Monitor Polski

M.P.1971.27.170

| Akt indywidualny
Wersja od: 13 maja 1971 r.

UCHWAŁA
SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
z dnia 28 kwietnia 1971 r.
w sprawie wyboru wicemarszałka Sejmu.

Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - na podstawie art. 18 ust. 1 Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - dokonuje wyboru Obywatela Andrzeja Benesza na stanowisko wicemarszałka Sejmu.