Monitor Polski

M.P.2015.1158

| Akt indywidualny
Wersja od: 30 listopada 2015 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 18 listopada 2015 r.
w sprawie wyboru sekretarzy Sejmu

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 6 ust. 1 Regulaminu Sejmu, wybiera na sekretarzy Sejmu następujących posłów:
1. Adama ANDRUSZKIEWICZA,
2. Piotra BABIARZA,
3. Agatę BOROWIEC,
4. Elżbietę BOROWSKĄ,
5. Marcina DUSZKA,
6. Kingę GAJEWSKĄ,
7. Małgorzatę GOLIŃSKĄ,
8. Krystiana JARUBASA,
9. Wojciecha KRÓLA,
10. Krzysztofa KUBOWA,
11. Arkadiusza MARCHEWKĘ,
12. Daniela MILEWSKIEGO,
13. Arkadiusza MYRCHĘ,
14. Piotra OLSZÓWKĘ,
15. Katarzynę OSOS,
16. Łukasza SCHREIBERA,
17. Artura SOBONIA,
18. Krzysztofa TRUSKOLASKIEGO,
19. Sylwestra TUŁAJEWA,
20. Monikę WIELICHOWSKĄ.