Wydana decyzja w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego.

Monitor Polski

M.P.2019.58

| Akt nienormatywny
Wersja od: 21 stycznia 2019 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII 1
z dnia 10 stycznia 2019 r.
o wydanej decyzji w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 141 i 1669) ogłasza się, co następuje:
Minister Przedsiębiorczości i Technologii w dniu 12 października 2018 r. wydał decyzję o pozbawieniu statusu centrum badawczo-rozwojowego przedsiębiorcy Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Wdrożeniowe "MIDACH" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, KRS 0000160144.
1 Minister Przedsiębiorczości i Technologii kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Przedsiębiorczości i Technologii (Dz. U. poz. 93).