Monitor Polski

M.P.2015.366

| Akt indywidualny
Wersja od: 23 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 9 kwietnia 2015 r.
w sprawie wyboru uzupełniającego posła członka Krajowej Rady Prokuratury

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2011 r. Nr 270, poz. 1599 i Nr 240, poz. 1430, z 2012 r. poz. 637, z 2013 r. poz. 1247 i 1623 oraz z 2014 r. poz. 504) oraz art. 26 ust. 4 w związku z ust. 3 i art. 31 ust. 1 Regulaminu Sejmu, wybiera do Krajowej Rady Prokuratury posła Eugeniusza Tomasza GRZESZCZAKA.