Monitor Polski

M.P.2016.1168

| Akt nienormatywny
Wersja od: 30 listopada 2016 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 7 listopada 2016 r.
o wydanych decyzjach w sprawie nadania przedsiębiorcom statusu centrum badawczo-rozwojowego

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1710 oraz z 2016 r. poz. 1206) ogłasza się, co następuje:
Minister Rozwoju wydał decyzje o nadaniu statusu centrum badawczo-rozwojowego następującym przedsiębiorcom:
1) w dniu 23 sierpnia 2016 r. - Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Wdrożeniowemu "MIDACH" sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach;
2) w dniu 29 sierpnia 2016 r. - SOFTBLUE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy.
1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).