Monitor Polski

M.P.2017.417

| Akt indywidualny
Wersja od: 27 kwietnia 2017 r.

UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 20 kwietnia 2017 r.
w sprawie wyboru wicemarszałka Senatu

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 110 ust. 1 w związku z art. 124 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, wybiera senatora Michała SEWERYŃSKIEGO na wicemarszałka Senatu.