniu 7 października 2014 r. - Maciej Szymański Ośrodek Badawczo-Rozwojowy STER z siedzibą w Poznaniu;
2) w dniu 14 listopada 2014 r. - Retech sp. z o. o. z siedzibą w Mielcu.
1 Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. poz. 1252).