§ 2. - Wybór sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

Monitor Polski

M.P.2012.506

| Akt indywidualny
Wersja od: 20 lipca 2012 r.
§  2.
Kadencja nowo wybranego sędziego Trybunału Konstytucyjnego rozpoczyna się z dniem 23 lipca 2012 r.