Monitor Polski

M.P.2019.414

| Akt indywidualny
Wersja od: 9 maja 2019 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 26 kwietnia 2019 r.
w sprawie wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 194 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, art. 2 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1422) i art. 31 ust. 1 Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, wybiera na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego Wojciecha Sycha.