Wybory do Rady Okręgowej Izby Lekarsko-Dentystycznej w Warszawie.

Monitor Polski

M.P.1938.205.418

Akt indywidualny
Wersja od: 8 września 1938 r.