Monitor Polski

M.P.2019.656

| Akt indywidualny
Wersja od: 5 lipca 2019 r.

UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 26 czerwca 2019 r.
w sprawie wyboru wicemarszałka Senatu

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 110 ust. 1 w związku z art. 124 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, wybiera senatora Marka Pęka na wicemarszałka Senatu.