Wybór sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

Monitor Polski

M.P.2015.1038

| Akt indywidualny
Wersja od: 23 października 2015 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 8 października 2015 r.
w sprawie wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 194 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 1064), wybiera na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego Romana HAUSERA.
Kadencja nowo wybranego sędziego Trybunału Konstytucyjnego rozpoczyna się z dniem 7 listopada 2015 r.