Monitor Polski

M.P.2016.1206

| Akt indywidualny
Wersja od: 19 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 15 grudnia 2016 r.
w sprawie wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego

Art.  1.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 194 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 6 ust. 2 i ust. 4 zdanie drugie ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 1157), wybiera na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego Michała WARCIŃSKIEGO.

Art.  2.

Kadencja nowo wybranego sędziego Trybunału Konstytucyjnego rozpoczyna się z dniem 20 grudnia 2016 r.