Wybór sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

Monitor Polski

M.P.2012.506

| Akt indywidualny
Wersja od: 20 lipca 2012 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 13 lipca 2012 r.
w sprawie wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 194 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070, z 2005 r. Nr 169, poz. 1417, z 2009 r. Nr 56, poz. 459 i Nr 178, poz. 1375, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1307 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654), wybiera na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego Leona KIERESA.
Kadencja nowo wybranego sędziego Trybunału Konstytucyjnego rozpoczyna się z dniem 23 lipca 2012 r.