Monitor Polski

M.P.2012.1010

| Akt indywidualny
Wersja od: 24 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 14 grudnia 2012 r.
w sprawie wyboru uzupełniającego skład Trybunału Stanu

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 199 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i art. 26 ust. 3 Regulaminu Sejmu, wybiera na stanowisko zastępcy przewodniczącego Trybunału Stanu Jacka DUBOIS.