Monitor Polski

M.P.2008.5.52

| Akt indywidualny
Wersja od: 21 stycznia 2008 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 11 stycznia 2008 r.
w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Śledczej do zbadania okoliczności tragicznej śmierci byłej posłanki Barbary Blidy

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 20 ust. 1 w związku z art. 136c ust. 1 Regulaminu Sejmu wybiera do Komisji Śledczej do zbadania okoliczności tragicznej śmierci byłej posłanki Barbary Blidy następujących posłów:
- Ryszarda Kalisza,
- Beatę Kempę,
- Danutę Pietraszewską,
- Tadeusza Sławeckiego,
- Wojciecha Szaramę,
- Tomasza Tomczykiewicza,
- Marka Wójcika.