Wybory prezydenckie na Ukrainie. - M.P.2004.44.769 - OpenLEX

Wybory prezydenckie na Ukrainie.

Monitor Polski

M.P.2004.44.769

Akt nienormatywny
Wersja od: 29 października 2004 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 22 października 2004 r.
w sprawie wyborów prezydenckich na Ukrainie

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża uznanie dla narodu ukraińskiego za podejmowanie wysiłków, mających na celu umocnienie na Ukrainie modelu demokratycznego państwa prawa oraz pragnie gorąco zapewnić, że Polska czerpiąc z licznych własnych doświadczeń w tym zakresie, pragnie je wspierać.
Sejm stojąc na stanowisku, że wolne i uczciwe wybory stanowią główny element demokratycznego porządku w państwie prawa, apeluje do władz Ukrainy, by podczas zbliżających się wyborów zachowano wszelkie standardy demokratyczne, do których przestrzegania Ukraina w przeszłości się zobowiązała. Wolne i uczciwe wybory stanowią gwarancję pogłębienia procesu integracji Ukrainy ze strukturami euroatlantyckimi.

Sejm pragnie zapewnić, że nie będzie ustawał w wysiłkach na rzecz wspierania Ukrainy w jej współpracy z Unią Europejską i Sojuszem Północnoatlantyckim.

Silna obecność demokratycznej i niepodległej Ukrainy w Europie stanowi istotny element stabilizacji i umacnia ład europejski.