Monitor Polski

M.P.2016.904

| Akt nienormatywny
Wersja od: 19 września 2016 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA ROZWOJU 1
z dnia 1 września 2016 r.
o wydanych decyzjach w sprawie nadania przedsiębiorcom statusu centrum badawczo-rozwojowego

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1710 oraz z 2016 r. poz. 1206) ogłasza się, co następuje:
Minister Rozwoju wydał decyzje o nadaniu statusu centrum badawczo-rozwojowego następującym przedsiębiorcom:
1) w dniu 29 stycznia 2016 r. - HYDROERGIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Radwanicach;
2) w dniu 8 kwietnia 2016 r. - BIOTEN sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu;
3) w dniu 24 maja 2016 r. - EKO-STYL RENTAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Leżajsku.
1 Minister Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju (Dz. U. poz. 1895 oraz z 2016 r. poz. 1359).